home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

The use of genetically modified organisms from the perspective of organic farming

Kuchtová, Perla (2009) The use of genetically modified organisms from the perspective of organic farming. [Využívání geneticky modifikovaných organismů z pohledu ekologického zemědělství.] In: Bulletin České společnosti experimentální biologie rostlin a Fyziologické sekce Slovenské botanické společnosti, Česká společnost experimentální biologie rostlin, Jinonická 80, Praha 5, 2009 (1), no. MK ČR E 13255, pp. 14-25.

[thumbnail of bulletin.PDF.pdf]
Preview
PDF - English
3MB


Summary

Organic farming uses methods of saving the environment and its components through restrictions or bans on the use of substances and procedures burdening and polluting the environment and increasing the risk of contamination of the food chain. Organic farming cares about welfare of farm animals. The principle of this alternative to industrial agriculture implies an effort to choose ethical approeches rather than economic terms, to respect the intrinsic value of nature (both animate and inanimate), save it and ignore it as a source of raw materials to meet the growing demands of man only. By definition, organic farming diverges from philosophy of patented living organisms, in the form of transgenic crops whose dissemination would further contribute to the loss of biodiversity and increased risks, including food security and access to food for vulnerable groups of people in society.


Summary translation

Ekologické zemědělství je způsob hospodaření šetrný k životnímu prostředí a jeho složkám prostřednictvím omezení či zákazů používání látek a postupů, zatěžujících a znečišťujících životní prostředí a zvyšujících rizika kontaminace potravního řetězce. Ekologické zemědělství dbá o pohodu hospodářských zvířat. Z principu této alternativy k průmyslovému zemědělství vyplývá snaha nadřadit etické přístupy hlediskům ekonomickým, respektovat vnitřní hodnotu živé i neživé přírody, šetřit ji a nevnímat pouze jako zdroj surovin k uspokojení narůstajících nároků člověka. Již z principu své definice se ekologické zemědělství rozchází s filosofií patentovaných živých organismů, v podobě transgenních plodin, jejichž šíření by dále přispívalo k snížení biodiverzity a nárůstu rizik, včetně bezpečnosti a dostupnosti potravin pro ohrožené lidské skupiny.

EPrint Type:Conference paper, poster, etc.
Type of presentation:Paper
Keywords:organic, transgenic, risk, food, security, access, biodiversity, elogické, trangenní, potraviny, bezpečnost, biodierzita
Subjects: Food systems > Food security, food quality and human health
Farming Systems > Social aspects
Environmental aspects > Biodiversity and ecosystem services
Research affiliation: Czech Republic > Czech University of Life Sciences (CZU)
ISSN:1213-6670
Deposited By: Kuchtova, Mrs Perla
ID Code:21850
Deposited On:17 Jan 2013 14:14
Last Modified:17 Jan 2013 14:14
Document Language:Czech/Česky
Status:Published
Refereed:Not peer-reviewed
Additional Publishing Information:Article draws (50%) from the source: Nowack Heimgartner K. Bickel R. E. Wyss, 2003. Organic Farming and Genetic Engineering. Bestell nr. 1207, FiBL Dossier, 2003, 24 pages

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per month over past year

View more statistics