home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Browse eprints by Type

Group by: No Grouping | Authors | Refereed | Document Language
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Ø

Number of eprints: 410.

A

Alrøe, Hugo Fjelsted; Vaarst, Mette and Kristensen, Erik Steen (2000) Er husdyrvelfærd i økologisk jordbrug noget særligt? In: Kristensen, Erik Steen and Thamsborg, Stig Milan (Eds.) Sundhed, velfærd og medicinanvendelse ved omlægning til økologisk mælkeproduktion. FØJO-rapport, no. 6. FØJO , chapter 9, pp. 145-158.

Andersen, L.W. (2011) Økologisk jordbrug som refugier for biodiversitet (Refugia). In: Sørensen, L.S. and Rebsdorf, S.O. (Eds.) Resultater fra den økologiske forskning 2006-2010. International Centre for Research in Organic Food Systems (ICROFS), pp. 50-53.

Andreasen, Lise (2019) ProGrOV Publication and Dissemination List. In: Slut rapport. . [Completed]

Arncken, Christine and Messmer, Monika (2018) Lupins in Switzerland. In: Ambrogio, Costanzo (Ed.) DIVERSIFOOD. Embedding crop diversity and networking for local high quality food systems. EU H2020 Research and Innovation Action. Deliverable 2.1. , pp. 98-116.

Askegaard, Margrethe (2011) Udfasning af konventionel husdyrgødning. [Phasing out of conventional manure.] In: Blume, Steffen (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2011. Økologisk Rådgivning, chapter 11, pp. 11-14.

Atkinson, Chris and Neale, Madeleine (2008) Animal Health Planning and Animal Health Plans - Concepts, principles and practicalities. In: CORE Organic project nr. 1903 - ANIPLAN. CORE Organic project nr. 1903 - ANIPLAN, no. Report from 1st ANIPLAN project workshop. .

B

Bachinger, Johann and Zander, Peter (2003) Planungswerkzeuge zur Optimierung der Stickstoffversorgung in Anbausystemen des Ökologischen Landbaus - Standort- und vorfruchtabhängige Kalkulation der N-Salden von Anbauverfahren. [A Planning Tool for Optimal Nitrogen Supply in Organic Crop Production - Calculation of site- and preceding crop-specific nitrogen balances of cropping systems.] In: Rahmann, Gerold and Nieberg, Hiltrud (Eds.) Ressortforschung für den ökologischen Landbau 2002. Landbauforschung Völkenrode Sonderheft, no. 256. Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft (FAL) , Institut für ökologischen Landbau (OEL) und Institut für Betriebswirtschaft, Agrarstruktur und ländliche Räume (BAL), pp. 21-30.

Bäckman, Stefan and Krumalova, Veronika (2005) Local food options - a linear programming perspective on three organic farms in South Savolax, Finland. In: Sumelius, John (Ed.) Possibilities for and economic consequences of switching to local ecological recycling agriculture. Ekologiskt lantbruk, no. 43. Sveriges lantbruksuniversitet , Centrum för uthålligt lantbruk, chapter II, pp. 23-34.

Badsberg, Jens Henrik; Nielsen, Lisbeth and Hansen, Hanne H. (2003) Spiser kvæg som en grønthøster, eller er de kræsne. In: DJF intern rapport. , pp. 14-26.

Bennedsgaard, Torben Werner; Thamsborg, Stig Milan and Vaarst, Mette (2000) Anvendelse af veterinære lægemidler. In: Kristensen, Erik Steen and Thamsborg, Stig Milan (Eds.) Sundhed, velfærd og medicinanvendelse ved omlægning til økologisk mælkeproduktion. FØJO-rapport, no. 6. FØJO , chapter 7, pp. 125-134.

Berg, Martin; Haas, Guido; Leisen, Edmund and Schenke, Holger (2003) Stickstoffmanagement im ökologisch wirtschaftenden Betrieb: Minderung von Stickstoffverlusten. [Management of Nitrogen on organic farms: minimising Nitrogen losses.] In: Dokumentation 10 Jahre Leitbetriebe Ökologischer Landbau in Nordrhein-Westfalen. Schriftenreihe des Lehr- und Forschungsschwerpunktes „Umweltverträgliche und Standortgerechte Landwirtschaft“, no. 105. Landwirtschaftliche Fakultät , Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, pp. 64-75.

Berg, Martin; Schenke, Holger; Eisele, Jons; Leisen, Edmund and Paffrath, Andreas (2003) Getreidebau. [Grain growing.] In: Dokumentation 10 Jahre Leitbetriebe Ökologischer Landbau in Nordrhein-Westfalen. Schriftenreihe des Lehr- und Forschungsschwerpunktes „Umweltverträgliche und Standortgerechte Landwirtschaft“, no. 105. Landwirtschaftliche Fakultät der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn , pp. 45-63.

Bertelsen, Inger (2016) Vårsæd dyrkning. In: Oversigt over landsforsøgene - økologisk dyrkning. SEGES P/S, Aarhus C, Denmark, pp. 269-271.

Bertelsen, Inger (2016) Grønne afgrøder. In: Oversigten over Landsforsøg 2016. , pp. 296-297.

Bertelsen, Inger (2015) Grønne afgrøder. In: Oversigten over Landsforsøgene 2015. , p. 280.

Bloksted, Therese and Korsgaard, Maren (2017) Vildt- og bivenlige tiltag i marken. In: Økologisk Planteavlsberetning. , pp. 6-7.

Blume, Steffen (2017) God palet af vårbygsorter. In: Økologisk Planteavlsberetning. , p. 26.

Blume, Steffen (2013) Det økologiske kornmarked i 2013. [The organic grain market in 2013.] In: Økologisk Planteavlsberetning 2013. Økologisk Rådgivning, pp. 34-35.

Blume, Steffen (2013) Havresorter. [Oat varieties.] In: Økologisk Planteavlsberetning 2013. Økologisk Rådgivning, pp. 28-29.

Blume, Steffen (2013) Pakning af jord med store mejetærskere på bælte og hjul. [Packing the soil with large combine harvester belts and wheels.] In: Økologisk Planteavlsberetning 2013. Økologisk Rådgivning, pp. 46-47.

Blume, Steffen (2013) Spildevandsslam er et oplagt gødningsprodukt på økologiske bedrifter! [Sewage sludge is a natural fertilizer product on organic farms!] In: Økologisk Planteavlsberetning 2013. Økologisk Rådgivning, pp. 3-5.

Blume, Steffen (2013) Udbyttepåvirkning ved CTF-drift. [Yield Effect by CTF-operation.] In: Økologisk Planteavlsberetning 2013. Økologisk Rådgivning, pp. 44-45.

Blume, Steffen (2012) Agerkål og agersennep kan bekæmpes. [Wild turnip and charlock can be combated.] In: Blume, Steffen (Ed.) Økologisk Planteavlberetning 2012. Økologisk Rådgivning, chapter 12, pp. 40-41.

Blume, Steffen (2012) Det økologiske kornmarked 2012. [The organic grain market in 2012.] In: Blume, Steffen (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2012. Økologisk Rådgivning, chapter 12, pp. 42-43.

Blume, Steffen (2012) Nye vårbygsorter ser lovende ud. [New spring barley varieties look promising.] In: Blume, Steffen (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2012. Økologisk Rådgivning, chapter 12, pp. 26-27.

Blume, Steffen (2012) Næringsstofbalancen - tærer vi på puljerne? [The nutrient balance - Are we consuming the pools?] In: Blume, Steffen (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2012. Økologisk Rådgivning, pp. 7-10.

Blume, Steffen (2012) Vejen til et bedre dækningsbidrag. [Towards a better gross margin.] In: Blume, Steffen (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2012. Økologisk Rådgivning, chapter 12, pp. 46-48.

Blume, Steffen (2011) Det økologiske kornmarked 2010/2011. [The organic grain market 2010/2011.] In: Blume, Steffen (Ed.) Økologisk Planteavlberetning 2011. Økologisk Rådgivning, chapter 11, pp. 8-9.

Blume, Steffen (2011) Havresorter. [Oat varieties.] In: Blume, Steffen (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2011. Økologisk Rådgivning, chapter 11, p. 34.

Blume, Steffen (2011) Regnskabsstatistik for økologiske jordbrug. [Accounting statistics for organic agriculture.] In: Blume, Steffen (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2011. Økologisk Rådgivning, chapter 11, p. 5.

Blume, Steffen (2011) Vårbygsorter. [Spring barley varieties.] In: Blume, Steffen (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2011. Økologisk Rådgivning, chapter 11, pp. 36-37.

Blume, Steffen (2011) Vårtriticalesorter. [Spring triticale varieties.] In: Blume, Steffen (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2011. Økologisk Rådgivning, chapter 11, p. 38.

Blume, Steffen (2010) Den rette strategi mod rodukrudt. [The right strategy against perennial weeds.] In: Blume, Steffen (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2010. , chapter 10, pp. 45-47.

Blume, Steffen (2010) Det økologiske kornmarked - sæsonen 2009/2010. [The organic grain market - 2009/2010 season.] In: Blume, Steffen (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2010. Økologisk Rådgivning, chapter 10, pp. 15-16.

Blume, Steffen (2010) Er det på tide at privatisere Ø-mærket? [Is it time to privatize the organic label?] In: Blume, Steffen (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2010. Økologisk Rådgivning, chapter 10, pp. 10-13.

Blume, Steffen (2010) Havresorter. [Oat varieties.] In: Blume, Steffen (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2010. Økologisk Rådgivning, chapter 10 , pp. 26-27.

Blume, Steffen (2010) Regnskabsstatistik for økologiske jordbrug. [Financial Statistics for organic farming.] In: Blume, Steffen (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2010. Økologisk Rådgivning, chapter 10, p. 9.

Blume, Steffen (2010) To års erfaringer med quinoa. [Two years of experience with quinoa.] In: Blume, Steffen (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2010. Økologisk Rådgivning, chapter 10, pp. 55-56.

Blume, Steffen (2010) Vårbygsorter. [Spring barley varieties.] In: Blume, Steffen (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2010. Økologisk Rådgivning, chapter 10, pp. 28-29.

Blume, Steffen (2010) Vårhvedesorter. [Spring wheat varieties.] In: Blume, Steffen (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2010. Økologisk Rådgivning, chapter 10, p. 30.

Blume, Steffen (2009) Blandingsafgrøder. [Mixing crops.] In: Blume, Steffen and Hansen, Jesper (Eds.) Økologisk Planteavlsberetning 2009. Økologisk Rådgivning, chapter 9.

Blume, Steffen (2009) Havresorter. [Oat varieties.] In: Blume, Steffen and Hansen, Jesper (Eds.) Økologisk Planteavlsberetning 2009. Økologisk Rådgivning, chapter 9.

Blume, Steffen (2009) Quinoa - en afgrøde med potentiale. [Quinoa - A crop with potential.] In: Blume, Steffen and Hansen, Jesper (Eds.) Økologisk Planteavlsberetning 2009. Økologisk Rådgivning, chapter 9.

Blume, Steffen (2009) Vårbygsorter. [Spring barley varieties.] In: Blume, Steffen and Hansen, Jesper (Eds.) Økologisk Planteavlsberetning 2009. Økologisk Rådgivning , chapter 9, p. 1.

Blume, Steffen (2009) Vårtriticalesorter. [Spring triticale varieties.] In: Blume, Steffen and Hansen, Jesper (Eds.) Økologisk Planteavlsberetning 2009. Økologisk Rådgivning , chapter 9, p. 1.

Blume, Steffen (2013) Skårlægning af korn. [Mowing of grain.] In: Økologisk Planteavlsberetning 2013. Økologisk Rådgivning, p. 20.

Boelt, B. (2005) Sameksistens. In: Nye GM-planter - ny debat. , pp. 54-57.

Boelt, B. and Bertelsen, I. (2002) Økologisk jordbrug nu og i fremtiden. In: Kjellsson, G. and Boelt, B. (Eds.) Konsekvenser af genmodificerede afgrøder for økologisk jordbrug. FØJO-rapport, no. 16. , chapter 3, pp. 31-43.

Boelt, B. and Bertelsen, I. (2002) Kontrolleret spredning. In: Kjellsson, G. and Boelt, B. (Eds.) Konsekvenser af genmodificerede afgrøder for økologisk jordbrug. FØJO-rapport, no. 16. , chapter 4, pp. 45-61.

Boesen, Ninna (2018) Blandsæd – Et aktiv mod det ekstreme vejr. In: Økologisk Planteavlsberetning. , pp. 18-21.

Boesen, Ninna and Frank Hansen, Lisbeth (2018) Aktuel økologi i Sverige. In: Økologisk Planteavlsberetning. , pp. 50-54.

Boesen, Ninna Rieper (2018) Destruktion af efterafgrøder i et pløjefri-dyrkningssystem. In: Økologisk Planteavlsberetning. , pp. 34-36.

Boesen, Ninna Rieper (2018) Fokus på jordfrugtbarhed hos Nørby Grøntsager. In: Økologisk Planteavlsberetning. , pp. 16-17.

Boesen, Ninna Rieper (2018) Havresorter 2019. In: Økologisk Planteavlsberetning. , pp. 60-61.

Boesen, Ninna Rieper (2018) Landmand kend din jord. In: Økologisk Planteavlsberetning. , pp. 13-15.

Böhm, Herwart (2003) Regulierung der Kraut- und Knollenfäule (Phytophthora infestans) im ökologischen Kartoffelanbau. In: Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft, Braunschweig (Ed.) Pflanzenschutz im ökologischen Landbau - Probleme und Lösungsansätze - 7. Fachgespräch am 6. Juni 2002 in Berlin-Dahlem, Alternativen zur Anwendung von Kupfer als Pflanzenschutzmittel - Forschungsstand und neue Lösungsansätze. Berichte aus der Biologischen Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft, no. 118. Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft (BBA) , Institut für integrierten Pflanzenschutz, pp. 48-55.

Böhm, Herwart and Haase, Norbert U. (2003) Kartoffelanbau im ökologischen Landbau – Stand des Wissens und gegenwärtige Forschungsarbeiten. [Potato production in organic farming – recent knowledge and research activities.] In: Rahmann, Gerold and Nieberg, Hiltrud (Eds.) Ressortforschung für den ökologischen Landbau 2002. Landbauforschung Völkenrode Sonderheft, no. 259. Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft (FAL) , Institut für ökologischen Landbau (OEL) und Institut für Betriebswirtschaft, Agrarstruktur und ländliche Räume (BAL), pp. 37-42. [In Press]

Bonde, Marianne Kjær and Sørensen, Jan Tind (2004) Velfærds- og sundhedsproblemer i økologisk sohold: forekomst, risikofaktorer og kontrolmuligheder. In: Sørensen, Jan Tind (Ed.) Produktionsstyring med fokus på husdyrsundhed og fødevaresikkerhed i økologiske svinebesætninger: Rapport fra workshop afholdt på Hotel Bygholm Park 23. april 2003. FØJO Intern rapport, no. 54. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug , chapter 2, pp. 7-18.

