home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Items affiliated to " Norway"

Group by: No Grouping | Authors | Refereed | Document Language | EPrint Type
Number of items at this level: 254.

Sørheim, Kristin; Blomstrand, Berit Marie; Johanssen, Juni Rosann E.; Aasen, Inga Marie; Steinshamn, Håvard and Enemark, Heidi L. (Eds.) (2020) Can extract from Norwegian Bark extract control coccidiosis in suckling lambs? pp. 57-61. Proceedings of IAHA Video Conference on Organic Animal Husbandry 2, Video, 21. and 22. September 2020.

Løes, Anne-Kristin; Steinshamn, Håvard and Ebbesvik, Martha (Eds.) (1990) Foredrag og gruppearbeid fra høstsamling 1989. 30 bruks-prosjektet, no. 3. Norsk senter for økologisk landbruk, Tingvoll.

{Project} FOOdIVERSE: Diversifizierung nachhaltiger und ökologischer Nahrungsversorgungssysteme. [Diversifying sustainable and organic food systems.] Runs 2021 - 2023. Project Leader(s): Wahlen, Prof. Dr. Stefan, Justus-Liebig-Universität Gießen, D-Gießen .

{Facility} DS-FELT APELSVOLL: Farming systems comparison study, Bioforsk Arable Crops Division, Apelsvoll. Start 1989. Facility Leader(s): Korsæth, Audun and Eltun, Ragnar, Bioforsk Norwegian Institute of Agricultural and Environmental Research .

{ Programme part} BarkCure: Newsletter Barkcure No. 1. [Nyhetsbrev BarkCure Nr.1.] Runs 2017 - 2020. Programme Leader(s): Steinshamn, Research P Håvard; Sørheim, Research S Kristin; Blomstrand, PhD candid Berit Marie and Mahnert, Research S Karl-Christian.

{Organization} Oikos - Økologisk Norge. [Oikos - Organic Norway.] Organization Leader(s): Andestad, Mr Reidar and Bjerkem, Mr Jakob.

Adler, Steffen Andreas and Frøseth, Randi Berland (2021) Farmers’ Approaches Towards Increased Self-Sufficiency With Feed On Organic Dairy Farms. Paper at: Organic World Congress 2021, Science Forum: 6th ISOFAR Conference co-organised with INRA, FiBL, Agroecology Europe, TP Organics and ITAB, Rennes, France, 8 - 10 September, 2021. [Completed]

Adler, Steffen; Dahl, A.V.; Vae, A.H.; Thuen, E.; Garmo, T.; Krogh-Jensen, S.; Hansen-Møller, J. and Steinshamn, Håvard (2010) Effect of pasture botanical composition on milk composition in organic production. In: Schnyder, H.; Isselstein, J.; Taube, F.; Auerswald, K.; Schellberg, J.; Wachendorf, M.; Herrmann, A.; Gierus, M.; Wrage, N. and Hopkins, A. (Eds.) Grassland Science in Europe, 15, Grassland Science in Europe, pp. 425-427.

Adler, Steffen A. and Løes, Anne-Kristin (2014) Vet du hva som er i kraftfôret? Økologisk landbruk, 2014, 33 (2), pp. 20-23.

Adler, Steffen A.; Slizyte, Rasa; Honkapää, Kaisu and Løes, Anne-Kristin (2018) In vitro pepsin digestibility and amino acid composition in soluble and residual fractions of hydrolyzed chicken feathers. Poultry Science, 97, pp. 1-15.

Ahuja, Ishita and Løes, Anne-Kristin (2019) Seaweed residuals as fertilisers in agriculture. Lecture at: SIG Seaweed Conference, Trondheim, Norway, 27.11.2019.

Bergslid, Ildri (Rose) Kristine (2018) Skal Norge gro igjen? Melkekua er en del av løsningen. .

Bergslid, Ildri (Rose) Kristine (2016) Bonden er den beste jordverneren. Ringreven, 17 December 2016, 36 (4), p. 52.

Bergslid, Ildri (Rose) Kristine (2016) Evaluering av Regionalt miljøprogram - tiltak 3.14. NORSØK Rapport, no. 5/2016. Norwegian Centre for Organic Agriculture .

Bergslid, Ildri (Rose) Kristine (editor): Vagstad, Nils Harry (Ed.) (2016) Strategi for økt matproduksjon i Gjemnes kommune. [Strategy for increased food production in Gjemnes municipality.] NIBIO - POP. NIBIO.

Bergslid, Ildri (Rose) Kristine (2015) Strategi for økt matproduksjon i Rauma kommune. [Strategy for increased food production in Rauma Municipality.] Bioforsk Tema. Bioforsk, Norge.

Bergslid, Ildri (Rose) Kristine and Hansen, Sissel (2016) Driftsopplegget påvirker kuas klimaavtrykk. Økologisk landbruk, 12 November 2016, 35 (3), pp. 8-9.

Bergslid, Ildri (Rose) Kristine and Hansen, Sissel (2016) Klimaverksted - klimaråd til bonden. NORSØK Faginfo, no. 4/2016. Norwegian Centre for Organic Agriculture .

Bergslid, Ildri (Rose) Kristine; Hansen, Sissel; Lyche, Arnar; Ullring, Ulf; Helmut van Oort, Bob Eric and Flaten, Ola (editor): Eldtun, Ragnar (Ed.) (2016) Storfe, driftssystem og klima. [Cattle, managment system and climate.] Nibio-rapport . NIBIO, Norge.

Bergslid, Ildri (Rose) Kristine; Løes, Anne-Kristin and Lyche, Arnar (2018) Hvordan kan verdikjeden for melk, kjøtt og ull bli mer klimavennlig enn i dag? - samtidig som vi holder jord i drift og artsrike kulturlandskap i hevd? Poster at: Klimaforsk, Forskningsrådet 24.mai, Forskningsrådet 24.mai, 24.05.2018.

Bergslid, Ildri (Rose) Kristine and Solemdal, Liv (editor): Vakstad, Nils Harry (Ed.) (2014) Husdyrgjødsel og lagerkapasitet. [Manure and storage capacity.] Bioforsk Tema. , Tingvoll.

Bergslid, Ildri (Rose) Kristine and Steinshamn, Håvard (2017) Jordbruksarealer ute av drift og ubrukte utmarksbeiter - oppsummering fra arbeidsmøte. NORSØK Faginfo, no. VOL. 2 Nr. 1. NORSØK, Tingvoll.

Bergslid, Ildri (Rose) Kristine and Støbet Lande, Unni (editor): Sørheim, Kristin (Ed.) (2013) Verdifulle beiter; Kartlegge, prioritere og tilrettelegge. Bioforsk rapport . .

Bergslid, Ildrid Kristine (2015) Storfe, klima og bærekraft – en litteraturstudie. [Cattle, climate and sustainability - a literature study.] Bioforsk rapport. Bioforsk, Norge.

Bomford, M.K.; Vernon, R.S. and Pats, Peeter (2000) Aphid (Homoptera: Aphididae) accumulation and distribution near fences designed for cabbage fly (Diptera: Anthomyiidae) exclusion. Journal of the Entomological Society of British Columbia, 97, pp. 79-87.

Brunberg, Emma; Grøva, Lise and Serikstad, Grete Lene (2014) Gener viktig for dyrevelferden i økologisk egg- og kyllingproduksjon. [Genes are important for animal welfare in production of organic eggs and broilers.] Fjørfe, 2014, 131 (11), pp. 24-25.

Brunberg, Emma; Grøva, Lise and Serikstad, Grete Lene (editor): Wibe, Atle (Ed.) (2014) Genetics and welfare in organic poultry production. Genetics and welfare in organic poultry production A discussion on the suitability of available breeds and hybrids. [Genetikk og velferd i økologisk fjørfeproduksjon - en diskusjon om egnetheten ved tilgjengelige raser og hybrider.] Bioforsk Report, no. Vol 9 No 10. Bioforsk , Bioforsk Organic Food and Farming, Tingvoll.

Brunberg, Emma; Soerheim, Kristin Marie and Bergslid, Ildrid Kristine (2013) The Virtual fencing system Nofence - Trials 2013.Learning ability and sheep welfare. Bioforsk Rapport, no. 176/2013. Bioforsk .

Brunberg, Emma; Sørheim, Kristin and Bergslid, Ildri (Rose) Kristine (2017) The ability of ewes with lambs to learn a virtual fencing system. Animal, 2017, pp. 1-6.

