home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Items affiliated to " Norway"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Authors | Refereed | Document Language | EPrint Type
Number of items at this level: 107.

{Facility} DS-FELT APELSVOLL: Farming systems comparison study, Bioforsk Arable Crops Division, Apelsvoll. Start 1989. Facility Leader(s): Korsæth, Audun and Eltun, Ragnar, Bioforsk Norwegian Institute of Agricultural and Environmental Research .

{Organization} Oikos - Økologisk Norge. [Oikos - Organic Norway.] Organization Leader(s): Andestad, Mr Reidar and Bjerkem, Mr Jakob.

Adler, Steffen; Dahl, A.V.; Vae, A.H.; Thuen, E.; Garmo, T.; Krogh-Jensen, S.; Hansen-Møller, J. and Steinshamn, Håvard (2010) Effect of pasture botanical composition on milk composition in organic production. In: Schnyder, H.; Isselstein, J.; Taube, F.; Auerswald, K.; Schellberg, J.; Wachendorf, M.; Herrmann, A.; Gierus, M.; Wrage, N. and Hopkins, A. (Eds.) Grassland Science in Europe, 15, Grassland Science in Europe, pp. 425-427.

Bergslid, Ildri (Rose) Kristine (2016) Bonden er den beste jordverneren. Ringreven, 17 December 2016, 36 (4), p. 52.

Bergslid, Ildri (Rose) Kristine (2016) Evaluering av Regionalt miljøprogram - tiltak 3.14. NORSØK Rapport, no. 5/2016. Norwegian Centre for Organic Agriculture .

Bergslid, Ildri (Rose) Kristine (editor): Vagstad, Nils Harry (Ed.) (2016) Strategi for økt matproduksjon i Gjemnes kommune. [Strategy for increased food production in Gjemnes municipality.] NIBIO - POP. NIBIO.

Bergslid, Ildri (Rose) Kristine (2015) Strategi for økt matproduksjon i Rauma kommune. [Strategy for increased food production in Rauma Municipality.] Bioforsk Tema. Bioforsk, Norge.

Bergslid, Ildri (Rose) Kristine and Hansen, Sissel (2016) Driftsopplegget påvirker kuas klimaavtrykk. Økologisk landbruk, 12 November 2016, 35 (3), pp. 8-9.

Bergslid, Ildri (Rose) Kristine and Hansen, Sissel (2016) Klimaverksted - klimaråd til bonden. NORSØK Faginfo, no. 4/2016. Norwegian Centre for Organic Agriculture .

Bergslid, Ildri (Rose) Kristine; Hansen, Sissel; Lyche, Arnar; Ullring, Ulf; Helmut van Oort, Bob Eric and Flaten, Ola (editor): Eldtun, Ragnar (Ed.) (2016) Storfe, driftssystem og klima. [Cattle, managment system and climate.] Nibio-rapport . NIBIO, Norge.

Bergslid, Ildri (Rose) Kristine and Solemdal, Liv (editor): Vakstad, Nils Harry (Ed.) (2014) Husdyrgjødsel og lagerkapasitet. [Manure and storage capacity.] Bioforsk Tema. , Tingvoll.

Bergslid, Ildri (Rose) Kristine and Steinshamn, Håvard (2017) Jordbruksarealer ute av drift og ubrukte utmarksbeiter - oppsummering fra arbeidsmøte. NORSØK Faginfo, no. VOL. 2 Nr. 1. NORSØK, Tingvoll.

Bergslid, Ildri (Rose) Kristine and Støbet Lande, Unni (editor): Sørheim, Kristin (Ed.) (2013) Verdifulle beiter; Kartlegge, prioritere og tilrettelegge. Bioforsk rapport . .

Bergslid, Ildrid Kristine (2015) Storfe, klima og bærekraft – en litteraturstudie. [Cattle, climate and sustainability - a literature study.] Bioforsk rapport. Bioforsk, Norge.

Bomford, M.K.; Vernon, R.S. and Pats, Peeter (2000) Aphid (Homoptera: Aphididae) accumulation and distribution near fences designed for cabbage fly (Diptera: Anthomyiidae) exclusion. Journal of the Entomological Society of British Columbia, 97, pp. 79-87.

