home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Vývoj ekologického zemědělství ČR v ekonomických souvislostech

Redlichova, Radka; Becvarová, Vera and Vinohradsky, Karel (2014) Vývoj ekologického zemědělství ČR v ekonomických souvislostech. [Development of the Organic Farming in the Czech Republic from the Economic Perspective.] 1 edition. Mendelova universita v Brně, Brno.

[thumbnail of Vývoj ekologického zemědělství ČR.pdf]
Preview
PDF - Czech/Česky
902kB


Summary

Publikace prezentuje výsledky výzkumu vývoje ekonomiky podniků hospodařících v systému ekologického zemědělství v ČR. Ve zkoumaném období 2001–2012 dosahovaly tyto podniky 30–40% úrovně intenzity zemědělské výroby podniků konvenčního zemědělství. Ekologické podniky vytvářely polovičními vklady na 1 ha předpoklady nižší environmentální zátěže krajiny. Vyšší souhrnnou pracovní a materiální i vyšší energetickou náročností na jednotku produkce zanechávají však větší ekologickou stoupu (ecological footprint) při produkci potravin na 1 obyvatele.
Ekologické podniky ve srovnání s konvenčními zaznamenaly podstatně nižší ekonomickou efektivnost. V tomto ohledu se práce zaobírá hlavními pří-činami rozdílů v efektivnosti, zejména faktory rozdílné úrovně produktivity a souvislostmi s cenovou transmisí ve vertikálách biopotravin.
Ve zkoumaném období narůstal podíl dotační ingerence státu na úhradě nákladů ekologické produkce a tvorbě zisku. Koncem období se provozní do-tace podílely na úhradě těchto nákladů 47 % a na tvorbě nákladové míry zisku 13 %. Publikace v této souvislosti věnuje pozornost pojetí opodstatněnosti a míry podpory ekologického zemědělství, a to zejména ve vztahu k jeho mimo-produkčním funkcím, nabídce bioproduktů a uplatnění kritérií důchodové parity.
Na podkladě výsledků výzkumu jsou uvedeny náměty pro tvorbu kon-cepce agrární politiky.


Summary translation

The publication presents results of the research focused on the organic farms economic development in the Czech Republic. In the period 2001–2012, the level of organic farms production intensity was 30–40% of the conventional ones. As the organic farms have half inputs for one hectare, the environmental burden is supposed to be lower. However, the higher sum of labour and mate-rial consumption, as well as the energy consumption per one hectare conclud-ed to higher ecological footprint for food production per head.
The efficiency of organic farms is substantially lower, in comparison to the conventional ones. The publication deals with main reasons for these dif-ferences. Special attention is paid to the differences in productivity and conse-quences of the price transmission in the organic foodstuff verticals.
In the given period, there was an increase in government ingerences in the covering of production costs and profit creation. Operating subsidies cov-ered 47% of these costs at the end of the period and created 13% of cost prof-itability. Authors of this publication mainly focused on the justification of or-ganic farming subsidies and their connection to its non-commodity functions, organic products supply and the pension parity application.
Based on the research results, suggestions for the agrarian policy creation are set.

EPrint Type:Book
Keywords:Organic Agriculture, Agribusiness, Agricultural Production Intensity, Efficiency, Profitability, Subsidies, Agriculture Policy, agrobyznys, intenzita produkce, efektivita, ziskovost, zemědělská politika
Agrovoc keywords:
Language
Value
URI
English
Organic agriculture
UNSPECIFIED
English
Agribusiness
UNSPECIFIED
English
Agricultural Production Intensity
UNSPECIFIED
English
Efficiency
UNSPECIFIED
English
Profitability
UNSPECIFIED
English
Subsidies
UNSPECIFIED
English
Agriculture Policy
UNSPECIFIED
Subjects: Farming Systems > Farm economics
Values, standards and certification
Environmental aspects
"Organics" in general > Countries and regions
Research affiliation: Czech Republic > Mendel University in Brno (MENDELU)
ISBN:978-80-7509-173-4
Deposited By: Redlichová, Ing. Ph.D. Radka
ID Code:28494
Deposited On:03 Apr 2015 08:50
Last Modified:03 Apr 2015 08:50
Document Language:Czech/Česky
Status:Published
Refereed:Peer-reviewed and accepted
Additional Publishing Information:Monografie je zpracována v rámci výzkumného záměru MSM 6215648904 Česká ekonomika v procesech integrace a globalizace a vývoj agrárního sektoru a sektoru služeb v nových podmínkách integrovaného evropského trhu“. Navazuje na výsledky řešení tematického směru 04 „Vývojové tendence agrobyznysu, formování segmentovaných trhů v rámci komoditních řetězců a potravinových sítí v procesech integrace a globalizace a změn agrární politiky.

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per month over past year

View more statistics