home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Items affiliated to "Bioforsk Organic Food and Farming Division"

Group by: No Grouping | Authors | Refereed | Document Language | EPrint Type
Number of items at this level: 221.

Løes, Anne-Kristin; Askegaard, Margrethe; Langer, Vibeke; Partanen, Kirsi; Pehme, Sirli; Rasmussen, Ilse A.; Salomon, Eva; Sørensen, Peter; Ullvén, Karin and Wivstad, Maria (Eds.) (2013) Organic farming systems as a driver for change. NJF Report, no. 9 (3), pp. 1-184. Proceedings of NJF Seminar 461, Bredsten, Denmark, 21 - 23 August 2013.

{Project} COWCALF: Developing robust and economically viable models for cow-calf suckling in organic dairy systems, fulfilling high standards for animal health, welfare and ethics. Runs 2009 - 2013. Project Leader(s): Grøndahl, Researcher Ann Margaret , National Veterinary Institute, Norway .

{Project} SOILEFFECTS: Effects of anaerobically digested manure on soil fertility - establishment of a long-term study under Norwegian conditions. Runs 2010 - 2014. Project Leader(s): Løes, Anne-Kristin, Bioforsk Organic Food and Farming .

{Project} FertilCrop: Fertilcrop - How to build additional soil fertility in organic cropping systems. Runs 2015 - 2017. Project Leader(s): Fliessbach, Andreas and Olesen, Jørgen , Research Institute of Organic Agriculture FiBL .

{Project} SWATICK: Improved welfare in sheep production.Preventive measures, disease resistance and robustness related to tick-borne fever in sheep. [SWATICK-Betra velferd i saueholdet. Førebyggjande tiltak, sjukdomsresistens og motstandskraft i høve til flåttbårne sjukdommar.] Runs 2006 - 2010. Project Leader(s): Steinshamn, Håvard, Bioforsk Norwegian Institute for Agricultural and Environmental Research .

{Project} BYGGRO: Improving barley yields in organic stockless farming systems through innovations in green manure management. [Økte byggavlinger i økologisk drift gjennom bedret grønngjødselhandtering.] Runs 2008 - 2011. Project Leader(s): Hansen, Sissel, Bioforsk Norwegian Institute for Agricultural and Environmental Research .

{Project} iPOPY: iPOPY - Innovative Public Organic food Procurement for Youth. Runs 2007 - 2010. Project Leader(s): Løes, Anne-Kristin; Kristensen, Niels Heine; Bocchi, Stefano; Roos, Gun and Mikkelsen, Bent Egberg, Bioforsk Organic Food and Farming .

{Project} ORGMILK: Økologiske produksjonsmetoder og melkekvalitet. [Organic production methods and milk quality.] Runs 2006 - 2009. Project Leader(s): Steinshamn, Håvard, Bioforsk-Norwegian Institute for Agricultural and Environmental Research .

{Project} NatVit: Natural sources of antioxidants – a necessity for animal health and welfare and product quality in organic livestock production. Runs 2009 - 2012. Project Leader(s): Steinshamn, Håvard; Rebours, Celine; Novoa-Garrido, Margarita; Thuen, Erling; Abrahamsen, Roger K; Larsen, Hans Jørgen and Krogh Jensen, Søren, Bioforsk .

{Project} FORUT: Nutrient supply and productivity in organic forage and milk production - improved forage production and utilization based on local resources. [Næringsforsyning og produktivitet i økologisk grovfôr- og mjølkeproduksjon – betra fôrproduksjon og fôrutnytting basert på lokale ressursar.] Runs 2011 - 2014. Project Leader(s): Steinshamn, Håvard, Bioforsk-Norwegian Institute for Agricultural and Environmental Research .

{Project} ØKOKORNSIP: Organic cropping systems for higher and more stable cereal yields. [Økologiske dyrkingssystem for høgare og meir stabile kornavlingar.] Runs 2003 - 2007. Project Leader(s): Eltun, Ragnar, Bioforsk Norwegian Institute of Agronomical and Environmental Research .

{Project} OILPROT: Organic protein feed and edible oil from oilseed crops. Runs 2006 - 2010. Project Leader(s): Eltun, Senior researcher Ragnar, Bioforsk Norwegian Institute for Agricultural and Environmental Research .

{Project} REPCLOV: Repeated clover subcropping as a strategy for commercial organic grain production. Runs 2002 - 2006. Project Leader(s): Eltun, Ragnar; Henriksen, Trond; Brandsæter, Lars Olav and Løes, Anne-Kristin, Bioforsk Norwegian Institute for Agricultural and Environmental Research .

{Project} Opting Out: Utmelding av norske øko-bønder - Hva er årsakene? [Reasons for opting out of certified organic production in Norway.] Runs 2007 - 2008. Project Leader(s): Løes, Anne-Kristin, Bioforsk .

Aanensen, Lise and Henriksen, Britt I. F. (2010) Vurdering av metoder for økologisk produksjon av storfekjøtt. Fordeler og ulemper ved ulike produksjonssystemer for økologisk storfekjøtt. Bioforsk Rapport Vol. 5, no. 178. Bioforsk Økologisk, Tingvoll.

Adler, Steffen; Steinshamn, H; Purup, S; Hansen-Møller, J and Krogh-Jensen, S (2009) Effekt av driftsmåte og engalder på kvalitet av kumelk. Speech at: Husdyrforsøksmøtet 2009, Lillestrøm, Norge, 11.-12. februar 2009.

Adler, Steffen; Steinshamn, H.; Krogh-Jensen, S.; Purup, S.; Hansen-Møller, J. and Govasmark, E. (2009) Relationship between grassland management and bovine milk quality. In: NJF Report 5(2), NJF, Nordic Association of Agricultural Scientists, Tartu, Estonia, p. 63.

Adler, Steffen and Steinshamn, Håvard (2010) Forage botanical and chemical composition on dairy farms with different grassland systems and production systems. In: Schnyder, H.; Isselstein, J.; Taube, F.; Auerswald, K.; Schellberg, J.; Wachendorf, M.; Herrmann, A.; Gierus, M.; Wrage, N. and Hopkins, A. (Eds.) Grassland in a changing world. Proceedings of the 23th General Meeting of the European Grassland Federation, 15, Grassland Science in Europe, pp. 446-448.

Adler, Steffen and Steinshamn, Håvard (2009) Effect of grassland management in organic and conventional farming systems on bovine milk quality – a field study. Workshop at: Workshop on quality and nutrition value of organic milk and meat, Jastrzębiec, Poland, 19.-20. November 2009.

Adler, Steffen and Steinshamn, Håvard (2009) Hvordan påvirker driftssystemet kvalitet på melk og kjøtt? In: Bioforsk FOKUS 4(6), Bioforsk, Ås, Norway, pp. 30-31.

Adler, Steffen A. and Randby, Åshild T. (2007) Fiskemel eller erter som proteinkilde til kyr i økologisk melkeproduksjon. [Fishmeal or peameal given as protein supplementation to dairy cows in organic farming.] In: Dille, Liv Lønne (Ed.) Husdyrforsøksmøtet 2007, pp. 217-220.

Adler, Steffen A. and Randby, Åshild T. (2007) Øker marine proteintilskudd risikoen for smaksfeil i økologisk melk? [Do marine protein supplements increase the risk of fish flavour of organic milk?] In: Dille, Liv Lønne (Ed.) Husdyrforsøksmøtet 2007, pp. 489-492.

