home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Items affiliated to "NLR - Norwegian Agricultural Extension Service"

Group by: No Grouping | Authors | Refereed | Document Language | EPrint Type
Number of items at this level: 89.

Aasgård, Grim Jardar (2005) Produksjon av økologiske settepoteter med god kvalitet. [Cultivation of high quality organic seed potatoes.] In: Heiberg, Nina; Sundheim, Leif and Munthe, Kari (Eds.) Grønn kunnskap, Planteforsk, Ås, Norway, 9 (2), pp. 396-400.

Adler, Steffen A.; Ebbesvik, Martha; Hansen, Sissel; Granås, Rune; Lindås, Anitra and Steinshamn, Håvard (2018) Økologisk mjølkeproduksjon uten kraftfôr. [Organic dairy milk production with no concentrate supplementation.] NIBIO RAPPORT, no. 4. Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway.

Berg, Knut; Sæther, Tilde; Wiik, Julie; Johanssen, Juni Rosann E. and Sørheim, Kristin (2021) Nye regler for sluttfôring av økologiske okser. Økologisk landbruk, 2021, 40 (1), pp. 40-43.

Bergslid, Ildri (Rose) Kristine and Grøtta, Maud (2017) Grøvdalen sambeite - en vurdering av beitekapasiteten. NORSØK Rapport, no. (2) 10. NORSØK, Tingvoll.

Bergslid, Ildri (Rose) Kristine and Ugelvik, Nina (2019) Beite/mosjonskravet for storfe. Presentasjon av 10 løsninger. NORSØK Rapport, no. 2, Vol 4. NORSØK, Tingvoll.

Brønstad, Jørn Ketil and Hansen, Sissel (2023) Karbon i trøndersk jord. [Soil carbon in Trøndelag county.] NORSØK Rapport, no. 6, vol 8. Norsk senter for økologisk landbruk, Tingvoll.

Bysveen, Kari; Ebbesvik, Martha and McKinnon, Kirsty (2015) Økonomi i økologisk løkproduksjon. Gartneryrket, 2015, 113 (3), pp. 10-13.

Bysveen, Kari and Serikstad, Grete Lene (2019) Fangvekster i grønnsakdyrking. NORSØK, www.agropub.no. Online at https://www.agropub.no/fagartikler/fangvekster-i-gronnsaksdyrking, accessed on: 13 May 2019.

Bysveen, Kari and Serikstad, Grete Lene (2019) Velg fangvekster etter formål. Økologisk landbruk, 2019, 38 (1), pp. 16-18.

Bøthun, Marianne; Mjåland, Brit; Lindén, Frøydis; Nymoen-Paulsen, Nymoen-Paulsen; Strbac, Stanislav; Myren, Gaute; Henriksen, Jan Karstein; Mogan, Sigrid and Ögren, Elisabeth (2020) Foredrag Øko2020, Tema Frukt og bær, Landbrukets Økologikongress 2020. [Slides from Øko2020.] Øko2020 .

Døving, Aksel; Nes, Arnfinn and Serikstad, Grete Lene (2017) Jordbærdyrking i økologisk landbruk. Dyrkingsrettleiing. Norsk Landbruksrådgiving, Ås, Norway.

Ebbesvik, Martha and Gjerlaug, Anders (2021) Startgjødsel til fôrmais i økologisk dyrking. NORSØK Rapport, no. 4, vol 6. Norsk senter for økologisk landbruk, Tingvoll.

Ebbesvik, Martha and Smedsland, Georg (2022) Mikromineraler i økologisk sauehold. NORSØK RAPPORT, no. 7, Vol 7. Norsk senter for økologisk landbruk og Norsk landbruksrådgiving Agder, Tingvoll.

Ebbesvik, Martha and Wiik, Julie (2020) Pelletert fosforgjødsel fra eget gjødselforedlingsanlegg. Økologisk landbruk, July 2020, 39 (2), pp. 16-17.

Flesland, Lars Kjetil (2009) Dyrking av hageblåbær. NLR Rogaland, Etne.