Bonde, Marianne (2011) Økologisk svineproduktion i Europa:Status på sundhed og velfærd. In: Temamøde om økologisk og konventionel frilandssvineproduktion. Intern Rapport, no. 106. Århus Universitet.

Borgen, Anders and Kristensen, Lars (2001) Spiringskvalitet af økologisk såsæd. [Seed vigour in organic cereal seed.] In: Nielsen, Bent and Kristensen, Lars (Eds.) Forædling af korn og bælgsæd samt produktion af såsæd i økologisk jordbrug” Ed: B.Nielsen og L.Kristensen. FØJO-rapport 15.. FØJO-rapport, no. 15. DARCOF , chapter 7, pp. 97-106.

Borgen, Anders (2008) Bliv din egen planteforædler. [Become your own plant breeder.] In: Hansen, Jesper (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2008. Økologisk Rådgivning , chapter 8, pp. 23-24.

Borgen, Anders (2008) Brug egen såsæd i økologisk jordbrug. [Use of own seeds in organic farming.] In: Hansen, Jesper (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2008. Økologisk Rådgivning , chapter 8, pp. 17-22.

C

Calanca, P.; Spirig, C.; Stoeckli, S.; Samietz, J.; Holzkämper, A. and Hirschi, M. (2014) Implications of changes in seasonal mean temperature for agricultural production systems: three case studies. In: CH2014-Impacts (Ed.) Toward Quantitative Scenarios of Climate Change Impacts in Switzerland. OCCR, FOEN, MeteoSwiss, C2SM, Agroscope and ProClim, Bern, Switzerland, chapter 9, pp. 91-97.

Carlson, D.; Johansen, H.N.; Poulsen, H.D. and Jørgensen, Henry (1998) Fordøjelighed og udnyttelse af grovfoder til slagtesvin. In: Hermansen, J.E. (Ed.) FØJO-rapport nr. 1. Forskning i økologisk svineproduktion.. FØJO-rapport, no. 1. , chapter , pp. 13-17.

Christiansen, Hans Christian; Danfær, Allan and Sehested, Jakob (2005) Koens reaktion på forskelle i planlagt kælvningsinterval og energiforsyning. In: Kristensen, Troels (Ed.) Økologisk mælkeproduktion. Fodring og management ved høj selvforsyning. FØJO-rapport, no. 20. FØJO, chapter 2, pp. 13-26.

D

Dabbert, S. (2000) Anforderungen des Ökologischen Landbaus an die Agrarökonomie. Hinweise für die gartenbauliche Forschung. [Requirements of Organic Farming in regard to Agroeconomy. Advice for the Horticultural Research.] In: Zander, K. and Waibel, H. (Eds.) Ökologischer Gartenbau, Ökonomisches Kolloquium. Arbeitsbericht, Hannover, no. 83. , pp. 1-10.

Dalgaard, R.; Olesen, J.E.; Halberg, N. and Berntsen, J. (2004) Miljøeffekter og energibalancer ved energiproduktion på økologiske planteavlsbedrifter. In: Jørgensen, U. and Dalgaard, T. (Eds.) Energi i økologisk jordbrug. Reduktion af fossilt energiforbrug og produktion af vedvarende energi. FØJO-rapport, no. 19. Danish Research Centre for Organic Farming , chapter 6, pp. 103-123.

Dalgaard, T.; Halberg, N. and Fenger, J. (2002) Can organic farming help to reduce national energy consumption and emissions of greenhouse gasses in Denmark? In: van Lerland, E.C. and Lansink, A.O. (Eds.) Economics of sustainable energy in agriculture. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, The Netherlands , p. 18.

Dalgaard, Tommy; Kjeldsen, Chris; Kristensen, Inge T. and Kristensen, Ib Sillebak (2008) Potentialet for omlægning til økologisk jordbrug i Danmark. In: Alrøe, Hugo Fjelsted and Halberg, Niels (Eds.) Udvikling, vækst og integritet i den danske økologisektor. Vidensyntese om muligheder og barrierer for fortsat udvikling og markedsbaseret vækst i produktion, forarbejdning og omsætning af økologiske produkter.. Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer, ICROFS, Foulum, chapter 3, pp. 131-152.

de Visser, Richard (2007) Skovsgaard Gods, Langeland. In: Hansen, Jesper (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2007. Økologisk Rådgivning , chapter 7, pp. 24-28.

Denver, Sigrid; Ditlevsen, Kia; Lassen, Jesper; Nordström, Jonas; Sandøe, Peter and Christensen, Tove (2018) Samspil mellem økologisk forbrug og sundhed. In: Øget efterspørgsel efter danske økologiske varer – tre studier af motiver og ønsker hos forbrugerne med fokus på sundhed, lokale fødevarer og øget eksport. Københavns Universitet , Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi, chapter 2, pp. 11-34.

Dissing, Inge Lis (2008) God rådgivning virker også i Afrika. Små penge - stor effekt. [Good advice also works in Africa. Small money - big effect.] In: Hansen, Jesper (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2008. Økologisk Rådgivning , chapter 8, pp. 13-14.

E

Eriksen, Jørgen (2010) Produktion og næringsstofudnyttelse i kløvergræsmarker. In: Økologisk græsmarksproduktion og udnyttelse til mælkeproduktion. Intern rapport • husdyrbrug Nr. 27, Aarhus Universitet, chapter 3, pp. 21-26.

F

Feldmann, Corinna and Hamm, Ulrich (2015) Welche Bedeutung hat Regionalität für Konsumenten, denen Öko-Lebensmittel wichtig sind? In: BÖLW (Ed.) Zahlen, Daten, Fakten - Die Bio-Branche 2015. Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft (BÖLW), Berlin, Deutschland, chapter 11, pp. 24-25.

Frank Hansen, Lisbeth (2018) Økologisk planteavl uden husdyrgødning. In: Økologisk Planteavlsberetning. , pp. 30-32.

Frank Hansen, Lisbeth (2017) Agertidsler har fanden skabt - eller har han? In: Økologisk Planteavlsberetning 2017. , pp. 12-13.

Frick, Rebekka; Stolze, Matthias and Willer, Helga (2019) EU / Organic Farming. Working with nature. In: Agrar-Atlas. , pp. 52-53.

Frick, Rebekka; Stolze, Matthias and Willer, Helga (2019) Ökolandwirtschaft in der EU. Organisch und Dynamisch. In: Agrar-Atlas. , pp. 38-39.

G

Gareis, Manfred (2003) Forschung an der Bundesanstalt für Fleischforschung (BAFF) zu ökologischen Aspekten der Fleischqualität und Produktsicherheit. [Research at the Federal Centre for Meat Research (BAFF) in regard to aspects of meat quality and product safety.] In: Rahmann, Gerold and Nieberg, Hiltrud (Eds.) Ressortforschung für den ökologischen Landbau 2002. Landbauforschung Völkenrode Sonderheft, no. 259. Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft (FAL) , Institut für ökologischen Landbau (OEL) und Institut für Betriebswirtschaft, Agrarstrukturen und ländliche Räume (BAL), pp. 57-64.

Gattinger, Andreas; Müller, Adrian; Häni, Matthias; Oehen, Bernadette; Stolze, Matthias and Niggli, Urs (2011) Soil carbon sequestration of organic crop and livestock systems and potential for accreditation by carbon markets. In: Organic agriculture and climate change mitigation - A report of the Round Table on Organic Agriculture and Climate Change . Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) , Natural Resources Management and Environment Department, Rome, Italy, chapter 2, pp. 10-31.

Geels, Camilla; Løfstrøm, Per; Frohn, L.M.; Brandt, Jørgen and Kjellsson, Gösta (2004) Model for vindspredning af pollen. [A model of wind dispersal of pollen.] In: Tools for protection against contamination by GMO. Danmarks Miljøundersøgelser , pp. 1-47. [Unpublished]

Gjerulff, Lisbeth Færch (2006) "Regional Madkultur" Fødevarenetværket på Sjælland. In: Hansen, Jesper (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2006. Økologisk Rådgivning, chapter 6, pp. 18-20.

Granstedt, Artur and Seuri, Pentti (2005) Results of plant nutrient balances in the BERAS countries : Finland. In: Granstedt, Artur; Thomsson, Olof and Schneider, Thomas (Eds.) Environmental impacts of eco-local food systems - final report from BERAS work package 2. Ekologiskt lantbruk, no. 46. Sveriges lantbruksuniversitet , Centrum för uthålligt lantbruk, pp. 28-29.

Graß, Rüdiger (2008) Energie aus Biomasse im Ökolandbau - Weiterentwicklung oder Konventionalisierung der Ökobetriebe? [Energy from biomass for organic farming systems.] In: AgrarBündnis e.V. (Ed.) Der kritische Agrarbericht 2008. ABL-Verlag, D-Hamm / AgrarBündnis e.V., pp. 95-99.

H

Haas, Guido (2003) Rotkleegras: Arten- und Sortenwahl der Gräser. [Grass - red clover mixture: Choice of grass species and varieties.] In: Dokumentation 10 Jahre Leitbetriebe Ökologischer Landbau in Nordrhein-Westfalen.. Schriftenreihe des Lehr- und Forschungsschwerpunktes „Umweltverträgliche und Standortgerechte Landwirtschaft“, no. 105. Landwirtschaftliche Fakultät der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn , pp. 149-158.

Haas, Guido (2003) Untersaaten in Kartoffeln: Sonnenblume, Mais oder Gelbsenf. [Undersown crops in potatoes: sunflower, maize or yellow mustard.] In: Dokumentation 10 Jahre Leitbetriebe Ökologischer Landbau in Nordrhein-Westfalen. Schriftenreihe des Lehr- und Forschungsschwerpunktes „Umweltverträgliche und Standortgerechte Landwirtschaft“, no. 105. Landwirtschaftliche Fakultät der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn , pp. 105-112.

Halberg, Niels and Jensen, Carsten Hvelplund (1996) Dairy farm production strategy and nitrogen surplus. In: Walter-Jørgensen, Aage and Pilegaard, Steen (Eds.) Integrated Environmental an Economic Analyses in Agriculture. Statens Jordbrugs- og Fiskeriøkonomiske Institut , pp. 103-120.

Hannula, Annamari (2005) Some Juva households' food expenditures. In: Sumelius, John (Ed.) Possibilities for and economic consequences of switching to local ecological recycling agriculture. Ekologiskt lantbruk, no. 43. Sveriges lantbruksuniversitet , Centrum för uthålligt lantbruk, chapter V, pp. 66-68.

Hannula, Annamari and Thomsson, Olof (2005) Consumer surveys in Juva and Järna for identification of eco-local food baskets. In: Granstedt, Artur; Thomsson, Olof and Schneider, Thomas (Eds.) Environmental impacts of eco-local food systems - final report from BERAS work package 2. Ekologiskt lantbruk, no. 46. Sveriges lantbruksuniversitet , Centrum för uthålligt lantbruk, chapter VIII, pp. 111-123.

Hansen, E.M.; Thorup-Kristensen, K. and Jørgensen, J.R. (2003) Grønne marker. In: I Forberedelse af Vandmiljøplan III. Rapport fra Kvælstofgruppen (F10). Forbedret kvælstofudnyttelse i marken og effekt på kvælstoftab. , pp. 198-203.

Hansen, Preben Klarskov (2006) Beregning af konkurrenceindeks (KI). [Calculation of competitive index (KI).] In: Deneken, Gerhard and Pedersen, Jon Birger (Eds.) Sortsforsøg 2006. Korn bælgsæd og olieplanter. Danmarks JordbrugsForskning og Dansk Landbrugsrådgvning, Landcentret, Planteavl , 7, 21, 27-28 & 31.

Hansen, Preben Klarskov (2005) Beregning af konkurrenceindeks (KI). [Calculation of competitive index (KI).] In: Deneken, Gerhard and Pedersen, Jon Birger (Eds.) Sortsforsøg 2005. Korn bælgsæd og olieplanter. Danmarks JordbrugsForskning og Dansk Landbrugsrådgvning, Landcentret, Planteavl , 7, 21 & 31.

Hansen, Preben Klarskov (2003) Beregning af konkurrenceindeks (KI). [Calculation of competitive index (KI).] In: Deneken, Gerhard and Pedersen, Jon Birger (Eds.) Sortsforsøg 2003. Korn bælgsæd og olieplanter. Danmarks JordbrugsForskning og Dansk Landbrugsrådgvning, Landcentret, Planteavl , p. 7.

Hansen, Jesper (2013) Rækkedyrkning herunder erfaringer/forsøg med Cameleon. [Row cultivation. Experience/experiment with Cameleon.] In: Økologisk Planteavlsberetning 2013. Økologisk Rådgivning, pp. 8-12.

Hansen, Jesper (2013) Vårbygsorter med potentiale. [Spring barley varieties with potential.] In: Økologisk Planteavlsberetning 2013. Økologisk Rådgivning, pp. 25-27.

Hansen, Jesper (2013) Vinterhvedesorter. [Winter wheat varieties.] In: Økologisk Planteavlsberetning 2013. Økologisk Rådgivning, p. 30.

Hansen, Jesper (2012) Erfaringer med biogasgødning - holder den hvad den lover? [Experience with biogas manure - Does it keep what it promises?] In: Blume, Steffen (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2012. Økologisk Rådgivning, chapter 12, pp. 24-25.

Hansen, Jesper (2012) Hvorfor bøvler vi med gulrust - og hvordan kan vi undgå det? [Why we have travel with yellow rust - And how can we avoid it?] In: Blume, Steffen (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2012. Økologisk Rådgivning, chapter 12, p. 32.

Hansen, Jesper (2012) Kløver i gyllen. [Clover in the manure.] In: Blume, Steffen (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2012. Økologisk Rådgivning, chapter 12, pp. 22-23.

Hansen, Jesper (2012) Vårhvede. [Spring wheat.] In: Blume, Steffen (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2012. Økologisk Rådgivning, chapter 12, pp. 30-31.

Hansen, Jesper (2012) Vinterbyg som alternativ til triticale. [Winter barley as an alternative to triticale.] In: Blume, Steffen (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2012. Økologisk Rådgivning, chapter 12, pp. 34-35.

Hansen, Jesper (2011) Dyrkningssikre bælgplanter. [Cultivation secure legumes.] In: Blume, Steffen (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2011. Økologisk Rådgivning, chapter 11, pp. 39-41.

Hansen, Jesper (2011) Skal frø m ed i markplanen? [Shall seeds be considered in the field plan?] In: Blume, Steffen (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2011. Økologisk Rådgivning, chapter 11, pp. 49-53.

Hansen, Jesper (2011) Ukrudtskonkurrence i ærter. [Weed competition in peas.] In: Blume, Steffen (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2011. Økologisk Rådgivning, chapter 11, pp. 42-43.

Hansen, Jesper (2010) Dyrkning af sojabønner i Danmark. [The cultivation of soybeans in Denmark.] In: Blume, Steffen (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2010. Økologisk Rådgivning , chapter 10, pp. 38-40.

Hansen, Jesper (2010) Frømarkedet. [Seed market.] In: Blume, Steffen (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2010. Økologisk Rådgivning, chapter 10, pp. 53-54.

