home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Analýza ekologického hospodaření na orné půdě

Moudry, Jan (Jr.); Moudry, Jan and Rozsypal, Roman (2007) Analýza ekologického hospodaření na orné půdě. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta, ediční středisko.

Full text not available from this repository.


Summary

Studie je zaměřena na posouzení struktury ekologicky hospodařících podniků a na indikaci faktorů ovlivňujících rozvoj ekologického zemědělství na orné půdě. Analýza struktury zemědělských podniků byla provedena na dvou testovacích souborech. Bylo prokázáno, že s přibývající nadmořskou výškou roste extenzita hospodaření, výrobní struktura podniku se zjednodušuje (zatravnění v kombinaci s chovem skotu BTPM). Při konverzi na ekologické zemědělství přistupují až ke stoprocentnímu zatravnění, což vyvolává utlumení produkčních zemědělských funkcí. S rostoucí nadmořskou výškou klesá podíl orné půdy. V nedostatečné míře jsou zastoupeny zlepšující plodiny (brambory, pícniny na orné půdě a luskoviny). Existence řady ekologicky hospodařících podniků závisí na dotacích tvořících hlavní příjem. Ekologické zemědělství je dislokováno především do horských a podhorských oblastí, kde relativně dobře plní mimoprodukční environmentální funkci, zatímco produkční funkce je plněna naprosto nedostatečně. Poptávka po biopotravinách, ač dosud nízká, ani možnosti exportu, nejsou pokryty domácí produkcí. Přechod k multifunkcionalitě, vyžadující vysoký stupeň diverzifikace, je nedostatečný. Má-li dojít k rozšíření ekologického zemědělství na orné půdě, je nezbytné přistoupit především k překlasifikování podpor produkčních a mimoprodukčních funkcí ekologického zemědělství. Druhým limitujícím faktorem jsou nedostatečné zpracovatelské kapacity pro bioprodukci. Na dobré úrovni není ani kreativita zemědělců a poradenský servis v oblasti produkce, zpracování a marketingu. Je nutné vyhodnotit efektivnost dotací na TTP a ornou půdu, podpořit trh s biopotravinami, zkvalitnit poradenství pro oblast prvovýroby a zpracování bioproduktů zejména přímo na ekofarmě, zajistit informace týkající se cen, výroby, zpracování, spotřeby a obchodu v oblasti biopotravin, konečně podpořit u zemědělců schopnost kombinovat produkční a environmentální činnosti podle komparativních výhod podniku, stanoviště, či regionu. Ekologické zemědělství musí být nadále vzorem rozvoje multifunkčního zemědělství, respektive hospodaření v krajině.


EPrint Type:Book
Keywords:ekologické zemědělství, struktura, orná půda
Subjects: Farming Systems
Crop husbandry
Research affiliation: Czech Republic > University of South Bohemia (JU)
Czech Republic > Other institutions
ISBN:978-80-7394-053-9
Deposited By: Předotová, Pavla
ID Code:21052
Deposited On:07 Aug 2012 09:42
Last Modified:07 Aug 2012 09:42
Document Language:Czech/Česky
Status:Published
Refereed:Peer-reviewed and accepted

Repository Staff Only: item control page