Fløstad, Tina (2021) Sjekka om nypotetane byrjar å bli klare. Driva, 10 June 2021, pp. 14-15.

Grønmyr, Frode (2019) Vekst landet rundt, Møre og Romsdal: NORSØK Sunndalspotet og Landbruk Nordvest samarbeider om prosjektet Mermold. Nationen, 13 July 2019, p. 14.

Hansen, Sissel; Pommeresche, Reidun and Bysveen, Kari (2021) Karbon til bondens beste. [Carbon for the benefit of the farmer.] Agropub.no, Tingvoll. Online at https://www.agropub.no/fagartikler/karbon-til-bondens-beste, accessed on: 5 July 2021.

Hansen, Sissel; Pommeresche, Reidun; Bysveen, Kari; Grønmyr, Frode; Rittl, Tatiana and Bleken, Marina Azzaroli (2021) Karbon til bondens beste. [Carbon for benefit of the farmer.] NORSØK Rapport, no. 11, Vol 6. Norwegian Centre for Organic Agriculture, Tingvoll.

Hansen, Sissel; Bakke, Haavik, Torleiv; Bergslid, Ildri (Rose) Kristine; Elvatun, Helena; van Gool, Bart; Lunnan, Tor; Røthe, Gunnhild and Walland, Finn (2018) Miljø- og klimavennlig melkeproduksjon - Inspirasjon fra seks melkeproduksjonsbruk. NIBIO- rapport, no. 4/96/2018. NIBIO.

Hansen, Sissel; Rivedal, Synnøve; Øpstad, Samson; Heggset, Sverre; Deelstra, Johannes and Dörsch, Peter (2016) Greenhouse gas emissions and agronomic feasibility for forage production on inverted peat soil. In: Höglind, Mats (Ed.) The Multiple Roles of Grassland in the European Bioeconomy, NIBIO, Ås, Norway, 2 (3), Grassland Science Europe/ NIBIO Other publications, pp. 771-773.

Harestad, Ane and Pommeresche, Reidun (2020) Blautgjødsel og meitemark i eng. [Cattle slurry and earthworms in ley.] Bondevennen, 2020 (16), pp. 22-23.

Harestad, Ane and Pommeresche, Reidun (2020) Verknad av blautgjødsel på meitemark. Fagbladet Økologisk landbruk, 2020, 39 (1), pp. 21-23.

Harestad, Ane and Pommeresche, Reidun (2019) Blautgjødsel og meitemark i eng i Randaberg. [The effect of cattle slurry application on earthworm numbers in a ley in western Norway.] NORSØK Rapport, no. 13. Norsk senter for økologisk landbruk, Tingvoll.

Haslestad, Jørn; Døving, Aksel; Trandem, Nina and Wibe, Atle (2023) Jordbærsnutebille -hvor mye skade og i hvilke sorter? Norsk Frukt og Bær, 2023, 26 (6), pp. 6-8.

Hennissen, Åslaug (2019) Grønn potetforskning i Sunndal. ["Green" research on potatoes in Sunndal.] Matriket Midt, https://www.matriketmidt.no/nyheter/groenn-potetforskning-i-sunndal/. Online at https://www.matriketmidt.no/nyheter/groenn-potetforskning-i-sunndal/, accessed on: 5 March 2020.

Johanssen, Juni Rosann E. and Sørheim, Kristin (2017) Tett liggeareal til økologisk sau - Eksempel 2 Fjøs i Agder til 60 økologiske vinterfôra sau. Norsk senter for økologisk landbruk, NORSØK .

Johanssen, Juni Rosann E. and Sørheim, Kristin (2017) Tett liggeareal til økologisk sau Eksempel 3 – Fjøs i Møre og Romsdal til 54 økologiske vinterfôra sau. NORSØK, Tingvoll.

Johanssen, Juni Rosann E. and Sørheim, Kristin (2017) Tett liggeareal til økologisk sau- Eksempel 4 – Fjøs i Oppland til 110 økologiske vinterfôra sau. NORSØK, Tingvoll.