Adler, Steffen A. and Randby, Åshild T. (2007) Ulike utviklingstrinn på surfôr til økologisk melkeproduksjon i Nord-Norge. [The effect of grass maturity at harvest for silage on lactation of dairy cows in organic farming in northern Norway.] In: Dille, Liv Lønne (Ed.) Husdyrforsøksmøtet 2007, pp. 493-496.

Adler, Steffen A. and Steinshamn, Håvard (2007) Engdriftsmåter og melkekvalitet. [Grassland management and milk quality.] In: Fløistad, Erling and Munthe, Kari (Eds.) Bioforsk Fokus, 2 (1), pp. 48-49.

Adler, S and Steinshamn, H. (2009) Melkekvalitet i ulike driftssystem. In: Fløistad, Erling and Munthe, Kari (Eds.) Bioforsk FOKUS 4(2), Bioforsk, Ås, Norway, pp. 210-211.

Adler, Steffen; Dahl, A.; Steinshamn, H.; Thuen, E.; Garmo, T. and Krogh-Jensen, S. (2009) Effekt av rødkløverbeite eller botanisk allsidig beite på kvalitetsegenskaper hos melk i økologisk drift. In: Husdyrforsøksmøtet 2009, Norwegian University of Life Sciences (UMB), Ås, Norway, pp. 345-348.

Adler, Steffen; Dahl, A.V.; Steinshamn, H.; Vae, A.H.; Thuen, E.; Garmo, T. and Krogh-Jensen, S. (2009) Effect of pasture botanical composition on milk quality in organic production. In: NJF Report 5(2), NJF, Nordic Association of Agricultural Scientists, Tartu, Estonia, p. 69.

Adler, Steffen; Höjer, Annika; Njåstad, Kari Marie; Purup, Stig; Hansen-Møller, Jens; Thuen, Erling; Gustavsson, Anne-Maj; Martinsson, Kjell and Steinshamn, Håvard (2013) Melkas innhold av fytoøstrogener påvirkes av engdriftsmåte og produksjonssystem. In: Brodin, Janne Karin (Ed.) Husdyrforsøksmøtet 2013, pp. 372-375.

Adler, Steffen; Jensen, Søren K.; Thuen, Erling; Gustavsson, Anne-Maj; Harstad, Odd Magne and Steinshamn, Håvard (2013) Effekt av botanisk sammensetning i surfôr på omsetning av fettløselige vitaminer i vom og overføring til melk. In: Brodin, Janne Karin (Ed.) Husdyrforsøksmøtet 2013, pp. 101-103.

Adler, Steffen; Steinshamn, Håvard; Dahl, Annette Veberg; Thuen, Erling; Jensen, Søren K. and Hansen-Møller, Jens (2011) Effekt av surfôr fra kortvarig eng eller langvarig eng på kvalitet i kumelk. In: Brodin, Janne and Fog, Megumi Ohta (Eds.) Husdyrforsøksmøtet 2011, pp. 181-184.

Adler, Steffen; Steinshamn, Håvard and Jensen, Søren K. (2011) Driftsmåte og engalder påvirker melkekvaliteten. In: Brodin, Janne and Fog, Megumi Ohta (Eds.) Husdyrforøskmøtet 2011, UMB, Ås, Norway, pp. 185-188.

Adler, Steffen; Steinshamn, Håvard; Thuen, Erling; Jensen, Søren K. and Hansen-Møller, Jens (2011) Hydrogenering av fettsyrer i vomma - effekt av botanisk sammenstening av surfôret. In: Brodin, Janne and Fog, Megumi Ohta (Eds.) Husdyrforsøksmøtet 2011, pp. 13-16.

Adler, Steffen A.; Dahl, A.V.; Jensen, S.K.; Thuen, E.; Gustavsson, A.-M. and Steinshamn, H. (2013) Fatty acid composition, fat-soluble vitamin concentrations and oxidative stability in bovine milk produced on two pastures with different botanical composition. Livestock Science, 154, pp. 93-102.

Adler, Steffen A.; Honkapää, Kaisu; Saarela, Maria; Slizyte, Rasa; Sterten, Hallgeir; Vikman, Minna and Løes, Anne-Kristin (editor): Wibe, Atle; Aursand, Marit and Carvajal, Ana Karina (Eds.) (2014) Utilisation of co-streams in the Norwegian food processing industry. Bioforsk Report, no. Vol. 9 Nr. 82 2014. Bioforsk, Bioforsk - Organic Food and Farming Division.

Adler, Steffen A.; Jensen, S.K.; Govasmark, Espen and Steinshamn, Håvard (2013) Effect of short-term versus long-term grassland management and seasonal variation in organic and conventional dairy farming on the composition of bulk tank milk. Journal of Dairy Science, 96 (9), pp. 5793-5810.

Adler, Steffen A.; Jensen, S.K.; Thuen, E.; Gustavsson, A.-M.; Harstad, O.M. and Steinshamn, H. (2013) Effect of silage botanical composition on ruminal biohydrogenation and transfer of fatty acids to milk in dairy cows. Journal of Dairy Science, 96 (2), pp. 1135-1147.

Adler, Steffen A.; Purup, Stig; Hansen-Møller, Jens; Thuen, Erling; Gustavsson, Anne-Maj and Steinshamn, Håvard (2014) Phyto-oestrogens and their metabolites in milk produced on two pastures with different botanical compositions. Livestock Science, 163, pp. 62-68.

Adler, Steffen A.; Purup, Stig; Hansen-Møller, Jens; Thuen, Erling and Steinshamn, Håvard (2015) Phytoestrogens and Their Metabolites in Bulk-Tank Milk: Effects of Farm Management and Season. PLoS ONE, 10, pp. 1-16.

Baroffio, Catherine; Borg-Karlson, Anna-Karin; Cross, Jerry; Fountain, Michelle; Guibert, Virginie; Hall, David; Ralle, Baiba; Rogivue, Aude; Sigsgaard, Lene; Trandem, Nina and Wibe, Atle (2015) Comment attirer deux ravageurs des framboises dans un même piège? Revue suisse Viticulture, Arboriculture, Horticulture, 47 (3), pp. 152-158.

Bergslid, Ildri (Rose) Kristine (2015) Strategi for økt matproduksjon i Rauma kommune. [Strategy for increased food production in Rauma Municipality.] Bioforsk Tema. Bioforsk, Norge.

Bergslid, Ildri (Rose) Kristine and Solemdal, Liv (editor): Vakstad, Nils Harry (Ed.) (2014) Husdyrgjødsel og lagerkapasitet. [Manure and storage capacity.] Bioforsk Tema. , Tingvoll.

Birkeland, Liv and Solemdal, Liv (2006) Spuds go for intensive care. Agropub - Nettside for økologisk landbruk (Agropub - Web page for organic food and farming ).

Brunberg, Emma; Grøva, Lise and Serikstad, Grete Lene (2014) Gener viktig for dyrevelferden i økologisk egg- og kyllingproduksjon. [Genes are important for animal welfare in production of organic eggs and broilers.] Fjørfe, 2014, 131 (11), pp. 24-25.

Brunberg, Emma; Grøva, Lise and Serikstad, Grete Lene (editor): Wibe, Atle (Ed.) (2014) Genetics and welfare in organic poultry production. Genetics and welfare in organic poultry production A discussion on the suitability of available breeds and hybrids. [Genetikk og velferd i økologisk fjørfeproduksjon - en diskusjon om egnetheten ved tilgjengelige raser og hybrider.] Bioforsk Report, no. Vol 9 No 10. Bioforsk , Bioforsk Organic Food and Farming, Tingvoll.