Bysveen, Kari; Ebbesvik, Martha and McKinnon, Kirsty (2015) Økonomi i økologisk løkproduksjon. Gartneryrket, 2015, 113 (3), pp. 10-13.

Bøthun, Marianne; Mjåland, Brit; Lindén, Frøydis; Nymoen-Paulsen, Nymoen-Paulsen; Strbac, Stanislav; Myren, Gaute; Henriksen, Jan Karstein; Mogan, Sigrid and Ögren, Elisabeth (2020) Foredrag Øko2020, Tema Frukt og bær, Landbrukets Økologikongress 2020. [Slides from Øko2020.] Øko2020 .

Døving, Aksel; Nes, Arnfinn and Serikstad, Grete Lene (2017) Jordbærdyrking i økologisk landbruk. Dyrkingsrettleiing. Norsk Landbruksrådgiving, Ås, Norway.

Ebbesvik, Martha; Kvande, Ingvar; Rodhe, Lena; Morken, John; Dörsch, Peter and Hansen, Sissel (2021) Klimagassutslipp fra utendørslager for bløtgjødsel fra storfe. NORSØK Rapport, no. 9, vol. 6. Norsk senter for økologisk landbruk, Tingvoll.

Ebbesvik, Martha (2019) Økologisk jordbruk. In: Hovland, Ivar (Ed.) Handbok for driftsplanlegging 2019/2020. 9 edition. NIBIO BOK, no. 5. Norsk institutt for bioøkonomi, Oslo, pp. 231-242.

Ebbesvik, Martha (2018) Definisjonar og forklaringar på fôrkvalitet. TYRmagasinet, 2018, 4, p. 14.

Ebbesvik, Martha (2017) Økologisk jordbruk. In: Hovland, Ivar (Ed.) Handbok for driftsplanlegging 2017/2018. 62. edition. Norsk Institutt for bioøkonomi, Oslo, pp. 231-242.

Ebbesvik, Martha; Adler, Steffen A.; Hansen, Sissel and Steinshamn, Håvard (2018) Økologisk mjølk: Er det mulig uten kraftfôr? forskning.no, https://forskning.no. Online at https://forskning.no/meninger/kronikk/2018/04/er-det-mulig-med-okologisk-mjolk-uten-kraftfor, accessed on: April 2018.

Ebbesvik, Martha; Bergslid, Ildri (Rose) Kristine; Grøva, Lise; Lande, Unni Støbet and Steinshamn, Håvard (2018) Økonomi i saueholdet ved tilgang på ekstra innmarksbeite. kore.no. Online at http://www.kore.no/okonomi-i-saueholdet-ved-tilgang-pa-ekstra-innmarksbeite/, accessed on: 30 May 2018.

Ebbesvik, Martha; Bergslid, Ildri (Rose) Kristine; Grøva, Lise; Lande, Unni Støbet and Steinshamn, Håvard (2018) Reetablering av nedlagt innmarksbeite kan redusere kraftfôrkostnadene med 65 %. Sau og Geit, 2018, 71 (2), pp. 14-15.

Ebbesvik, Martha; Frøseth, Randi Berland and Strøm, Turid (2017) Økt egetprodusert fôr i økologisk husdyrhold. Utredning. NORSØK rapport, no. Nr. 6. Norsk senter for økologisk landbruk, Tingvoll.

Ebbesvik, Martha; Grøva, Lise and Strøm, Turid (editor): Vagstad, Nils (Ed.) (2012) Økologisk sauehald - kort innføring. [Organic sheep farming - brief introduction.] Bioforsk FOKUS, no. Vol 7 nr 7. Bioforsk.

Ebbesvik, Martha and Wiik, Julie (2020) Pelletert fosforgjødsel fra eget gjødselforedlingsanlegg. Økologisk landbruk, July 2020, 39 (2), pp. 16-17.

Etterlin, Pernille Engelsen; Morrison, David A.; Österberg, Julia; Ytrehus, Bjørnar ; Heldmer, Eva and Ekman, Stina (2015) Osteochondrosis, but not lameness, is more frequent among free-range pigs than confined herd-mates. Acta Veterinaria Scandinavica, 57, p. 63.

Etterlin, Pernille Engelsen; Ytrehus, Bjørnar; Lundeheim, Nils; Heldmer, Eva; Österberg, Julia and Ekman, Stina (2014) Effects of free-range and confined housing on joint health in a herd of fattening pigs. BMC Veterinary Research, 10, p. 208.

Flaten, Ola; Koesling, Matthias; Hansen, Sissel and Veidal, Asbjørn (2019) Går lønnsom og miljøvennlig drift overens? [Is it possible to combine profitable and environmentally friendly farm management?] Buskap, 2019, 71 (8), pp. 40-42.

Friis Pedersen, Susanne and Løes, Anne-Kristin (2022) Alternativer til torv i vekstmedier. [Alternatives to peat in growing media.] Økologisk Landbruk, 10 July 2022, 41 (2), pp. 22-25.

Friis Pedersen, Susanne (editor): Strøm, Turid and Serikstad, Grete Lene (Eds.) (2020) Vinterdyrking i drivhus. [Cultivation in greenhouse during wintertime.] NORSØK Faginfo, no. 4, vol. 5. NORSØK, Tingvoll, Norge.

Friis Pedersen, Susanne (2020) Scandinavian heirlooms for wellbeing. Acta Horticulturae, 1 (1286), pp. 17-22.

Friis Pedersen, Susanne (2019) Bruksgenbanker i Europa - hva, hvem og hvordan? [Community Seed Banks in Europe - what, whom and how?] NORSØK, www.agropub.no. Online at https://www.agropub.no/fagartikler/bruksgenbanker-i-europa-hva-hvem-og-hvordan, accessed on: 19 November 2019.

Friis Pedersen, Susanne (2019) Ny start med frø fra gamle sorter. [A new start for old varieties.] NORSØK, www.agropub.no. Online at https://www.agropub.no/fagartikler/ny-start-med-fro-fra-gamle-sorter, accessed on: 18 September 2019.

Friis Pedersen, Susanne (2017) Community supported agriculture in urban settings. A way for better understanding and complementation of sustainability - a Norwegian experience. Acta Horticulturae, 1189, pp. 419-422.

Friis Pedersen, Susanne (editor): Strøm, Turid (Ed.) (2017) Quinoa - veiledning og anbefaling om dyrking. [Quinoa - guidelines and recommandations for cultivation.] NORSØK Faginfo, no. 2. NORSØK, Norway.

Friis Pedersen, Susanne (2016) Community supported agriculture in urban settings. A way for better understanding and implementation of sustainability - a Norwegian experience. Poster at: 6th International Conference on Landscape & Urban Horticulture, Athens, Greece, 20-25 June 2016.

Friis Pedersen, Susanne (2016) Kjernen i økologisk er belgvekster. [Pulses are the core of organic agriculture.] Økologisk Landbruk, 15 March 2016, 35 (1), pp. 14-16.

Friis Pedersen, Susanne (2016) Blest om belgfrukter - storm om lupiner? [Blowing breeze around legumes- blowing storm around lupines?] Sopp og nyttevekster, 15 February 2016, 12 (1), pp. 36-37.

Friis Pedersen, Susanne (2013) Quinoa- opprinnelse, dyrking og anvendelse. Bioforsk rapport, no. Volume 8 no 155. Bioforsk Organic Food and Farming, Tingvoll, Norway .

Friis Pedersen, Susanne (2011) Dyrking av økologiske agurker. Bioforsk TEMA, no. Volume 6 no 24, Bioforsk .

Friis Pedersen, Susanne (2011) Dyrking av økologiske tomater. Bioforsk TEMA, no. 23, vol. 6. Bioforsk, Tingvoll.

Friis Pedersen, Susanne (2011) Økologiske tomatfavoritter. Bioforsk TEMA, no. Volume 6 No 22, Bioforsk Økologisk Tingvoll, Bioforsk .

Friis Pedersen, Susanne (2011) Tilpasset gjødsling til dyrking av økologisk agurk og tomat. [Fertilising adapted to organic cultivation of cucumber and tomato.] Bioforsk TEMA, no. 25, vol. 6. Bioforsk, Tingvoll.

Friis Pedersen, Susanne and Ebbesvik, Martha (2019) Innovative greenhouse cultivation in compost barn. Paper at: International symposium on advanced technologies and management for innovative greenhouses, Angers, France, 16th-20th June 2019.