Johanssen, Juni Rosann E. and Sørheim, Kristin (2017) Tett liggeareal til økologisk sau- Eksempel 5 – Fjøs i Hedmark til 280 økologiske vinterfôra sau. NORSØK, Tingvoll.

Johanssen, Juni Rosann E. and Sørheim, Kristin (2017) Tett liggeareal til økologisk sau- Eksempel 6 – Fjøs i Rogaland til 52 økologiske vinterfôra sau. NORSØK, Tingvoll.

Jung, Heinrich; Holz, Thomas; Thomsen, Mette Hedegaard; Ögren, Elisabeth; Budai, Alice; Kristensen, Hanne L.; Midtsundstad, Halvor and Løes, Anne-Kristin (2020) Foredrag Øko2020, Tema Grønnsaker, Landbrukets Økologikongress 2020. .

Jørgensen, Marit; Bergslid, Ildri (Rose) Kristine; Vaarst, Mette; Kirserud, Einar; Berg, Knut; Vaag, Trine Hasvang; Steinshamn, Håvard and Blix, Anna (2020) Foredrag Øko2020, Tema Grovfôr og drøvtyggere, Landbrukets Økologikongress 2020. [Slides from lecture Øko2020.] . [draft]

Koesling, Matthias (2000) Beiting og "riktig" kraftfôr gir kjøtt og melk som inneholder mer CLA. [Influence of feed on CLA in meat and milk.] Økologisk Landbruk (2), pp. 38-39.

Koesling, Matthias (1999) Økologisk landbruk - overraskende bra for statskassen. Økologisk Landbruk, 4, p. 13.

Koesling, Matthias (1999) Nye regler for økologisk landbruk i EU. [New rules for organic farming in the EU.] Økologisk Landbruk, 3, pp. 18-19.

Koesling, Matthias (1997) Ikke så mens du høster. Hummelposten, 3, pp. 24-25.

Koesling, Matthias (1997) Mobile melkeanlegg. Hummelposten, 2, pp. 22-23.

Lindén, Frøydis (2020) Start med økoBær! Fylkesmannen i Vestland, Bergen.

Lindén, Frøydis (2020) Start med økoFrukt! Fylkesmannen i Vestland, Bergen.

Lund, Torbjørn; Villadsen, Else; Appell, Josef and Lauritzen, Ole Henrik (2020) Foredrag Øko2020, Tema Korn, Landbrukets Økologikongress 2020. [his is slides from the lecture held at the Norwegian Agricultural Ecology Conference 2020 under the theme Serial. Øko2020 was arranged January 21 - 22. The main theme of the conference was soil.] .

Lund, Trond; Bahr Bugge, Annechen; Sundet, Hege; Berge, Hellek; Hansen, Sissel; Riley, Hugh; Hørte, Anders; Bysveen, Kari; Scalchian-Tabrizi, Kamran; Krogstad, Tore and Williams, Joel (2020) Foredrag Øko2020, Fellessesjoner Landbrukets Økologikongress 2020. . [draft]

Lyche, Arnar (2011) Beregninger av nitrogenbalansen på 50 gårdsbruk i kommunene Midsund, Fræna, Gjemnes, Surnadal og Rindal. Landbruk Nordvest, Sunndalsøra.

Løes, Anne-Kristin; Grønmyr, Frode; Pommeresche, Reidun; Rittl, Tatiana and Stensrud, Anniken Fure (2022) Algae fibre for soil improvement (FIMO). NORSØK Report, no. 8, vol 7. NORSØK, Tingvoll.

Løes, Anne-Kristin and Rittl, Tatiana (2022) Mer organisk materiale i jord brukt til intensiv potetdyrking. Agropub.no, Tingvoll. Online at https://www.agropub.no/fagartikler/mer-organisk-materiale-i-jord-brukt-til-intensiv-potetdyrking, accessed on: 21 September 2022.