Ebbesvik, Martha; Grøva, Lise and Strøm, Turid (editor): Vagstad, Nils (Ed.) (2012) Økologisk sauehald - kort innføring. [Organic sheep farming - brief introduction.] Bioforsk FOKUS, no. Vol 7 nr 7. Bioforsk.

Ebbesvik, Martha; Solemdal, Liv; Løes, Anne-Kristin; Serikstad, Grete Lene and Strøm, Turid (editor): Sørheim, Kristin (Ed.) (2014) Jord, avlinger og næringsbalanser ved økologisk drift. Langtidsstudier på Tingvoll gard 1991-2013. Bioforsk Rapport, no. Vol. 9 Nr. 165. Bioforsk Organic Food and Farming, Tingvoll.

Flaten, Ola; Lien, Gudbrand; Ebbesvik, Martha; Koesling, Matthias and Valle, Paul Steinar (2006) Do the new organic producers differ from the 'old guard'? Empirical results from Norwegian dairy farming. Renewable Agriculture and Food Systems, 21 (3), pp. 174-182.

Flaten, Ola; Lien, Gudbrand; Koesling, Matthias and Løes, Anne-Kristin (2010) Norwegian farmers ceasing certified organic production: Characteristics and reasons. Journal of Environmental Management, 91 (12), pp. 2717-2726.

Flaten, Dr Ola; Lien, Dr Gudbrand; Koesling, Matthias; Valle, Dr Paul S. and Ebbesvik, Martha (2004) Comparing Risk Perceptions and Risk Management in Organic and Conventional Dairy Farming: Empirical Results From Norway. In: Cafiero, Carlo and Cioffi, Antonio (Eds.) Income stabilization in agriculture. The role of public policies, Edizioni Scientifiche Italiane, pp. 429-449.

Fountain, Michelle; Shaw, B; Trandem, Nina; Storberget, Sverre; Baroffio, Catherine; Ralle, Baiba; Rendina, P; Richoz, P; Sigsgaard, Lene; Borg-Karlson, Anna-Karin; Hall, David; Cross, Jerry and Wibe, Atle (2015) The potential for mass trapping Lygus rugulipennis and Anthonomus rubi; trap design and efficacy. IOBC-WPRS Bulletin, 109, pp. 95-97.

Friis Pedersen, Susanne (2015) Gojibær. Tema. Bioforsk , Bioforsk Økologisk, 05.2015.

Friis Pedersen, Susanne (2013) Quinoa- opprinnelse, dyrking og anvendelse. Bioforsk rapport, no. Volume 8 no 155. Bioforsk Organic Food and Farming, Tingvoll, Norway .

Friis Pedersen, Susanne (2011) Dyrking av økologiske agurker. Bioforsk TEMA, no. Volume 6 no 24, Bioforsk .

Friis Pedersen, Susanne (2011) Dyrking av økologiske tomater. Bioforsk TEMA, no. 23, vol. 6. Bioforsk, Tingvoll.

Friis Pedersen, Susanne (2011) Økologiske tomatfavoritter. Bioforsk TEMA, no. Volume 6 No 22, Bioforsk Økologisk Tingvoll, Bioforsk .

Friis Pedersen, Susanne (2011) Tilpasset gjødsling til dyrking av økologisk agurk og tomat. [Fertilising adapted to organic cultivation of cucumber and tomato.] Bioforsk TEMA, no. 25, vol. 6. Bioforsk, Tingvoll.

Friis Pedersen, Susanne; Ebbesvik, Martha; Bysveen, Kari and Grøtta, Maud (2013) Økonomi i økologisk potetdyrking. [Economy in organic potato cultivation.] Bioforsk TEMA, no. Vol 8 nr 14. Bioforsk.

Friis Pedersen, Susanne; Meland, Marte and Rebours, Celine (2013) Macroalgae for an increasing organic market. In: Fløistad , Erling and Günther, Morten (Eds.) Bioforsk FOKUS, Bioforsk, Ås, Norway, 8 (2), Bioforsk FOKUS, pp. 337-338.

Frøseth, Randi Berland; Hansen, Sissel and Bakken, Anne Kjersti (2008) Contribution of N from frequently chopped green manure to a succeeding crop of barley. In: Neuhoff, Daniel; Halberg, Niels; Alföldi, Thomas; Lockeretz, William; Thommen, Andreas; Rasmussen, Ilse A; Hermansen, John; Vaarst, Mette; Lueck, Lorna; Caporali, Fabio; Jensen, Henning Hogh; Migliorini, Paola and Willer, Helga (Eds.) Cultivating the future based on science, International Society of Organic Agriculture Research (ISOFAR), University of Bonn, 1, pp. 388-391.

Frøseth, Randi Berland; Bakken, Anne Kjersti; Bleken, Marina Azzaroli; Riley, Hugh; Thorup-Kristensen, Kristian and Hansen, Sissel (2012) Improving N efficiency in barley through green manure management and biogas slurry. In: Richards, Karl G.; Fenton, Owen and Watson, Catherine J. (Eds.) Proceedings of the 17th Nitrogen Workshop - Innovations for sustainable use of nitrogen resources., The Irish Agriculture Food and Development Authority -Teagasc , Ireland, pp. 124-125.

Garlant, Emma Mary and Løes, Anne-Kristin (2014) Vil kalke med eggeskall. Bondebladet, 13 February 2014, p. 12.

Garmo, Randi T.; Martin, A.D.; Thuen, E.; Havrevoll, Ø.; Steinshamn, H.; Prestløkken, E.; Randby, Å.; Eknæs, M.; Waldmann, A. and Reksen, O. (2009) Characterization of progesterone profiles in fall-calving Norwegian Red cows. Journal of Dairy Science, 92, pp. 4919-4928.

Garmo, Randi T.; Ropstad, E.; Havrevoll, Ø.; Thuen, E.; Steinshamn, H.; Waldmann, W. and Reksen, O. (2009) Commencement of luteal activity in three different selection lines for milk yield and fertility in Norwegian Red cows. Journal of Dairy Science, 92, pp. 2159-2165.

Govasmark, Espen; Steen, Arvid; Bakken, Anne Kjersti; Strøm, Turid; Hansen, Sissel and Bernhoft, Aksel (2005) Copper, molybdenum and cobalt in herbage and ruminants from organic farms in Norway. Acta Agriculturae Scandinavica Section A Animal Science, 55, pp. 21-30.

Grøva, Lise; Olesen, Ingrid; Stuen, Snorre and Steinshamn, Håvard (2007) Flåttbåren sykdom og velferd hos sau. [Tick-borne fever and sheep welfare.] In: Dille, Liv Lønne (Ed.) Husdyrforsøksmøtet 2007, 2007 (ISBN 978-82-74-79019-3), pp. 531-534.

Grøva, Lise (2011) Tick-borne fever in sheep - production loss and preventive measures. PhD thesis, Norwegian University of Life Sciences (UMB) , Department of Animal and Aquacultural Sciences. Philosophiae Doctor (PhD) Thesis, no. 2011: 32. Norwegian University of Life Sciences. Department of Animal and Aquacultural Sciences, Ås.

Grøva, Lise; Olesen, Ingrid; Steinshamn, Håvard and Stuen , Snorre (2011) Prevalence of Anaplasma phagocytophilum infection and effect on lamb growth. Acta Veterinaria Scandinavica, 53 (30), pp. 1-7.

