home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Items affiliated to "NLR - Norwegian Agricultural Extension Service"

Group by: No Grouping | Authors | Refereed | Document Language | EPrint Type
Number of items at this level: 67.

Aasgård, Grim Jardar (2005) Produksjon av økologiske settepoteter med god kvalitet. [Cultivation of high quality organic seed potatoes.] In: Heiberg, Nina; Sundheim, Leif and Munthe, Kari (Eds.) Grønn kunnskap, Planteforsk, Ås, Norway, 9 (2), pp. 396-400.

Adler, Steffen A.; Ebbesvik, Martha; Hansen, Sissel; Granås, Rune; Lindås, Anitra and Steinshamn, Håvard (2018) Økologisk mjølkeproduksjon uten kraftfôr. [Organic dairy milk production with no concentrate supplementation.] NIBIO RAPPORT, no. 4. Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway.

Bergslid, Ildri (Rose) Kristine and Grøtta, Maud (2017) Grøvdalen sambeite - en vurdering av beitekapasiteten. NORSØK Rapport, no. (2) 10. NORSØK, Tingvoll.

Bergslid, Ildri (Rose) Kristine and Ugelvik, Nina (2019) Beite/mosjonskravet for storfe. Presentasjon av 10 løsninger. NORSØK Rapport, no. 2, Vol 4. NORSØK, Tingvoll.

Bysveen, Kari; Ebbesvik, Martha and McKinnon, Kirsty (2015) Økonomi i økologisk løkproduksjon. Gartneryrket, 2015, 113 (3), pp. 10-13.

Bysveen, Kari and Serikstad, Grete Lene (2019) Fangvekster i grønnsakdyrking. NORSØK, www.agropub.no. Online at https://www.agropub.no/fagartikler/fangvekster-i-gronnsaksdyrking, accessed on: 13 May 2019.

Bysveen, Kari and Serikstad, Grete Lene (2019) Velg fangvekster etter formål. Økologisk landbruk, 2019, 38 (1), pp. 16-18.

Bøthun, Marianne; Mjåland, Brit; Lindén, Frøydis; Nymoen-Paulsen, Nymoen-Paulsen; Strbac, Stanislav; Myren, Gaute; Henriksen, Jan Karstein; Mogan, Sigrid and Ögren, Elisabeth (2020) Foredrag Øko2020, Tema Frukt og bær, Landbrukets Økologikongress 2020. [Slides from Øko2020.] Øko2020 .

Døving, Aksel; Nes, Arnfinn and Serikstad, Grete Lene (2017) Jordbærdyrking i økologisk landbruk. Dyrkingsrettleiing. Norsk Landbruksrådgiving, Ås, Norway.

Ebbesvik, Martha and Wiik, Julie (2020) Pelletert fosforgjødsel fra eget gjødselforedlingsanlegg. Økologisk landbruk, July 2020, 39 (2), pp. 16-17.

Flesland, Lars Kjetil (2009) Dyrking av hageblåbær. NLR Rogaland, Etne.

Fløstad, Tina (2021) Sjekka om nypotetane byrjar å bli klare. Driva, 10 June 2021, pp. 14-15.

Grønmyr, Frode (2019) Vekst landet rundt, Møre og Romsdal: NORSØK Sunndalspotet og Landbruk Nordvest samarbeider om prosjektet Mermold. Nationen, 13 July 2019, p. 14.

Hansen, Sissel; Pommeresche, Reidun; Bysveen, Kari; Grønmyr, Frode; Rittl, Tatiana and Bleken, Marina Azzaroli (2021) Karbon til bondens beste. [Carbon for benefit of the farmer.] NORSØK Rapport, no. 11, Vol 6. Norwegian Centre for Organic Agriculture, Tingvoll.

Hansen, Sissel; Bakke, Haavik, Torleiv; Bergslid, Ildri (Rose) Kristine; Elvatun, Helena; van Gool, Bart; Lunnan, Tor; Røthe, Gunnhild and Walland, Finn (2018) Miljø- og klimavennlig melkeproduksjon - Inspirasjon fra seks melkeproduksjonsbruk. NIBIO- rapport, no. 4/96/2018. NIBIO.

Hansen, Sissel; Rivedal, Synnøve; Øpstad, Samson; Heggset, Sverre; Deelstra, Johannes and Dörsch, Peter (2016) Greenhouse gas emissions and agronomic feasibility for forage production on inverted peat soil. In: Höglind, Mats (Ed.) The Multiple Roles of Grassland in the European Bioeconomy, NIBIO, Ås, Norway, 2 (3), Grassland Science Europe/ NIBIO Other publications, pp. 771-773.