Friis Pedersen, Susanne and Ebbesvik, Martha (2019) Drivhus i fjøset? Fjøs i drivhuset? Ja, hvorfor ikke! [Greenhouse in the barn? Barn in the greenhouse? Yes, why not!] Gartneryrket, 2019, 116 (8), pp. 10-14.

Friis Pedersen, Susanne and Ebbesvik, Martha (2018) Drivhusfjøs - kompostkvalitet og driftserfaringer. [Compost barn - compost quality and experiences of management.] NORSØK Rapport, no. 11 Vol 3. NORSØK, Tingvoll.

Friis Pedersen, Susanne; Ebbesvik, Martha; Bysveen, Kari and Grøtta, Maud (2013) Økonomi i økologisk potetdyrking. [Economy in organic potato cultivation.] Bioforsk TEMA, no. Vol 8 nr 14. Bioforsk.

Friis Pedersen, Susanne; Meland, Marte and Rebours, Celine (2013) Macroalgae for an increasing organic market. In: Fløistad , Erling and Günther, Morten (Eds.) Bioforsk FOKUS, Bioforsk, Ås, Norway, 8 (2), Bioforsk FOKUS, pp. 337-338.

Friis Pedersen, Susanne and Wibe, Atle (2017) Quinoadyrking i Norge. Potensiale for innovasjon og utprøving av sorter. NORSØK Rapport, no. 2. NORSØK, Norway.

Frøseth, Randi Berland; Åssveen, Mauritz and Løes, Anne-Kristin (2018) Resultater av norske sortsforsøk med vårhvete under økologiske dyrkingsbetingelser i 2008-2017. .

Fuchs, Boris; Sørheim, Kristin; Chincarini, Mattheo; Brunberg, Emma; Stubsjøen, Solveig Marie; Bratsbergengen, Kjell; Hvasshovd, Svein Olaf; Zimmermann, Barbara; Lande, Unni Støbet and Grøva, Lise (2019) Heart rate sensor validation and seasonal and diurnal variation of body temperature and heart rate in domestic sheep. Veterinary and Animal Science, 8 (100075), pp. 1-2. [In Press]

Garlant, Emma Mary and Løes, Anne-Kristin (2014) Vil kalke med eggeskall. Bondebladet, 13 February 2014, p. 12.

Govasmark, Espen; Steen, Arvid; Bakken, Anne Kjersti; Strøm, Turid; Hansen, Sissel and Bernhoft, Aksel (2005) Copper, molybdenum and cobalt in herbage and ruminants from organic farms in Norway. Acta Agriculturae Scandinavica Section A Animal Science, 55, pp. 21-30.

Govasmark, Espen; Steen, Arvid; Strøm, Turid; Hansen, Sissel; Singh, Bal Ram and Bernhoft, Aksel (2005) Status of selenium and vitamin E on Norwegian organic sheep and dairy cattle farms. Acta Agriculturae Scandinavica, Section A Animal Science, 55, pp. 40-46.

Granstedt, Artur; Mohr, Emil and Ingvaldsen, Morten (2020) Bærekraftig matproduksjon med søkelys på næringsbalanse og klima. Studier av den biodynamiske kretsløpsgården Fokhol Gård og norsk jordbruk 2014-2017. InMo DA/Fokhol Gård, Bjørkelangen.

Grøndahl, Ann Margaret; Johnsen, Julie Føske and Mejdell, Cecilie Marie (2011) Gi kalven mer melk! Norsk Veterinærtidsskrift, 2011 (4), pp. 220-221.

Grøndahl, Ann Margaret; Johnsen, Julie Føske and Mejdell, Cecilie Marie (2011) Overføring av smittestoffer fra ku til kalv i melkefôringsperioden - en litteraturstudie. [TRANSMISSION OF PATHOGENS FROM THE COW TO THE PREWEANING CALF – a literature study.] Norsk Veterinærtidsskrift, 2011 (4), pp. 211-219.

Grøva, Lise; Brunberg, Emma; Sørheim, Kristin; Fuchs, Boris and Stubsjøen, Solveig Marie (2016) Sensor technology in sheep on range pastures to monitor health and welfare. In: Groeneveld, Linn Fenna and Kettunen, Anne (Eds.) Book of Abstracts Grazing in a Changing Nordic Region, The Nordic Genetic Resource Center, Ås, Norway, pp. 43-44.

Grøva, Lise; Olesen, Ingrid; Steinshamn, Håvard and Stuen , Snorre (2011) Prevalence of Anaplasma phagocytophilum infection and effect on lamb growth. Acta Veterinaria Scandinavica, 53 (30), pp. 1-7.

Haga, Hans and Lindblad, Lindblad (2018) Lønnsomhet i økologisk og konvensjonell melkeproduksjon. Har valg av driftstype effekt på lønnsomhet? Masteroppgave i økonomi og administrasjon. Norges Handelshøyskole, Bergen.

Hansen, Sissel (2016) Vi trenger gode agronomer. Nationen (Newspaper), 13 August 2016, p. 19.

Hansen, Sissel; Bakke, Haavik, Torleiv; Bergslid, Ildri (Rose) Kristine; Elvatun, Helena; van Gool, Bart; Lunnan, Tor; Røthe, Gunnhild and Walland, Finn (2018) Miljø- og klimavennlig melkeproduksjon - Inspirasjon fra seks melkeproduksjonsbruk. NIBIO- rapport, no. 4/96/2018. NIBIO.

Hansen, Sissel and Frøseth, Randi Berland (2013) Grønngjødsel i økologisk korndyrking - Resultat fra Byggro-prosjektet. Bioforsk TEMA, no. 8/2. Bioforsk, Tingvoll.

Hansen, Sissel; Pommeresche, Reidun and Serikstad, Grete Lene (2020) Engbelgvekster med mange oppgaver. Økosystemtjenester fra kløver. NORSØK Rapport, no. 3, vol 5. NORSØK, Tingvoll.

Hansen, Sissel and Serikstad, Grete Lene (2018) Mange måter å spare energi på. Agropub, Tingvoll. Online at https://www.agropub.no/fagartikler/mange-mater-a-spare-energi-pa-1, accessed on: September 2018.

Hansen, Sissel and Serikstad, Grete Lene (2018) God agronomi og godt husdyrstell gir lavere utslipp av drivhusgasser. Agropub. Online at https://www.agropub.no/fagartikler/god-agronomi-gir-lavere-utslipp-av-drivhusgasser, accessed on: 2018.

Hansen, Sissel and Serikstad, Grete Lene (2018) Miljø- og klimavennlig landbruk - inspirasjon fra seks melkeproduksjonsbruk. . Online at https://www.agropub.no/publikasjoner/miljo-og-klimavennlig-landbruk-inspirasjon-fra-seks-melkeproduksjonsbruk, accessed on: 2018.

Henriksen, Britt I. F.; Lund, Vonne; Hansen, Berit and Mejdell, Cecilie (2009) Velferdsregistreringer som ledd i velferdsplanlegging hos økokalv. [Welfare assessment as part of welfare planning for organic calves.] In: Fog, Megumi Ohta (Ed.) Husdyrforsøksmøtet 2009, UMB, Norges veterinærhøgskole og Veterinærinstituttet, Ås, Norway, pp. 495-498.

Hind, Liv Jorunn (2016) Kvalitetskorn i brødbaksten. [High-quality cereals for bread baking.] Norwegian Centre for Organic Agriculture, www.norsok.no. Online at http://www.norsok.no/nyheter/2016/kvalitetskorn-i-brodbaksten-1, accessed on: 7 February 2017.

Holten, Jon Magne Vibhoda (2021) Regenerativt jordbruk - erfaringer fra fire referansegårder på Østlandet 2018-2020. [Regenerative agriculture - experiences from four reference farms in South-Eastern Norway 2018-2020.] VitalAnalyse rapport, no. 1. VitalAnalyse, Oslo.

Jaastad, Gunnhild and Djønne, Rolf Tore (2009) Epledyrking. [Cultivation of apples.] 1. edition. Økologisk småskrift, no. 2 2009. Bioforsk Økologisk, Tingvoll.

Johanssen, Juni Rosann E. (2019) Hvordan skille ku og kalv? Buskap, 1 July 2019, 71 (5), pp. 84-85.

Johanssen, Juni Rosann E.; Brunberg, Emma and Sørheim, Kristin (2019) Separasjon av ku og kalv - Atferd hos ku og kalv i melkeproduksjon etter separasjon ved to ulike metoder. NORSØK Rapport, no. 6. NORSØK, Tingvoll.