Grøva, Lise; Olesen, Ingrid; Stuen, Snorre and Steinshamn, Håvard (2007) Flåttbåren sykdom hos sau. [Tick-borne fever in sheep.] Poster at: Husdyrforsøksmøtet 2007, Thon Hotel Arena, Lillestrøm, Norway, 14.-15. February 2007. [Unpublished]

Hansen, Sissel; A. Bleken, Marina; Løes, Anne-Kristin; Govasmark, Espen; Falk Øgaard, Anne and Breland, Tor Arvid (2007) Sustainable nutrient supply of organic farming challenged by specialisation. In: Lund, Mogens and Larsen, Torben Ulf (Eds.) NJF Report: NJF 23rd Congress 2007 - Trends and Perspectives in Agriculture, Nordic Association of Agricultural Scientists, 3 (2), NJF Report, no. 3 (2), pp. 193-194.

Hansen, Sissel and Bakken, Anne Kjersti (2008) A discussion of norms for S supply in organic farming based on content in forage and ruminant performance in Norway. In: Neuhoff, Daniel (Ed.) Proceedings of the 2nd scientific conference of the international society of organic agriculture research (ISOFAR), Livestock, socio-economic and cross disciplinary research in organic agriculture, ISOFAR, II, pp. 160-163.

Hansen, Sissel and Frøseth, Randi Berland (2013) Grønngjødsel i økologisk korndyrking - Resultat fra Byggro-prosjektet. Bioforsk TEMA, no. 8/2. Bioforsk, Tingvoll.

Harstad, Odd Magne and Steinshamn, Håvard (2010) Cows’ diet and milk composition. In: Griffiths, Mansel (Ed.) Improving the safety and quality of milk: Milk production and processing (Volume 1). Woodhead Food Series, no. 188. Woodhead Publishing Limited, Cambridge, UK, chapter 9, pp. 223-245.

Henriksen, Britt I. F. (2009) Slik vil kalven ha det Del 2. [This is the way the calf likes it- part 2.] Buskap, 2009 (4), pp. 50-52.

Henriksen, Britt I. F. (2004) Development of an advisory system that supports good animal welfare in organic production in Norway. In: Hovi, Malla; Sundrum, Albert and Padel, Susanne (Eds.) Proceedings of the 2nd SAFO Workshop, University of Reading, pp. 177-182.

Henriksen, Britt I. F. (2003) Cation-anion balance in organic silage in relation to prevention of milk fever. In: Proceedings of the NJFs 22nd Congress “Nordic Agriculture in Global Perspective”., MTT Agrifood Research, Finland.

Henriksen, Britt I. F.; Johnsen, Julie Føske; Ellingsen, Kristian and Schjøll, Alexander (2010) Ku, kalv og diing - Økobonden sine erfaringar. Poster at: Bioforsk-konferansen, Sarpsborg, Norway, February 10-11, 2010.

Henriksen, Britt I. F. and Lund, Vonne (2008) Slik vil kalven ha det. [This is the way the calf likes it.] Buskap, 2008 (8), pp. 52-53.

Henriksen, Britt I. F. (2010) Vurdering av regel om diing i tre dagar. Mattilsynet, Norwegian Food Safety Authority, http://www.mattilsynet.no/mattilsynet/multimedia/archive/00059/Utredning_diing_i_tr_59010a.pdf.

Henriksen, Britt I. F. and Berntsen, Oscar Hovde (2011) Utprøving av NoFence elektronisk gjerde i forhold til dyrevelferd - Prototype 1. Bioforsk Rapport Vol. 6, no. 95. Bioforsk Økologisk, Tingvoll.

Henriksen, Britt I. F.; Hansen, Berit; Hansen, Inger and Mejdell , Cecilie Marie (2012) Helse- og velferdsplanlegging i økologisk melkeproduksjon - med egen protokoll for kalv. [Health and welfare planning in organic dairy farming - with separate protocol for calves.] Bioforsk Rapport Vol. 7, no. 75. Bioforsk Organic Fod and Farming, Tingvoll.

Henriksen, Britt I. F.; Mejdell, Cecilie and Hansen, Berit (2011) Velferdsplanlegging i økologisk mjølkeproduksjon. [Welfare planning in organic dairy production.] In: Brodin, Janne and Fog, Megumi Ohta (Eds.) Husdyrforsøksmøtet 2011, Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, UMB, Norges Veterinærhøgskole og Veterinærinstituttet, Ås, pp. 266-269.

Höjer, Annika; Adler, Steffen; Martinsson, Kjell; Jensen, Søren K.; Steinshamn, Håvard; Thuen, Erling and Gustavsson, A.-M. (2012) Effect of legume–grass silages and a-tocopherol supplementation on fatty acid composition and a-tocopherol, b-carotene and retinol concentrations in organically produced bovine milk. Livestock Science, 148 (3), pp. 268-281.

Höjer, Annika; Adler, Steffen; Purup, Stig; Hansen-Møller, Jens; Martinsson, Kjell; Steinshamn, Håvard and Gustavsson, Anne-Maj (2012) Effects of feeding dairy cows different legume-grass silages on milk phytoestrogen concentration. Journal of Dairy Science, 95 (8), pp. 4526-4540.

Jaastad, Gunnhild and Djønne, Rolf Tore (2009) Epledyrking. [Cultivation of apples.] 1. edition. Økologisk småskrift, no. 2 2009. Bioforsk Økologisk, Tingvoll.

Johansen , Anders; Carter, Mette S.; Hauggaard-Nielsen, Henrik and Løes, Anne-Kristin (2011) Waste materials from biogas production - effects on soil fertility and climate. Speech at: Program Hushållningssällskapens kompetensdagar och HIR-konferens, Jönköping , 26-27 September 2011.

Kidane, Alemayehu; Nesheim, Ingvild Luteberget; Larsen, Hans Jørgen S.; Thuen, Erling; Jensen, Søren K. and Steinshamn, Håvard (2015) Effects of supplementing mid-lactation dairy cows with seaweed and vitamin E on plasma and milk α-tocopherol and antibody response to immunization. Journal of Agricultural Science, 153, pp. 929-942.

Kidane, Alemayehu; Steinshamn, Håvard; Eik, Lars Olav and Sørheim, Kristin (2015) Lamb finishing on chicory containing swards relative to grass-clover mixtures. Poster at: Bioforsk conference, Hamar.

Kidane, Alemayehu; Sørheim, Kristin; Eik, Lars Olav and Steinshamn, Håvard (2014) Growth and chemical composition of chicory and performance of lambs grazing chicory relative to grass–clover mixtures. Acta Agriculturae Scand Section A, 64, pp. 233-242.

Koesling, Matthias (2008) Mange forhold spiller sammen - resultater fra dybdeintervju med tidligere økobønder. [Interaction of different factors - interviewing farmers who opted out of certified organic farming.] Speech at: Sluttseminar for prosjektet: ”Frafallet blant norske økobønder - hva er årsakene?” (Completing seminar for the project), Oslo, 18. November 2008.

Koesling, Matthias; Birkeland, Liv and Behrens, Gesine (2007) Organic hospital food is desired by patients and engages the kitchen. Paper at: 3rd QLIF Congress: Improving Sustainability in Organic and Low Input Food Production Systems, University of Hohenheim, Germany, March 20-23, 2007.