Hansen, Jesper (2010) Vinterbælgsæd. [Winter legumes.] In: Blume, Steffen (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2010. Økologisk Rådgivning, chapter 10, pp. 36-37.

Hansen, Jesper (2009) Såtid i havre. [Sowing time for oats.] In: Blume, Steffen and Hansen, Jesper (Eds.) Økologisk Planteavlsberetning 2009. Økologisk Rådgivning , chapter 9.

Hansen, Jesper (2008) Hvad må konventionel gylle koste? [What must conventional slurry cost?] In: Hansen, Jesper (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2008. Økologisk Rådgivning, chapter 8, pp. 36-38.

Hansen, Jesper (2007) Afgrøde- og afrealfordeling for økologiske afgrøder i Danmark i prioden 2000-2006. [Crop and land allocation for organic crops Denmark in the period 2000-2006.] In: Hansen, Jesper (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2007. Økologisk Rådgivning , chapter 7, pp. 70-71.

Hansen, Jesper (2007) Sjælland. [Zealand.] In: Hansen, Jesper (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2007. Økologisk Rådgivning , chapter 7, pp. 18-23.

Hansen, Jesper (2007) Vinterhvede. [Winter wheat.] In: Hansen, Jesper (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2007. Økologisk Rådgivning , chapter 7, pp. 33-34.

Hansen, Jesper (2007) Vinterrug og vintertriticale. [Winter rye and winter triticale.] In: Hansen, Jesper (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2007. Økologisk Rådgivning , chapter 7, p. 35.

Hansen, Jesper (2006) Artsvalg i vintersæd. [Species Elections in winter cereals.] In: Hansen, Jesper (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2006. Økologisk Rådgivning , chapter 6, pp. 44-46.

Hansen, Jesper (2006) Gasbrænding af ukrudt i majs. [Gas-burning weeds in corn.] In: Hansen, Jesper (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2006. Økologisk Rådgivning , chapter 6, pp. 31-35.

Hansen, Jesper (2006) Vinterhvede. In: Hansen, Jesper (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2006. Økologisk Rådgivning, chapter 6, pp. 47-48.

Hansen, Jesper and Korsgaard, Maren (2008) Gør "vold" mod bladlusene. [Do "violence" against aphids.] In: Hansen, Jesper (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2008. Økologisk Rådgivning , chapter 8, pp. 50-52.

Hansen, Jesper (2013) Vintertriticalesorter. In: Økologisk Planteavlsberetning 2013. Økologisk Rådgivning, p. 31.

Hansen, Lisbeth F. (2013) Pas på, skræpperne kommer! [Beware, sorrel coming!] In: Økologisk Planteavlsberetning 2013. Økologisk Rådgivning, pp. 16-19.

Hansen, Lisbeth F. (2012) Succes med hestebønner. [Success with broad beans.] In: Blume, Steffen (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2012. Økologisk Rådgivning, chapter 12, pp. 36-38.

Hansen, Lisbeth F. (2011) Bønnehvede - en ny økologisk mutation? [Bean-wheat. A new organic mutation?] In: Blume, Steffen (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2011. Økologisk Rådgivning, chapter 11, pp. 47-48.

Hansen, Lisbeth F. (2010) Demonstrationsdyrkning af kløvergræs- og lucerneblandinger. [Demonstration cultivation of clover and alfalfa mixtures.] In: Blume, Steffen (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2010. Økologisk Rådgivning, chapter 10, pp. 41-44.

Hansen, Lisbeth F. (2007) Genopretning og pleje af enge og naturarealer ved afgræsning. In: Hansen, Jesper (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2007. Økologisk Rådgivning , chapter 7, pp. 11-13.

Hansen, Lisbeth F. (2006) MVJ-græs, guldrandet aftale med lurende katastrofer? In: Hansen, Jesper (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2006. Økologisk Rådgivning, chapter 6, pp. 7-10.

Heerkens, JLT (2012) HealthyHens: bevorderen van gezondheid en welzijn bij bio-leghennen in Europa. [HealthyHens: promoting health and welfare of organic laying hens in Europe.] In: De Cock, Lieve and Van Waes, Johan (Eds.) De Biologische landbouw in Vlaanderen : Onderzoek 2011-2012. NOBL/ILVO, Merelbeke, pp. 134-135.

Hegelund, L. (2006) Medicinforbrug og dødelighed i økologisk og konventionel slagtesvineproduktion. In: Sørensen, Jan Tind (Ed.) Sundhed og medicinforbrug hos økologiske og konventionelle slagtesvin. Intern Rapport nr. 1 - Husdyrbrug. DIAS , Department of Animal health, Welfare and Nutrition, pp. 13-16.

Hermansen, John E. (2005) Integration of organic pig production into land use. In: Sundrum, A. and Weissmann, F. (Eds.) Organic pig production in free range systems. Sonderheft (special issue), no. 281. Landbauforschung Völkenrode FAL Agricultural Research , pp. 3-12.

Hermansen, John E.; Moustsen, Vivi Aarestrup and Andersen, Bent Hindrup (2003) Development of organic pic production systems. In: Wiseman, J.; Varley, M.A. and Kemp, B. (Eds.) Perspectives in pig science. Nottingham University Press , pp. 97-110.

Hermansen, John Erik; Noe, Egon and Halberg, Niels (2006) Exploring the multifundtional role of farming systems. In: Changing European farming systems for a better future: New visions for rural areas. Wageningen Academic Publishers, The Netherlands, pp. 109-116.

Hermansen, S (2019) Kvælstof er den væsentligste udbyttebegrænsende faktor (2). In: Oversigt over Landsforsøgene 2019. .

Hermansen, J.E.; Andersen, B.H.; Bak, S.; Giersing, M.; Kongsted, A.G.; Lauritsen, H.B.; Møller, F.; Nørgaard, N.H. and Tvedegaard, N. (2000) Forskellige systemers forventede produktionsmæssige, økonomiske og miljømæssige resultater. In: Hermansen, J.E. (Ed.) Økologisk svineproduktion - udfordringer, muligheder og begrænsninger. FØJO-rapport, no. 8. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug , chapter 2.

Hermansen, S (2018) Kvælstof begrænser udbytter i kornrige sædskifter. In: Oversigt over Landsforsøgene. SEGES, Skejby, pp. 253-255.

Hermansen, Sven (2019) Kvælstof er den væsentligste udbyttebegrænsende faktor. In: Oversigt over Landsforsøgene. Oversigt over Landsforsøgene 2019. Landbrug og Fødevarer, Planteproduktion, Aarhus N.

Hervik, Henning (2018) Robust jord med kulstoflagring. In: Økologisk Planteavlsberetning. , pp. 10-12.

Hervik, Henning (2013) Hoeve Biesland - et hollandsk eksempel i at se muligheder. [Hoeve Biesland - a Dutch case in seeing opportunities.] In: Økologisk Planteavlsberetning 2013. Økologisk Rådgivning, pp. 50-53.

Hervik, Henning (2012) Økologi i det tidligere Østtyskland. [Ecology in the former East Germany.] In: Blume, Steffen (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2012. Økologisk Rådgivning, chapter 12, pp. 53-57.

Hervik, Henning (2010) Grøn vækst - hvad betyder det for økologer? [Green growth - What does this mean for ecologists?] In: Blume, Steffen (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2010. Økologisk Rådgivning, chapter 10, pp. 5-8.

Hervik, Henning (2009) GMO - et spørgsmål om tillid eller mistillid? [GMO - a matter of trust or distrust?] In: Blume, Steffen and Hansen, Jesper (Eds.) Økologisk Planteavlsberetning 2009. Økologisk Rådgivning, chapter 9.

Heß, Jürgen and Hermann, Gerald A. (2002) Rückblick 2001: Ökologischer Landbau. [Retrospect 2001: Organic farming.] In: Landwirtschaft 2002: Der kritische Agrarbericht. ABL Bauernblatt Verlags-GmbH, chapter 9, pp. 257-262.

Hilbeck, Angelika and Oehen, Bernadette (2015) Post-Industrial Agriculture: Competing Proposals for the Transformation of Agiculture. In: Hilbeck, Angelika and Oehen, Bernadette (Eds.) Feeding the People - Agroecology for Nourishing the Wolrd and Transforming the Agri-Food Systems. IFOAM EU Group, Brussels, Belgium, chapter 2, pp. 12-19.

Hoffmann, C.C.; Jakobsen, O.S.; Nielsen, L. and Debosz, K. (2003) Lavbundsarealerne ved Fussingø. In: DJF rapport. , pp. 15-27.

Hoffmann, Heide (2002) Vergleich traditioneller und moderner ökologischer Anbauverfahren in der kleinbäuerlichen mexikanischen Landwirtschaft. [Comparison of traditional and modern organic production systems of the Mexican Agriculture of small farmers.] In: Korn, H. and Feit, U. (Eds.) Treffpunkt Biologische Vielfalt II: Interdisziplinärer Forschungsaustausch im Rahmen des Übereinkommens über die biologische Vielfalt. LGF der HU Berlin , pp. 217-223.

Hoffmann, Ulrich (2015) Reclaming Food Systems: Agroecology and Trade. In: Hilbeck, Angelika and Oehen, Bernadette (Eds.) Feeding the People: Agroecology for Nourishing the World and Transforming the Agri-Food System. IFOAM EU Group, Brussels, Belgium, chapter 4, pp. 22-25.

Hohmann, Pierre and Haug, Benedikt (2019) Ernährung sichern mit Mischkulturen. In: FiBL Tätigkeitsbericht. Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL), CH-Frick , p. 33. [In Press]

Hohmann, Pierre and Haug, Benedikt (2019) Food security through mixed cropping. In: FiBL activity report 2018. Research Institute of Organic Agriculture (FiBL), CH-Frick , p. 33.

Holm, Sandie (2018) Eftervirkning af rødkløver i rug. In: Økologisk Planteavlsberetning. , pp. 66-67.

Holm, Sandie (2018) Såtidsforsøg i økologisk raps. In: Økologisk Planteavlsberetning. , pp. 42-43.

Holm, Sandie (2018) Vårhvedesorter 2019. In: Økologisk Planteavlsberetning. , pp. 62-63.

Holm, Sandie (2017) Coatning af korn med kvælstoffikserende bakterier. In: Økologisk Planteavlsberetning 2017. , pp. 24-25.

Holm, Sandie (2017) Kortlægning af tidsler med drone. In: Økologisk Planteavlsberetning 2017. , p. 14.

Holm, Sandie (2017) Mange omlægningstjek i 2017. In: Økologisk Planteavlsberetning 2017. , pp. 40-41.

Home, Robert and Nelson, Erin (2015) The role of participatory Guarantee Systems for Food security. In: Hilbeck, Angelika and Oehen, Bernadette (Eds.) Feeding the People: Agroecology for Nourishing the World and Transforming the Agri-Food System. IFAOM EU Group, Brussels, Belgium, chapter 5, pp. 26-29.

Huber, Beate; Neuendorff, Jochen and Stolze, Matthias (2013) Adequacy of the import regime. In: Sanders, Jürn (Ed.) Evaluation of the EU legislation on organic farming. Thünen Institute of Farm Economics, Germany, Braunschweig, chapter 9, pp. 165-190.

I

Ingemann, Jan Holm (2002) Rural-urban co-development - challenges to post-industrial society. In: Magid, Jacob (Ed.) Urban Area – Rural Areas and Recycling – The organic way forward?. Danish Research Centre for Organic Farming .

Ingvartsen, Klaus Lønne; Mogensen, Lisbeth and Larsen, Torben (2005) Koens fysiologiske status og indflydelse heraf på produktion og sundhed omkring kælvning afhængig af foderniveau og næringsstofforsyning. In: Kristensen, Troels (Ed.) Økologisk mælkeproduktion. Fodring og management ved høj selvforsyning. FØJO-rapport, no. 20. , chapter 3, pp. 27-40.

J

Jensen, Jakob Willas (2005) Sortsforsøg 2005 - Korn, bælgsæd og olieplanter. In: Deneken, Gerhard and Pedersen, Jon Birger (Eds.) Sortsforsøg 2005 - Korn, bælgsæd og olieplanter. , p. 38.

Jensen, Jakob Willas (2004) Sortsforsøg 2004 - Korn, bælgsæd og olieplanter. In: Deneken, Gerhard and Pedersen, Jon Birger (Eds.) Sortsforsøg 2004 - Korn, bælgsæd og olieplanter. , p. 33.

Jensen, Jakob Willas (2003) FØJO II BAR-OF - Vårbyg 2003. In: Deneken, Gerhard and Pedersen, Jon Birger (Eds.) Sortsforsøg 2003 - Korn, bælgsæd og olieplanter. Forsøg, undersøgelser og analyser. , pp. 34-35.

Jensen, Jakob Willas (2002) Føjo II BAR-OF - Vårbyg 2002. In: Deneken, Gerhard and Pedersen, Jon Birger (Eds.) Sortsforsøg 2002 - Korn, bælgsæd og olieplanter. Forsøg, undersøgerlser og analyser. , pp. 43-44.

Jensen, Martin (2020) Can garlic and berries prevent weaning diarrhoea? [Kan hvidløg og bær forebygge mod fravænningsdiarre?] In: Perspective 2019, Annual Report 2019 DCA. Perspective 2019, Annual Report 2019 DCA. DCA – Danish Centre for Food and Agriculture, Aarhus University, Aarhus University, Research center Foulum, Blichers Allé 20 DK-8830 Tjele, p. 35.

Jensen, Søren K.; Søegaard, Karen; Sehested, Jakob; Lindqvist, Hanna and Nadeau, Elisabet (2010) Indflydelse af høstmetode og konservering på vitamin- og fedtsyreindhold. In: Kristensen, Troels (Ed.) Økologisk græsmarksproduktion og udnyttelse til mælkeproduktion. Intern rapport • husdyrbrug Nr. 27, Aarhus Universitet, chapter 4, pp. 27-32.

Jensen, Bent Borg (2015) NO-CAST - Reduktion af ornelugt hos hangrise. In: Skovsbøl, Ulla (Ed.) Ny viden om økologi - Resultater fra forskningsprogrammerne Organic RDD og CORE Organic, 2011-2015. ICROFS - Interantionalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer, chapter 8, p. 37.

Jensen, Per (2018) Snegle på agerjord. In: Økologisk Planteavlsberetning. , pp. 44-46.

Jensen, Per (2018) Vårbygsorter 2019. In: Økologisk Planteavlsberetning. , pp. 58-59.

Jørgensen, J.R. (2003) Tidlig såning af vintersæd. In: I Forberedelse af Vandmiljøplan III. Rapport fra Kvælstofgruppen (F10). Forbedret kvælstofudnyttelse i marken og effekt på kvælstoftab. , pp. 76-81.

Jørgensen, J.R. (2001) Handels- og forbrugsmønstre i Danmark. In: Waagepetersen, J.; Petersen, J.B.; Knudsen, L.; Deneken, G. and Jørgensen, J.R. (Eds.) Produktion af kvalitetshvede i Danmark, en oversigt over problemer og muligheder. DJF rapport Markbrug, no. 53. Danish Institute of Agricultural Sciences , Department of Plant Biology, chapter 2, pp. 22-24.

