home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Začlenění systému povrchového mulčování do technologie pěstování brambor

Dvorak, Petr; Tomasek, Jaroslav; Hamouz, Karel and Micak, Libor (2013) Začlenění systému povrchového mulčování do technologie pěstování brambor. [Integration of surface mulching in potato cultivation technology.] Česká zemědělská univerzita v Praze, katedra rostlinné výroby, FAPPZ, Praha.

[thumbnail of Metodika mulčování_new.pdf]
Preview
PDF - Published Version - Czech/Česky
987kB


Summary

Předkládaná interpretace výsledků výzkumu získaných na základě víceletých polních pokusů přináší návody a zkušenosti o využití povrchového mulčování u brambor. Na základě dostupných informací a nynějších možností využití mulčovacích prostředků byly do pokusů vybrány alternativy, které lze bez větší problémů začlenit mezi agrotechnická opatření při pěstování brambor. A to s možností lokální aplikace (s cílem zmírnit vodní erozi, a tím i degradaci půdy) či plošné aplikace, která přináší i další významné benefity zejména do podmínek (systému hospodaření), kde je omezeno např. použití herbicidů či insekticidů. Např. v systému ekologického hospodaření pro regulaci plevelů či mandelinky bramborové, a také pro regulaci teplotních a vláhových podmínek v porostu a v půdě.


Summary translation

The present interpretation of the research results obtained on the basis of multi-year field trials provides guidance and experience on the use of surface mulch for potatoes. Based on available information and current possibilities of using mulch funds were attempts to selected alternatives that can be incorporated without major problems between the agro-technical measures in the cultivation of potatoes. And with a local application (to alleviate water erosion, and thus the degradation of soil) or surface application that provides other significant benefits in particular conditions (system management), which is limited as the use of herbicides and insecticides. Eg. in an environmental management system for controlling weeds or CPB, and also to regulate the temperature and moisture conditions in the crop and soil.

EPrint Type:Book
Keywords:mulč, brambory, teplota půdy, mandelinka bramborová, plíseň bramboru, mulch, potatoes, soil temperature, colorado beetle,
Agrovoc keywords:
Language
Value
URI
English
Straw mulches
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_7442
English
Plastic mulches
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_13452
English
Grass mulch
UNSPECIFIED
English
Potatoes
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_13551
English
Soil temperature
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_7197
Subjects: Crop husbandry > Soil tillage
Crop husbandry > Weed management
Research affiliation: Czech Republic > Czech University of Life Sciences (CZU)
ISBN:978-80-213-2389-6
Deposited By: Dvořák, Ing., Ph.D. Petr
ID Code:23216
Deposited On:12 Sep 2013 17:47
Last Modified:12 Sep 2013 17:47
Document Language:Czech/Česky
Status:Published
Refereed:Peer-reviewed and accepted

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per month over past year

View more statistics