Koesling, Matthias; Birkeland, Liv and Behrens, Gesine (2006) Organic food at the hospital: desired by patients and engaging the kitchen. Working paper, Bioforsk Organic Food and Farming Division, Bioforsk Norwegian Institute for Agricultural and Environmental Research . [Unpublished]

Koesling, Matthias and Bysveen, Kari (2009) Økologisk gulrot - bare mye arbeid eller også mye penger? Bonde og Småbruker, 96 (9), pp. 20-21.

Koesling, Matthias; Flaten, Ola and Lien, Gudbrand (2008) Factors influencing the conversion to organic farming in Norway. [Factors influencing the conversion to organic farming in Norway.] International Journal of Agricultural Resources, Governance and Ecology (IJARGE), Special Issue on: "Continuity and Change in Organic Farming - Philosophy, Practice and Policy" (Vol. 7; Issue 1/2), pp. 78-95.

Koesling, Matthias and Frøseth, Randi Berland (2009) Økologisk korn – dyrking og økonomi. [Organic grain production - growing and economy.] Bonde og Småbruker (4), p. 25.

Koesling, Matthias; Grøva, Lise and Serikstad, Grete Lene (2007) Egg og kyllingkjøtt på økologisk vis. Bioforsk TEMA, no. 9. Bioforsk , Bioforsk Økologisk.

Koesling, Matthias and Henriksen, Britt I. F. (2009) Kyr med horn i løsdriftsfjøs er mulig! Økologisk Landbruk, 28 (4), pp. 12-15.

Koesling, Matthias; Holten, Jon Magne and Serikstad, Grete Lene (2007) Økologisk landbruk og matvaresikkerhet. Bioforsk TEMA, no. 14. Bioforsk , Bioforsk Økologisk.

Koesling, Matthias and Løes, Anne-Kristin (2009) Presentation: Comparing reasons for opting out inAustria, Denmark, Estonia and Norway. Speech at: NJF seminar 422; Fostering healthy food systems through organic agriculture - Focus on Nordic-Baltic Region, Tartu, Estonia, 25-27 August 2009.

Koesling, Matthias and Løes, Anne-Kristin (2009) Ausstieg aus der zertifiziert ökologischen Landwirtschaft in Norwegen – Motivation und anschließende Wirtschaftsweise. Paper at: 10. Wissenschaftstagung Ökologischer Landbau, Zürich, 11.-13. Februar 2009.

Koesling, Matthias and Løes, Anne-Kristin (2008) Norwegian lunch packages - fruit and milk schemes -. Speech at: Open iPOPY workshop on Organic School Food Provision, BioFach, Nürnberg, Germany, February 23, 2008.

Koesling, Matthias; Løes, Anne-Kristin; Flaten, Ola and Lien, Gudbrand (2008) Dropping organic certification - effects on organic farming in Norway. Poster at: Cultivating the Future Based on Science: 2nd Conference of the International Society of Organic Agriculture Research ISOFAR, Modena, Italy, June 18-20, 2008.

Koesling, Matthias and Serikstad, Grete Lene (2007) Effekter av kjemiske sprøytemidler. Bioforsk TEMA, no. 13. Bioforsk , Bioforsk Økologisk.

Koesling, Matthias and Serikstad, Grete Lene (2007) Økologisk korn. Bioforsk TEMA, no. 10. Bioforsk , Bioforsk Økologisk.

Koesling, Matthias and Serikstad, Grete Lene (2007) Plantevern i vanlig og økologisk landbruk. Bioforsk TEMA, no. 12. Bioforsk , Bioforsk Økologisk.

Koesling, Matthias; Solemdal, Liv and Birkeland, Liv (2006) Food is important for health and well-being. Results from a hospital survey in Norway with focus on organic food, and implications for future research needs. Speech at: Conference on Healthy and Sustainable Public Food Network in Nordic countries, Copenhagen, 24.-25. April 2006. [Unpublished]

Koesling, Matthias; Fystro, Gustav; Ruge, Gesa and Hansen, Sissel (2015) Vereinfachte Berechnung der Grauen Energie in Gebäuden. [A approach to calculate embodied energy in agricultural buildings.] Poster at: 13. Wissenschaftstagung Ökologischer Landbau, Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde, 17. - 20. März 2015.

Koesling, Matthias; Hansen, Sissel and Fystro, Gustav (2013) Stickstoffeffektivität von Milchviehbetrieben. [Nitrogen efficiency on dairy farms.] In: Neuhoff, Daniel; Stumm, Christoph; Ziegler, S; Rahmann, Gerold; Hamm, Ulrich and Köpke, Ulrich (Eds.) Ideal und Wirklichkeit: Perspektiven Ökologischer Landbewirtschaftung. Beiträge zur 12. Wissenschaftstagung Ökologischer Landbau, Bonn, 05.-08.03.2013, Verlag Dr. Köster, Berlin, Verlag Dr. Köster, Berlin, Beiträge zur Wissenschaftstagung Ökologischer Landbau, pp. 24-27.

Koesling, Matthias; Løes, Anne-Kristin; Flaten, Ola; Kristensen, Niels Heine and Hansen, Mette Weinreich (2012) Farmers’ reasons for deregistering from organic farming. Organic Agriculture, 2 (2), pp. 103-116.

Kvande, Ingvar and Løes, Anne-Kristin (2014) Energiproduksjon, klimaeffekt og avlingseffekt i et gårdsbasert biogassanlegg. [Energy production, climate effect and crop effect in a farm-based biogas plant.] Bioforsk Rapport, no. 98, Vol 9. Bioforsk, Tingvoll.

Løes, Anne-Kristin (1995) Sustainable Norway - can Norwegians become self-sufficient with ecologically grown food? How can we achieve fair food prices? In: Christie, Helge (Ed.) Sust. Agriculture and Rural Development. Røros-Norway 10.-16.3.1995. The 3rd International Symposium for Sust. Agric. and Rural Dev. Final report. Submission to the United Nation's Commission on Sustainable Development (CSD), 11-28 April 1995, New York, pp. 139-140.

Løes, Anne-Kristin; Flaten, Ola; Lien, Gudbrand and Koesling, Matthias (2009) Noen økobønder slutter - hva er årsakene? [Some organic farmers opt out, what are the reasons?] In: Fløistad, Erling and Munthe, Kari (Eds.) Bioforsk-konferansen 2009. Mat, vann og klima. Bioforsk Fokus 4(2), 2009, Bioforsk, 4 (2), Bioforsk FOKUS, no. 4(2), pp. 253-254.

Løes, Anne-Kristin; Flaten, Ola; Lien, Gudbrand and Koesling, Matthias (2009) Poster: Noen økobønder slutter - hva er årsakene? [poster: Some organic farmers opt out, what are the reasons?] In: Bioforsk-konferansen 2009. Mat, vann og klima. Bioforsk Fokus 4(2), 2009., Bioforsk, 4 (2), pp. 253-254.

Løes, Anne-Kristin; Henriksen, Trond Maukon and Eltun, Ragnar (2007) N supply in stockless organic cereal production under northern temperate conditions. Undersown legumes, or whole-season green manure? Paper at: 3rd QLIF Congress: Improving Sustainability in Organic and Low Input Food Production Systems, University of Hohenheim, Germany, March 20-23, 2007.

Løes, Anne-Kristin and Koesling, Matthias (2009) Økologisk mat til ungdommen – en presentasjon av iPOPY prosjektet. [Organic food for the youth - a presentation of the iPOPY project.] In: Fløistad, Erling and Munthe, Kari (Eds.) Bioforsk-konferansen 2009, Mat, vann og klima. Bioforsk fokus 4(2), Bioforsk, 4 (2), Bioforsk FOKUS, no. 4(2), pp. 251-252.

