home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Quality of Organic Food

Hajšlová, Jana and Schulzová, Věra (2012) Quality of Organic Food. Czech Technology Platform for Organic Agriculture .

[thumbnail of prehled-vyzkumu-vscht-2012.pdf]
Preview
PDF - English
2MB

Document available online at: http://www.ctpez.cz/cz/vyzkum/vysledky-vyzkumnych-projektu-vscht-zabyvajicich-se-kvalitou-biopotravin


Summary

Otázka kvality bio-produktu se stala vysoce aktuálním tématem. Konzumace biopotravin či produktů systémů s nízkými vstupy syntetických agrochemikálií („low input“) je stále více vnímána jako součást zdravého životního stylu. Obecně lze v takto pěstovaných plodinách očekávat nižší obsah látek pocházejících z chemizace zemědělství, jako jsou rezidua pesticidů, těžké kovy a dusičnany. Předností biopotravin muže být mimo jiné také zvýšený obsah některých živin. Je nutné však konstatovat, že zdravotní riziko z ekologicky pěstovaných potravin není automaticky nulové, za určitých okolností mohou totiž vykazovat zvýšený obsah přírodních toxických látek (napr. glykoalkaloidu), předmětem intenzivních diskusí je i možný vyšší obsah toxických sekundárních metabolitu vláknitých hub – mykotoxinu. Vzrůstající poptávka po biopotravinách se promítá i do potřeby realizace seriozního výzkumu, zaměřeného na posouzení nutriční a hygienicko-toxikologické jakosti produktu ekologického zemědělství. Studie, které porovnávají kvalitu produktů z ekologického a konvenčního zemědělství existují jen v relativně omezeném rozsahu a v mnoha případech se jejich závěry někdy i podstatně liší. Je třeba, aby výzkum v této oblasti objasnil ještě celou radu otázek. Jeho výsledky a závěry by potom mohly pomoci zdokonalit metody, užívané v ekologickém i konvenčním zemědělství pro dosažení vyšší kvality zemědělských produktu. V rámci mezinárodních i národních projektů je na Ústavu chemie a analýzy potravin, VŠCHT Praha, věnována intenzivní pozornost zkoumání kvality, původu (traceability) a pravosti (autenticity) ekologických surovin a produktu.


Summary translation

Quality of organic products has become an actual issue. Consumation of organic products or low input products is more and more percieved as part of healthy life style. Generally in the products should be less pesticide residues, high metals and nitrogens. Organic product might also contain higher level of some nutrients. However it is important to highlight that health risk of organic products is not zero. Studies, that compare quality of organic and conventional products, are rare and have different results. VSCHT Praha solves couple of project aimed at food quality, traceability and authenticity of convetional and organic products. This paper contains abstract of these projects and their conclusions.

EPrint Type:Other
Keywords:food quality, traceability, authenticity
Subjects: Food systems > Food security, food quality and human health
Research affiliation: Czech Republic > Institute of Chemical Technology (VSCHT)
H2020 or FP7 Grant Agreement Number:249667
Deposited By: Schulzova, Dr Vera
ID Code:23119
Deposited On:16 Oct 2013 10:22
Last Modified:16 Oct 2013 10:22
Document Language:Czech/Česky
Status:Published

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per month over past year

View more statistics