Johanssen, Juni Rosann E. and Sørheim, Kristin (2019) Vil reglene for økologisk fjørfeproduksjon bli endret? Fjørfe, 1 July 2019, 136 (6), pp. 30-31.

Johanssen, Juni Rosann E. and Sørheim, Kristin (2018) Gris - Atferd og velferd hos gris. NORSØK Faginfo, no. 3, 2018. Norsk senter for økologisk landbruk, Tingvoll.

Johanssen, Juni Rosann E. and Sørheim, Kristin (2018) Høns - Atferd og velferd hos høns. NORSØK Faginfo, no. 4, 2018. Norsk senter for økologisk landbruk, Tingvoll.

Johanssen, Juni Rosann E. and Sørheim, Kristin (2018) Kanin - Atferd og velferd hos kanin. NORSØK Faginfo, no. No 2, 2018. Norsk senter for økologisk landbruk, Tingvoll.

Johanssen, Juni Rosann E. and Sørheim, Kristin (2018) Sau - Atferd og velferd hos sau. NORSØK Faginfo, no. 5, 2018. Norsk senter for økologisk landbruk, Tingvoll.

Johanssen, Juni Rosann E. and Sørheim, Kristin (2018) Velferdsprotokoller for husdyr. [Advancing Animal Welfare Assurance.] .

Johanssen, Juni Rosann E. and Sørheim, Kristin (2017) Tett liggeareal til økologisk sau - Eksempel 2 Fjøs i Agder til 60 økologiske vinterfôra sau. Norsk senter for økologisk landbruk, NORSØK .

Johanssen, Juni Rosann E. and Sørheim, Kristin (2017) Tett liggeareal til økologisk sau Eksempel 3 – Fjøs i Møre og Romsdal til 54 økologiske vinterfôra sau. NORSØK, Tingvoll.

Johanssen, Juni Rosann E. and Sørheim, Kristin (2017) Tett liggeareal til økologisk sau- Eksempel 4 – Fjøs i Oppland til 110 økologiske vinterfôra sau. NORSØK, Tingvoll.

Johanssen, Juni Rosann E. and Sørheim, Kristin (2017) Tett liggeareal til økologisk sau- Eksempel 5 – Fjøs i Hedmark til 280 økologiske vinterfôra sau. NORSØK, Tingvoll.

Johanssen, Juni Rosann E. and Sørheim, Kristin (2017) Tett liggeareal til økologisk sau- Eksempel 6 – Fjøs i Rogaland til 52 økologiske vinterfôra sau. NORSØK, Tingvoll.

Johnsen , Julie Føske; Ellingsen, Kristian; Grøndahl, Ann Margaret; Bøe, Knut Egil; Gulliksen, Stine Margrethe and Mejdell , Cecilie Marie (2011) Improving welfare for dairy cows and calves at separation. In: Proceedings of the 5th International Conference on the Assessment of Animal Welfare at Farm and Group Level, p. 91.

Johnsen , Julie Føske; Ellingsen , Kristian; Grøndahl, Ann Margaret; Mejdell , Cecilie Marie; Gulliksen, Stine Margrethe and Bøe, Knut Egil (2011) Effekt av forskjellige separasjonsmetoder på atferden til melkekyr og kalver - foreløpige resultater. In: Brodin, Janne and Fog, Megumi Ohta (Eds.) Husdyrforsøksmøtet 2011, UMB, Åss, Norway, pp. 232-235.

Jung, Heinrich; Holz, Thomas; Thomsen, Mette Hedegaard; Ögren, Elisabeth; Budai, Alice; Kristensen, Hanne L.; Midtsundstad, Halvor and Løes, Anne-Kristin (2020) Foredrag Øko2020, Tema Grønnsaker, Landbrukets Økologikongress 2020. .

Jørgensen, Marit; Bergslid, Ildri (Rose) Kristine; Vaarst, Mette; Kirserud, Einar; Berg, Knut; Vaag, Trine Hasvang; Steinshamn, Håvard and Blix, Anna (2020) Foredrag Øko2020, Tema Grovfôr og drøvtyggere, Landbrukets Økologikongress 2020. [Slides from lecture Øko2020.] . [draft]

Kidane, Alemayehu; Steinshamn, Håvard; Eik, Lars Olav and Sørheim, Kristin (2015) Lamb finishing on chicory containing swards relative to grass-clover mixtures. Poster at: Bioforsk conference, Hamar.

Koesling, Matthias (2000) Beiting og "riktig" kraftfôr gir kjøtt og melk som inneholder mer CLA. [Influence of feed on CLA in meat and milk.] Økologisk Landbruk (2), pp. 38-39.

Koesling, Matthias (1997) Ikke så mens du høster. Hummelposten, 3, pp. 24-25.

Kolstad, Solrun (1992) Økologisk landbruk under norsk landbrukspolitikk. 30 bruks-prosjektet, no. 7. Norsk senter for økologisk landbruk, Tingvoll.

Kvande, Ingvar; Løes, Anne-Kristin and Ghaharamani, Hamid (2017) Følgeforskning - Biogassanlegget på Tingvoll gard. [Documentation of gas production and plant operation of the Tingvoll biogas.] NORSØK Rapport, no. NR 9/ 2017. NORSØK, Tingvoll.

Land, Anita Marlene (2016) Den vanskelige resirkuleringa. [The challenging recycling.] Norwegian Centre for Organic Agriculture (NORSØK), www.norsok.no. Online at http://www.norsok.no/nyheter/2016/den-vanskelige-resirkuleringa, accessed on: 13 September 2016.

Land, Anita Marlene (2018) Kalvekjøtt fra jord til bord i Nederland. Agropub. Online at https://www.agropub.no/fagartikler/kalvekjott-fra-jord-til-bord-i-nederland, accessed on: 2018.

Land, Anita Marlene (2018) Satser på produktutvikling. Agropub. Online at https://www.agropub.no/fagartikler/satser-pa-produktutvikling, accessed on: 2018.

Land, Anita Marlene (2018) Nok mat til dyra trass fôrmangel. forskning.no. Online at https://forskning.no/landbruk-norsok-norsk-senter-for-okologisk-landbruk-partner/nok-mat-til-dyra-trass-frmangel/1238569, accessed on: 17 September 2018.

Land, Anita Marlene (2018) REKO-ring for økologiske grønnsaker. Agropub. Online at https://www.agropub.no/fagartikler/reko-ring-for-okologiske-gronnsaker, accessed on: 15 August 2018.

Land, Anita Marlene (2018) Økotomater i god jord. Agropub.no. Online at https://www.agropub.no/fagartikler/okotomater-i-god-jord, accessed on: 2 July 2018.

Land, Anita Marlene (2018) Økonaboene i Sande. Agropub. Online at https://www.agropub.no/fagartikler/okonaboene-i-sande, accessed on: 28 May 2018.

Land, Anita Marlene (2018) Alger og fiskebein kan brukes som økologisk gjødsel. forskning.no. Online at https://forskning.no/landbruk-hav-og-fiske-norsok-norsk-senter-for-okologisk-landbruk/alger-og-fiskebein-kan-brukes-som-okologisk-gjodsel/281461, accessed on: 19 March 2018.

Land, Anita Marlene (2018) Bønder sparer mye på å samarbeide om møkka. forskning.no. Online at https://forskning.no/partner-landbruk-norsok-norsk-senter-for-okologisk-landbruk/bonder-sparer-mye-pa-a-samarbeide-om-mokka/296172, accessed on: 15 January 2018.

Land, Anita Marlene (2016) Kapsel i magen kan hindre alvorlig sykdom hos sau. Forskning.no. Online at http://forskning.no/husdyr-landbruk/2016/08/kapsel-i-magen-kan-hindre-alvorlig-sykdom-hos-sau, accessed on: 29 August 2016.

Land, Anita Marlene (2016) Mener narasin er unødvendig. [Mener narasin er unødvendig.] . Online at http://forskning.no/dyresykdommer-landbruk-fugler/2016/03/mener-narasin-er-unodvendig, accessed on: 10 March 2016.

Land, Anita Marlene and Bergslid, Ildri (Rose) Kristine (2018) Bønder sparer mye på å samarbeide om møkka. [Farmers collaborating on manure spreading.] Bonde og Småbruker, January 2018, 105 (1), p. 11.