Løes, Anne-Kristin and Koesling, Matthias (2009) Poster: Økologisk mat til ungdommen – en presentasjon av iPOPY prosjektet. [Poster: Organic food til youth - presentation of the iPOPY project.] In: Bioforsk-konferansen 2009. Mat, vann og klima. Bioforsk Fokus 4(2), 2009., Bioforsk, 4 (2), Bioforsk FOKUS, no. 4(2), p. 251.

Løes, Anne-Kristin; Koesling, Matthias; Flaten, Ola and Lien, Gudbrand (2008) Økobonden og byråkratiet. [The organic farmer and the bureaucracy.] Nationen, August 2008 (182), p. 20.

Løes, Anne-Kristin; Koesling, Matthias; Flaten, Ola and Lien, Gudbrand (2008) Framtid for økolandbruket? [Future for organic farming?] Nationen, May 2008 (104), p. 28.

Løes, Anne-Kristin; Koesling, Matthias; Flaten, Ola and Lien, Gudbrand (2008) Presentation: Dropping organic certification - effects on organic farming in Norway. Speech at: 2nd Scientific Conference of the International Society of Organic Agriculture Research (ISOFAR), held at the16th IFOAM Organic World Congress, Modena, Italy, June 16-20, 2008.

Løes, Anne-Kristin; Koesling, Matthias; Roos, Gun; Birkeland, Liv and Solemdal, Liv (2008) Organic and conventional public food procurement for youth in Norway. Bioforsk Organic Food and Farming, Tingvoll, Norway.

Løes, Anne-Kristin and Noelting, Benjamin (2009) State of the art of the project “innovative Public Organic food Procurement for Youth” (iPOPY). In: Noelting, Benjamin (Ed.) Providing organic school food for youths in Europe - Policy strategies, certification and supply chain management in Denmark, Finland, Italy and Norway. Proceedings of the iPOPY seminar held at the BioFach February 20th 2009 in Nuremberg, Germany, International Centre for Research in Organic Food Systems (ICROFS), CORE Organic Series Report, pp. 9-13.

Løes, Anne-Kristin; Nölting, Benjamin; Kristensen, Niels Heine; Spigarolo, Roberto; Strassner, Carola; Roos, Gun; Mikkola, Minna and Mikkelsen, Bent Egberg (2008) iPOPY – innovative Public Organic food Procurement for Youth. School meals – and more! Poster at: Cultivating the Future Based on Science: 2nd Conference of the International Society of Organic Agriculture Research ISOFAR, Modena, Italy, June 18-20, 2008.

Løes, Anne-Kristin; Cooper, Julia and Gascoyne, Kate (2015) Facing up to the phosphorus challenge. Organic Farming magazine of Soil Association, UK, September 2015 (2), pp. 36-37.

Løes, Anne-Kristin; Dýrmundsson, Ó.R.; Kreismane, D.; Mikkola, Minna; Pehme, Siril; Rasmussen, Ilse A.; Skulskis, Virgilijus and Wivstad, Maria (2015) The organic sector in the Nordic-Baltic region - what is achieved, and what is challenging future growth? In: Nordic view to sustainable rural development. Proccedings of the 25th NJF Congress, NJF Latvia, Riga, pp. 79-84.

Løes, Anne-Kristin; Henriksen, Trond Maukon; Eltun, Ragnar and Sjursen, Helge (2011) Repeated use of green-manure catch crops in organic cereal production - grain yields and nitrogen supply. Acta Agriculturae Scandinavica Section B Soil and Plant Science, 61 (2), pp. 164-175.

Løes, Anne-Kristin; Johansen , Anders; Pommeresche, Reidun and Riley, Hugh (2013) SoilEffects - start characterization of the experimental soil. Bioforsk Report, no. Vol 8 no 96. Bioforsk, Bioforsk Organic Food and Farming, Tingvoll, Norway.

Løes, Anne-Kristin; Johansen , Anders; Pommeresche, Reidun and Riley, Hugh (2011) Animal manure for biogas production - what happens to the soil? In: Hultgren, Jan; Persson, Paula; Nadeau, Elisabet and Fogelberg, Fredrik (Eds.) Book of abstracts of the 24th NJF congress. NJF Report 7 (3) 2011, Nordic Association of Agricultural Scientists, NJF, Uppsala, Sweden, 7 (3), NJF Report, p. 153.

Løes, Anne-Kristin and Solemdal, Liv (2011) Responsible consumption – public procurement of organic food. In: Hultgren, Jan; Persson, Paula; Nadeau, Elisabet and Fogelberg, Fredrik (Eds.) Seminar 428, Energy conversion from biomass production - EU-AgroBiogas, Nordic Association of Agricultural Scientists, Uppsala, Sweden, 7 (3), NJF Report, p. 246.

Løes, Anne-Kristin; Øverland, John Ingar and Nordal, John (2014) Kalkingsforsøk med eggeskall - en utprøving i CYCLE-prosjektet. Bioforsk TEMA, no. Nr. 10. Bioforsk, Tingvoll.

Marley, Elin Kaia (2008) Food for Thought - Introducing Organic Food in Norwegian Schools. Thesis, Senter for Utvikling og Miljø/Centre for Development and the Environment, University of Oslo . Centre for Development and the Environment, University of Oslo.

McKinnon, Kirsty; Koesling, Matthias; Ebbesvik, Martha and Bysveen, Kari (editor): Vagstad, Nils (Ed.) (2015) Økologisk gulrotproduksjon - agronomi og økonomi. [Organic carrot production - agronomy and economy.] Bioforsk TEMA, no. Vol 10 nr 4. Bioforsk.

McKinnon, Kirsty; Pommeresche, Reidun; Friis Pedersen, Susanne and Lennon, Alana (2012) Vegvisar til Stjernehagen. Norsk senter for økologisk landbruk.

Möller, Kurt (2016) Assessment of Alternative Phosphorus Fertilizers for Organic Farming: Chars, Ashes and Slags. Dossier/Fact sheet, no. First edition. Universität Hohenheim, ETH Zürich, Research Institute of Organic Agriculture (FiBL), Bioforsk, BOKU, Newcastle University, University of Copenhagen .

Möller, Kurt (2016) Assessment of Alternative Phosphorus Fertilizers for Organic Farming: Compost and Digestates from Urban Organic Wastes. FiBL, Universität Hohenheim, ETH Zürich, Newcastle University, University of Copenhagen, Bioforsk, Universität für Bodenkultur Wien .

Möller, Kurt (2015) Assessment of Alternative Phosphorus Fertilizers for Organic Farming: Meat and Bone Meal. Fact Sheet. Universität Hohenheim, ETH Zürich, FiBL, Bioforsk, Universität für Bodenkultur Wien, Newcastle University, University of Copenhagen .

Njåstad, Kari Marie; Adler, Steffen A.; Hansen-Møller, Jens; Thuen, Erling; Gustavsson, Anne-Maj and Steinshamn, Håvard (2014) Gastrointestinal metabolism of phytoestrogens in lactating dairy cows fed silages with different botanical composition. Journal of Dairy Science, 97 (12), pp. 7735-7750.

