home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Zemědělství s nízkými emisemi skleníkových plynů: Mitigační a adaptační potenciál trvale udržitelných zemědělských systémů

Niggli, Urs ; Fleissbach, A.; Hepperly, P. and Scialabba, N. (2011) Zemědělství s nízkými emisemi skleníkových plynů: Mitigační a adaptační potenciál trvale udržitelných zemědělských systémů. [Low Greenhouse Gas Agriculture: Mitigation and Adaptation Potential of Sustainable Farming Systems.] Bioinstitut, Olomouc, Czech Republic.

[thumbnail of web_klima.pdf] PDF - Published Version - Czech/Česky
Limited to [Registered users only]

607kB

Document available online at: http://www.bioinstitut.cz/publikace/documents/web_klima.pdf


Summary

Může zemědělství s nízkými emisemi skleníkových plynů(Green House Gases – GHG) vůbec fungovat? A je vlastně žádoucí? Při hledání odpovědí na tyto dvě základní, avšak nesmírně relevantní otázky, předložená studie prověřuje současné zemědělské postupy, které dává do souvislostí s vědeckými databázemi dlouhodobých polních pokusů a používá je jako případové studie zemědělství s nízkými emisemi skleníkových plynů. Navíc se za-bývá změnami potřebnými k tomu, aby se zemědělské systémy s nízkými emisemi GHG staly realitou. Dále objasňuje adaptační kapacitu agroekologických zemědělských systémů a využívá přitom případové studie o ekologickém zemědělství z odborné literatury.
Emise způsobené zemědělstvím představují ročně 10–12 % veškerých emisí GHG, tedy 5,1 až 6,1 miliard tun ekvivalentu CO2 (dále CO2e ) ročně. Smith, et al., (2007) a Bellarby, et al., (2008) navrhují možnosti zmírňování, tedy mitigace emisí GHG s tím, že jak zemědělci, tak i tvůrci zemědělských politik se budou muset vypořádat s výzvami, které s sebou přinesou změny související s emisemi GHG. Mezi oblasti vyžadujícími zdokonalení se řadí např. bezorebný způsob pěstování plodin, agrolesnictví, integrovaná rostlinná a živočišná výroba a snižování externích vstupů ve výrobě potravin a zeměděl-ství. Postupy, které nabízí ekologické zemědělství, stojí za to při těchto snahách zvážit.


Summary translation

Is low greenhouse gas emission (GHG) agriculture possible? Is it, in fact, desirable? In seeking answers to these two basic but extremely relevant questions, this study examines current farming practices, and incorporates scientific databases from longterm field experiments as case studies for low GHG agriculture. Further, the study examines the changes that will be needed for low greenhouse gas agriculture systems to become a reality. It also elucidates the adaptive capacity of agro-ecological farming system approaches, using organic system case studies from the scientific literature. Each year, agriculture emits 10 to 12 percent of the total estimated GHG emissions, some 5.1 to 6.1 Gt CO2 equivalents per year. Smith, et al. (2007) and Bellarby, et al. (2008) have proposed mitigation options for GHG emissions, finding that both farmers and policymakers will face challenges from the GHG-related changes needed in agriculture. Areas for improvement include increased use of no-till cropping, agro-forestry, and integrated crop and animal farming, and decreased use of external inputs in food and agriculture. The techniques offered by organic agriculture are valuable for consideration in these efforts.

EPrint Type:Book
Keywords:ekologické zemědělství, změna klimatu, adaptace, mitigace
Subjects: Environmental aspects > Air and water emissions
Research affiliation: Czech Republic > Bioinstitut
ISBN:978‒80‒87371‒11‒4
Related Links:ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/010/ai781e/ai781e00.pdf, https://orgprints.org/view/projects/ch-fibl-sustainability-climate.html
Deposited By: Hilgertova, Miloslava
ID Code:20478
Deposited On:20 Feb 2012 08:46
Last Modified:01 Nov 2012 08:11
Document Language:Czech/Česky
Status:Published
Refereed:Peer-reviewed and accepted

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per month over past year

View more statistics