Løes, Anne-Kristin; Bach, Olaug; Bakken, Ivar; Grønmyr, Frode; Møllerhagen, Per Jarle and Aarak, Kristi (2020) Ny giv for midtnorsk øko-potet med tidlige sorter og god agronomi? [A new start for organic potatoes in Mid-Norway by early cultivars and good agronomy?] NORSØK Report, no. Vol. 5 No. 13. Norwegian Centre for Organic Agriculture (NORSØK), Tingvoll, Norway.

Løes, Anne-Kristin; Øverland, John Ingar and Nordal, John (2014) Kalkingsforsøk med eggeskall - en utprøving i CYCLE-prosjektet. Bioforsk TEMA, no. Nr. 10. Bioforsk, Tingvoll.

McKinnon, Kirsty; Løes, Anne-Kristin and Almvik, Marit (2021) Gjødsel med rester av herbicid: Effekt av klopyralid på oppalsplanter. NORSØK Rapport, no. 6. NORSØK, Tingvoll.

McKinnon, Kirsty; Løes, Anne-Kristin; Synnes, Olav Martin and Kvalsund, Egil (2022) Ullpellets som gjødsel. NORSØK Rapport, no. 6, Vol 7. NORSØK, TINGVOLL.

McKinnon, Kirsty and Synnes, Olav Martin (2022) Ned med ulla! Bondevennen, December 2022, 125 (38), pp. 16-17.

McKinnon, Kirsty and Synnes, Olav Martin (2022) Low valued wool as a resource in agriculture. In: 27th Congress of The Nordic Association of Agricultural Sciences, NJF, pp. 31-32.

McKinnon, Kirsty; Eggen, Anders; Ryen, Bente and Engan, Eirik (2017) Hestemøkk som gjødselkilde – god håndtering for tilbakeføring til dyrkingsjord. [Horse manure - good management for reuse in agriculture.] .

Nadeem, Shahid; Steinshamn, Håvard; Sikkeland, Elin Halvorsen; Gustavsson, Anne‐Maj and Bakken, Anne Kjersti (2019) Variation in rate of phenological development and morphology between red clover varieties: Implications for clover proportion and feed quality in mixed swards. Grass and Forage Science, 74, pp. 403-414.

Nes, Arnfinn; Henriksen, Jan Karstein; Serikstad, Grete Lene and Stensvand, Arne (2017) Cultivars and cultivation systems for organic strawberry production in Norway. Acta Agriculturae Scandinavica, Section B — Soil & Plant Science, 67, pp. 1-7.

Nilsen, Silje Stenstad (2016) Dyrkingsveiledning krydder i veksthus. NLR Viken, Stokke.

Nilsen, Silje Stenstad (2016) Dyrkingsveiledning økologisk agurk i veksthus. NLR Viken, Stokke.

Nilsen, Silje Stenstad (2016) Økologisk dyrking av tomat. NLR Viken, Stokke.

Olsen, Hilde; Saastad, Hilde Marie and Helmen, Hans Håkon (2018) Utredning av muligheter for organisert kompostering. Norsk Landbruksrådgiving Øst, Huggenes.

Pommeresche, Reidun and Grøtta, Maud (2019) Lag et demonstrasjonsfelt for å se på planter, røtter, jordliv og jordstruktur. [Create a demonstration field to look at plants, roots, soil life and soil structure.] Working paper, NORSØK og Landbruk Nordvest . [Unpublished]

Pommeresche, Reidun and Grøtta, Maud (2017) Jordlappen, Dagskurs, Tingvoll. Working paper, Dagskurs Jordappen, Tingvoll . [Completed]

Rittl, Tatiana; Bakken, Ivar; Grønmyr, Frode and Hatlevoll, Marie (2022) Prosjekt viser god effekt av fangvekster på potet. Bondebladet, 27 May 2022, 49 (21), pp. 18-19.

Rittl, Tatiana; Bakken, Ivar; Grønmyr, Frode; Heltolft, Pia; Stewart, Lærke; Husby, Annbjørn; Fløystad, Kari and Løes, Anne-Kristin (2021) Biochar coating potential to suppress storage diseases in carrots and potatoes (CHARCOAT). NORSØK Report, no. 12, vol 6. Norwegian Centre for Organic Agriculture (NORSØK), Tingvoll, Norway.