Land, Anita Marlene; Bergslid, Ildri (Rose) Kristine and Hansen, Sissel (2018) Miljøvennlig drift med gras, kløver og godt dyrehold. NORSØK, Tingvoll. Online at https://www.agropub.no/nyheter/miljovennlige-drift-med-gras-og-klover, accessed on: 2018.

Lien, Gudbrand; Hardaker, J. Brian and Flaten, Ola (2007) Risk and economic sustainability of crop farming systems. Livestock Systems, 94 (2), pp. 541-552.

Lindén, Frøydis (2020) Start med økoBær! Fylkesmannen i Vestland, Bergen.

Lindén, Frøydis (2020) Start med økoFrukt! Fylkesmannen i Vestland, Bergen.

Lund, Torbjørn; Villadsen, Else; Appell, Josef and Lauritzen, Ole Henrik (2020) Foredrag Øko2020, Tema Korn, Landbrukets Økologikongress 2020. [his is slides from the lecture held at the Norwegian Agricultural Ecology Conference 2020 under the theme Serial. Øko2020 was arranged January 21 - 22. The main theme of the conference was soil.] .

Lund, Trond; Bahr Bugge, Annechen; Sundet, Hege; Berge, Hellek; Hansen, Sissel; Riley, Hugh; Hørte, Anders; Bysveen, Kari; Scalchian-Tabrizi, Kamran; Krogstad, Tore and Williams, Joel (2020) Foredrag Øko2020, Fellessesjoner Landbrukets Økologikongress 2020. . [draft]

Lyche, Arnar (2011) Beregninger av nitrogenbalansen på 50 gårdsbruk i kommunene Midsund, Fræna, Gjemnes, Surnadal og Rindal. Landbruk Nordvest, Sunndalsøra.

Løes, Anne-Kristin (1992) Aktuelle omleggingsproblemer - en spørreundersøkelse. 30 bruks-prosjektet, no. 9. Norsk senter for økologisk landbruk, Tingvoll.

Løes, Anne-Kristin; Ahuja, Ishita and De Boer, Anne (2021) Harvesting Our Fertilisers From The Sea - An Approach To Close The Nutrient Gaps In Organic Farming. Paper at: Organic World Congress 2021, Science Forum: 6th ISOFAR Conference co-organised with INRA, FiBL, Agroecology Europe, TP Organics and ITAB, Rennes, France, 8 - 10 September, 2021. [Completed]

Løes, Anne-Kristin; Frøseth, Randi Berland; Dieseth, Jon Arne and Lindö, Caroline (2021) What Should Organic Farmers Grow: Heritage Or Modern Spring Wheat Varieties? Report From A Study Comparing Yields, Grain And Bread Quality. Paper at: Organic World Congress 2021, Science Forum: 6th ISOFAR Conference co-organised with INRA, FiBL, Agroecology Europe, TP Organics and ITAB, Rennes, France, 8 - 10 September, 2021. [Completed]

Løes, Anne-Kristin; Schmutz, Ulrich; Katsoulas, Nikolaos; Caceres, Rafaela; Manuel De Cara, Francisco; Cirvillieri, Gabriella; Kir, Alev; Knebl, Lucas; Malinska, Krystyna; Oudshoorn, Frank; Raskin, Ben; Rayns, Francis; Valleix, Sophie and Conroy, Judith (2021) Peat, Plastic And Fertilisers In Organic Growing Across Europe - Current Use And Future Options. Poster at: Organic World Congress 2021, Science Forum: 6th ISOFAR Conference co-organised with INRA, FiBL, Agroecology Europe, TP Organics and ITAB, Rennes, France, 8 - 10 September, 2021.

Løes, Anne-Kristin (2020) Sett fra vårt ståsted:Landbrukets bidrag til bioøkonomien og sirkulær økonomi. [From our point of view, at NORSØK: The contribution of agriculture to bioeconmy and circular economy.] .

Løes, Anne-Kristin (2017) Hva gjør vi med slakteklare verpehøns? [How to utilize spent laying hens?] Økologisk landbruk, 3-2017, pp. 15-16.

Løes, Anne-Kristin (2016) Å strebe etter gode regler. [To search for reasonable regulations.] Økologisk landbruk, December 2016, 4-2016, pp. 39-41.

Løes, Anne-Kristin (2016) Phosphorus supply to organic agriculture:WHAT DOES THE ORGANIC SECTOR THINK ABOUT DIFFERENT PHOSPHORUS FERTILIZERS? NORSØK RAPPORT | NORSØK REPORT, no. VOL.1/NR. 3 / 2016. NORSØK.

Løes, Anne-Kristin and Ebbesvik, Martha (2017) Phosphorus deficits by long-term organic farming? In: Rahmann, Gerold and Andres, Christian (Eds.) Innovative research for Organic Agriculutre 3.0. Proceeedings of the Scientific Track, Organic World Congress 2017, ISOFAR, TIPI and NCOF (India), pp. 531-534.

Løes, Anne-Kristin; Pommeresche, Reidun and Khalil, Roger (2017) Effects of marble application to manure and anaerobic digestates. [Effekten av å tilsette finmalt marmor til husdyrgjødsel og råtnerest.] NORSØK REPORT, no. VOL.2/ NR. 5. NORSØK, Tingvoll.

Løes, Anne-Kristin; Øverland, John Ingar and Nordal, John (2014) Kalkingsforsøk med eggeskall - en utprøving i CYCLE-prosjektet. Bioforsk TEMA, no. Nr. 10. Bioforsk, Tingvoll.

Mckinnon, Kirsty (2021) Phasing Out Peat As Growing Media – Is It Possible? Paper at: Organic World Congress 2021, Science Forum: 6th ISOFAR Conference co-organised with INRA, FiBL, Agroecology Europe, TP Organics and ITAB, Rennes, France, 8 - 10 September, 2021. [Completed]

McKinnon, Kirsty (2020) Næringstilførsel til økologiske oppals- og potteplanter. NORSØK, Agropub.no. Online at https://www.agropub.no/fagartikler/naeringstilforsel-til-okologiske-oppals-og-potteplanter, accessed on: 8 March 2020.

McKinnon, Kirsty (2016) Jakten på PLANTEARVEN - om å finne og bevare plantegenetiske ressurser. [In search of plant heritage - about finding and preserving plant resources.] NORSØK FAGINFO, no. 3-16. Norwegian Centre for Organic Agriculture, Tingvoll.

McKinnon, Kirsty (2015) TOWARDS A NEW SOIL AWARENESS – EDUCATIONAL TOOLS FOR USE IN PRIMARY SCHOOL. In: proceedings of the 25th NJF Congress, Latvia.

McKinnon, Kirsty (2015) Skolehage for morgendagens forvaltere. Naturfagsenteret, Oslo.

McKinnon, Kirsty; Holm, Aage and Henriksen, Trond (2004) Tang som gjødsel. [Seaweed as fertilizer.] NORSØK Rapport. NORSØK, Tingvoll.

McKinnon, Kirsty; Koesling, Matthias; Ebbesvik, Martha and Bysveen, Kari (editor): Vagstad, Nils (Ed.) (2015) Økologisk gulrotproduksjon - agronomi og økonomi. [Organic carrot production - agronomy and economy.] Bioforsk TEMA, no. Vol 10 nr 4. Bioforsk.

McKinnon, Kirsty; Pommeresche, Reidun; Friis Pedersen, Susanne and Lennon, Alana (2012) Vegvisar til Stjernehagen. Norsk senter for økologisk landbruk.

Melby, Bine and Ebbesvik, Martha (1991) Økologisk husdyrbruk. En beskrivelse av mjølkeproduksjonen på fire gårder tilknyttet 30 bruks-prosjektet. 30 bruks-prosjektet, no. 6. Norsk senter for økologisk landbruk, Tingvoll.

Mikkola, M. and Roos, G. (2009) Tackling discursive challenge: institutional consumers' ambiguous response to organic message. In: Programme, abstracts, list of participants, Nordic Association of Agricultural Scientists, 5 (2), NJF Report, p. 77.

Milford, Anna Birgitte (2014) Co-operative or coyote? Producers’ choice between intermediary purchasers and Fairtrade and organic co-operatives in Chiapas. Agriculture and Human Values, 31, pp. 577-591.

Mohr, Emil (1987) Retningslinjer for jordbruksdrift knyttet til merkene "Biologisk dyrket", "Biodyn" og "Demeter". DEBIO, Bjørkelangen.

Mohr, Emil (1986) Dyrkingsregler for BIOLOGISK-DYNAMISK DRIFT - ved bruken av varemerkene : "BIODYN" og "DEMETER". Biologisk-dynamisk Forenings Demeter-Forvaltning, Bjørkelangen.

