home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Technologická jakost minoritních druhů pšenice z ekologického způsobu pěstování a možnosti jejich využití

Skerikova, A.; Capouchova, Ivana; Stehno, Zdenek; Konvalina, Petr; Moudry, Jan and Dotlacil, L. (2009) Technologická jakost minoritních druhů pšenice z ekologického způsobu pěstování a možnosti jejich využití. [Technological quality of minor spring wheat species from organic farming and possibilities of their utilization.] Úroda : časopis pro rostlinnou produkci, 57 (12), pp. 599-602.

Full text not available from this repository.


Summary

Soubor genetických zdrojů pšenice jednozrnky, dvouzrnky, jarní špaldy a přesívkových forem pšenice seté ze sbírek genobanky VÚRV Praha-Ruzyně, vypěstovaných v přesných polních pokusech v podmínkách ekologického systému dvou pokusných lokalit (Praha-Ruzyně a České Budějovice) byl hodnocen z pohledu ukazatelů pekařské jakosti a vhodnosti pro ekologické zemědělství. Nejvyšší obsah N-látek v sušině zrna (v průměru 17 ? 18 %) byl zjištěn u pšenice špaldy, následovaly přesívky (16 ? 17 %), jednozrnka a dvouzrnka (15 ? 17 %); kontrolní odrůdy pšenice seté cca 13 %. Hodnoty Gluten Indexu a SDS-testu minoritních druhů pšenice (zejména jednozrnky a dvouzrnky) byly naproti tomu ve srovnání s kontrolními odrůdami znatelně niţší, vypovídající o slabší pekařské kvalitě lepku.


Summary translation

Collection of einkorn, emmer, spring form of spelt and obsolete, alternative forms of common wheat genetic resources from the Gene Bank of CRI Prague-Ruzyně, cultivated in exact field small-plot trials under organic farming conditions of two experimental localities (Prague-Ruzyně and České Budějovice) was evaluated with the view of baking quality parameters and suitability for organic farming. The highest crude protein content in grain dry matter (17 - 18 % in average) was found in the spelt group, followed by obsolete forms of common wheat (16 ? 17 %), einkorn and emmer (15 ? 17 %); check common wheat cultivars about 13 %. On the other hand, values of Gluten Index and SDS-test (especially in einkorn and emmer) were in comparison with check cultivars considerably lower.

EPrint Type:Journal paper
Keywords:minoritní druhy pšenice, ekologické zemědělství, pekařská jakost, minor wheat species, organic farming, baking quality
Subjects: Crop husbandry
Research affiliation: Czech Republic > Czech University of Life Sciences (CZU)
Czech Republic > University of South Bohemia (JU)
Czech Republic > Crop Research Institute (VURV)
ISSN:0139-6013
Deposited By: Předotová, Pavla
ID Code:21275
Deposited On:17 Sep 2012 11:26
Last Modified:17 Sep 2012 11:26
Document Language:Czech/Česky
Status:Published
Refereed:Peer-reviewed and accepted

Repository Staff Only: item control page