Rittl, Tatiana; Bysveen, Kari; Seljåsen, Randi; Thomsen, Mette G. and Løes, Anne-Kristin (2023) Jorddekke gir mer biologisk aktivitet i jorda. Økologisk landbruk, January 2023, 42 (1), pp. 50-53.

Rittl, Tatiana; Grønmyr, Frode; Bakken, Ivar and Løes, Anne-Kristin (2023) Effects of organic amendments and cover crops on soil characteristics and potato yields. ACTA AGRICULTURAE SCANDINAVICA, SECTION B — SOIL & PLANT SCIENCE, 73 (1), pp. 13-26.

Rittl, Tatiana; Grønmyr, Frode; Bakken, Ivar and Løes, Anne-Kristin (2022) Mer organisk materiale i jord brukt til intensiv potetdyrking (MERMOLD). Foredrag på Biokullseminar. , NIBIO, Ås.

Rittl, Tatiana; Grønmyr, Frode; Bakken, Ivar and Løes, Anne-Kristin (2022) Organisk materiale i jord brukt til intensiv potetdyrking. .

Rittl, Tatiana; Grønmyr, Frode; Bakken, Ivar and Løes, Anne-Kristin (2022) Effect of soil organic matter management on soil characteristics, potato yield and potato disease in an intensive potato growing system (MERMOLD). NORSØK Report, no. 10, Vol 7. NORSØK, Tingvoll.

Rittl, Tatiana; Grønmyr, Frode; Bakken, Ivar; Pommeresche, Reidun and Løes, Anne-Kristin (2022) Organic amendments and cover crop effects on soil organic matter and disease suppression in potatoes. Poster at: 8th International Symposium on Soil Organic Matter, Seoul, South Korea, 26-30 June 2022.

Rittl, Tatiana; Heltoft, Pia; Bakken, Ivar; Grønmyr, Frode; Stewart, Lærke; Husby, Annbjørn; Fløystad, Kari and Løes, Anne-Kristin (2021) Bruk av biokull mot lagersykdommer i potet og gulrot. [Effect of biochar on storage disease in potato and carrot.] Fagforum potet. Online at https://potet.nlr.no/fagartikler/potet/potet/bruk-av-biokull-mot-lagersykdommer-i-potet-og-gulrot, accessed on: 14 July 2021.

Serikstad, Grete Lene (2019) Mer kunnskap om engbelgvekster. Økologisk landbruk, 2019, 38 (3), pp. 18-20.

Serikstad, Grete Lene and Bysveen, Kari (2014) Plantevern i økologisk dyrking av frilandsgrønnsaker. Bioforsk TEMA, no. Nr 13 Mai 2014, Bioforsk Organic Food and Farming Division, Bioforsk .

Serikstad, Grete Lene; Bysveen, Kari and Holz, Thomas (2014) Tiltak mot skadegjørere i økologisk produksjon av kålvekster. Bioforsk TEMA, no. Nr 15 Mai 2014, Bioforsk Organic Food and Farming Division, Bioforsk .

Serikstad, Grete Lene; Bysveen, Kari and Holz, Thomas (2014) Tiltak mot skadegjørere i økologisk produksjon av salat. Bioforsk TEMA, no. Nr 17 Mai 2014, Bioforsk Organic Food and Farming Division, Bioforsk .

Serikstad, Grete Lene; Bysveen, Kari and Holz, Thomas (2014) Tiltak mot skadegjørere i økologisk gulrotproduksjon. Bioforsk TEMA, no. Nt 14 Mai 2014, Bioforsk Organic Food and Farming Division, Bioforsk .

Serikstad, Grete Lene and Renna, Ragnhild (2020) Økodyrking i nord. Økologisk landbruk, 2020, 39 (4), pp. 6-8.

Serikstad, Grete Lene and Thorbjørnsen, Elin (2019) Resultater i toppklasse for trønderske produsenter av økomjølk. Økologisk landbruk, 2019, 38 (2), pp. 12-13.