Möller, Kurt and Løes, Anne-Kristin (2016) Viktige resultater fra CORE Organic prosjektet IMPROVE-P : Forbedret effektivitet av fosfor (P) ressursene i økologisk landbruk gjennom resirkulering og biologisk mobilisering. [Improved Phosphorus Resource efficiency in Organic agriculture Via recycling and Enhanced biological mobilization.] Universitetet i Hohenheim (UiH), Tyskland,Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK, 2016).

Møllerhagen, Per Jarle (2019) BIDRAG PÅ MARKDAGER I PROSJEKTET POTETGIV. [Presentations given at Field days in the project "Organic potatoes in Mid-Norway – the potential of early cultivars and good agronomy" (POTETGIV).] NIBIO Apelsvoll, Apelsvoll.

Nes, Arnfinn; Takle, Torfinn and Serikstad, Grete Lene (2012) Bringebærdyrking i økologisk landbruk. [Raspberry production in organic farming.] Bioforsk Fokus, no. Vol 7 Nr 6. Bioforsk, Norge.

Olsen, Hilde; Saastad, Hilde Marie and Helmen, Hans Håkon (2018) Utredning av muligheter for organisert kompostering. Norsk Landbruksrådgiving Øst, Huggenes.

Pommeresche, Reidun (2019) Stikk spaden og fingrene i jorda. Agropub, Tingvoll. Online at https://www.agropub.no/nyheter/stikk-spaden-og-fingrene-i-jorda, accessed on: 22 February 2019.

Pommeresche, Reidun (2018) Veileder til Jordlappen, Jordlappen Trinn 1 -kurs om jord. Visual soil assessment (Jordlappen), main instruction. NORSØK, Tingvoll, Norway.

Pommeresche, Reidun (2016) Matjorda økosystem- om livet i en levende matjord (foredrag). Keynote presentation at: Verdens Jordverndag, Tingvoll Fjordhotell. [Unpublished]

Pommeresche, Reidun (2016) Visuell vurdering av jord – Visual soil evaluation (feltøvelser). .

Pommeresche, Reidun (2016) Visuell vurdering av jord – Visual soil evaluation (Foredrag). .

Pommeresche, Reidun (2016) Makrofauna i jord, spretthaler, midd og meitemark - mangfold og systematikk (foredrag). .

Pommeresche, Reidun (2016) Matjordas økosystem, funksjoner, sammenhenger og kretsløp (foredrag). NORSØK .

Pommeresche, Reidun (2016) Matjordas økosystem, praktiske øvelser om meitemark og spretthaler. .

Pommeresche, Reidun (2016) Hva er levende, frisk jord? (foredrag). Lecture at: Grunnkurs Hardangerakademiet, Jondal, 12.mars. [Unpublished]

Pommeresche, Reidun (2016) Åkerproduksjon uten pløying. www.agropub, March 2016, p. 1.

Pommeresche, Reidun (2016) Matjordas økosystem. Økologisk Landbruk, 2016, 3, pp. 15-17.

Pommeresche, Reidun (2011) Et yrende liv rundt planterøttene. Bioforsk Tema, no. 6/14. Bioforsk Økologisk.

Pommeresche, Reidun and Berit, Swensen (2016) Humusmysteriet - fra stoff til økosystem. Økologisk Landbruk, 2016, 3, pp. 12-14.

Pommeresche, Reidun and Fjellberg, Arne (editor): Vagstad, Nils (Ed.) (2011) Spretthaler - jordas små kaniner. Bioforsk Tema, no. 15. Bioforsk Økologisk.

Pommeresche, Reidun; Hansen, Sissel; Løes, Anne-Kristin and Sveistrup, Tore E. (2014) Meitemark og jordforbedring. Økologisk småskrift. Bioforsk, Tingvoll.

Pommeresche, Reidun; Haugerud, Øystein and Swensen, Berit (editor): Vagstad, Nils (Ed.) (2011) Protozoer - de minste "dyra" i jorda. [Protozoa in soil.] Bioforsk Tema, no. 19. Bioforsk Økologisk.

Pommeresche, Reidun and Magnusson, Christer (editor): Vagstad, Nils (Ed.) (2011) Nematoder sirkulerer næringsstoffer i jord. [Nematodes circulate nutrients in soil.] Bioforsk Tema, no. 2011. Bioforsk Økologisk.

Pommeresche, Reidun and McKinnon, Kirsty (2013) Småkryp i skolehagen. [Small animals in the school garden.] Norsk senter for økologisk landbruk, Tingvoll.

Pommeresche, Reidun; McKinnon, Kirsty and Haugerud, Øystein (editor): Vagstad, Nils (Ed.) (2011) Kompostering. [Composting.] Bioforsk Tema, no. 20. Bioforsk Økologisk.

Pommeresche, Reidun; McKinnon, Kirsty; Sørheim, Kristin and Hansen, Sissel (2017) Biologiske metoder for nedbryting av medisinrester i gjødsel. [Biological methods for degrading pharmaceutical residues in manure.] NORSØK RAPPORT, no. 11, Vol 2. Norsk senter for økologisk landbruk, Tingvoll.

Pommeresche, Reidun; Ruissen, T. and Joner, Erik (editor): Vagstad, Nils (Ed.) (2011) Jordlevende sopp. [Soil living fungi.] Bioforsk Tema, no. 18. Bioforsk Økologisk.

Pommeresche, Reidun and Swensen, Berit (editor): Vagstad, Nils (Ed.) (2011) Jordlevende bakterier. [Soil living bacteria.] Bioforsk Tema, no. 17. .

Rebours, Celine; Friis Pedersen, Susanne; Øvsthus, Ingunn and Roleda, Michael (2014) Seaweed - a resource for organic farming. In: Fløistad, Erling and Günther, Morten (Eds.) Bioforsk FOKUS, Bioforsk, Ås Norway, 9 (2), Bioforsk FOKUS, p. 107.

Rivedal, Synnøve; Prestvik, Anne Strøm; Aune, Anders; Hansen, Sissel and Morken, John (2019) Tiltak for å redusere ammoniakkutslepp frå jordbruket. [Measures to reduce ammonia volatilization from agriculture.] NIBIO-rapport, no. 5 / 160. NIBIO, Ås, Norway.

Schjøll, Alexander and Alfnes, Frode (2011) Consumer preferences for organic and welfare labbeled meat: A natural field experiment conducted in a high class restaurant. Paper at: 5th Nordic Conference on Behavioral and Experimental Economics , Helsinki, Finland, 12-13 November 2010.

Serikstad, Grete Lene (2019) Norsk proteinproduksjon til mat og fôr. NORSØK, www.agropub.no. Online at https://www.agropub.no/publikasjoner/norsk-proteinproduksjon-til-mat-og-for, accessed on: 15 November 2019.

Serikstad, Grete Lene (2019) Mjølkeproduksjon viktig motor i økologisk landbruk. NORSØK, www.agropub.no. Online at https://www.agropub.no/fagartikler/mjolkeproduksjon-viktig-motor-for-okologisk-landbruk, accessed on: 9 May 2019.

Serikstad, Grete Lene (2019) Midt mellom mold og marked. Gartneryrket, 2019, 117 (2), pp. 34-35.

Serikstad, Grete Lene (2018) Ja takk til mer økologisk korn. Agropub, Tingvoll. Online at https://www.agropub.no/fagartikler/ja-takk-til-mer-okologisk-korn, accessed on: 18 December 2018.

Serikstad, Grete Lene (2018) Modne produkter i et umodent marked. Agropub, Tingvoll. Online at https://www.agropub.no/fagartikler/modne-produkter-i-et-umodent-marked, accessed on: 14 December 2018.

Serikstad, Grete Lene (2018) Bynært andelslandbruk i Sandefjord. Agropub, Tingvoll. Online at https://www.agropub.no/fagartikler/bynaert-andelslandbruk-i-sandefjord, accessed on: 4 October 2018.

Serikstad, Grete Lene (2018) Kjemiske sprøytemidler - mer enn plantevern. Agropub, Tingvoll. Online at https://www.agropub.no/fagartikler/kjemiske-sproytemidler-mer-enn-plantevern, accessed on: 13 September 2018.

Serikstad, Grete Lene (2018) Mangfoldig fruktdyrking på Jønsi Gård. Agropub, Tingvoll. Online at https://www.agropub.no/fagartikler/mangfoldig-fruktdyrking-pa-jonsi-gard, accessed on: 16 August 2018.