Jørgensen, J.R. (2001) Kvalitet af hvede til produktion af brød og andre produkter. In: Waagepetersen, J.; Petersen, J.B.; Knudsen, L.; Deneken, G. and Jørgensen, J.R. (Eds.) Produktion af kvalitetshvede i Danmark, en oversigt over problemer og muligheder. DJF rapport Markbrug, no. 53. Danish Institute of Agricultural Sciences , Department of Plant Biology, chapter 3, pp. 25-32.

Jørgensen, J.R. (2001) Kvalitet af sidstindlejret protein i kernen ved ekstra kvælstofgødskning. In: Waagepetersen, J.; Petersen, J.B.; Knudsen, L.; Deneken, G. and Jørgensen, J.R. (Eds.) Produktion af kvalitetshvede i Danmark, en oversigt over problemer og muligheder. DJF rapport Markbrug, no. 53. Danish Institute of Agricultural Sciences , Department of Plant Biology, chapter 10, pp. 67-70.

K

Kahiluoto, H. and Vestberg, M. (1999) Impact of cropping system on mycorrhiza. In: Olesen, Jørgen E.; Eltun, Ragnar; Gooding, Mike J.; Jensen, Erik Steen and Köpke, Ulrich (Eds.) DARCOF Report. DARCOF Report, no. 1. Danish Research Centre for Organic Farming, pp. 305-309.

Kahiluoto, Helena (2006) Abstract. In: Kahiluoto, Helena; Berg, Per G.; Granstedt, Artur; Fischer, Holger and Thomsson, Olof (Eds.) The power of local - sustainable food systems around the Baltic sea : interdisciplinary synthesis of the BERAS project. Baltic Ecological Recycling Agriculture and Society (BERAS), no. 7. Swedish University of Agricultural Sciences , Centre for Sustainable Agriculture, p. 9.

Kahiluoto, Helena (2006) Conceptual framework. In: Kahiluoto, Helena; Berg, Per G.; Granstedt, Artur; Fischer, Holger and Thomsson, Olof (Eds.) The power of local - sustainable food systems around the Baltic sea : interdisciplinary synthesis of the BERAS project. Baltic Ecological Recycling Agriculture and Society (BERAS), no. 7. Swedish University of Agricultural Sciences , Centre for Sustainable Agriculture, pp. 14-22.

Kahiluoto, Helena (2006) Introduction. In: Kahiluoto, Helena; Berg, Per G.; Granstedt, Artur; Fischer, Holger and Thomsson, Olof (Eds.) The power of local - sustainable food systems around the Baltic sea : interdisciplinary synthesis of the BERAS project. Baltic Ecological Recycling Agriculture and Society (BERAS), no. 7. Swedish University of Agricultural Sciences , Centre for Sustainable Agriculture, pp. 10-13.

Kahiluoto, Helena; Kakriainen, Salla; Granstedt, Artur and Sumelius, John (2006) Material and methods. In: Kahiluoto, Helena; Berg, Per G.; Granstedt, Artur; Fischer, Holger and Thomsson, Olof (Eds.) The power of local - sustainable food systems around the Baltic sea : interdisciplinary synthesis of the BERAS project. Baltic Ecological Recycling Agriculture and Society (BERAS), no. 7. Swedish University of Agricultural Sciences , Centre for Sustainable Agriculture, pp. 23-31.

Kahiluoto, Helena and Vesala, Kari (2006) Conclusions. In: Kahiluoto, Helena; Berg, Per G.; Granstedt, Artur; Fischer, Holger and Thomsson, Olof (Eds.) The power of local - sustainable food systems around the Baltic sea : interdisciplinary synthesis of the BERAS project. Baltic Ecological Recycling Agriculture and Society (BERAS), no. 7. Swedish University of Agricultural Sciences , Centre for Sustainable Agriculture, pp. 52-53.

Kahiluoto, Helena and Vesala, Kari (2006) Results and discussion. In: Kahiluoto, Helena; Berg, Per G.; Granstedt, Artur; Fischer, Holger and Thomsson, Olof (Eds.) The power of local - sustainable food systems around the Baltic sea : interdisciplinary synthesis of the BERAS project. Baltic Ecological Recycling Agriculture and Society (BERAS), no. 7. Swedish University of Agricultural Sciences , Centre for Sustainable Agriculture, pp. 32-51.

Kakriainen, Salla (2005) Do carrots really have to travel 700 kilometres? In: Kakriainen, Salla and von Essen, Hans (Eds.) Obstacles and solutions in use of local and organic food. Ekologiskt lantbruk, no. 44. Sveriges lantbruksuniversitet , Centrum för uthålligt lantbruk, pp. 61-64.

Kakriainen, Salla (2005) "Genuine know-how from Juva" - a label for local products that has made a difference. In: Kakriainen, Salla and von Essen, Hans (Eds.) Obstacles and solutions in use of local and organic food. Ekologiskt lantbruk, no. 44. Sveriges lantbruksuniversitet , Centrum för uthålligt lantbruk, pp. 56-60.

Kakriainen, Salla (2005) Municipal support for local food. In: Kakriainen, Salla and von Essen, Hans (Eds.) Obstacles and solutions in use of local and organic food. Ekologiskt lantbruk, no. 44. Sveriges lantbruksuniversitet , Centrum för uthålligt lantbruk, pp. 65-69.

Kakriainen, Salla (2004) Juva, Finland - developing local food with common goals and projects. In: Seppänen, Laura (Ed.) Local and organic food and farming around the Baltic Sea. Ekologiskt lantbruk, no. 40. Sveriges lantbruksuniversitet , Centrum för uthålligt lantbruk, chapter II, pp. 27-44.

Kakriainen, Salla and von Essen, Hans (2005) Conclusions. In: Kakriainen, Salla and von Essen, Hans (Eds.) Obstacles and solutions in use of local and organic food. Ekologiskt lantbruk, no. 44. Sveriges lantbruksuniversitet , Centrum för uthålligt lantbruk, pp. 84-85.

Kakriainen, Salla and von Essen, Hans (2005) Discussion. In: Kakriainen, Salla and von Essen, Hans (Eds.) Obstacles and solutions in use of local and organic food. Ekologiskt lantbruk, no. 44. Sveriges lantbruksuniversitet , Centrum för uthålligt lantbruk, pp. 79-83.

Kantanen, Juha (2009) A new direction for farm animal genetic resources. In: NordGen Annual Review 2008. Nordic Genetic Resource Center, pp. 4-5.

Kjellsson, Gösta (2004) Retningslinier for overvågning af GMP spredning til økologiske marker. In: Tools for protection against contamination by GMO. . [Unpublished]

Kledal, Paul Rye and Meldgaard, Mette (2008) Den Økologiske Forarbejdningssektor i Danmark. [The Organic processing Industry in Denmark.] In: Icrofs knowledge synthesis. International Center for Research in Organic Food Systems , chapter 8. [In Press]

Koopmann, Regine (2009) Endoparasitenforschung für die Ökologische Weidewirtschaft. [Research for Endoparasite Management in pasture systems.] In: Rahmann, Gerold (Ed.) Ressortforschung für den Ökologischen Landbau 2008. Sonderheft Landbauforschung [vTI Agriculture and Forestry Research]. Johann Heinrich von Thünen-Institut (VTI), pp. 39-46.

Korsgaard, Maren (2018) Bierne, har de det godt hos dig? In: Økologisk Planteavlsberetning. , pp. 24-29.

Korsgaard, Maren (2018) Den usædvanlige vækstsæson 2017/2018. In: Økologisk Planteavlsberetning. , pp. 3-5.

Korsgaard, Maren (2018) Forskning og forsøg i frugt og bær. In: Økologisk Planteavlsberetning. , pp. 55-57.

Korsgaard, Maren (2017) Frugt og bær i en udfordrende sæson. In: Økologisk Planteavlsberetning 2017. , pp. 42-44.

Korsgaard, Maren (2017) Vejret i vækstsæsonen 2016-2017. In: Økologisk Planteavlsberetning 2017. , pp. 45-46.

Korsgaard, Maren (2012) Forebyggelse af æbleskurv. [Prevention of apple scab.] In: Blume, Steffen (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning. Økologisk Rådgivning, pp. 49-50.

Korsgaard, Maren (2012) Fosfor og kalium holdes levende i grøngødninger og efterafgrøder. [Phosphorus and potassium are kept alive in green manures and cover crops.] In: Blume, Steffen (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2012. Økologisk Rådgivning, chapter 12, pp. 17-18.

Korsgaard, Maren (2012) Grøngødning som kvælstofkilde. [Green manure as a nitrogen source.] In: Blume, Steffen (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2012. Økologisk Rådgivning, chapter 12.

Korsgaard, Maren (2012) Internationale tips om økologisk frugt- og bærdyrkning. [International advice on organic fruit and berry cultivation.] In: Blume, Steffen (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2012. Økologisk Rådgivning, chapter 12, pp. 51-52.

Korsgaard, Maren (2011) Strategisk vanding mod æbleskurv. [Strategic watering against apple scab.] In: Blume, Steffen (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2011. Økologisk Rådgivning, chapter 11, pp. 54-57.

Korsgaard, Maren (2010) Forsøg med bestøvning af solbær. [Experiments with pollination of black currant.] In: Blume, Steffen (Ed.) Økologisk Plantealvsberetning 2010. Økologisk Rådgivning, chapter 10, pp. 49-50.

Korsgaard, Maren (2010) Frugtsæsonen 2010. [Fruit Season 2010.] In: Blume, Steffen (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2010. Økologisk Rådgivning, chapter 10, pp. 51-52.

Korsgaard, Maren (2009) Humlebier og rovsvampe til forbedring af udbyttet i økologiske solbær. [Bumblebees and fungi to improve yield in organic blackcurrant.] In: Blume, Steffen and Hansen, Jesper (Eds.) Økologisk Planteavlsberetning 2009. Økologisk Rådgivning, chapter 9.

Korsgaard, Maren (2009) Internationale frugtavlertips. [International fruit grower tips.] In: Blume, Steffen and Hansen, Jesper (Eds.) Økologisk Planteavlsberetning 2009. Økologisk Rådgivning, chapter 9.

Korsgaard, Maren (2008) Biologisk bekæmpelse af gråskimmel i solbær. [Biological control of gray mold in blackcurrant.] In: Hansen, Jesper (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2008. Økologisk Rådgivning, chapter 8, 45 -46.

Korsgaard, Maren (2008) Æbler for enhver smag. [Apples for every taste.] In: Hansen, Jesper (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2008. Økologisk Rådgivning, chapter 8, pp. 47-49.

Korsgaard, Maren (2007) Ukrudtet ud af rækkerne. [The weeds out of the rows.] In: Hansen, Jesper (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2007. Økologisk Rådgivning, chapter 7, pp. 45-50.

Korsgaard, Maren (2006) En rigtig Ø-afgrøde? In: Hansen, Jesper (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2006. Økologisk Rådgivning, chapter 6, pp. 24-27.

Korsgaard, Maren and Hervik, Henning (2011) Inspiration fra Tyskland. [Inspiration from Germany.] In: Blume, Steffen (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2011. Økologisk Rådgivning, chapter 11, pp. 58-59.

Korsgaard, Maren and Hervik, Henning (2010) Engelsk grøn uden husdyrgødning. [English green without manure.] In: Blume, Steffen (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2010. Økologisk Rådgivning, chapter 10, pp. 57-59.

Korsgaard, Maren and Lund, Ole Søgaard (2013) Ny viden om "Topazplet" - et problem i usprøjtede æbler. [New knowledge about "Topazplet" -a problem in unsprayed apples.] In: Økologisk Planteavlsberetning 2013. Økologisk Rådgivning, pp. 42-43.

Kristensen, Ib Sillebak; Dalgaard, Randi and Kristensen, Troels (2002) Indirekte beregning af N-fiksering. In: Kvælstofbalancer på landbrugsbedriften – status og perspektiv. Temamøde på Forskningscenter Foulum, 24. april 2002. Intern Rapport, no. 157. Danmarks JordbrugsForskning, pp. 31-40.

Kristensen, Lars; Østergård, Hanne and Jørnsgård, Bjarne (2001) Forædlingsmål og forædlingsopgaver i økologisk korn og bælgsæd. [Breeding objectives and breeding activities in organic cereals and grainlegumes.] In: Nielsen, Bent and Kristensen, Lars (Eds.) Forædling af korn og bælgsæd samt produktion af såsæd i økologisk Jordbrug.. FØJO-rapport, no. 15/2001. DIAS , chapter 8, pp. 109-137.

Kristensen, Lars; Østergård, Hanne and Jørnsgård, Bjarne (2001) Sortsafprøvning i korn og bælgsæd i økologisk jordbrug. [Variety testing in cereals and grain legumes in organic farming.] In: Nielsen, Bent and Kristensen, Lars (Eds.) Forædling af korn og bælgsæd samt produktion af såsæd i økologisk Jordbrug. FØJO-rapport, no. 15/2001. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug , chapter 9, pp. 141-161.

Kristensen, Troels; Kristensen, Ib Sillebak and Sehested, Jakob (2002) Malkekvæg som dynamo for en alsidig udvikling af økologisk jordbrug. In: Sehested, Jakob and Kristensen, Troels (Eds.) Økologisk Mælkeproduktion. FØJO-rapport, no. 17. FØJO, chapter 4, pp. 43-57.

Kristensen, Troels and Sehested, Jakob (2002) Introduktion - perspektiver ved 100 pct. økologisk fodring. In: Sehested, Jakob and Kristensen, Troels (Eds.) Økologisk mælkeproduktion. FØJO-rapport, no. 17. FØJO, chapter 1, pp. 9-13.

Krogh Jensen, Søren (2001) Kvægets vitaminbehov og –forsyning. In: Temadag om aktuele fodringsspørgsmål. Landbrugets rådgivningscenter , pp. 80-86.

Krogh Jensen, Søren (2001) Vitaminforsyningen hos økologiske kvæg. In: Bilag til temadag om Økologisk Mælkeproduktion. FØJO , pp. 35-37.

L

Laber, Hermann (2003) N-Freisetzung aus organischen Handelsdüngern – Übersicht und eigene Versuchsergebnisse im ökologischen Gemüsebau. [N-Mineralisation of organic fertilizer - Review and own results in organic vegetable production.] In: Rahmann, Gerold and Nieberg, Hiltrud (Eds.) Ressortforschung für den ökologischen Landbau 2002. Landbauforschung Völkenrode Sonderheft, no. 259. Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft (FAL) , Institut für ökologischen Landbau (OEL) und Institut für Betriebswirtschaft, Agrarstruktur und ländliche Räume (BAL), pp. 17-20.

Landwirtschaftskammer Westfalen-Lippe, Landwirtschaftszentrum Haus Düsse (2003) Modellvorhaben Ökologische Schweinehaltung - Erfahrungen und Ergebnisse aus zwei Jahresberichten [Project organic pig production - experiences and results from two annual reports]. In: Landwirtschaftskammer Westfalen-Lippe, Landwirtschaftszentrum Haus Düsse (Ed.) Landwirtschaftszentrum Haus Düsse: Berichte und Versuchsergebnisse 2002 [Agricultural centre Haus Duesse: Reports and results 2002]. Landwirtschaftskammer Westfalen-Lippe, Landwirtschaftszentrum Haus Düsse , Referat IV: Schweinehaltung, chapter IV.1, pp. 3-8.