Sørheim, Kristin; Johanssen, Juni Rosann E.; Adler, Steffen A.; Skarbø, Bjørn Steinar; Cao, Yanran; Berntsen, Oscar Hovde and Flovik, Vegard (2022) Kalvelykke. Erfaringer og løsninger i fjøs og på beite for økt samvær mellom melkeku og kalv. NORSØK Rapport, no. 11, vol 7. Norsk senter for økologisk landbruk, Tingvoll.

Sørheim, Kristin; Johanssen, Juni Rosann E.; Berg, Knut; Sæther, Tilde and Wiik, Julie (2020) Økologisk kjøttproduksjon på okser og kastrater - Muligheter, utfordringer og ulike løsninger. NORSØK Rapport, no. 14, Vol 5. Norsk senter for økologisk landbruk & Norsk Landbruksrådgivning, Tingvoll.

Sørheim, Kristin Marie and Johanssen, Juni Rosann E. (2017) Tett liggeareal til økologisk sau - Praktiske fjøsløsninger, 6 eksempler.Eksempel 1 – Fjøs i Trøndelag til 220 økologiske vinterfôra sau. Norsk senter for økologisk landbruk, Tingvoll.

Tajet, Torgeir (2020) Kan vi bruke jordanalysene mer målretta? NLR Viken, https://viken.nlr.no/.

Thomsen, Mette G.; Seljåsen, Randi; Bysveen, Kari; Rittl, Tatiana and Løes, Anne-Kristin (2023) Hakket bedre øko’ - Bruk av plantehakk som jorddekke i økologiske radkulturer. Gartneryrket, 2023, 121 (5), pp. 18-21.

Thomsen, Mette G.; Riley, Hugh; Molteberg, Eldrid L.; Johansen, Tor J.; Løes, Anne-Kristin; Wold, Anne Berit; Heltoft, Pia; Asalf, Belachew; Indergård, Erlend; Hermansen, Arne and Guren, Gerd (2019) Lagringskvalitet i gulrot - kan noe gjøres? [Storage Quality of carrots- can we do something about it?] Gartneryrket, September 2019, 2019 (9), pp. 30-33.

Wibe, Atle (2021) Sprøytemiddel uten giftrester og resistensbygging? Økologisk landbruk, 2021, 40 (3), pp. 46-49.

Wibe, Atle (2019) The use of ozonised water in plant production. Lecture at: Controvèrsia de l'ús del coure en horta ecològica: reducció i alternatives, Manresa, Spain, 12 December 2019.

Wibe, Atle; Døving, Aksel and Rusch, Graciela (2022) Pollinatorer i bringebær - Effekt av ulike driftsformer. [Pollinators in raspberries - The impact of different agricultural practice.] NORSØK Rapport, no. no 4 vol 7. NORSØK, Tingvoll.

Wibe, Atle; Rittl, Tatiana; Løes, Anne-Kristin; Bakken, Ivar and Karlsen, Bjørn (2021) Ozonholdig vann mot tørråte i potet. NORSØK Rapport, no. 5, vol 6. NORSØK, Tingvoll.

Wibe, Atle (2020) FenceTrap - Kombinert bruk av alternative plantevernmidler for reduksjon av insektskader i jordbær. NORSØK Rapport, no. 5(5). NORSØK, Tingvoll.

Wibe, Atle and Sjøberg, Patrick (2016) JORDBÆRSKADE - Utprøving av ny kunnskap innen plantevern av jordbær, utvikling av metode for økologisk og integrert plantevern. Norwegain Centre for Organic Agriculture , Tingvoll, Norway.

Wiik, Julie and Ebbesvik, Martha (2020) Pelletert storfegjødsel til fôrmais. NORSØK RAPPORT, no. 4, Vol. 5. Norsk Landbruksrådgiving Viken og Norsk senter for økologisk landbruk, Stokke / Tingvoll.

This list was generated on Sun Apr 14 02:38:41 2024 CEST.