Novoa-Garrido, Margarita; Aanensen, Lise; Jensen, Søren K. and Steinshamn, Håvard (2010) Effect of feeding vitamin E from different sources on the immune system and intestinal microbiota in small ruminants. Presentation of an on going Norwegian project. Poster at: Gut Microbiology: new insights into gut microbial ecosystems, Aberdeen, Scotland (UK), June 23rd-25th, 2010. [Completed]

Novoa-Garrido, Margarita; Aanensen, Lise; Larsen, Hans Jørgen S.; Jensen, Søren K. and Steinshamn, Håvard (2011) Effekten av fôrtilskudd fra sjø og land på bakteriebalansen i tarmen hos søyer og deres avkom. [The effect of feed additives from sea and land on the bacterial balance in the intestine of ewes and their offspring.] In: Effekten av fôrtilskudd fra sjø og land på bakteriebalansen i tarmen hos søyer og deres avkom, pp. 381-384.

Novoa-Garrido, Margarita; Aanesen, Lise; Lind, Vibeke; Larsen, Hans J.S.; Govasmark, Espen and Steinshamn, Håvard (2012) Immunological effects of feeding different sources of vitamin E and seaweed in a sheep herd during the winter season. In: Rahmann, Gerold and Godinho, Denise (Eds.) Ressortforschung für den Ökologischen Landbau 2008, Johann Heinrich von Thünen-Institut - Bundesforschungsinstitut für Ländliche Räume, Wald und Fischerei, Braunschweig, Germany, Agriculture and Forestry Research, Special Issue No. 362, no. 362, pp. 207-210.

Novoa-Garrido, Margarita; Aanesen, Lise; Lind, Vibeke; Larsen, Hans Jørgen S.; Jensen, Søren K.; Govasmark, Espen and Steinshamn, Håvard (2014) Immunological effects of feeding macroalgae and various vitamin E supplements in Norwegian white sheep-ewes and their offspring. Livestock Science, 167, pp. 126-136.

Pommeresche, Reidun (2006) Jordlivet under lupen – ulike modeller for å forstå plantenes næringsopptak. [Edafon(soil organisms)under the magnifying glass - different models to explain and understand the uptake of untrients in plants.] Agropub - Nettside for økologisk landbruk (Agropub - Web page for organic food and farming ).

Pommeresche, Reidun and Løes, Anne-Kristin (2009) Relations between Agronomic Practice and Earthworms in Norwegian Arable Soils. Dynamic Soil, Dynamic Plant, 3 (Special Issue 2), pp. 129-142.

Pommeresche, Reidun; Løes, Anne-Kristin; Meisingset, Erling L. and Hansen, Sissel (2006) Effects of ploughing depth on decomposition of barley straw in organically managed soil. Bioforsk- Norwegian Institute for Agricultural and Environmental Research. Online at http://www.bioforsk.no/dok/senter/adm/tema/t_1_24_pommeresche.pdf.

Pommeresche, Reidun (2012) Visuell vurdering av jordkvalitet. Working paper, Bioforsk . [Unpublished]

Pommeresche, Reidun (2011) Et yrende liv rundt planterøttene. Bioforsk Tema, no. 6/14. Bioforsk Økologisk.

Pommeresche, Reidun (2009) Visual assessment of soil quality. Working paper, Bioforsk . [Unpublished]

Pommeresche, Reidun and Fjellberg, Arne (editor): Vagstad, Nils (Ed.) (2011) Spretthaler - jordas små kaniner. Bioforsk Tema, no. 15. Bioforsk Økologisk.

Pommeresche, Reidun; Hansen, Sissel; Eltun, Ragnar and Korsaeth, Audun (2006) Long-term effects of cropping systems on the earthworm population in a loam soil. Bioforsk- Norwegian Institute for Agricultural and Environmental Research.

Pommeresche, Reidun; Hansen, Sissel; Løes, Anne-Kristin and Sveistrup, Tore E. (2014) Meitemark og jordforbedring. Økologisk småskrift. Bioforsk, Tingvoll.

Pommeresche, Reidun; Hansen, Sissel; Løes, Anne-Kristin and Sveistrup, Tore E. (2007) Artsbestemmelse av meitemark. Bioforsk TEMA, no. Vol 2 No 4. Bioforsk, Tingvoll.

Pommeresche, Reidun; Hansen, Sissel; Løes, Anne-Kristin and Sveistrup, Tore E. (2007) Meitemark gir god jord. Bioforsk TEMA, no. Vol 2 No 2. Bioforsk.

Pommeresche, Reidun; Hansen, Sissel; Løes, Anne-Kristin and Sveistrup, Tore E. (2007) Meitemark og jordforbedring. Bioforsk Organic Food and Farming, Tingvoll,Norway.

Pommeresche, Reidun; Hansen, Sissel; Løes, Anne-Kristin and Sveistrup, Tore E. (2007) Studer meitemark ved å grave jordprofil. Bioforsk TEMA, no. Vol 2 No 3. Bioforsk.

Pommeresche, Reidun; Haugerud, Øystein and Swensen, Berit (editor): Vagstad, Nils (Ed.) (2011) Protozoer - de minste "dyra" i jorda. [Protozoa in soil.] Bioforsk Tema, no. 19. Bioforsk Økologisk.

Pommeresche, Reidun and Løes, Anne-Kristin (2014) Diversity and density of springtails (Collembola) in grass-clover ley in North-west Norway. Norwegian Journal of Entomology, 2 (61), pp. 165-179.

Pommeresche, Reidun and Løes, Anne-Kristin (2012) Collembola in grassland – included in the new project SoilEffects. In: Fransson, Petra; Elsgaard, Lars; Palojärvi, Ansa; Sverrisson, Halldor and Øgaard, Anne Falk (Eds.) Biotic soil factors and plant growth, Nordic Association of Agricultural Scientists, Uppsala, 8 (2), NJF Report, pp. 28-29.

Pommeresche, Reidun; Løes, Anne-Kristin; Hansen, Sissel and Riley, Hugh (2012) Earthworms: Interactions with management; impacting plant growth? In: Fransson, Petra; Elsgaard, Lars; Palojärvi, Ansa; Sverrisson, Halldor and Øgaard, Anne Falk (Eds.) NJF Seminar 449 Biotic soil factors and plant growth, Nordic Association of Agricultural Scientists, Uppsala, Sweden, 8 (2), NJF Report, pp. 26-27.

Pommeresche, Reidun and Magnusson, Christer (editor): Vagstad, Nils (Ed.) (2011) Nematoder sirkulerer næringsstoffer i jord. [Nematodes circulate nutrients in soil.] Bioforsk Tema, no. 2011. Bioforsk Økologisk.

Pommeresche, Reidun; McKinnon, Kirsty and Haugerud, Øystein (editor): Vagstad, Nils (Ed.) (2011) Kompostering. [Composting.] Bioforsk Tema, no. 20. Bioforsk Økologisk.

Pommeresche, Reidun; Ruissen, T. and Joner, Erik (editor): Vagstad, Nils (Ed.) (2011) Jordlevende sopp. [Soil living fungi.] Bioforsk Tema, no. 18. Bioforsk Økologisk.

Pommeresche, Reidun and Swensen, Berit (editor): Vagstad, Nils (Ed.) (2011) Jordlevende bakterier. [Soil living bacteria.] Bioforsk Tema, no. 17. .

Pommeresche , Reidun and Løes, Anne-Kristin (2012) Collembola in grassland - included in the new project SoilEffects. In: Fransson, Petra; Elsgaard, Lars; Palojärvi, Ansa; Sverrisson, Halldor and Øgaard, Anne Falk (Eds.) NJF Seminar 449 Biotic soil factors and plant growth, Nordic Association of Agricultural Scientists, Uppsala, Sweden, 8 (2), NJF Report, pp. 28-29.