Serikstad, Grete Lene (2018) Evig grønne enger. NORSØK, www.agropub.no. Online at https://www.agropub.no/fagartikler/evig-gronne-enger, accessed on: July 2018.

Serikstad, Grete Lene (2018) Forskerbonden i Skien. Agropub, www.agropub.no. Online at https://www.agropub.no/fagartikler/forskerbonden-i-skien, accessed on: June 2018.

Serikstad, Grete Lene (2018) Ulike behov for små- og storskala produsenter. NORSØK, www.agropub.no. Online at https://www.agropub.no/fagartikler/ulike-behov-for-sma-og-storskala-produsenter, accessed on: June 2018.

Serikstad, Grete Lene (2018) Hva hjelper det å redusere klimagassutslippene hvis alle insektene dør? Forskning.no, www.forskning.no. Online at https://forskning.no/meninger/kronikk/2018/05/hva-hjelper-det-redusere-klimagassutslippene-hvis-alle-insekter-dor, accessed on: 5 May 2018.

Serikstad, Grete Lene (2018) Økologisk landbruk og klimagasser. NORSØK, www.agropub.no. Online at https://www.agropub.no/publikasjoner/okologisk-landbruk-og-klimagasser, accessed on: 9 April 2018.

Serikstad, Grete Lene (2018) Biodiversitet som støtte i økologisk frukt- og bærdyrking. NORSØK, www.agropub.no. Online at https://www.agropub.no/fagartikler/biodiversitet-som-stotte-i-okologisk-frukt-og-baerdyrking, accessed on: 23 March 2018.

Serikstad, Grete Lene (2018) Økologisk landbruk og klimagasser - metan, lystgass og CO2. [Organic agriculture and greenhouse gases - methane, nitrous oxide and CO2.] NORSØK Rapport, no. 2, 2018. Norsk senter for økologisk landbruk, Tingvoll.

Serikstad, Grete Lene (2017) Kløvertretthet - hvordan hindre avlingstap? [Clover fatigue - how to avoid crop failure?] Økologisk landbruk, June 2017, 36 (2), pp. 31-32.

Serikstad, Grete Lene (editor): Strøm, Turid (Ed.) (2016) Råtnerest - aktuelt som gjødsel i økologisk landbruk? [Biogas digestate - a fertilizer for organic agriculture?] NORSØK Faginfo, no. Nr. 6 2016. Norsk senter for økologisk landbruk, Tingvoll.

Serikstad, Grete Lene (2016) Mer belgvekster til folk og dyr. [More pulses for humans and animals.] Forskning.no. Online at http://forskning.no/mat-biologi-okologi/2016/10/proteinrike-belgvekster-til-folk-og-dyr, accessed on: 15 October 2016.

Serikstad, Grete Lene (2016) Hva råtnerest er. Økologisk landbruk, 2016, 35 (4), pp. 15-16.

Serikstad, Grete Lene (editor): Strøm, Turid (Ed.) (2016) Produsentsamarbeid for økt økologisk grøntproduksjon. Utfordringer og tiltak. [Producer cooperation for more organic vegetables.] NORSØK Rapport, no. Vol. 1 Nr.6. NORSØK, Tingvoll.

Serikstad, Grete Lene (2014) Plantevern tillatt i økologisk landbruk. [Plant protection in organic agriculture.] Økologisk landbruk, 2014, 33 (4), pp. 24-27.

Serikstad, Grete Lene; Bysveen, Kari and Holz, Thomas (2014) Tiltak mot skadegjørere i økologisk produksjon av kålvekster. Bioforsk TEMA, no. Nr 15 Mai 2014, Bioforsk Organic Food and Farming Division, Bioforsk .

Serikstad, Grete Lene; Bysveen, Kari and Holz, Thomas (2014) Tiltak mot skadegjørere i økologisk produksjon av løkvekster. Bioforsk TEMA, no. Nr 16 Mai 2014, Bioforsk Organic Food and Farming Division, Bioforsk .

Serikstad, Grete Lene; Bysveen, Kari and Holz, Thomas (2014) Tiltak mot skadegjørere i økologisk produksjon av salat. Bioforsk TEMA, no. Nr 17 Mai 2014, Bioforsk Organic Food and Farming Division, Bioforsk .

Serikstad, Grete Lene; de Boer, Anne and Magnusson, Christer (2013) Kløvertretthet - et problem i økologisk engdyrking? Bioforsk Rapport, no. nr 89/2013. Bioforsk , Tingvoll.

Serikstad, Grete Lene and Ebbesvik, Martha (2019) Grovfôr er det viktigste proteinfôret. Økologisk landbruk, 2019, 38 (2), pp. 10-11.

Serikstad, Grete Lene; Hansen, Sissel and de Boer, Anne (editor): Sørheim, Kristin (Ed.) (2013) Biologisk nitrogenbinding – belgvekster som kilde til nitrogen. Bioforsk Fokus, no. Nr 3/ 2013. Bioforsk , Tingvoll.

Serikstad, Grete Lene; Løes, Anne-Kristin; Dörsch, Peter; Hansen, Sissel; Johansen, Anders; Pommeresche, Reidun; Riley, Hugh and Rivedal, Synnøve (2013) Råtnerest er under test. [Testing biogas digestate.] Økologisk landbruk, 2013, 32 (3), pp. 28-30.

Serikstad, Grete Lene; McKinnon, Kirsty and Eggen, Trine (2016) Uønskede stoffer i husdyrgjødsel. [Contaminants in manure.] NORSØK Faginfo, no. Nr. 7, 2016. NORSØK, Tingvoll.

Serikstad, Grete Lene; Nes, Arnfinn and Døving, Aksel (2012) Jordbærdyrking i økologisk landbruk. [Strawberry production in organic farming.] Bioforsk Fokus, no. Vol 7 Nr 4. Bioforsk, Norge.

Serikstad, Grete Lene; Pommeresche, Reidun; McKinnon, Kirsty and Hansen, Sissel (2018) Karbon i jord – kilder, handtering og omdanning. NORSØK Rapport, no. 9, 2018. NORSØK, Tingvoll.

Serikstad, Grete Lene and Thorbjørnsen, Elin (2019) Resultater i toppklasse for trønderske produsenter av økomjølk. Økologisk landbruk, 2019, 38 (2), pp. 12-13.

Skjerve, T.; Grøva, Lise; Sørheim, Kristin; Slagboom, Margot; Eriksson, S.; Kargo, M. and Wallenbeck, Anna (2019) Norwegian dairy farmer's preferences for breeding goal traits and associations with herd and farm characteristics. Acta Agriculturae Scandinavica, Section A-Animal Science, 68 (3), pp. 117-123.

Solemdal, Liv (2018) Korn til mat - lokale verdikjeder. [Grain and flour - local value chains.] NORSØK Rapport, no. 10, 2018. NORSØK, Tingvoll.

Solemdal, Liv (2016) Perlitt tilført landbruksjord. [Perlite in agricultural soil.] NORSØK Rapport, no. Vol. 1 Nr. 2. Norsk senter for økologisk landbruk, Tingvoll.

Solemdal, Liv and Friis Pedersen, Susanne (editor): Sørheim, Kristin (Ed.) (2014) Økologisk mat i de nordiske landene - tilgang på råvarer og faktorer som påvirker omsetning av økologisk mat. [Organic Food i the Nordic countries - availability and factors affecting sales of organic food.] Bioforsk Report, no. Vol. 9, nr. 139. Bioforsk, TINGVOLL.

Solemdal, Liv and Lie Bergeheim, Lena (2012) Økologisk mat i barnehagen. [Organic food in children garden.] NORSØK, Tingvoll.

Solemdal, Liv and Serikstad, Grete Lene (2016) Spydspiss, du liksom. [Organic agriculture as a driving force towards sustainability?] , forskning.no. Online at http://forskning.no/blogg/okobloggen/spydspiss-du-liksom, accessed on: 23 December 2016.

Solemdal, Liv and Serikstad, Grete Lene (2015) Økologisk landbruk sin spydspissfunksjon. [The role of organic agriculture as a driving force towards sustainability.] NIBIO Report, no. Vol 1, nr. 87. NIBIO, TINGVOLL.

Strøm, Turid (2018) ORKidé Krafttak Gjennomføring av tiltak for å nå mål i energi- og klimaplaner for Aure, Halsa, Smøla, Rindal, Sunndal, Surnadal og Tingvoll. NORSØK Rapport, no. (3) 1. NORSØK, Tingvoll.

