home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Vliv povrchového mulčování na velikost a výnos brambor v ekologickém zemědělství

Dvorak, Petr; Hamouz, Karel; Kuchtová, Perla and Tomasek, Jaroslav (2009) Vliv povrchového mulčování na velikost a výnos brambor v ekologickém zemědělství. [Effect of grass mulch application on tubers size and yield of ware potatoes in organic farming.] Úroda : časopis pro rostlinnou produkci, 12, pp. 315-318.

[thumbnail of QH82149_03_2009.pdf]
Preview
PDF - English
426kB


Summary

Cílem tohoto pokusu bylo zhodnotit vliv travního mulče a termínu jeho aplikace na výnos a počet konzumních hlíz a na velikostní zastoupení hlíz pod trsem. V roce 2008 byl travní mulč aplikován na hrůbky brambor zaloţené v ekologickém způsobu hospodaření. V pokusu byly srovnávány dvě varianty s různými termíny aplikace travního mulče (aplikace po výsadbě a po druhém plečkování) a porovnávány s kontrolní variantou bez mulčování (mechanicky ošetřovanou). Výsledky prokázaly pozitivní vliv travního mulče na výnos konzumních hlíz a některé výnosové prvky porostu brambor. Výnos konzumních hlíz byl v porovnání s nemulčovanou variantou statisticky průkazně vyšší o 9,3 t/ha. Nejvyšší počet konzumních hlíz byl zjištěn u varianty, kde byl travní mulč aplikován po výsadbě.


Summary translation

The aim of this experiment was to evaluate influence of mulching on the tuber yield and on the number of ware potatoes. In organic farming grass mulch for potatoes was used in 2008. For the experiments different ways of mulching (grass mulch after planting, grass mulch after second hoeing) were used and compared with bare soil (control variant). The results showed that grass mulching had positive effect on the yield of ware potatoes and some of the yield-forming components. The yield of ware potatoes was significantly higher by 9.3 t/ha in comparison with control variant. The highest number of ware potatoes was found out in the variant with grass mulch after planting.

EPrint Type:Journal paper
Keywords:grass mulch, potato, yield, soil, travní mulč, brambory, výnos, půda
Subjects: Farming Systems
Crop husbandry
Research affiliation: Czech Republic > Czech University of Life Sciences (CZU)
ISSN:0139-6013
Deposited By: Dvořák, Ing., Ph.D. Petr
ID Code:21805
Deposited On:14 Jan 2013 09:08
Last Modified:14 Jan 2013 09:08
Document Language:Czech/Česky
Status:Published
Refereed:Peer-reviewed and accepted
Additional Publishing Information:Sborník Konference Brno 2009 – „Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů" vyšel jako vědecká příloha časopisu Úroda

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per month over past year

View more statistics