Harestad, Ane and Pommeresche, Reidun (2020) Blautgjødsel og meitemark i eng. [Cattle slurry and earthworms in ley.] Bondevennen, 2020 (16), pp. 22-23.

Harestad, Ane and Pommeresche, Reidun (2020) Verknad av blautgjødsel på meitemark. Fagbladet Økologisk landbruk, 2020, 39 (1), pp. 21-23.

Harestad, Ane and Pommeresche, Reidun (2019) Blautgjødsel og meitemark i eng i Randaberg. [The effect of cattle slurry application on earthworm numbers in a ley in western Norway.] NORSØK Rapport, no. 13. Norsk senter for økologisk landbruk, Tingvoll.

Hennissen, Åslaug (2019) Grønn potetforskning i Sunndal. ["Green" research on potatoes in Sunndal.] Matriket Midt, https://www.matriketmidt.no/nyheter/groenn-potetforskning-i-sunndal/. Online at https://www.matriketmidt.no/nyheter/groenn-potetforskning-i-sunndal/, accessed on: 5 March 2020.

Johanssen, Juni Rosann E. and Sørheim, Kristin (2017) Tett liggeareal til økologisk sau - Eksempel 2 Fjøs i Agder til 60 økologiske vinterfôra sau. Norsk senter for økologisk landbruk, NORSØK .

Johanssen, Juni Rosann E. and Sørheim, Kristin (2017) Tett liggeareal til økologisk sau Eksempel 3 – Fjøs i Møre og Romsdal til 54 økologiske vinterfôra sau. NORSØK, Tingvoll.

Johanssen, Juni Rosann E. and Sørheim, Kristin (2017) Tett liggeareal til økologisk sau- Eksempel 4 – Fjøs i Oppland til 110 økologiske vinterfôra sau. NORSØK, Tingvoll.

Johanssen, Juni Rosann E. and Sørheim, Kristin (2017) Tett liggeareal til økologisk sau- Eksempel 5 – Fjøs i Hedmark til 280 økologiske vinterfôra sau. NORSØK, Tingvoll.

Johanssen, Juni Rosann E. and Sørheim, Kristin (2017) Tett liggeareal til økologisk sau- Eksempel 6 – Fjøs i Rogaland til 52 økologiske vinterfôra sau. NORSØK, Tingvoll.

Jung, Heinrich; Holz, Thomas; Thomsen, Mette Hedegaard; Ögren, Elisabeth; Budai, Alice; Kristensen, Hanne L.; Midtsundstad, Halvor and Løes, Anne-Kristin (2020) Foredrag Øko2020, Tema Grønnsaker, Landbrukets Økologikongress 2020. .

Jørgensen, Marit; Bergslid, Ildri (Rose) Kristine; Vaarst, Mette; Kirserud, Einar; Berg, Knut; Vaag, Trine Hasvang; Steinshamn, Håvard and Blix, Anna (2020) Foredrag Øko2020, Tema Grovfôr og drøvtyggere, Landbrukets Økologikongress 2020. [Slides from lecture Øko2020.] . [draft]

Koesling, Matthias (2000) Beiting og "riktig" kraftfôr gir kjøtt og melk som inneholder mer CLA. [Influence of feed on CLA in meat and milk.] Økologisk Landbruk (2), pp. 38-39.

Koesling, Matthias (1999) Økologisk landbruk - overraskende bra for statskassen. Økologisk Landbruk, 4, p. 13.

Koesling, Matthias (1999) Nye regler for økologisk landbruk i EU. [New rules for organic farming in the EU.] Økologisk Landbruk, 3, pp. 18-19.

Koesling, Matthias (1997) Ikke så mens du høster. Hummelposten, 3, pp. 24-25.

Koesling, Matthias (1997) Mobile melkeanlegg. Hummelposten, 2, pp. 22-23.

Lindén, Frøydis (2020) Start med økoBær! Fylkesmannen i Vestland, Bergen.

Lindén, Frøydis (2020) Start med økoFrukt! Fylkesmannen i Vestland, Bergen.

Lund, Torbjørn; Villadsen, Else; Appell, Josef and Lauritzen, Ole Henrik (2020) Foredrag Øko2020, Tema Korn, Landbrukets Økologikongress 2020. [his is slides from the lecture held at the Norwegian Agricultural Ecology Conference 2020 under the theme Serial. Øko2020 was arranged January 21 - 22. The main theme of the conference was soil.] .

