home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Effects of marble application to manure and anaerobic digestates

Løes, Anne-Kristin; Pommeresche, Reidun and Khalil, Roger (2017) Effects of marble application to manure and anaerobic digestates. [Effekten av å tilsette finmalt marmor til husdyrgjødsel og råtnerest.] NORSØK REPORT, no. VOL.2/ NR. 5. NORSØK, Tingvoll.

[thumbnail of NORSØK Rapport 5 2017 Effects of marble application to manure and anaerobic digestates.pdf]
Preview
PDF - English
2MB


Summary

In controlled indoor experiments, and a field experiment at Tingvoll farm in 2016, we studied the effect of mixing finely ground calcium carbonate made from marble into animal manure slurries, and digestates. In field, 6% higher yields of dry matter were achieved at the second harvest by such addition to the manure. For the first harvest, no effects were found of marble application. This may be due to the manure being stored for a longer time for the application in spring, whereas manure applied after the first harvest was freshly collected.
In open containers, slurry from pigs and dairy cows, digested dairy cow slurry and digestate from a biogas plant (Ecopro) treating sewage sludge, household waste and fish waste was studied. Substrates with or without addition of marble were analyzed before and after 6 weeks of storage at about 12 °C with weekly stirring. In the digestate from Ecopro, pH decreased by marble addition. For the other substrates, the effect on pH was small and inconsistent. The reduction of the ammonium and total nitrogen (N) contents or concentrations (% of dry matter) in containers during storage did not differ between with and without marble addition. Hence, marble application did not reduce N emissions in this study. The N loss was significant. It could be interesting to conduct a further study with conditions more comparable to a practical situation. The marble was not mixed with dispersion agent in the present study.
Finely ground marble is still a valuable soil amendment, to maintain or increase soil pH and apply valuable nutrients to the soil. Mixing the marble into animal manure or digestate is a convenient way of applying it to agricultural soil.


Summary translation

Tidligere forsøk og praktiske erfaringer i Norge har vist positive effekter av å tilsette litt finmalt kalk til bløtgjødsel før spredning. Det hevdes at slik tilsetning gir mindre lukt, mindre flueplager og bedre grasavlinger. Effekten av å tilsette finmalt marmor til husdyrgjødsel og råtnerest (etter biogassbehandling av organisk avfall) ble undersøkt i feltforsøk og i kontrollerte forsøk innendørs i perioden 2016-2017. I feltforsøk på Tingvoll gard i 2016 fikk vi 6% høyere tørrstoffavlinger av eng ved andre slått når det ble tilsatt kalk til fersk kugjødsel. Vi fikk samme avlingsøkning med vanlig bløtgjødsel, og bløtgjødsel som var utråtnet i et biogassanlegg. Ved første slått var det ikke sikker avlingsøkning, men dette kan skyldes at gjødsla hadde vært lagret over lengre tid.
I åpne beholdere ble bløtgjødsel fra gris og ku, utråtnet bløtgjødsel fra ku og råtnerest fra Ecopro, med og uten marmorpulver, sammenliknet over 6 uker ved ca. 12 °C, med ukentlig omrøring. For råtnerest fra Ecopro, basert på kloakkslam, husholdningsavfall og fiskegjødsel, ble det en senkning av pH med tilsetning av marmor. For andre gjødselslag var denne effekten liten og usikker. Det ble ikke lavere tap av total-nitrogen (N) eller ammonium fra beholderne ved tilsetning av marmor. Dette undersøkte vi ved å måle innholdet og konsentrasjonen (i % av tørrstoff) av total-N og NH4-N ved start og slutt av forsøket. Nitrogentapet totalt sett var betydelig i dette forsøket. Det ville være interessant å gjenta forsøket med betingelser som er mer sammenliknbare med forholdene i praksis. Kalkpulveret var ikke tilsatt dispergeringsmiddel i våre forsøk.
Selv om vi ikke kunne vise noen effekt av reduserte N-utslipp etter marmortilsetning til råtnerest og gjødsel, er finknust marmor et verdifullt jordforbedringsmiddel som kan tilføre jorda verdifulle næringsstoff, og som gjerne kan tilføres gjennom innblanding i husdyrgjødsel.

EPrint Type:Report
Keywords:gjødsel, råtnerest, finmalt kalk, nitrogentap, ammoniakk,manure, digestate, lime, n-losses, ammonia, marmorfiks, SoilEffects
Subjects: Farming Systems
Soil
Environmental aspects
Farming Systems > Farm nutrient management
Research affiliation: Norway
Norway > NORSØK - Norwegian Centre for Organic Agriculture
ISBN:978-82-8202-037
Deposited By: Land, Anita
ID Code:32037
Deposited On:09 Aug 2017 11:36
Last Modified:05 Jul 2019 14:27
Document Language:English
Status:Published
Refereed:Not peer-reviewed

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per month over past year

View more statistics