home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Vliv povrchového mulčování brambor na kvalitu hlíz

Dvorak, Petr; Tomasek, Jaroslav; Hajslova, Jana; Schulzová, Věra and Krtkova, Veronika (2011) Vliv povrchového mulčování brambor na kvalitu hlíz. [Influence of surface mulching on the quality of potato tubers.] Úroda: časopis pro rostlinnou produkci, 12, pp. 339-342.

[thumbnail of Vědecká příloha Úroda_Dvořák.pdf]
Preview
PDF - English
747kB


Summary

Cílem tohoto pokusu bylo zhodnotit na dvou stanovištích (s různými půdně-klimatickými podmínkami) vliv travního mulče a netkané mulčovací textilie s ohledem na hlavní ukazatele vnitřní kvality hlíz. Výsledky prokázaly pozitivní vliv povrchového mulčování na obsah chlorogenové kyseliny (o 4 – 21 % vyšší obsah v závislosti na použitém mulči než u nemulčované kontroly), obsah aminokyselin (vyšší o 9 – 18 %), obsah sacharidů (vyšší o 2 – 12 %) a obsah kalysteginů (nižší o 3 – 14 %). Negativní vliv mulče na kvalitu hlíz byl zaznamenán u obsahu sušiny, vitamínu C (o 6 – 14 % nižší obsah v porovnání s nemulčovanou kontrolou) a glykoalkaloidů (o 10 – 36 % vyšší obsah).


Summary translation

The aim of this experiment was to evaluate effects of grass mulch and non-woven fabric on the main indicators of internal quality of tubers in two sites (with different soil and climatic conditions). The results showed a positive influence of surface mulch on chlorogenic acid content (higher by 4 - 21% than control without mulching depending on the type of mulch), amino acid content (higher by 9 to 18%), carbohydrates (higher by 2 to 12%) and the content of calystegine (lower by 3 to 6%). The negative effect of mulch on the quality of tubers was founded in dry matter content, vitamin C (lower content by 4.5 - 6% compared to control) and the content of glycoalkaloids (by 10 - 36% higher content).

EPrint Type:Journal paper
Keywords:grass mulch, textile mulch, potato, tuber quality, travní mulč, textilní mulč, brambory, kvalita hlíz
Subjects: Farming Systems
Crop husbandry
Research affiliation: Czech Republic > Czech University of Life Sciences (CZU)
Czech Republic > Institute of Chemical Technology (VSCHT)
ISSN:0139-6013
Deposited By: Dvořák, Ing., Ph.D. Petr
ID Code:21821
Deposited On:14 Jan 2013 10:15
Last Modified:14 Jan 2013 10:15
Document Language:Czech/Česky
Status:Published
Refereed:Peer-reviewed and accepted
Additional Publishing Information:sborník "Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů" vyšel jako vědecká příloha časopisu Úroda 12/2011

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per month over past year

View more statistics