home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Ochrana přírody v ekologickém zemědělství - praktická příručka pro ekologické polní zemědělství v severovýchodním regionu Německa

Stein-Bachinger, Karin and Fuchs, Sarah (2008) Ochrana přírody v ekologickém zemědělství - praktická příručka pro ekologické polní zemědělství v severovýchodním regionu Německa. [Nature Protection in Organic Farming.] Bioinstitut, Olomouc, Czech Republic.

[thumbnail of brodowin_web.pdf]
Preview
PDF - Published Version - Czech/Česky
2MB


Summary

Praktická příručka pro ekologické zemědělství v severovýchodním regionu Německa aplikovatelná na české podmínky.
Jak lze při produkci potravin lépe chránit volně žijící zvířata a rostliny? Jaké možnosti má ekologické zemědělství?
Příručka se těmto otázkám věnuje soustředěnou formou orientovanou na praxi. Obsah byl intenzivně diskutován a odsouhlasen s odborníky z praxe, poradenství, vědy a státní správy. Mohly tak být vzaty v úvahu podněty a námitky ze strany zemědělců a vyjasněny jak administrativní problémy, tak otázky přenositelnosti obsahu na celé severovýchodní Německo.
V první části příručky jsou ukázány výhody a potenciály ekologického zemědělství pro ochranu přírody a situace podniků v severovýchodním Německu. Je zde vysvětleno, proč jsou zvláště v polní produkci nutná opatření na ochranu přírody. Je popsán ekologický význam biotopů jetelotráva, zrniny a krajinné prvky a jsou představeny základní strategie ochrany.
Následující praktická část obsahuje stručné, snadno srozumitelné návody zaměřené na ochranu zvířat a rostlin. 20 záložek opatření a 17 záložek druhů, stejně jako i krátké popisy dalších relevantních opatření a druhů pomůžou zemědělci v rozhodování, na kterých pozemcích se vyplatí chránit určité druhy a jaké to bude mít zemědělské dopady. Uživatel rychle uvidí, jak lze typické nebo vzácné druhy zvířat a rostlin podporovat. I podniky, které nemají k dispozici konkrétní informace o výskytu jednotlivých druhů, si pro vlastní pozemky mohou vybrat vhodná opatření. Kromě toho jsou na základě praktických příkladů vysvětleny konkrétní možnosti celopodnikové optimalizace ochrany přírody.


Summary translation

The handbook deals with the issues of wildlife protection under the OF system. It arose as a result of experiments on
Brodowin farm in north-eastern Germany and it is applicable to Czech conditions. The first part of the book shows the
advantages and potential of organic farming in terms of nature protection and the situation of enterprises in Northeastern Germany. It explains why nature-friendly measures are essential, especially in fieldcrop production. The book describes the ecological importance of biotopes in clover-grass, cereals and landscape features and introduces the basic strategy for their protection. The next practical part includes brief and easy instructions focusing on the protection of animals and plants. Short descriptions of relevant measures for nature protection help farmers to decide on which plots of land it is worth protecting certain species of flora and fauna and reveal the impact of agricultural production.
Practical examples show specific possibilities for whole-farm optimisation of nature protection.

EPrint Type:Book
Keywords:ochrana přírody, biotopy, krajinné prvky, jetelotráva, meadows, nature protection, biotopes, landscape features
Subjects: Environmental aspects > Biodiversity and ecosystem services
Research affiliation: Czech Republic > Bioinstitut
Related Links:http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/service/Fuchs_Stein-Bach_Nature-Conservation-Organic-Agriculture.pdf
Deposited By: Hilgertova, Miloslava
ID Code:20539
Deposited On:10 Apr 2012 06:59
Last Modified:01 Nov 2012 08:10
Document Language:Czech/Česky
Status:Published
Refereed:Not peer-reviewed

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per month over past year

View more statistics