Lund, Trond; Bahr Bugge, Annechen; Sundet, Hege; Berge, Hellek; Hansen, Sissel; Riley, Hugh; Hørte, Anders; Bysveen, Kari; Scalchian-Tabrizi, Kamran; Krogstad, Tore and Williams, Joel (2020) Foredrag Øko2020, Fellessesjoner Landbrukets Økologikongress 2020. . [draft]

Lyche, Arnar (2011) Beregninger av nitrogenbalansen på 50 gårdsbruk i kommunene Midsund, Fræna, Gjemnes, Surnadal og Rindal. Landbruk Nordvest, Sunndalsøra.

Løes, Anne-Kristin; Bach, Olaug; Bakken, Ivar; Grønmyr, Frode; Møllerhagen, Per Jarle and Aarak, Kristi (2020) Ny giv for midtnorsk øko-potet med tidlige sorter og god agronomi? [A new start for organic potatoes in Mid-Norway by early cultivars and good agronomy?] NORSØK Report, no. Vol. 5 No. 13. Norwegian Centre for Organic Agriculture (NORSØK), Tingvoll, Norway.

Løes, Anne-Kristin; Øverland, John Ingar and Nordal, John (2014) Kalkingsforsøk med eggeskall - en utprøving i CYCLE-prosjektet. Bioforsk TEMA, no. Nr. 10. Bioforsk, Tingvoll.

McKinnon, Kirsty; Løes, Anne-Kristin and Almvik, Marit (2021) Gjødsel med rester av herbicid: Effekt av klopyralid på oppalsplanter. NORSØK Rapport, no. 6. NORSØK, Tingvoll.

{Tool} Hestemøkk som gjødselkilde – god håndtering for tilbakeføring til dyrkingsjord. [Horse manure - good management for reuse in agriculture.] Creator(s): McKinnon, Kirsty; Eggen, Anders; Ryen, Bente and Engan, Eirik. Issuing Organisation(s): Norsk senter for økologisk landbruk. (2017)

Nadeem, Shahid; Steinshamn, Håvard; Sikkeland, Elin Halvorsen; Gustavsson, Anne‐Maj and Bakken, Anne Kjersti (2019) Variation in rate of phenological development and morphology between red clover varieties: Implications for clover proportion and feed quality in mixed swards. Grass and Forage Science, 74, pp. 403-414.

Nes, Arnfinn; Henriksen, Jan Karstein; Serikstad, Grete Lene and Stensvand, Arne (2017) Cultivars and cultivation systems for organic strawberry production in Norway. Acta Agriculturae Scandinavica, Section B — Soil & Plant Science, 67, pp. 1-7.

Nilsen, Silje Stenstad (2016) Dyrkingsveiledning krydder i veksthus. NLR Viken, Stokke.

Nilsen, Silje Stenstad (2016) Dyrkingsveiledning økologisk agurk i veksthus. NLR Viken, Stokke.

Nilsen, Silje Stenstad (2016) Økologisk dyrking av tomat. NLR Viken, Stokke.

Olsen, Hilde; Saastad, Hilde Marie and Helmen, Hans Håkon (2018) Utredning av muligheter for organisert kompostering. Norsk Landbruksrådgiving Øst, Huggenes.

Pommeresche, Reidun and Grøtta, Maud (2019) Lag et demonstrasjonsfelt for å se på planter, røtter, jordliv og jordstruktur. [Create a demonstration field to look at plants, roots, soil life and soil structure.] Working paper, NORSØK og Landbruk Nordvest . [Unpublished]

Pommeresche, Reidun and Grøtta, Maud (2017) Jordlappen, Dagskurs, Tingvoll. Working paper, Dagskurs Jordappen, Tingvoll . [Completed]

Rittl, Tatiana; Bakken, Ivar; Grønmyr, Frode; Heltolft, Pia; Stewart, Lærke; Husby, Annbjørn; Fløystad, Kari and Løes, Anne-Kristin (2021) Biochar coating potential to suppress storage diseases in carrots and potatoes (CHARCOAT). NORSØK Report, no. 12, vol 6. Norwegian Centre for Organic Agriculture (NORSØK), Tingvoll, Norway.

Rittl, Tatiana; Heltoft, Pia; Bakken, Ivar; Grønmyr, Frode; Stewart, Lærke; Husby, Annbjørn; Fløystad, Kari and Løes, Anne-Kristin (2021) Bruk av biokull mot lagersykdommer i potet og gulrot. [Effect of biochar on storage disease in potato and carrot.] Fagforum potet. Online at https://potet.nlr.no/fagartikler/potet/potet/bruk-av-biokull-mot-lagersykdommer-i-potet-og-gulrot, accessed on: 14 July 2021.