Brunberg, Emma; Grøva, Lise and Serikstad, Grete Lene (2014) Gener viktig for dyrevelferden i økologisk egg- og kyllingproduksjon. [Genes are important for animal welfare in production of organic eggs and broilers.] Fjørfe, 2014, 131 (11), pp. 24-25.

Brunberg, Emma; Grøva, Lise and Serikstad, Grete Lene (editor): Wibe, Atle (Ed.) (2014) Genetics and welfare in organic poultry production. Genetics and welfare in organic poultry production A discussion on the suitability of available breeds and hybrids. [Genetikk og velferd i økologisk fjørfeproduksjon - en diskusjon om egnetheten ved tilgjengelige raser og hybrider.] Bioforsk Report, no. Vol 9 No 10. Bioforsk , Bioforsk Organic Food and Farming, Tingvoll.

Brunberg, Emma; Soerheim, Kristin Marie and Bergslid, Ildrid Kristine (2013) The Virtual fencing system Nofence - Trials 2013.Learning ability and sheep welfare. Bioforsk Rapport, no. 176/2013. Bioforsk .

Ebbesvik, Martha; Grøva, Lise and Strøm, Turid (editor): Vagstad, Nils (Ed.) (2012) Økologisk sauehald - kort innføring. [Organic sheep farming - brief introduction.] Bioforsk FOKUS, no. Vol 7 nr 7. Bioforsk.

Etterlin, Pernille Engelsen; Morrison, David A.; Österberg, Julia; Ytrehus, Bjørnar ; Heldmer, Eva and Ekman, Stina (2015) Osteochondrosis, but not lameness, is more frequent among free-range pigs than confined herd-mates. Acta Veterinaria Scandinavica, 57, p. 63.

Etterlin, Pernille Engelsen; Ytrehus, Bjørnar; Lundeheim, Nils; Heldmer, Eva; Österberg, Julia and Ekman, Stina (2014) Effects of free-range and confined housing on joint health in a herd of fattening pigs. BMC Veterinary Research, 10, p. 208.

Friis Pedersen, Susanne (editor): Strøm, Turid (Ed.) (2017) Quinoa - veiledning og anbefaling om dyrking. [Quinoa - guidelines and recommandations for cultivation.] NORSØK Faginfo, no. 2. NORSØK, Norway.

Friis Pedersen, Susanne (2016) Community supported agriculture in urban settings. Away for better understanding and implementation of sustainability - a Norwegian experience. Poster at:

Friis Pedersen, Susanne (2016) Community supported agriculture in urban settings. A way for better understanding and complementation of sustainability - a Norwegian experience. Acta Horticulturae, ?, ?-?. [draft]

Friis Pedersen, Susanne (2016) Kjernen i økologisk er belgvekster. [Pulses are the core of organic agriculture.] Økologisk Landbruk, 15 March 2016, 35 (1), pp. 14-16.

Friis Pedersen, Susanne (2016) Blest om belgfrukter - storm om lupiner? [Blowing breeze around legumes- blowing storm around lupines?] Sopp og nyttevekster, 15 February 2016, 12 (1), pp. 36-37.

Friis Pedersen, Susanne (2013) Quinoa- opprinnelse, dyrking og anvendelse. Bioforsk rapport, no. Volume 8 no 155. Bioforsk Organic Food and Farming, Tingvoll, Norway .

Friis Pedersen, Susanne (2011) Dyrking av økologiske agurker. Bioforsk TEMA, no. Volume 6 no 24, Bioforsk .

Friis Pedersen, Susanne (2011) Økologiske tomatfavoritter. Bioforsk TEMA, no. Volume 6 No 22, Bioforsk Økologisk Tingvoll, Bioforsk .

Friis Pedersen, Susanne; Ebbesvik, Martha; Bysveen, Kari and Grøtta, Maud (2013) Økonomi i økologisk potetdyrking. [Economy in organic potato cultivation.] Bioforsk TEMA, no. Vol 8 nr 14. Bioforsk.