Langer, Vibeke and Frederiksen, Pia (2008) Strukturudviklingen i økologisk jordbrug - "is small beautiful?". [The structural development of organic farming - "Small is beautiful?".] In: Hansen, Jesper (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2008. Økologisk Rådgivning , chapter 8, pp. 10-12.

Larsen, Mette Krogh; Nielsen, Jacob Holm; Kristensen, Troels; Søegaard, Karen and Eriksen, Jørgen (2010) Mælkens indholdsstoffer ved afgræsning. In: Kristensen, Troels (Ed.) Økologisk græsmarksproduktion og udnyttelse til mælkeproduktion. Intern rapport • husdyrbrug Nr. 27, Aarhus Universitet, chapter 7, pp. 48-55.

Lauridsen, Charlotte; Kristensen, Hanne L. and Jørgensen, Henry (2011) Optimering af økologiske produkters kvalitet (Qaccp). In: Resultater fra den økologiske forskning 2006-2010. , pp. 88-91.

Leeb, Christine; Gratzer, Elisabeth; Huber, Johann; Stöger, Elisabeth; Winckler, Christoph; Brinkmann, Jan; March, Solveig; Walkenhorst, Michael; Ivemeyer, Silvia; Smolders, Gidi; Mejdell, Cecilie; Henriksen, Britt I. F.; Hansen, Berit; Whistance, Lindsay and Vaarst, Mette (2011) Farmer opinion on the process of health and welfare planning in Austria, Denmark, Germany, Norway and Switzerland. In: The process of minimising medicine use through dialogue based animal health and welfare planning. , pp. 80-88.

Lehto, Tiina (2005) Organic waste management studies : inventory in Juva. In: Granstedt, Artur; Thomsson, Olof and Schneider, Thomas (Eds.) Environmental impacts of eco-local food systems - final report from BERAS work package 2. Ekologiskt lantbruk, no. 46. Sveriges lantbruksuniversitet , Centrum för uthålligt lantbruk, pp. 98-104.

Lehto, Tiina and Granstedt, Artur (2005) Possibilities for developing combined recycling and renewable energy production in Juva and Järna. In: Granstedt, Artur; Thomsson, Olof and Schneider, Thomas (Eds.) Environmental impacts of eco-local food systems - final report from BERAS work package 2. Ekologiskt lantbruk, no. 46. Sveriges lantbruksuniversitet , Centrum för uthålligt lantbruk, pp. 107-109.

Leisen, Edmund (2003) Grünland und Futterbau. [Grassland and forage cropping.] In: Dokumentation 10 Jahre Leitbetriebe Ökologischer Landbau in Nordrhein-Westfalen. Schriftenreihe des Lehr- und Forschungsschwerpunktes „Umweltverträgliche und Standortgerechte Landwirtschaft“, no. 105. Landwirtschaftliche Fakultät der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn , pp. 127-148.

Leisen, Edmund and Heimberg, Peter (2003) Milchviehhaltung. [Dairy farming.] In: Dokumentation 10 Jahre Leitbetriebe Ökologischer Landbau in Nordrhein-Westfalen. Schriftenreihe des Lehr- und Forschungsschwerpunktes „Umweltverträgliche und Standortgerechte Landwirtschaft“, no. 105. Landwirtschaftliche Fakultät der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn , pp. 159-180.

Lilleør, Karen (2006) Nye støttemuligheder i sigte. In: Hansen, Jesper (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2006. Økologisk Rådgivning, chapter 6, pp. 11-13.

Lindhard Pedersen, Hanne (2006) Økologisk æbledyrkning. In: FØJO II - Forskning i økologisk jordbrug og fødevaresystemer 2000-2005. , pp. 12-15.

Lindhard Pedersen, Hanne (2006) Sustainable production systems for organic apple production. In: DARCOF II - Danish Research in Organic food and Farming systems 2000-2005. , pp. 12-15.

Lodal, Jens; Knorr, Mette and Leirs, Herwig (2004) Strategier til giftfri bekæmpelse af rotter og mus. In: Sørensen, Jan Tind (Ed.) Produktionsstyring med fokus på husdyrsundhed og fødevaresikkerhed i økologiske svinebesætninger: Rapport fra workshop afholdt på Hotel Bygholm Park 23. april 2003. FØJO Intern rapport, no. 54. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug , chapter 4, pp. 27-34.

Lorenz, Norbert; Klause, Stefan and Spieß, Hartmut (2007) Flug- und Hartbrandanfälligkeit der Wintergerste sowie Prüfung flug- und hartbrandresistenter Sorten auf Anbaueignung bei ökologischer Bewirtschaftung. In: Jahresbericht 2007. Institut für biologisch-dynamische Forschung, D-Darmstadt , p. 28.

Lorenz, Norbert; Klause, Stefan and Spieß, Hartmut (2006) Fortführung der Sortenevaluierung auf Flug- und Hartbrandanfälligkeit der Wintergerste sowie Prüfung flug- und hartbrandresistenter Sorten auf Anbaueignung bei ökologischer Bewirtschaftung. In: Jahresbericht 2006. Institut für biologisch-dynamische Forschung, D-Darmstadt , pp. 38-39.

Lorenz, Norbert; Klause, Stefan and Spieß, Hartmut (2005) Fortführung der Sortenevaluierung auf Flug- und Hartbrandanfälligkeit der Wintergerste sowie Prüfung flug- und hartbrandresistenter Sorten auf Anbaueignung bei ökologischer Bewirtschaftung. In: Jahresbericht 2005. Institut für biologisch-dynamische Forschung, D-Darmstadt , pp. 16-17.

Lorenz, Norbert; Klause, Stefan and Spieß, Hartmut (2004) Sortenevaluierung auf Flug- und Hartbrandanfälligkeit der Wintergerste sowie Prüfung flug- und hartbrandresistenter Sorten auf Anbaueignung bei ökologischer Bewirtschaftung. In: Jahresbericht 2004. Institut für biologisch-dynamische Forschung, D-Darmstadt , p. 18.

Lövei, G.L.; Toft, S. and Axelsen, J.A. (2005) Composition and diversity of spring-active carabid beetle assemblages in relation to soil management in organic wheat fields in Denmark. In: Lövei, G.L. and Toft, S. (Eds.) European Carabidology 2003. Proceedings of the 11th European Carabidologists' Meeting, Århus, July 2003. DIAS Reports. DIAS Reports, no. 114. Danish Institute of Agricultural Sciences, pp. 173-182.

M

Madsen, Per and Villumsen, Trine (2005) Rangering og udvælgelse af avlsdyr afhængig af produktionssystemet. In: Kristensen, Troels (Ed.) Økologisk mælkeproduktion. Fodring og management ved høj selvforsyning. FØJO-rapport, no. 20. , chapter 5, pp. 51-62.

Madsen, Sophie Tandrup (2018) Afgræsningsrug. In: Økologisk Planteavlsberetning. , pp. 22-23.

March, Solveig; Gratzer, Lisi; Brinkmann, Jan and Winkler, Christoph (2009) Results of the CoreOrganic-Workshop on animal based parameters in Trenthorst, Germany (04.02.08-08.02.2008). In: Vaarst, Mette and Roderick, Stephen (Eds.) CORE Organic project nr: 1903 - Aniplan. Workshop report - The process of researching animal health and welfare planning. CORE Organic Project Series, no. 1903-2. Aarhus Universitet - Faculty of Agricultural Sciences , Departement of Animal Health and Bioscience, pp. 7-9.

Maren, Korsgaard (2013) Ekstensiv frugtavl i skovlandbrug. [Extensive fruit production in agroforestry.] In: Økologisk Planteavlsberetning 2013. Økologisk Rådgivning, pp. 38-41.

Matthiesen, Torben (2007) Er kernemajs en ny afgrøde i vækst? [Is core corn a new crop in growth?] In: Hansen, Jesper (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2007. Økologisk Rådgivning , chapter 7, pp. 58-60.

McKinnon, Kirsty (2015) Skolehage i alle fag – alle fag i skolehagen. [School garden in all subjects - all subjects in the school garden.] In: KIMEN. Naturfagsenteret, Oslo, pp. 8-15.

Mejer, Helena and Roepstorff, Allan (2004) Alternativ kontrol af indvoldsorm hos svin. In: Sørensen, Jan Tind (Ed.) Produktionsstyring med fokus på husdyrsundhed og fødevaresikkerhed i økologiske svinebesætninger: Rapport fra workshop afholdt på Hotel Bygholm Park 23. april 2003. FØJO Intern rapport, no. 54. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug , chapter 3, pp. 19-26.

Mogensen, Lisbeth and Kristensen, Troels (2005) Bedriftens økonomi, produktivitet og ressourceforbrug ved forskellige strategier for selvforsyning med foder. In: Kristensen, Troels (Ed.) Økologisk mælkeproduktion. Fodring og management ved høj selvforsyning. FØJO-rapport, no. 20. , chapter 7, pp. 75-76.

Mogensen, Lisbeth and Kristensen, Troels (2001) Økologisk mælkeproduktion: Resultater fra forsøg med selvforsyning med økologisk foder. In: Økologisk kvægproduktion. Bilag til temadag. FØJO , pp. 9-12.

Mogensen, Lisbeth; Kristensen, Troels; Jensen, Søren K. and Søegaard, Karen (2010) Besætningens forsyning med vitaminer og mineraler – case studier og model. In: Kristensen, Troels (Ed.) Økologisk græsmarksproduktion og udnyttelse til mælkeproduktion. Intern rapport • husdyrbrug Nr. 27, Aarhus Universitet, chapter 6, pp. 40-47.

Mogensen, Lisbeth; Kristensen, Troels and Sehested, Jakob (2002) Tilskudsfoder til vinterfodringen af økologiske malkekøer. In: Sehested, Jacob and Kristensen, Troels (Eds.) Økologisk mælkeproduktion. FØJO-rapport, no. 17. FØJO, chapter 3, pp. 27-42.

Mücke, Markus (2002) Was bringen organische stickstoffhaltige Zukaufdünger zur Ertrags- und Qualitätsverbesserung im ökologischen Weizenanbau? Zusammenfassung der Ergebnisse von 2000 - 2002. [How useful are organic nitrogen-containing fertilisers for improving yields and quality in organic wheat production? Summary of the results from 2000 to 2002.] In: Versuchsbericht 2002: Ergebnisse der Versuche im ökologischen Landbau. Landwirtschaftskammer Hannover , Referat Ökologischer Landbau.

Mücke, Markus (2001) Schutz vor Vogelfraß im ökologischen Ackerbau - Vogelscheuche im Tiefflug. [Protecting organic crops from bird feeding - low-flying scarecrow.] In: Landwirtschaftskammer Hannover (Ed.) Versuchsbericht 2001: Ergebnisse der Versuche im ökologischen Landbau. Landwirtschaftskammer Hannover , Referat Ökologischer Landbau.

Müller, Adrian (2015) The role of Livestock in Agroecology and Sustainable Food Systems. In: Feeding the People: Agroecology for Nourishing the World and Transforming the Agri-Food System. IFOAM EU Group, Brussels, Belgium, chapter 6, pp. 30-33.

Müller, Adrian and Gattinger, Andreas (2013) Conceptual and Practical Aspects of Climate Change Mitigation Through Agriculture: Reducing Greenhouse Gas Emissions and Indreasing Soil Carbon Sequestration. In: Trade And Environment Review 2013 - Wake up before it is too late: Make agriculture truly sustainable now for food security in a changing climate. United Nations Conference on Trade and Development UNCTAD , pp. 13-15.

Müller, Adrian and Gattinger, Andreas (2012) Organic farming practices and climate change adaptation. In: Kölling, Antje and Elola-Calderón, Teresa (Eds.) Organic Agriculture - A Strategy for Climate Change Adaptation. IFOAM EU GROUP, Brussels, Belgium, chapter 2, pp. 8-10.

Müller, Adrian and Niggli, Urs (2013) The Potential of Sustainable Agriculture for Climate Change Adaptation. In: Trade And Environment Review 2013 - Wake up before it is too late: Make agriculture truly sustainable now for food security in a changing climate. United Nations Conference on Trade and Development UNCTAD .

Munk, Arne and Kargo, Morten (2016) Fedtsyreregistrering i Danmark. In: RYK Registrering og ydelsekontroll 2016 årsberetning. , pp. 6-8.

N

Nicholas, Phillipa and Jasinska, Aleksandra (2008) Animal Health and Welfare Planning - A Review. In: CORE Organic project nr. 1903 - ANIPLAN. CORE Organic project nr. 1903 - ANIPLAN, no. Report from 1st ANIPLAN project workshop. .

Nicholas, Pip; Roderick, Steve and Vaarst, Mette (2008) Animal Health and Welfare Planning - Identifying key principles and approaches. In: CORE Organic project nr. 1903 - ANIPLAN. CORE Organic project nr. 1903 - ANIPLAN, no. Report from 1st ANIPLAN project workshop. .

Nieberg, Hiltrud and Wendt, Heinz (2003) Zehn Jahre ökonomische Forschung zum ökologischen Landbau in der FAL. [Ten years of economic research of organic farming at the FAL.] In: Rahmann, Gerold and Nieberg, Hiltrud (Eds.) Ressortforschung für den ökologischen Landbau 2002. Landbauforschung Völkenrode Sonderheft, no. 259. Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft (FAL) , Institut für ökologischen Landbau (OEL) und Institut für Betriebswirtschaft, Agrarstruktur und ländliche Räume (BAL), pp. 84-86.

Nielsen, A.L.; Hansen, H.H.; Badsberg, J.H. and Søegaard, K. (2002) Planteproduktion og fødevalg. In: DJF intern rapport. , pp. 7-13.

Nielsen, B.J. (2002) Udsædsbårne sygdomme i korn – bejdsemidler og andre behandlingsmetoder. 19. Danske Planteværnskonference 2002, Sygdomme og Skadedyr. In: DJF rapport Markbrug. , pp. 43-58.

Nielsen, G.C. (2005) Oversigt over Landsforsøgene 2005. In: Oversigt over Landsforsøgene 2005. , pp. 269-270.

Nielsen, G.C. (2005) Oversigt over Landsforsøgene 2005. In: Oversigt over Landsforsøgene 2005. , pp. 260-261.

Nielsen, G.C. (2004) Oversigt over Landsforsøgene 2004. In: Oversigt over Landsforsøgene 2004. , pp. 251-254.

Nielsen, G.C. (2003) Oversigt over Landsforsøgene 2003. In: Oversigt over Landsforsøgene 2003. , pp. 230-233.

Nielsen, G.C. (2002) Oversigt over Landsforsøgene 2002. In: Oversigt over Landsforsøgene 2002. , pp. 251-253.