Serikstad, Grete Lene (2019) Mer kunnskap om engbelgvekster. Økologisk landbruk, 2019, 38 (3), pp. 18-20.

Serikstad, Grete Lene and Bysveen, Kari (2014) Plantevern i økologisk dyrking av frilandsgrønnsaker. Bioforsk TEMA, no. Nr 13 Mai 2014, Bioforsk Organic Food and Farming Division, Bioforsk .

Serikstad, Grete Lene; Bysveen, Kari and Holz, Thomas (2014) Tiltak mot skadegjørere i økologisk produksjon av kålvekster. Bioforsk TEMA, no. Nr 15 Mai 2014, Bioforsk Organic Food and Farming Division, Bioforsk .

Serikstad, Grete Lene; Bysveen, Kari and Holz, Thomas (2014) Tiltak mot skadegjørere i økologisk produksjon av salat. Bioforsk TEMA, no. Nr 17 Mai 2014, Bioforsk Organic Food and Farming Division, Bioforsk .

Serikstad, Grete Lene; Bysveen, Kari and Holz, Thomas (2014) Tiltak mot skadegjørere i økologisk gulrotproduksjon. Bioforsk TEMA, no. Nt 14 Mai 2014, Bioforsk Organic Food and Farming Division, Bioforsk .

Serikstad, Grete Lene and Renna, Ragnhild (2020) Økodyrking i nord. Økologisk landbruk, 2020, 39 (4), pp. 6-8.

Serikstad, Grete Lene and Thorbjørnsen, Elin (2019) Resultater i toppklasse for trønderske produsenter av økomjølk. Økologisk landbruk, 2019, 38 (2), pp. 12-13.

Sørheim, Kristin; Johanssen, Juni Rosann E.; Berg, Knut; Sæther, Tilde and Wiik, Julie (2020) Økologisk kjøttproduksjon på okser og kastrater - Muligheter, utfordringer og ulike løsninger. NORSØK Rapport, no. 14, Vol 5. Norsk senter for økologisk landbruk & Norsk Landbruksrådgivning, Tingvoll.

Sørheim, Kristin Marie and Johanssen, Juni Rosann E. (2017) Tett liggeareal til økologisk sau - Praktiske fjøsløsninger, 6 eksempler.Eksempel 1 – Fjøs i Trøndelag til 220 økologiske vinterfôra sau. Norsk senter for økologisk landbruk, Tingvoll.

Tajet, Torgeir (2020) Kan vi bruke jordanalysene mer målretta? NLR Viken, https://viken.nlr.no/.

Thomsen, Mette G.; Riley, Hugh; Molteberg, Eldrid L.; Johansen, Tor J.; Løes, Anne-Kristin; Wold, Anne Berit; Heltoft, Pia; Asalf, Belachew; Indergård, Erlend; Hermansen, Arne and Guren, Gerd (2019) Lagringskvalitet i gulrot - kan noe gjøres? [Storage Quality of carrots- can we do something about it?] Gartneryrket, September 2019, 2019 (9), pp. 30-33.

Wibe, Atle (2021) Sprøytemiddel uten giftrester og resistensbygging? Økologisk landbruk, 2021, 40 (3), pp. 46-49.

Wibe, Atle; Rittl, Tatiana; Løes, Anne-Kristin; Bakken, Ivar and Karlsen, Bjørn (2021) Ozonholdig vann mot tørråte i potet. NORSØK Rapport, no. 5, vol 6. NORSØK, Tingvoll.

Wibe, Atle (2020) FenceTrap - Kombinert bruk av alternative plantevernmidler for reduksjon av insektskader i jordbær. NORSØK Rapport, no. 5(5). NORSØK, Tingvoll.

Wibe, Atle and Sjøberg, Patrick (2016) JORDBÆRSKADE - Utprøving av ny kunnskap innen plantevern av jordbær, utvikling av metode for økologisk og integrert plantevern. Norwegain Centre for Organic Agriculture , Tingvoll, Norway.

Wiik, Julie and Ebbesvik, Martha (2020) Pelletert storfegjødsel til fôrmais. NORSØK RAPPORT, no. 4, Vol. 5. Norsk Landbruksrådgiving Viken og Norsk senter for økologisk landbruk, Stokke / Tingvoll.

This list was generated on Tue Jan 18 15:40:46 2022 CET.