Friis Pedersen, Susanne; Meland, Marte and Rebours, Celine (2013) Macroalgae for an increasing organic market. In: Fløistad , Erling and Günther, Morten (Eds.) Bioforsk FOKUS, Bioforsk, Ås, Norway, 8 (2), Bioforsk FOKUS, pp. 337-338.

Friis Pedersen, Susanne and Wibe, Atle (2017) Quinoadyrking i Norge. Potensiale for innovasjon og utprøving av sorter. NORSØK Rapport, no. 2. NORSØK, Norway.

Garlant, Emma Mary and Løes, Anne-Kristin (2014) Vil kalke med eggeskall. Bondebladet, 13 February 2014, p. 12.

Govasmark, Espen; Steen, Arvid; Bakken, Anne Kjersti; Strøm, Turid; Hansen, Sissel and Bernhoft, Aksel (2005) Copper, molybdenum and cobalt in herbage and ruminants from organic farms in Norway. Acta Agriculturae Scandinavica Section A Animal Science, 55, pp. 21-30.

Govasmark, Espen; Steen, Arvid; Strøm, Turid; Hansen, Sissel; Singh, Bal Ram and Bernhoft, Aksel (2005) Status of selenium and vitamin E on Norwegian organic sheep and dairy cattle farms. Acta Agriculturae Scandinavica, Section A Animal Science, 55, pp. 40-46.

Grøndahl, Ann Margaret; Johnsen, Julie Føske and Mejdell, Cecilie Marie (2011) Gi kalven mer melk! Norsk Veterinærtidsskrift, 2011 (4), pp. 220-221.

Grøndahl, Ann Margaret; Johnsen, Julie Føske and Mejdell, Cecilie Marie (2011) Overføring av smittestoffer fra ku til kalv i melkefôringsperioden - en litteraturstudie. [TRANSMISSION OF PATHOGENS FROM THE COW TO THE PREWEANING CALF – a literature study.] Norsk Veterinærtidsskrift, 2011 (4), pp. 211-219.

Grøva, Lise; Olesen, Ingrid; Steinshamn, Håvard and Stuen , Snorre (2011) Prevalence of Anaplasma phagocytophilum infection and effect on lamb growth. Acta Veterinaria Scandinavica, 53 (30), pp. 1-7.

Hansen, Sissel (2016) Vi trenger gode agronomer. Nationen (Newspaper), 13 August 2016, p. 19.

Hansen, Sissel and Frøseth, Randi Berland (2013) Grønngjødsel i økologisk korndyrking - Resultat fra Byggro-prosjektet. Bioforsk TEMA, no. 8/2. Bioforsk, Tingvoll.

Henriksen, Britt I. F.; Lund, Vonne; Hansen, Berit and Mejdell, Cecilie (2009) Velferdsregistreringer som ledd i velferdsplanlegging hos økokalv. [Welfare assessment as part of welfare planning for organic calves.] In: Fog, Megumi Ohta (Ed.) Husdyrforsøksmøtet 2009, UMB, Norges veterinærhøgskole og Veterinærinstituttet, Ås, Norway, pp. 495-498.

Hind, Liv Jorunn (2016) Kvalitetskorn i brødbaksten. [High-quality cereals for bread baking.] Norwegian Centre for Organic Agriculture, www.norsok.no. Online at http://www.norsok.no/nyheter/2016/kvalitetskorn-i-brodbaksten-1, accessed on: 7 February 2017.

Jaastad, Gunnhild and Djønne, Rolf Tore (2009) Epledyrking. [Cultivation of apples.] 1. edition. Økologisk småskrift, no. 2 2009. Bioforsk Økologisk, Tingvoll.

Johnsen , Julie Føske; Ellingsen, Kristian; Grøndahl, Ann Margaret; Bøe, Knut Egil; Gulliksen, Stine Margrethe and Mejdell , Cecilie Marie (2011) Improving welfare for dairy cows and calves at separation. In: Proceedings of the 5th International Conference on the Assessment of Animal Welfare at Farm and Group Level, p. 91.