Nielsen, Tina Skau; Straarup, Ellen Marie and Sejrsen, Kristen (2005) CLA og andre stoffer i mælk relateret til den humane sundhed - hvordan kan primærproducenten påvirke indholdet. In: Kristensen, Troels (Ed.) Økologisk mælkeproduktion. Fodring og management ved høj selvforsyning. FØJO-rapport, no. 20. , chapter 4, pp. 41-50.

Niggli, Urs; Schader, Christian and Stolze, Matthias (2010) Organic Farming - An efficient and integrated system approach responding to pressing challenges. In: Kölling, Antje (Ed.) Organic food and farming - A system approach to meet the sustainability challenge. IFOAM EU GROUP, chapter 6, pp. 17-20.

Noe, Egon and Halberg, Niels (2002) Research Experience with Tools to Involve Farmers and Local Institutions in Developing More Environmentally Friendly Practices. In: Hagedorn, Konrad (Ed.) Environmental Co-operation and Institutional Change. Theories and Policies for European Agriculture. New Horizons in Enronmental Economics. , chapter 8, pp. 143-161.

Nousiainen, Marko; Pylkkänen, Päivi and Vesala, Kari Mikko (2005) Social sustainability of alternative food systems viewed through actor argumentation. In: Sumelius, J. and Vesala, K. M. (Eds.) Approaches to social sustainability in alternative food systems. Ekologiskt lantbruk, no. 47. Sveriges lantbruksuniversitet , Centrum för uthålligt lantbruk, pp. 40-69.

O

Oelofse, Myles and de Neergaard, Andreas (2011) Organic farming and resource efficiency. In: Kölling, I. (Ed.) Organic Food and Farming. A system Approach to meet the Sustainability Challenge. IFOAM EU Group, Belgium, chapter 5, pp. 15-17.

Offermann, Frank and Nieberg, Hiltrud (2002) (Wann) Ist ökologisch auch wirtschaftlich? [(When) Is organic economically?] In: Senat der Bundesforschungsanstalten im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft (Ed.) FORSCHUNGSReport Verbraucherschutz - Ernährung - Landwirtschaft. Forschungs Report, no. 1. Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft , pp. 27-29.

Olesen, Jørgen E. (2007) Varmere klima gavner økologisk jordbrug. [Warmer climate benefits organic farming.] In: Hansen, Jesper (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2007. Økologisk Rådgivning , chapter 7, pp. 55-57.

Olesen, Jørgen E. (2009) Klimabelastningen fra økologisk landbrug - hvad kan der gøres. [Climate change impact of organic farming - What can be done?] In: Blume, Steffen and Hansen, Jesper (Eds.) Økologisk Planteavlsberetning 2009. Økologisk Rådgivning, chapter 9.

Olesen, Jørgen Eivind (2010) Fødevarernes andel af klimabelastningen. In: Vores mad og det globale klima – Etik til en varmere klode. Det Etiske Råd, Copenhagen, pp. 21-32.

Olsen, Lars Egelund; Bertelsen, Inger; Mariegaard Pedersen, Tove; Pødenphant, Lars; Thomsen, Darran Andrew; Askegaard, Margrethe and Oudshoorn, Frank (2016) Økologisk dyrkning. [Organic culture.] In: Oversigten over Landsforsøgene 2016. SEGES .

Oppermann, Rainer (2003) Arbeits- und Berufsverhältnisse im ökologischen Landbau aus soziologischer Sicht. [Labor and job conditions in organic farming in the frame of sociological research.] In: Rahmann, Gerold and Nieberg, Hiltrud (Eds.) Ressortforschung für den ökologischen Landbau 2002. Landbauforschung Völkenrode Sonderheft, no. 259. Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft (FAL) , Institut für ökologischen Landbau (OEL) und Institut für Betriebswirtschaft, Agrarstrukturen und ländliche Räume (BAL), pp. 74-78.

P

Padel, Susanne; Vieweger, Anja; Nocentini, Laura; Devot, Alice; Schmid, Otto and Stolze, Matthias (2013) Adequacy of the production rules. In: Sanders, Jürn (Ed.) Evaluation of the EU legislation on organic farming. Thünen Institute of Farm Economics, Germany, Braunschweig, chapter 7, pp. 73-130.

Paffrath, Andreas; Leisen, Edmund; Peine, Alfons; Vorländer, Christine; Berg, Martin and Neuhoff, Daniel (2003) Kartoffelanbau. [Potato growing.] In: Dokumentation 10 Jahre Leitbetriebe Ökologischer Landbau in Nordrhein-Westfalen. Schriftenreihe des Lehr- und Forschungsschwerpunktes „Umweltverträgliche und Standortgerechte Landwirtschaft“, no. 105. Landwirtschaftliche Fakultät der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn , pp. 76-104.

Paffrath, Andreas; Leisen, Edmund; Puffert, Markus and Lippert, Felix (2003) Anbau von Feldgemüse. [Field vegetable growing.] In: Dokumentation 10 Jahre Leitbetriebe Ökologischer Landbau in Nordrhein-Westfalen. Schriftenreihe des Lehr- und Forschungsschwerpunktes „Umweltverträgliche und Standortgerechte Landwirtschaft“, no. 105. Landwirtschaftliche Fakultät der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn , pp. 113-126.

Paulsen, H-M; Volkgenannt, U and Schnug, E (2002) Beitrag des ökologischen Landbaus zum Meeresumweltschutz. [Contribution of organic farming to marine environmental protection.] In: Institutsleiter der FAL (Hrsg.) Landbauforschung Völkenrode, FAL Agricultural Research. Landbauforschung Völkenrode, no. 4 Vol. 52. Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft (FAL) , pp. 211-218.

Pedersen, Marianne Bruus; Aude, Erik and Tybirk, Knud (2004) Flora og insekter i hegn på økologiske og konventionelle bedrifter. [Hedgerow flora and insect fauna on organic and conventional farms.] In: DJF Markbrug. .

Petersen, B.M. and Berntsen, J. (2002) Omsætning i jordpuljen på forskellige bedriftstyper. In: Kvælstofbalancer på landbrugsbedriften - status og perspektiver. DJF intern rapport 157.. DIAS internal report, no. 157. , pp. 41-47.

Pirhofer-Walzl, Karin and Korsgaard, Maren (2011) Næringsstofdynamik i græsmarker med kløver og urter. [Nutrient dynamics in grassland with clover and herbs.] In: Blume, Steffen (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2011. Økologisk Rådgivning, chapter 11, pp. 15-19.

Plantener, Pernille (2011) Velfærdsdelikatesser - nyt brand for små økologer. [Welfare Delicatesses - New brand for young ecologists.] In: Blume, Steffen (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2011. Økologisk Rådgivning, chapter 11, pp. 26-27.

Plantener, Pernille (2009) Rene marker uden udvaskning. [Clean fields without leaching.] In: Blume, Steffen and Hansen, Jesper (Eds.) Økologisk Planteavlsberetning 2009. Økologisk Rådgivning , chapter 9, p. 1.

Plantener, Pernille (2012) Hvad kan jordbundsanalyser bruges til? [What can soil analysis used for?] In: Blume, Steffen (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2012. Økologisk Rådgivning, chapter 12, p. 11.

Plantener, Pernille (2010) Kvalitetskorn - mulighederne styrkes. [Quality Grain - the possibilities strengthened.] In: Blume, Steffen (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2010. , chapter 10, pp. 17-19.

Pommer, Günter (2003) Organisation der Ökolandbauforschung in Bayern. [The structure of Organic farming research in Bavaria.] In: Rahmann, Gerold and Nieberg, Hiltrud (Eds.) Ressortforschung für den ökologischen Landbau 2002. Landbauforschung Völkenrode Sonderheft, no. 259. Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft (FAL) , Institut für ökologischen Landbau (OEL) und Institut für Betriebswirtschaft, Agrarstruktur und ländliche Räume (BAL), p. 94.

R

Rahmann, Gerold and Flachowsky, Gerhard (2003) Forschung für den Ökolandbau in der FAL. [Research in Organic Agriculture in the German Federal Agricultural Research Centre (FAL).] In: Rahmann, Gerold and Nieberg, Hiltrud (Eds.) Ressortforschung für den ökologischen Landbau 2002. Landbauforschung Völkenrode Sonderheft, no. 259. Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft (FAL) , Institut für ökologischen Landbau (OEL) und Institut für Betriebswirtschaft, Agrarstruktur und ländliche Räume (BAL), pp. 88-92.

Rahmann, Gerold; Koopmann, Regine and Hertzberg, Hubertus (2002) Gesundheit erhalten statt Krankheit kurieren. Tiergesundheit im ökologischen Landbau [Maintain health instead of disease curing - Animal health in organic farming]. In: Senat der Bundesforschungsanstalten im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Verbraucherschutz, Ernährung, Landwirtschaft (Ed.) FORSCHUNGSReport, Verbraucherschutz, Ernährung, Landwirtschaft. Forschungs Report, no. 1/2002 (Heft 25). Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft , pp. 4-7.

Rahmann, Gerold; Meier-Ploeger, Angelika; Beck, Alexander; Hagel, Ingo; Hoffmann, Manfred; Strube, Jürgen and Stolz, Peter (2003) Ganzheitlichkeit in der Lebensmittelmittelforschung. [Holistic approach in food quality research.] In: Tauscher, Bernhard; Brack, Günther; Flachowsky, Gerhard; Henning, Martina; Köpke, Ulrich; Meier-Ploeger, Angelika; Münzing, Klaus; Niggli, Urs; Rahmann, Gerold; Willhöft, Corinna and Mayer-Miebach, Esther (Eds.) Anhang 4 in: Bewertung von Lebensmitteln verschiedener Produktionsverfahren, Statusbericht 2003. Senatsarbeitsgruppe "Qualitative Bewertung von Lebensmitteln aus alternativer und konventioneller Produktion" . [In Press]

Rahmann, Gerold; Oppermann, Rainer and Barth, Kerstin (2002) Welche Chancen hat die ökologische Milchviehhaltung? [Which chances has the organic dairy sector?]. In: Isermeyer, Folkhard (Ed.) Landbauforschung Völkenrode, FAL Agricultural Research, Milchproduktion 2025. Sonderheft Landbauforschung Völkenrode, no. 242. Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft (FAL) , pp. 73-82.

Rasmussen, Ilse A.; Askegaard, Margrethe and Olesen, Jørgen E. (1999) Ukrudt i økologiske kornsædskifteforsøg. In: 16. Danske Planteværnskonference, Plantebeskyttelse i økologisk jordbrug, Sygdomme og skadedyr. DJF-rapport, Markbrug, no. 10. Danmarks JordbrugsForskning, pp. 17-28.

Rasmussen, Ilse A.; Melander, Bo; Rasmussen, Karsten and Rasmussen, Jesper (1997) Regulering af ukrudt. In: Kristensen, Erik Steen (Ed.) Økologisk Planteproduktion. SP rapport, no. 15. Danmarks JordbrugsForskning, chapter 5, pp. 63-86.

Rasmussen, Henrik (2007) Artsvalg og gødskning i vårsæd. [Species Selection and fertilization in spring cereals.] In: Hansen, Jesper (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2007. Økologisk Rådgivning , chapter 7, pp. 63-65.

Rasmussen, Henrik (2007) Gødskning af vinterspelt. [Fertilization of winter spelt.] In: Hansen, Jesper (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2007. Økologisk Rådgivning , chapter 7, pp. 37-39.

Rasmussen, Henrik (2007) Ukrudtsbekæmpelse i lupin. [Weed control in lupine.] In: Hansen, Jesper (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2007. Økologisk Rådgivning , chapter 7, pp. 43-44.

Rasmussen, Henrik (2007) Vårbyg. [Spring barley.] In: Hansen, Jesper (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2007. Økologisk Rådgivning , chapter 7, p. 66.

Rasmussen, Henrik (2006) Efterafgrøder efter kløvergræs før vårhvede. [Cover crops after grass-clover before spring wheat.] In: Hansen, Jesper (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2006. Økologisk Rådgivning , chapter 6, pp. 63-65.

Rasmussen, Henrik (2006) Vårspelt og våremmer. In: Hansen, Jesper (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2006. Økologisk Rådgivning, chapter 6, p. 62.

Rasmussen, Henrik (2006) Vårtriticale. In: Hansen, Jesper (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2006. Økologisk Rådgivning, chapter 6, pp. 60-61.

Rasmussen, Henrik (2006) Ukrudtsbekæmpelse og sygdomme i lupin. In: Hansen, Jesper (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2006. Økologisk Rådgivning, chapter 6, pp. 66-67.

Rasmussen, Henrik (2006) Vårbyg. In: Hansen, Jesper (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2006. Økologisk Rådgivning, chapter 6, pp. 58-59.

Rasmussen, Henrik (2006) Vinterspelt. In: Hansen, Jesper (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2006. Økologisk Rådgivning, chapter 6, p. 52.

Rasmussen, Thomas B. and Hansen, Lisbeth F. (2008) Økologisk planteavl med egen gødningsproduktion. [Organic crop production with its own fertilizer production.] In: Hansen, Jesper (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2008. Økologisk Rådgivning , chapter 8, pp. 39-42.

Rasmussen., Thomas B. (2008) Økologi her og nu. [Ecology here and now.] In: Hansen, Jesper (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2008. Økologisk Rådgivning , chapter 8, pp. 7-9.

Ravnskov, Sabine and Larsen, John (2007) Mykorrhiza i økologisk planteproduktion. [Mycorrhiza in organic crop production.] In: Hansen, Jesper (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2007. Økologisk Rådgivning , chapter 7, pp. 51-54.

Reckling, Moritz and Preißel, Sara (2009) Application of Internal Control Systems in Organic Export Companies: Two Case Studies from Uganda. In: Tropentag 2009. Biophysical and Socio-economic Frame Conditions for the Sustainable Management of Natural Resources. Book of Abstracts. DITSL GmbH, Witzenhausen, Germany, p. 487.

Reeh, U. and Møller, J. (2002) EVALUATION OF DIFFERENT BIOLOGICAL WASTE TREATMENT STRATEGIES. In: Magid, J.; Lieblein, G.; Granstedt, A.; Kahiluoto, H. and Dyrmundsson, O. (Eds.) Urban Areas - Rural Areas and Recycling - The organic way forward?. DARCOF Report, no. 3. Danish Research Centre for Organic Agriculture.

Rousing, Tine; Knage-Rasmussen, Kristian and Bonde, Marianne (2011) Værktøjer til sundhedsstyring i frilandsbesætninger. In: Temadag om økologisk og konventionel frilandssvineproduktion. Intern Rapport, no. 106. Århus Universitet.

S

Sanders, Jürn; Padel, Susanne; Nocentini, Laura; Stolze, Matthias; Huber, Beate; Zander, Katrin; Poláková, Jana and Keenleyside, Clunie (2013) Towards an improved legislative framework for organic farming – Overall conclusions and recommendations. In: Sanders, Jürn (Ed.) Evaluation of the EU legislation on organic farming. Thünen Institute of Farm Economics, Germany, Braunschweig, chapter 14, pp. 273-294.

Sanders, Jürn and Schmid, Otto (2013) EU organic farming legislation and its development. In: Sanders, Jürn (Ed.) Evaluation of the EU legislation on organic farming. Thünen Institute of Farm Economics, Germany, Braunschweig, chapter 3, pp. 25-29.

