home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Skladba bílkovinného komplexu zrna minoritních druhů jarní pšenice z ekologického systému hospodaření a možnosti jejich využití

Skerikova, A.; Capouchova, Ivana; Konvalina, Petr and Stehno, Zdenek (2010) Skladba bílkovinného komplexu zrna minoritních druhů jarní pšenice z ekologického systému hospodaření a možnosti jejich využití. [Composition of protein of hulled wheat.] Úroda : časopis pro rostlinnou produkci, 58 (12), pp. 673-676.

Full text not available from this repository.


Summary

Soubor genetických zdrojů pšenice jednozrnky, dvouzrnky, jarní špaldy a přesívkových forem pšenice seté ze sbírek genobanky VÚRV Praha-Ruzyně, vypěstovaných v přesných polních pokusech v podmínkách ekologického systému tří pokusných lokalit (Praha-Ruzyně, Praha-Uhříněves a České Budějovice) byl hodnocen z pohledu obsahu N-látek v sušině zrna a zastoupení jednotlivých frakcí bílkovin zrna. Minoritní druhy pšenice se ve srovnání s kontrolními odrůdami pšenice seté vyznačovaly vyšším obsahem N-látek v sušině zrna, ale také rozdíly v zastoupení jednotlivých frakcí bílkovin ? především vyšším zastoupením nutričně cenných albuminů a globulinů a niţším zastoupením lepkových frakcí gliadinů a gluteninů. To naznačuje vyšší nutriční, ale horší technologickou, pekařskou jakost hodnocených minoritních druhů pšenice.


Summary translation

Collection of einkorn, emmer, spring form of spelt and obsolete, alternative form of common wheat genetic resources from the Gene Bank of CRI Prague-Ruzyně, cultivated in exact field small-plot trials under organic farming conditions of three experimental localities (Prague-Ruzyně, Prague-Uhříněves and České Budějovice) was evaluated with the view of crude protein content in grain dry matter and protein composition of grain. Minor wheat species were in comparison with the check cultivars of common wheat characterized by higher crude protein content in grain dry matter, higher percentage of protein fractions of albumins and globulins and lower percentage of gluten fractions of gliadins and glutenins.

EPrint Type:Journal paper
Keywords:minoritní druhy pšenice, ekologické zemědělství, obsah N-látek, skladba bílkovin zrna, minor wheat species, organic farming, crude protein content, protein composition
Subjects: Crop husbandry
Research affiliation: Czech Republic > Czech University of Life Sciences (CZU)
Czech Republic > University of South Bohemia (JU)
Czech Republic > Crop Research Institute (VURV)
ISSN:0139-6013
Deposited By: Předotová, Pavla
ID Code:21277
Deposited On:17 Sep 2012 11:25
Last Modified:17 Sep 2012 11:25
Document Language:Czech/Česky
Status:Published
Refereed:Peer-reviewed and accepted

Repository Staff Only: item control page