Johnsen , Julie Føske; Ellingsen , Kristian; Grøndahl, Ann Margaret; Mejdell , Cecilie Marie; Gulliksen, Stine Margrethe and Bøe, Knut Egil (2011) Effekt av forskjellige separasjonsmetoder på atferden til melkekyr og kalver - foreløpige resultater. In: Brodin, Janne and Fog, Megumi Ohta (Eds.) Husdyrforsøksmøtet 2011, UMB, Åss, Norway, pp. 232-235.

Koesling, Matthias (2000) Beiting og "riktig" kraftfôr gir kjøtt og melk som inneholder mer CLA. [Influence of feed on CLA in meat and milk.] Økologisk Landbruk (2), pp. 38-39.

Koesling, Matthias (1997) Ikke så mens du høster. Hummelposten, 3, pp. 24-25.

Land, Anita Marlene (2016) Mener narasin er unødvendig. [Mener narasin er unødvendig.] .

Lien, Gudbrand; Hardaker, J. Brian and Flaten, Ola (2007) Risk and economic sustainability of crop farming systems. Livestock Systems, 94 (2), pp. 541-552.

Lüscher, Gisela and et al., many (2016) Farmland biodiversity and agricultural management on 237 farms in 13 European and two African regions. Data Paper. Ecology, 96 (6), pp. 1525-1625.

Løes, Anne-Kristin (2016) Phosphorus supply to organic agriculture:WHAT DOES THE ORGANIC SECTOR THINK ABOUT DIFFERENT PHOSPHORUS FERTILIZERS? NORSØK RAPPORT | NORSØK REPORT, no. VOL.1/NR. 3 / 2016. NORSØK.

McKinnon, Kirsty (2016) Jakten på PLANTEARVEN - om å finne og bevare plantegenetiske ressurser. [In search of plant heritage - about finding and preserving plant resources.] NORSØK FAGINFO, no. 3-16. Norwegian Centre for Organic Agriculture, Tingvoll.

McKinnon, Kirsty (2015) TOWARDS A NEW SOIL AWARENESS – EDUCATIONAL TOOLS FOR USE IN PRIMARY SCHOOL. In: proceedings of the 25th NJF Congress, Latvia.

McKinnon, Kirsty; Holm, Aage and Henriksen, Trond (2004) Tang som gjødsel. [Seaweed as fertilizer.] NORSØK Rapport. NORSØK, Tingvoll.

McKinnon, Kirsty; Koesling, Matthias; Ebbesvik, Martha and Bysveen, Kari (editor): Vagstad, Nils (Ed.) (2015) Økologisk gulrotproduksjon - agronomi og økonomi. [Organic carrot production - agronomy and economy.] Bioforsk TEMA, no. Vol 10 nr 4. Bioforsk.

McKinnon, Kirsty; Pommeresche, Reidun; Friis Pedersen, Susanne and Lennon, Alana (2012) Vegvisar til Stjernehagen. Norsk senter for økologisk landbruk.

Mikkola, M. and Roos, G. (2009) Tackling discursive challenge: institutional consumers' ambiguous response to organic message. In: Programme, abstracts, list of participants, Nordic Association of Agricultural Scientists, 5 (2), NJF Report, p. 77.

Möller, Kurt and Løes, Anne-Kristin (2016) Viktige resultater fra CORE Organic prosjektet IMPROVE-P : Forbedret effektivitet av fosfor (P) ressursene i økologisk landbruk gjennom resirkulering og biologisk mobilisering. [Improved Phosphorus Resource efficiency in Organic agriculture Via recycling and Enhanced biological mobilization.] Universitetet i Hohenheim (UiH), Tyskland,Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK, 2016).

Nes, Arnfinn; Takle, Torfinn and Serikstad, Grete Lene (2012) Bringebærdyrking i økologisk landbruk. [Raspberry production in organic farming.] Bioforsk Fokus, no. Vol 7 Nr 6. Bioforsk, Norge.