Strøm, Turid and Ebbesvik, Martha (2014) Økologisk mjølkeproduksjon –langtidsstudier på Tingvoll gard 1991-2013. Bioforsk Report, no. Vol 9 No 144. Bioforsk Organic Food and Farming, Tingvoll.

Strøm, Turid; Ebbesvik, Martha and Lindås, Anitra (2011) Fôring i økologisk mjølkeproduksjon − kort innføring. [Organic dairy production - short introduction in feed and feeding.] Bioforsk FOKUS. Bioforsk.

Swensen, Berit (2010) Økologisk jordbruk og klima. [Organic farming and climate.] Oikos - Økologisk Norge, Oslo, Norway.

Sørheim, Kristin; Johanssen, Juni Rosann E.; Blomstrand, Berit Marie and Enemark, Heidi L. (2020) Borkekstrakt som middel mot koksidiose hos lam? [Can extract from bark reduce coccidiosis in suckling lambs?] NORSØK Rapport, no. 8, Vol 5. Norwegian Centre for Organic Agriculture (NORSØK), Tingvoll.

Sørheim, K. (2011) Beiteprosjektet i Møre og Romsdal 2010. Bioforsk Report, no. 6:27 2011. Bioforsk , Bioforsk Økologisk, Tingvoll.

Sørheim, Kristin (2019) Berekraftig verdiskaping i verdsarvområde? Romsdals Budstikke og Sunnmørsposten, 30 August 2019, pp. 30-31.

Sørheim, Kristin (2018) Kalven, et sosialt dyr, gruppeoppstalling, beite til ungdyr, fasiliteter for ly og tilleggsfôring. Norwegian Centre for Organic Agriculture .

Sørheim, Kristin (2016) Planter som medisin. Nationen (Newspaper), 2 November 2016, p. 19.

Sørheim, Kristin (2016) Ikkje gje opp økosauen. Nationen (Newspaper), 15 October 2016, pp. 19-20.

Sørheim, Kristin (2016) Økomat har fordeler. www. forskning.no, 10 May 2016, p. 1.

Sørheim, Kristin (2016) Hvorfor så mye motstand mot økologisk landbruk? www.forskning.no, 23 February 2016, p. 1.

Sørheim, Kristin (2014) Bærekraftig landbruk på norske ressurser. Bioforsk Økologisk , Landbrukskonferanse Molde.

Sørheim, Kristin; Brunberg, Emma; Grøva, Lise; Lande, Unni Støbet; Tovsen, Marianne Lilletvedt; Grønlien, Kristoffer Gjestvang; Tønnesen, Hanne Hjorth; Mysterud, Ivar; Karlsen, Jan and Skulberg, Olav (2016) Can we prevent alfabruni in lambs? In: Groeneveld, Linn Fenna and Kettunen, Anne (Eds.) Book of abstracts, The Nordic genetic Resource Center, Ås, Norway, p. 44.

Sørheim, Kristin; Brunberg, Emma; Grøva, Lise; Støbet Lande, Unni; Lilletvedt Tovsen, Marianne; Gjestvang Grønlien, Krister; Hjort Tønnesen, Hanne; Karlsen, Jan; Mysterud, Ivar and Skulberg, Olav (editor): Strøm, Turid (Ed.) (2016) Alveld hos lam - Kan vi forebygge sjukdommen? NORSØK Rapport, no. Vol. 1, Nr. 4. Norsk senter for økologisk landbruk, Tingvoll.

Sørheim, Kristin and Johanssen, Juni Rosann E. (2018) Kortikosteron i fjær - en mulig velferdsindikator? NORSØK Rapport, no. 4 2018. NORSØK, Tingvoll.

Sørheim, Kristin; Johanssen, Juni Rosann E.; Brunberg, Emma; Grøva, Lise and Stubsjøen, Solveig Marie (2018) Kortisonmåling i ull – En mulig indikator på kronisk stress? NORSØK- Rapport, no. 3/ 5. NORSØK, Tingvoll.

Sørheim, Kristin; Lande, Unni Støbet and Bratsbergengen, Kjell (2020) Temperatursensor i øyremerke hos sau. Eit forprosjekt for å studere ny teknologi for varsling av sjukdom hos dyr på beite. NORSØK Rapport, no. 16 Vol 5. Norwegian institute for organic agriculture, Tingvoll.

Sørheim, Kristin and Solemdal, Liv (2014) Bærekraftig matproduksjon. Nordlys, 8 March 2014, B3-B3.

Sørheim, Kristin; Wibe, Atle; Lande, Unni Støbet; Velle, Liv Guri and Ullgren, Jenny (2020) Kystsonelandbruk. Rapport fra pilotstudium på Nerlandsøy i Herøy kommune i Møre og Romsdal. NORSØK Rapport, no. 17 Vol 5. Norwegian institute for organic agriculture, Tingvoll.

Sørheim, Kristin Marie; Ebbesvik, Martha; Bergslid, Ildrid Kristine and Serikstad, Grete Lene (2015) Sikori som haustbeite til lam? Sau og geit, 2015, p. 1.

Sørheim, Kristin Marie and Johanssen, Juni Rosann E. (2017) Tett liggeareal til økologisk sau - Praktiske fjøsløsninger, 6 eksempler.Eksempel 1 – Fjøs i Trøndelag til 220 økologiske vinterfôra sau. Norsk senter for økologisk landbruk, Tingvoll.

Sørheim, Kristin Marie; Johanssen, Juni Rosann E. and Ebbesvik, Martha (2017) Tett liggeareal til økologisk sau - Praktiske fjøsløsninger. NORSØK Rapport, no. Vol 2 no 12. Norsk senter for økologisk landbruk, Tingvoll.

Tahamtani, Fernanda and Brantsæter, Margrethe (2019) Discussion of the project with the manager of the Norwegian Poultry Association. . [Completed]

Tolstorebrov, Ignat; Eikevik, Trygve Magne and Bantle, Michael (2016) Effect of low and ultra-low temperature applications during freezing and frozen storage on quality parameters for fish. International Journal of Refrigeration, 63, pp. 37-47.

Tørresen, K.S.; Salonen, J.; Fogelfors, H.; Håkansson, S. and Melander, B. (2006) Weed problems in various tillage systems in the Nordic countries. In: Book of abstracts, Nordic Association of Agricultural Scientists, 2 (4), NJF Report, p. 16.

Tørresen, K.S.; Salonen, J.; Fogelfors, H.; Håkansson, S. and Melander, B. (2006) Weed problems in various tillage systems in the Nordic countries. In: Extended abstracts, Nordic Association of Agricultural Scientists, pp. 54-60.

Ulfet, Erdal and Adler, Steffen Andreas (2021) Protein From Fractionated Forage Legumes As Feed For Monogastric Animals. Paper at: Organic World Congress 2021, Science Forum: 6th ISOFAR Conference co-organised with INRA, FiBL, Agroecology Europe, TP Organics and ITAB, Rennes, France, 8 - 10 September, 2021. [Completed]

Wibe, Atle (editor): Strøm, Turid (Ed.) (2017) Ozonvann mot gråskimmel i jordbær. [Ozone water against Botrytis in strawberry.] Rapport, no. VOL 2/NR 7/2017. NORSØK.

Wibe, Atle and Sjøberg, Patrick (2016) JORDBÆRSKADE - Utprøving av ny kunnskap innen plantevern av jordbær, utvikling av metode for økologisk og integrert plantevern. Norwegain Centre for Organic Agriculture , Tingvoll, Norway.

Wibe, Atle; Solemdal, Liv; Pommeresche, Reidun; Stangeland, Janne Kristin and Ween, Ola (2017) Insektlarver som proteinfôr til fisk og husdyr. [Insect larvae as protein feed for fish and livestock.] NORSØK RAPPORT, no. Nr 9/ Vol 2. NORSØK, TINGVOLL, NORWAY.

Wiik, Julie and Ebbesvik, Martha (2020) Pelletert storfegjødsel til fôrmais. NORSØK RAPPORT, no. 4, Vol. 5. Norsk Landbruksrådgiving Viken og Norsk senter for økologisk landbruk, Stokke / Tingvoll.

Zeiner, Håvard (2018) Klimaløsningen kan ligge under føttene våre. Nationen. 29. okt 2018. Nationen (Newspaper), 2018, pp. 8-9.

This list was generated on Sun May 26 19:31:59 2024 CEST.