Sanders, Jürn and Willer, Helga (2013) Development of the EU organic sector and the world market in organic products. In: Sanders, Jürn (Ed.) Evaluation of the EU legislation on organic farming. Thünen Institute of Farm Economics, Germany, Braunschweig, chapter 2, pp. 15-24.

Särkkä-Tirkkonen, Marjo and Leskinen, Marita (2006) Concept paper on processing methods and their labelling. In: Beck, Alexander; Kretzschmar, Ursula and Schmid, Otto (Eds.) Organic food processing - principles, concepts and recommendations for the future. Results of a European research project on the quality of low input foods. FiBL-Report. Research Institute of Organic Agriculture FiBL , chapter 4.5., pp. 40-43.

Schäfer, Winfried; Granstedt, Artur and Evers, Lars (2005) Biogas plant in Järna. In: Granstedt, Artur; Thomsson, Olof and Schneider, Thomas (Eds.) Environmental impacts of eco-local food systems - final report from BERAS work package 2. Ekologiskt lantbruk, no. 46. Sveriges lantbruksuniversitet , Centrum för uthålligt lantbruk, pp. 105-107.

Schekahn, Anke and Thomas, Frieder (2008) Fairness? Na klar! – Aber wie? In: AgrarBündnis e.V. (Ed.) Der kritische Agrarbericht. ABL-Verlag, pp. 100-104.

Schjønning, Per and Lamandé, M. (2012) Bæredygtig trafik i marken. [Sustainable transport in the field.] In: Blume, Steffen (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2012. Økologisk Rådgivning, chapter 12, pp. 3-6.

Schlatter, Christian and Schader, Christian (2010) The Network of Ecological Compensation Areas in Switzerland. In: Cowan, Carolin; Epple, Cordula; Korn, Horst; Schliep, Rainer and Stadler, Jutta (Eds.) Working with Nature to Tackle Climate Change - Report of the ENCA / BfN Workshop on “Developing ecosystem-based approaches to climate change – why, what and how”. BfN – Skripten, no. 264. Bundesamt für Naturschutz (BfN), Berlin, Deutschland, pp. 49-42.

Schneider, Thomas; Kuisma, Miia and Seuri, Pentti (2005) Nitrogen and phosphorus leakage in ecological recycling agriculture. In: Granstedt, Artur; Thomsson, Olof and Schneider, Thomas (Eds.) Environmental impacts of eco-local food systems - final report from BERAS work package 2. Ekologiskt lantbruk, no. 46. Sveriges lantbruksuniversitet , Centrum för uthålligt lantbruk, chapter IV, pp. 60-70.

Schou, Anders (2013) Egen gødningsproduktion - er det rentabelt? [Own fertilizer production - is it profitable?] In: Økologisk Planteavlsberetning 2013. Økologisk Rådgivning, pp. 13-15.

Schou, Anders (2013) Hestebønner - sortsvalg og etablering. [Broad beans - Sort selection and and establishment.] In: Økologisk Planteavlsberetning 2013. Økologisk Rådgivning, pp. 32-33.

Schou, Anders (2013) Højere udbytte i vårhvede og vårbyg. [Higher yield of spring wheat and spring barley.] In: Økologisk Planteavlsberetning 2013. Økologisk Rådgivning, pp. 26-27.

Schou, Anders (2012) Affald - fremtidens gødning. [Waste - future fertilizer.] In: Blume, Steffen (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2012. Økologisk Rådgivning, chapter 12, pp. 19-21.

Schou, Anders (2012) Havre - det naturlige valg i et økologisk sædskifte. [Oats - the natural choice for organic crop rotation.] In: Blume, Steffen (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2012. Økologisk Rådgivning, chapter 12, pp. 28-29.

Schou, Anders (2012) Regnskabsstatistik for økologisk jordbrug. [Financial Statistics for organic farming.] In: Blume, Steffen (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2012. Økologisk Rådgivning, chapter 12, pp. 44-45.

Schou, Anders (2011) Grøngødskning af vintersæd. [Green fertilization of winter cereals.] In: Blume, Steffen (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2011. Økologisk Rådgivning, chapter 11, p. 33.

Schou, Anders (2011) Gødskning af vintersæd. [Fertilization winter cereals.] In: Blume, Steffen (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2011. Økologisk Rådgivning, chapter 11, pp. 30-32.

Schou, Anders (2011) Vinterhvedesorter til sæsonen 2012/2013. [Winter wheat varieties for the season 2012/2013.] In: Blume, Steffen (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2011. Økologisk Rådgivning, chapter 11, pp. 28-29.

Schou, Anders (2010) Gødskning af vintersæd. [Fertilizing winter cereals.] In: Blume, Steffen (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2010. Økologisk Rådgivning, chapter 10, pp. 21-24.

Schou, Anders (2010) Vinterhvedesorter til foder eller brød. [Winter wheat varieties for feed or bread.] In: Blume, Steffen (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2010. Økologisk Rådgivning, chapter 10, p. 20.

Schou, Anders (2009) Fugleskader i majs - hvor langt er vi nået. [Bird damage in corn - how far we have come.] In: Blume, Steffen and Hansen, Jesper (Eds.) Økologisk Planteavlsberetning 2009. Økologisk Rådgivning, chapter 9.

Schou, Anders (2009) Gødskning af vintersæd. [Fertilizing winter cereals.] In: Blume, Steffen and Hansen, Jesper (Eds.) Økologisk Planteavlsberetning 2009. Økologisk Rådgivning, chapter 9.

Schou, Anders (2008) Dyrkning af grynhavre - optimal udsædsmængde. [The cultivation of oats - Optimum seed rate.] In: Hansen, Jesper (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2008. Økologisk Rådgivning , chapter 8, p. 25.

Schou, Anders (2008) Gødskning af vårsædarter. [Fertilization of spring cereal species.] In: Hansen, Jesper (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2008. Økologisk Rådgivning , chapter 8, pp. 29-31.

Schou, Anders (2008) Gødskning af vinterspelt. [Fertilizing of winter spelled.] In: Hansen, Jesper (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2008. Økologisk Rådgivning , chapter 8, pp. 33-35.

Schou, Anders (2008) Ukrudtsbekæmpelse i lupin. [Weed control in lupine.] In: Hansen, Jesper (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2008. Økologisk Rådgivning , chapter 8, pp. 43-44.

Schou, Anders (2008) Vårbyg. [Spring barley.] In: Hansen, Jesper (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2008. Økologisk Rådgivning , chapter 8, pp. 26-27.

Schou, Anders (2008) Vårtriticale. [Spring triticale.] In: Hansen, Jesper (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2008. Økologisk Rådgivning , chapter 8, p. 28.

Schou, Anders (2007) Fugleskader i majs - kan der gøres noget? [Bird damage in corn - can something be done?] In: Hansen, Jesper (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2007. Økologisk Rådgivning , chapter 7, pp. 61-62.

Schou, Anders (2007) Strategisk planlægning for økologer. [Strategic Planning for ecologists.] In: Hansen, Jesper (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2007. Økologisk Rådgivning , chapter 7, pp. 29-30.

Sehested, Jakob; Jensen, Søren K. and Søegaard, Karen (2010) Effekt af mineral- og vitaminrige, grønne fodermidler på malkekoens produktion og sundhed. In: Kristensen, Troels (Ed.) Økologisk græsmarksproduktion og udnyttelse til mælkeproduktion. Intern rapport • husdyrbrug Nr. 27, Aarhus Universitet, chapter 5, pp. 33-39.

Seppänen, Laura (2004) Discussion - cooperation in local organic food systems. In: Seppänen, Laura (Ed.) Local and organic food and farming around the Baltic Sea. Ekologiskt lantbruk, no. 40. Sveriges lantbruksuniversitet , Centrum för uthålligt lantbruk, chapter III, pp. 93-97.

Seppänen, Laura (2004) Introduction. In: Seppänen, Laura (Ed.) Local and organic food and farming around the Baltic Sea. Ekologiskt lantbruk, no. 40. Sveriges lantbruksuniversitet , Centrum för uthålligt lantbruk, chapter I, pp. 5-9.

Seuri, Pentti (2005) Evaluation of nitrogen utilization by means of the concept of primary nutrient efficiency. In: Granstedt, Artur; Thomsson, Olof and Schneider, Thomas (Eds.) Environmental impacts of eco-local food systems - final report from BERAS work package 2. Ekologiskt lantbruk, no. 46. Sveriges lantbruksuniversitet , Centrum för uthålligt lantbruk, pp. 36-42.

Seuri, Pentti and Kuisma, Miia (2005) Food basket scenario, Juva Finland. In: Granstedt, Artur; Thomsson, Olof and Schneider, Thomas (Eds.) Environmental impacts of eco-local food systems - final report from BERAS work package 2. Ekologiskt lantbruk, no. 46. Sveriges lantbruksuniversitet , Centrum för uthålligt lantbruk, pp. 129-133.

Seuri, Pentti (2009) Kender vi vores lokale økologiske bæreevne? [Do we know our local ecological carrying capacity?] In: Blume, Steffen and Hansen, Jesper (Eds.) Økologisk Planteavlsberetning 2009. Økologisk Rådgivning, chapter 9.

Sigsgaard, Lene and Kollmann, Johannes (2006) Hegn for flere nyttedyr. [Fences for more beneficials animals.] In: Hansen, Jesper (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2006. Økologisk Rådgivning , chapter 6, pp. 28-30.

Simonsen, Vibeke and Kjellsson, Gösta (2004) Metoder til påvisning af uønsket plantemateriale i afgrøder og frøpartier. In: Tools for protection against contamination by GMO. Danmarks Miljøundersøgelser , Afd. for Terrestrisk Økologi, pp. 1-30. [Unpublished]

Smolders, Gidi (2009) Improving animal welfare by assessing college’s farms. In: Vaarst, Mette and Roderick, Stephen (Eds.) CORE Organic project nr: 1903 - Aniplan. Workshop report - The process of researching animal health and welfare planning. Core Organic project Series, no. 1903-2. Aarhus Universitet - Faculty of Agricultural Sciences , Departement of Animal Health and Bioscience, pp. 28-30.

Steenfeldt, S. and Hammershøj, M. (2010) Proteinforsyning i økologisk ægproduktion. In: Intern Rapport, Markbrug 27. , pp. 21-24.

Stöckli, Sibylle; Birrer, Simon; Jenny, Markus; Chevillat, Véronique and Pfiffner, Lukas (2013) Das Projekt "Mit Vielfalt punkten". In: Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) (Ed.) BLW Agrarbericht. Schweizerische Eidgenossenschaft, Bern, Schweiz, pp. 98-99.

Stoltz, Jørgen and Danica, Silva (2007) Når landskabspleje og naturpleje går hånd i hånd. [When landscaping and conservation go hand in hand.] In: Hansen, Jesper (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2007. Økologisk Rådgivning , chapter 7, pp. 7-9.

Stolze, Matthias; Huber, Beate and Neuendorff, Jochen (2013) Adequacy of the overall control system. In: Sanders, Jürn (Ed.) Evaluation of the EU legislation on organic farming. Thünen Institute of Farm Economics, Germany, Braunschweig, chapter 8, pp. 131-163.

Stracke, Berenike A.; Briviba, Karlis; Bub, Achim; Rüfer, Corinna E. and Watzl, Bernhard (2006) Sind Bio-Äpfel gesünder? In: Forschungsreport 2/2006. , pp. 4-6.

Stumm, Christoph; Berg, Martin; Schenke, Holger; Schauder, Axel and Köpke, Ulrich (2003) Projekt „Leitbetriebe Ökologischer Landbau in NRW“: Forschung – Demonstration – Wissenstransfer. [Project "model farms organic agriculture in North Rhine-Westphalia": research - demonstration - knowledge transfer.] In: Dokumentation 10 Jahre Leitbetriebe Ökologischer Landbau in Nordrhein-Westfalen. Schriftenreihe des Lehr- und Forschungsschwerpunktes „Umweltverträgliche und Standortgerechte Landwirtschaft“, no. 105. Landwirtschaftliche Fakultät der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn , pp. 9-23.

Sumelius, John (2005) Introduction. In: Sumelius, John (Ed.) Possibilities for and economic consequences of switching to local ecological recycling agriculture. Ekologiskt lantbruk, no. 43. Sveriges lantbruksuniversitet , Centrum för uthålligt lantbruk, chapter I, pp. 5-7.

Sumelius, John and Vesala, Kari Mikko (2005) Introduction. In: Sumelius, J. and Vesala, K. M. (Eds.) Approaches to social sustainability in alternative food systems. Ekologiskt lantbruk, no. 47. Sveriges lantbruksuniversitet , Centrum för uthålligt lantbruk, pp. 5-6.

Sundrum, Albert (2001) Organic livestock production. In: Hartung, Jörg and Wathes, Christopher M. (Eds.) Livestock farming and the environment. Proceedings of Workshop 4 on Sustainable Animal Production, organized by the School of Veterinary Medicine, Hannover, held at Hannover, September 28, 2008. Livestock farming and the environment. Landbauforschung Völkenrode, no. 226, S. 37-38. Universität Kassel, Fachbereich Ökologische Agrarwissenschaften , Fachgebiet Tierernährung und Tiergesundheit, pp. 37-38.

Søegaard, Karen (2005) Græsmarken - afgræsningssystem, artssammensætning og kløvertræthed. In: Kristensen, Troels (Ed.) Økologisk mælkeproduktion. Fodring og management ved høj selvforsyning. FØJO-rapport, no. 20. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug , chapter 6, pp. 63-74.

Søegaard, Karen; Jensen, Søren K. and Sehested, Jakob (2010) Vitaminer, mineraler og foderværdi af græsmarksarter. In: Kristensen, Troels (Ed.) Økologisk græsmarksproduktion og udnyttelse til mælkeproduktion. Intern rapport • husdyrbrug Nr. 27, Aarhus Universitet, chapter 2, pp. 15-20.

Søegaard, Karen; Sehested, Jakob; Eriksen, Jørgen; Askegaard, Margrethe; Mogensen, Lisbeth and Jensen, Søren K. (2010) Urter i græsmarken. In: Kristensen, Troels (Ed.) Økologisk græsmarksproduktion og udnyttelse til mælkeproduktion. , chapter 1, pp. 5-14.

Sørensen, Hans Henning (2007) Afpudsning af græsmarker. [Trimming of pastures.] In: Hansen, Jesper (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2007. Økologisk Rådgivning , chapter 7, pp. 14-17.

Sørensen, John (2006) Øhavet - Syltetøj fra Strynø. In: Hansen, Jesper (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2006. Økologisk Rådgivning, chapter 6, pp. 16-17.

T

Tandrup Madsen, Sophie (2017) Et mangfoldigt landbrug. In: kologisk Planteavlsberetning. , pp. 38-39.

Tandrup Madsen, Sophie and Holm, Sandie (2017) Nye forsøgsresultater med Øgro. In: Økologisk Planteavlsberetning. , pp. 15-18.