Pommeresche, Reidun (2016) Matjorda økosystem- om livet i en levende matjord (foredrag). Keynote presentation at: Verdens Jordverndag, Tingvoll Fjordhotell. [Unpublished]

Pommeresche, Reidun (2016) Visuell vurdering av jord – Visual soil evaluation (feltøvelser). .

Pommeresche, Reidun (2016) Visuell vurdering av jord – Visual soil evaluation (Foredrag). .

Pommeresche, Reidun (2016) Makrofauna i jord, spretthaler, midd og meitemark - mangfold og systematikk (foredrag). .

Pommeresche, Reidun (2016) Matjordas økosystem, funksjoner, sammenhenger og kretsløp (foredrag). NORSØK .

Pommeresche, Reidun (2016) Matjordas økosystem, praktiske øvelser om meitemark og spretthaler. .

Pommeresche, Reidun (2016) Hva er levende, frisk jord? (foredrag). Lecture at: Grunnkurs Hardangerakademiet, Jondal, 12.mars. [Unpublished]

Pommeresche, Reidun (2016) Åkerproduksjon uten pløying. www.agropub, March 2016, p. 1.

Pommeresche, Reidun (2016) Matjordas økosystem. Økologisk Landbruk, 2016, 3, pp. 15-17.

Pommeresche, Reidun (2011) Et yrende liv rundt planterøttene. Bioforsk Tema, no. 6/14. Bioforsk Økologisk.

Pommeresche, Reidun and Berit, Swensen (2016) Humusmysteriet - fra stoff til økosystem. Økologisk Landbruk, 2016, 3, pp. 12-14.

Pommeresche, Reidun and Fjellberg, Arne (editor): Vagstad, Nils (Ed.) (2011) Spretthaler - jordas små kaniner. Bioforsk Tema, no. 15. Bioforsk Økologisk.

Pommeresche, Reidun; Haugerud, Øystein and Swensen, Berit (editor): Vagstad, Nils (Ed.) (2011) Protozoer - de minste "dyra" i jorda. [Protozoa in soil.] Bioforsk Tema, no. 19. Bioforsk Økologisk.

Pommeresche, Reidun and Magnusson, Christer (editor): Vagstad, Nils (Ed.) (2011) Nematoder sirkulerer næringsstoffer i jord. [Nematodes circulate nutrients in soil.] Bioforsk Tema, no. 2011. Bioforsk Økologisk.

Pommeresche, Reidun; McKinnon, Kirsty and Haugerud, Øystein (editor): Vagstad, Nils (Ed.) (2011) Kompostering. [Composting.] Bioforsk Tema, no. 20. Bioforsk Økologisk.

Pommeresche, Reidun; Ruissen, T. and Joner, Erik (editor): Vagstad, Nils (Ed.) (2011) Jordlevende sopp. [Soil living fungi.] Bioforsk Tema, no. 18. Bioforsk Økologisk.

Pommeresche, Reidun and Swensen, Berit (editor): Vagstad, Nils (Ed.) (2011) Jordlevende bakterier. [Soil living bacteria.] Bioforsk Tema, no. 17. .

Rebours, Celine; Friis Pedersen, Susanne; Øvsthus, Ingunn and Roleda, Michael (2014) Seaweed - a resource for organic farming. In: Fløistad, Erling and Günther, Morten (Eds.) Bioforsk FOKUS, Bioforsk, Ås Norway, 9 (2), Bioforsk FOKUS, p. 107.

Sarthou, Jean-Pierre; Choisis, J.-P.; Amossé, A.; Arndorfer, M.; Bailey, D.; Balázs, K.; Balent, G.; Deconchat, M.; Dennis, P.; Eiter, S.; Fjellstad, W.; Friedel, J.K.; Jeanneret, Philippe; Jongman, R.H.B; Kainz , M.; Moreno, G.; Ouin, A.; Paoletti, Maurizio G.; Pointereau, Philippe; Stoyanova, S.; Viaggi, Davide; Vialatte, A.; Wolfrum, S. and Herzog, Felix (2013) Biodiversity indicators in organic and conventional farming systems: main results from the European project BIOBIO. [Indicateurs de biodiversité dans les exploitations agricoles biologiques et conventionnelles des Vallées et Coteaux de Gascogne, cas d’étude français du projet européen BIOBIO.] Innovations Agronomiques, 32, pp. 333-349.

Schjøll, Alexander and Alfnes, Frode (2011) Consumer preferences for organic and welfare labbeled meat: A natural field experiment conducted in a high class restaurant. Paper at: 5th Nordic Conference on Behavioral and Experimental Economics , Helsinki, Finland, 12-13 November 2010.

Serikstad, Grete Lene (editor): Strøm, Turid (Ed.) (2016) Råtnerest - aktuelt som gjødsel i økologisk landbruk? [Biogas digestate - a fertilizer for organic agriculture?] NORSØK Faginfo, no. Nr. 6 2016. Norsk senter for økologisk landbruk, Tingvoll.

Serikstad, Grete Lene (2016) Mer belgvekster til folk og dyr. [More pulses for humans and animals.] Forskning.no. Online at http://forskning.no/mat-biologi-okologi/2016/10/proteinrike-belgvekster-til-folk-og-dyr, accessed on: 15 October 2016.

Serikstad, Grete Lene (2016) Hva råtnerest er. Økologisk landbruk, 2016, 35 (4), pp. 15-16.

Serikstad, Grete Lene (editor): Strøm, Turid (Ed.) (2016) Produsentsamarbeid for økt økologisk grøntproduksjon. Utfordringer og tiltak. [Producer cooperation for more organic vegetables.] NORSØK Rapport, no. Vol. 1 Nr.6. NORSØK, Tingvoll.

Serikstad, Grete Lene (2014) Plantevern tillatt i økologisk landbruk. [Plant protection in organic agriculture.] Økologisk landbruk, 2014, 33 (4), pp. 24-27.

Serikstad, Grete Lene; Bysveen, Kari and Holz, Thomas (2014) Tiltak mot skadegjørere i økologisk produksjon av kålvekster. Bioforsk TEMA, no. Nr 15 Mai 2014, Bioforsk Organic Food and Farming Division, Bioforsk .

Serikstad, Grete Lene; Bysveen, Kari and Holz, Thomas (2014) Tiltak mot skadegjørere i økologisk produksjon av løkvekster. Bioforsk TEMA, no. Nr 16 Mai 2014, Bioforsk Organic Food and Farming Division, Bioforsk .

Serikstad, Grete Lene; Bysveen, Kari and Holz, Thomas (2014) Tiltak mot skadegjørere i økologisk produksjon av salat. Bioforsk TEMA, no. Nr 17 Mai 2014, Bioforsk Organic Food and Farming Division, Bioforsk .

Serikstad, Grete Lene; de Boer, Anne and Magnusson, Christer (2013) Kløvertretthet - et problem i økologisk engdyrking? Bioforsk Rapport, no. nr 89/2013. Bioforsk , Tingvoll.

Serikstad, Grete Lene; Hansen, Sissel and de Boer, Anne (editor): Sørheim, Kristin (Ed.) (2013) Biologisk nitrogenbinding – belgvekster som kilde til nitrogen. Bioforsk Fokus, no. Nr 3/ 2013. Bioforsk , Tingvoll.

Serikstad, Grete Lene; Løes, Anne-Kristin; Dörsch, Peter; Hansen, Sissel; Johansen, Anders; Pommeresche, Reidun; Riley, Hugh and Rivedal, Synnøve (2013) Råtnerest er under test. [Testing biogas digestate.] Økologisk landbruk, 2013, 32 (3), pp. 28-30.

Serikstad, Grete Lene; McKinnon, Kirsty and Eggen, Trine (2016) Uønskede stoffer i husdyrgjødsel. [Contaminants in manure.] NORSØK Faginfo, no. Nr. 7, 2016. NORSØK, Tingvoll.

Serikstad, Grete Lene; Nes, Arnfinn and Døving, Aksel (2012) Jordbærdyrking i økologisk landbruk. [Strawberry production in organic farming.] Bioforsk Fokus, no. Vol 7 Nr 4. Bioforsk, Norge.