Tersbøl, Michael (2007) Økologisk gødning producerer man da selv. [Organic manure of own production.] In: Hansen, Jesper (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2007. Økologisk Rådgivning , chapter 7, pp. 40-43.

Tesdorpf, Marianne (2018) Hvad tjente økologerne i 2017. In: Økologisk Planteavlsberetning. , pp. 70-71.

Tesdorpf, Marianne (2017) Hvad tjente økologerne i 2016? In: Økologisk Planteavlsberetning 2017. , pp. 32-33.

Tesdorpf, Marianne (2013) Din bedrift er økologisk - er den også bæredygtig? [Your farm is organic - Is it also sustainable?] In: Økologisk Planteavlsberetning 2013. Økologisk Rådgivning, pp. 6-7.

Tesdorpf, Marianne (2013) Hvad tjente økologerne i 2012? In: Økologisk Planteavlsberetning 2013. Økologisk Rådgivning, pp. 36-37.

Tesdorpf, Marianne (2013) Low input mælkeproduktion. [Low input milk production.] In: Økologisk Planteavlsberetning 2013. Økologisk Rådgivning, pp. 48-49.

Thomsen, Darran (2018) Hestebønner hårdt ramt af tørke. In: Økologisk Planteavlsberetning. , pp. 64-65.

Thomsen, Darran (2017) Første år med økologiske sukkerroer. In: Økologisk Planteavlsberetning 2017. , pp. 8-9.

Thomsen, Darran Andrew (2017) Havresorter 2018. In: Økologisk Planteavlsberetning 2017. , p. 27.

Thomsen, Darran Andrew (2017) Store merudbytter for svovlgødskning af økoraps. In: Økologisk Planteavlsberetning 2017. , pp. 19-20.

Thomsen, Rikke; Kongsted, Anne Grete; Rousing, Tine and Bonde, Marianne (2011) Økologisk hangriseproduktion: Er dyrevelfærden i orden? In: Temadag om økologisk og konventionel frilandssvineproduktion. Intern Rapport, no. 106. Århus Universitet.

Thorp, Jenny (2002) Organic Farming Research Database. In: Organic Farming Research Database. Commonwealth Agricultural Bureaux International (CABI) , chapter Executive Summary.

Thorup-Kristensen, Kristian (2009) Model analysis of environmental relations in a vegetable rotation experiment. In: Final report from the QLIF project. , chapter Model analysis of environmental relations in a vegetable rotation experiment. [Submitted]

Thorup-Kristensen, Kristian (2004) Forslag til øget kvælstofeffekt af efterafgrøder ved optimeret artsvalg, management og placering. In: Jørgensen, Uffe (Ed.) Forberedelse af Vandmiljøplan III. Rapport fra Kvælstofgruppen (F10). Forbedret kvælstofudnyttelse i mark og effekt på kvælstoftab. , chapter 4.5, pp. 100-110.

Thorup-Kristensen, Kristian (2014) Rødder og kompost, økologisk planteproduktion under begrænset næringsstofforsyning. [Roots and Compost - organic crop production under reduced nutrient availability.] In: Ny viden om økologi. Resultater fra forskningsprogrammerne RDD 1 (Danmark) og CORE Organic (EU). . [draft]

Tuhkanen, Hanna-Riikka (2005) Middlemen and Ruokakori, one solution for the local supply. In: Kakriainen, Salla and von Essen, Hans (Eds.) Obstacles and solutions in use of local and organic food. Ekologiskt lantbruk, no. 44. Sveriges lantbruksuniversitet , Centrum för uthålligt lantbruk, chapter Part I, pp. 51-55.

Tvedegaard, Niels; Kristensen, Ib Sillebak and Kristensen, Troels (2010) Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning. In: Kristensen, Troels (Ed.) Økologisk græsmarksproduktion og udnyttelse til mælkeproduktion. Intern rapport • husdyrbrug Nr. 27, Aarhus Universitet, chapter 9, pp. 59-64.

Tybirk, Knud; Aude, Erik and Pedersen, Marianne Bruus (2003) Naturindholdet i hegn på økologiske og konventionelle bedrifter. [Plants and arthropods in organic and conventional hedges.] In: DJF rapport Markbrug, nr. 89. .

V

Vaarst, Mette (2009) Learning and empowerment in farmer groups as one way of creating a healthy process of animal health and welfare planning. In: Vaarst, Mette and Roderick, Stephen (Eds.) CORE Organic project nr: 1903 - Aniplan. Workshop report - The process of researching animal health and welfare planning. Core Organic project Series, no. 1903-2. Aarhus Universitet - Faculty of Agricultural Sciences , Departement of Animal Health and Bioscience, pp. 31-33.

Vaarst, Mette (2000) Landmændenes oplevelse af omlægning til økologisk drift. In: Kristensen, Erik Steen and Thamsborg, Stig Milan (Eds.) Sundhed, velfærd og medicinanvendelse ved omlægning til økologisk mælkeproduktion. FØJO-rapport, no. 6. FØJO , chapter 3, pp. 47-63.

Vaarst, Mette (2000) Omlægning til økologisk drift set fra dyrlægers og konsulenters synsvinkel. In: Kristensen, Erik Steen and Thamsborg, Stig Milan (Eds.) Sundhed, velfærd og medicinanvendelse ved omlægning til økologisk mælkeproduktion. FØJO-rapport, no. 6. FØJO , chapter 2, pp. 15-46.

Vaarst, Mette; Alban, Lis; Jensen, Margit Bak and Mogensen, Lisbeth (2000) Sundhed og velfærd hos kalve og opdræt. In: Kristensen, Erik Steen and Thamsborg, Stig Milan (Eds.) Sundhed, velfærd og medicinanvendelse ved omlægning til økologisk mælkeproduktion. FØJO-rapport, no. 6. FØJO , chapter 5, pp. 93-123.

Vaarst, Mette and Kristensen, Erik Steen (2000) Muligheder for forbedringer. In: Kristensen, Erik Steen and Thamsborg, Stig Milan (Eds.) Sundhed, velfærd og medicinanvendelse ved omlægning til økologisk mælkeproduktion. FØJO-rapport, no. 6. FØJO , chapter 8, pp. 135-143.

Vaarst, Mette; Leeb, Christine; Nicholas, Pip; Roderick, Stephen; Smolders, Gidi; Walkenhorst, Michael; Brinkman, Jan; March, Solveig; Ströger, Elisabeth; Winkler, Christoph; Gratzer, Elisabeth; Lund, Vonne; Henriksen, Britt I. F.; Hansen, Inger and Neale, Madeleine (2008) ANIPLAN – not just "any plan". In: CORE Organic project nr. 1903 - ANIPLAN. CORE Organic project nr. 1903 - ANIPLAN, no. Report from 1st ANIPLAN project workshop. .

Vaarst, Mette and Roderick, Stephen (2009) The ANIPLAN project: Reflections on the research approaches, methods and challenges. In: Vaarst, Mette and Roderick, Stephen (Eds.) CORE Organic project nr: 1903 - Aniplan. Workshop report - The process of researching animal health and welfare planning. Core Organic project Series, no. 1903-2. Aarhus Universitet - Faculty of Agricultural Sciences , Departement of Animal Health and Bioscience, pp. 23-27.

Vaarst, Mette and Roderick, Stephen (2009) Implementation of farmer groups for animal health and welfare planning considering different contexts. In: Vaarst, Mette and Roderick, Stephen (Eds.) CORE Organic project nr: 1903 - Aniplan. Workshop report - The process of researching animal health and welfare planning. Core Organic project Series, no. 1903-2. Aarhus Universitet - Faculty of Agricultural Sciences , Departement of Animal Health and Bioscience, pp. 34-36.

Vaarst, Mette; Walkenhorst, Michael and Smolders, Gidi (2008) Communication in animal health and welfare planning. In: CORE Organic project nr. 1903 - ANIPLAN. CORE Organic project nr. 1903 - ANIPLAN, no. Report from 1st ANIPLAN project workshop. .

Vaarst, Mette; Roderick, Stephen; Smolders, Gidi; Leeb, Christine; Walkenhorst, Michael; Winckler, Christoph; Gratzer, Elisabeth; Stöger, Elisabeth; Whistance, Lindsay; Brinkmann, Jan; March, Solveig; Ivemeyer, Silvia; Mejdell, Cecilie; Henriksen, Britt I. F. and Nicholas, Phillipa (2011) The dialogue with farmers. In: The process of minimising medicine use through dialogue based animal health and welfare planning. , pp. 64-79.

Vaarst, Mette; Smolders, Gidi; Henriksen, Britt I. F.; Roderick, Stephen; Leeb, Christine; Walkenhorst, Michael; Winckler, Christoph; Gratzer, Elisabeth; Stöger, Elisabeth; Huber, Johann; Brinkmann, Jan; March, Solveig; Ivemeyer, Silvia; Mejdell, Cecilie; Hansen, Berit; Nicholas, Phillipa and Whistance, Lindsay (2011) Education and advisor systems related to dairy organic farming in the participating ANIPLAN countries. In: The process of minimising medicine use through dialogue based animal health and welfare planning. , pp. 53-63.

Verschwele, Arnd (2009) False seedbeds in organic grown winter wheat. In: Cloutier, Daniel C (Ed.) Proceedings 8th EWRS Workshop on Physical and Cultural Weed Control. Zaragoza, Spain. 9-11 March 2009. , p. 139.

Verschwele, Arnd (2008) Effects of sowing measures on weeds and yield of organically grown wheat. In: Hurle, Karl (Ed.) Proceedings of the 5th International Weed Science Congress, Vancouver, Canada. , pp. 255-256.

Verschwele, Arnd (2007) Phytotoxische Wirkungen pflanzlicher Öle auf Keimung und Wachstum von Unkräutern. In: Mitteilungen aus der Biologischen Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft. 55. Deutsche Pflanzenschutztagung in Göttingen 25. - 28. September 2006. , pp. 245-246.

Verschwele, Arnd (2007) Reducing weed infestation in winter wheat by sowing technique. In: Cloutier, Daniel C (Ed.) Proceedings of the 7th EWRS Workshop on Physical and Cultural Weed Control Salem, Germany 11-14 March 2007. , pp. 91-96.

Vestergaard, Jannie (2010) Mælkens smag ved fodring med græsmarksafgrøder. In: Kristensen, Troels (Ed.) Økologisk græsmarksproduktion og udnyttelse til mælkeproduktion. Intern rapport • husdyrbrug Nr. 27, Aarhus Universtiet, chapter 8, pp. 56-58.

Vihma, Antto (2005) Measuring the effects of local food on a regional economy : regional agro-economic model (RegAE) - an extended input-output approach. In: Sumelius, John (Ed.) Possibilities for and economic consequences of switching to local ecological recycling agriculture. Ekologiskt lantbruk, no. 43. Sveriges lantbruksuniversitet , Centrum för uthålligt lantbruk, chapter IV, pp. 51-63.

Vinther, F.P.; Hansen, E.M. and Eriksen, J. (2005) Udvaskning af organisk kulstof efter kløvergræs. [Leaching of organic carbon and nitrogen.] In: Olesen, J.E. (Ed.) Drivhusgasser fra jordbruget - reduktionsmuligheder. DJF rapport, no. Markbrug nr. 113. Danmarks JordbrugsForskning , Afdeling for Jordbrugsproduktion og Miljø, chapter 11, pp. 129-140.

Visser, Anne Mette (2006) Ø ma' - Frisk økologi fra Fyn. In: Hansen, Jesper (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2006. Økologisk Rådgivning , chapter 6, pp. 21-23.

Vogl, C. R. and Darnhofer, I. (2005) Das Bio-Kontrollsystem in Österreich. In: Groier, M. and Schermer, M. (Eds.) Zwischen Professionalisierung und Konventionalisierung. Forschungsbericht, no. 55. Bundesanstalt für Bergbauernfragen Wien , pp. 29-36.

W

Weier, Ulrike (2005) Einfluss der Bestandesdichte auf Ertrag und Qualität bei Buschbohnen(Industriesorten), Versuchsjahr 2004.

Whistance, Lindsay (2009) Eliminative behaviour of dairy cows. In: Vaarst, Mette and Roderick, Stephen (Eds.) CORE Organic project nr: 1903 - Aniplan. Workshop report - The process of researching animal health and welfare planning. Core Organic project Series, no. 1903-2. Aarhus Universitet - Faculty of Agricultural Sciences , Departement of Animal Health and Bioscience, pp. 10-22.

Wibe, Atle (2019) Organic PLUS Deliverable 3.4: Lab and field trial evaluation - NORSØK. In: Organic PLUS Deliverable 3.4: Lab and field trial evaluations. . [Submitted]

Wier, M.; Christensen, T. and Jacobsen, L.B. (2004) Økologisk jordbrug i Danmark. [Organic Agriculture in Denmark.] In: Landbrugets økonomi. .

Willer, Helga and Yussefi, Minou (2007) The current status of organic farming in the world - focus on developing countries. In: Food and Agriculture Organisation, FAO (Ed.) Papers Submitted to the International Conference on Organic Agriculture and Food Security, 3-5 May 200/. Rome, Italy , pp. 12-13. [Unpublished]

Willer, Helga (2019) Biolandbau in Europa – Aufwärtstrend ungebrochen. Daten – Fakten – Trends. In: Schneider, Manuel; Fink-Keßler, Andrea and Stodieck, Friedhelm (Eds.) Der Kritische Agrarbericht 2019. AbL Bauernblatt Verlags-GmbH , Hamm, pp. 125-132.

Willer, Helga (2014) Organic Farming in Europe. In: Research Institute of Organic Agriculture (FiBL), International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM) (Eds.) The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging Trends. FiBL and IFOAM, Frick and Bonn.

Willer, Helga; Moeskops, Bram; Busacca, Emanuele and De La Vega, Nicolas (2019) Organic in Europe: Recent Developments. In: Willer, Helga and Lernoud, Julia (Eds.) The World of Organic Agriculture: Statistics and Emerging Trends 2019. Research Institut of Organic Agriculture FiBL, IFOAM - Organics International , pp. 208-216.

Winckler, Christoph (2008) The use of animal-based health and welfare parameters – what is it all about? In: CORE Organic project nr. 1903 - ANIPLAN. CORE Organic project nr. 1903 - ANIPLAN, no. Report from 1st ANIPLAN project workshop. .

Wollenweber, B. and Jørgensen, J.R. (2003) Ændret sortsvalg i korn. In: I Forberedelse af Vandmiljøplan III. Rapport fra Kvælstofgruppen (F10). Forbedret kvælstofudnyttelse i marken og effekt på kvælstoftab. , pp. 70-75.

Wynen, Els (2019) Australia: Organic Agriculture in 2010/11 and 2015/16. In: Willer, Helga and Lernoud, Julia (Eds.) The World of Organic Agriculture - Statistics and Emerging Trends 2019. FIBL and IFOAM- Organic International, Frick, pp. 302-306.

Ø

Østergaard Nielsen,, Henrik (2006) Tanker om lupiners dyrknings(u)sikkerhed. In: Hansen, Jesper (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2006. Økologisk Rådgivning, chapter 6, p. 68.

This list was generated on Wed Sep 22 20:47:33 2021 CEST.