Solemdal, Liv (2016) Perlitt tilført landbruksjord. [Perlite in agricultural soil.] NORSØK Rapport, no. Vol. 1 Nr. 2. Norsk senter for økologisk landbruk, Tingvoll.

Solemdal, Liv and Friis Pedersen, Susanne (editor): Sørheim, Kristin (Ed.) (2014) Økologisk mat i de nordiske landene - tilgang på råvarer og faktorer som påvirker omsetning av økologisk mat. [Organic Food i the Nordic countries - availability and factors affecting sales of organic food.] Bioforsk Report, no. Vol. 9, nr. 139. Bioforsk, TINGVOLL.

Solemdal, Liv and Serikstad, Grete Lene (2016) Spydspiss, du liksom. [Organic agriculture as a driving force towards sustainability?] , forskning.no. Online at http://forskning.no/blogg/okobloggen/spydspiss-du-liksom, accessed on: 23 December 2016.

Solemdal, Liv and Serikstad, Grete Lene (2015) Økologisk landbruk sin spydspissfunksjon. [The role of organic agriculture as a driving force towards sustainability.] NIBIO Report, no. Vol 1, nr. 87. NIBIO, TINGVOLL.

Strøm, Turid and Ebbesvik, Martha (2014) Økologisk mjølkeproduksjon –langtidsstudier på Tingvoll gard 1991-2013. Bioforsk Report, no. Vol 9 No 144. Bioforsk Organic Food and Farming, Tingvoll.

Strøm, Turid; Ebbesvik, Martha and Lindås, Anitra (2011) Fôring i økologisk mjølkeproduksjon − kort innføring. [Organic dairy production - short introduction in feed and feeding.] Bioforsk FOKUS. Bioforsk.

Swensen, Berit (2010) Økologisk jordbruk og klima. [Organic farming and climate.] Oikos - Økologisk Norge, Oslo, Norway.

Sørheim, K. (2011) Beiteprosjektet i Møre og Romsdal 2010. Bioforsk Report, no. 6:27 2011. Bioforsk , Bioforsk Økologisk, Tingvoll.

Sørheim, Kristin (2014) Bærekraftig landbruk på norske ressurser. Bioforsk Økologisk , Landbrukskonferanse Molde.

Sørheim, Kristin; Brunberg, Emma; Grøva, Lise; Støbet Lande, Unni; Lilletvedt Tovsen, Marianne; Gjestvang Grønlien, Krister; Hjort Tønnesen, Hanne; Karlsen, Jan; Mysterud, Ivar and Skulberg, Olav (editor): Strøm, Turid (Ed.) (2016) Alveld hos lam - Kan vi forebygge sjukdommen? NORSØK Rapport, no. Vol. 1, Nr. 4. Norsk senter for økologisk landbruk, Tingvoll.

Sørheim, Kristin and Solemdal, Liv (2014) Bærekraftig matproduksjon. Nordlys, 8 March 2014, B3-B3.

Sørheim, Kristin Marie; Ebbesvik, Martha; Bergslid, Ildrid Kristine and Serikstad, Grete Lene (2015) Sikori som haustbeite til lam? Sau og geit, 2015, p. 1.

Tørresen, K.S.; Salonen, J.; Fogelfors, H.; Håkansson, S. and Melander, B. (2006) Weed problems in various tillage systems in the Nordic countries. In: Book of abstracts, Nordic Association of Agricultural Scientists, 2 (4), NJF Report, p. 16.

Tørresen, K.S.; Salonen, J.; Fogelfors, H.; Håkansson, S. and Melander, B. (2006) Weed problems in various tillage systems in the Nordic countries. In: Extended abstracts, Nordic Association of Agricultural Scientists, pp. 54-60.

Wibe, Atle and Sjøberg, Patrick (2016) JORDBÆRSKADE - Utprøving av ny kunnskap innen plantevern av jordbær, utvikling av metode for økologisk og integrert plantevern. Norwegain Centre for Organic Agriculture , Tingvoll, Norway.

This list was generated on Mon Feb 20 00:06:54 2017 CET.