Rebours, Celine; Friis Pedersen, Susanne; Øvsthus, Ingunn and Roleda, Michael (2014) Seaweed - a resource for organic farming. In: Fløistad, Erling and Günther, Morten (Eds.) Bioforsk FOKUS, Bioforsk, Ås Norway, 9 (2), Bioforsk FOKUS, p. 107.

Riley, Hugh; Pommeresche, Reidun; Eltun, Ragnar; Hansen, Sissel and Korsaeth, Audunk (2008) Soil structure, organic matter and earthworm activity in a comparison of cropping systems with contrasting tillage, rotations, fertilizer levels and manure use. Agriculture, Ecosystems and Environment, 124, pp. 275-284.

Serikstad, Grete Lene (2007) Økologisk gulrot - sprø vitaminbombe! Bioforsk TEMA, no. 7. Bioforsk , Bioforsk Økologisk.

Serikstad, Grete Lene (2007) Økologisk landbruk og biologisk mangfold. Bioforsk TEMA, no. 17. Bioforsk , Bioforsk Økologisk.

Serikstad, Grete Lene (2007) Økologisk matproduksjon - energiforbruk. Bioforsk TEMA, no. 16. Bioforsk , Bioforsk Økologisk.

Serikstad, Grete Lene (2007) Økologisk melk og meieriprodukter. Bioforsk TEMA, no. 8. Bioforsk , Bioforsk Økologisk.

Serikstad, Grete Lene (2007) Økologiske epler - sunt og godt! Bioforsk TEMA, no. 6. Bioforsk , Bioforsk Økologisk.

Serikstad, Grete Lene (2007) Økologiske produkter – spørsmål og svar. Bioforsk TEMA, no. 11. Bioforsk , Bioforsk Økologisk.

Serikstad, Serikstad (2007) Økologisk mat - bra for klimaet. Bioforsk TEMA, no. 15. Bioforsk , Bioforsk Økologisk.

Serikstad, Grete Lene (2015) Bruk av råtnerest i økologisk landbruk. [Use of biogas digestate in organic agriculture.] Bioforsk Rapport, no. Vol. 10 nr. 7. Bioforsk, Tingvoll, Norway.

Serikstad, Grete Lene (2014) Plantevern tillatt i økologisk landbruk. [Plant protection in organic agriculture.] Økologisk landbruk, 2014, 33 (4), pp. 24-27.

Serikstad, Grete Lene (2011) Kobber som plantevernmiddel i økologisk frukt- og bærdyrking. [Copper as plant protection in organic fruit and berry production.] Bioforsk Rapport, no. Vol.6 Nr. 108. Bioforsk, Tingvoll.

Serikstad, Grete Lene and Bysveen, Kari (2014) Plantevern i økologisk dyrking av frilandsgrønnsaker. Bioforsk TEMA, no. Nr 13 Mai 2014, Bioforsk Organic Food and Farming Division, Bioforsk .

Serikstad, Grete Lene; Bysveen, Kari and Holz, Thomas (2014) Tiltak mot skadegjørere i økologisk produksjon av kålvekster. Bioforsk TEMA, no. Nr 15 Mai 2014, Bioforsk Organic Food and Farming Division, Bioforsk .

Serikstad, Grete Lene; Bysveen, Kari and Holz, Thomas (2014) Tiltak mot skadegjørere i økologisk produksjon av løkvekster. Bioforsk TEMA, no. Nr 16 Mai 2014, Bioforsk Organic Food and Farming Division, Bioforsk .

Serikstad, Grete Lene; Bysveen, Kari and Holz, Thomas (2014) Tiltak mot skadegjørere i økologisk produksjon av salat. Bioforsk TEMA, no. Nr 17 Mai 2014, Bioforsk Organic Food and Farming Division, Bioforsk .

Serikstad, Grete Lene; Bysveen, Kari and Holz, Thomas (2014) Tiltak mot skadegjørere i økologisk gulrotproduksjon. Bioforsk TEMA, no. Nt 14 Mai 2014, Bioforsk Organic Food and Farming Division, Bioforsk .

Serikstad, Grete Lene; de Boer, Anne and Magnusson, Christer (2013) Kløvertretthet - et problem i økologisk engdyrking? Bioforsk Rapport, no. nr 89/2013. Bioforsk , Tingvoll.

Serikstad, Grete Lene; Hansen, Sissel and de Boer, Anne (editor): Sørheim, Kristin (Ed.) (2013) Biologisk nitrogenbinding – belgvekster som kilde til nitrogen. Bioforsk Fokus, no. Nr 3/ 2013. Bioforsk , Tingvoll.

Serikstad, Grete Lene; Magnusson, Christer; Brodal, Guro and de Boer, Anne (2015) Searching for the cause of clover fatigue. In: Zeverte-Rivza, Sandija (Ed.) Proceedings of the 25th NJF Congress, NJF Latvia, Riga, pp. 61-64.

Serikstad, Grete Lene; McKinnon, Kirsty and Eggen, Trine (2012) Uønskete stoffer i husdyrgjødsel. Konvensjonell husdyrgjødsel brukt i økologisk drift - er det problematisk? Bioforsk Rapport, no. Nr 28/2012. Bioforsk , Tingvoll.

Sigsgaard, Lene; Trandem, Nina; Fountain, Michelle; Borg-Karlson, Anna-Karin; Hall, David; Cross, Jerry; Ralle, Baiba; Baroffio, Catherine and Wibe, Atle (2014) Mass trapping Anthonomus rubi and Lygus rugulipennis in strawberries. In: ENTOMOLOGY 2014.

Sogn, Øystein and Mella, Esther (2007) Tanzanian's interest in and access to organic food. Working paper, Bioforsk Organic Food and Farming (Norway), and Envirocare - Environment, Human Rights Care and Gender Organization (Tanzania) . [Unpublished]

Solemdal, Liv and Ebbesvik, Martha (2015) Økologisk landbruk "mellom bakkar og berg". Landbrukstidende, 2015 (1), pp. 18-19.

Solemdal, Liv and Friis Pedersen, Susanne (editor): Sørheim, Kristin (Ed.) (2014) Økologisk mat i de nordiske landene - tilgang på råvarer og faktorer som påvirker omsetning av økologisk mat. [Organic Food i the Nordic countries - availability and factors affecting sales of organic food.] Bioforsk Report, no. Vol. 9, nr. 139. Bioforsk, TINGVOLL.

Steen, Arvid; Strøm, Turid and Bernhoft, Aksel (2008) Organic selenium supplementation increased selenium concentrations in ewe and newborn lamb blood and in slaughter lamb meat compared to inorganic selenium supplementation. Acta Veterinaria Scandinavica, 50 (7), pp. 1-4.

Steinheim, G. and Steinshamn, H. (2009) Tid brukt til beiting hos STN ammeku, på kultur- og utmarksbeite. In: Husdyrforsøksmøtet 2009, Norwegian University of Life Sciences, pp. 511-514.

Steinshamn, H. (2009) Grovfôrutnytting hos kjøttfe - er det forskjell. Økologisk Landbruk, 28 (4), pp. 32-33.

Steinshamn, H.; Bleken, M.A.; Langeland, Å. and Thuen, E. (2006) Influence of clover species in mixtures with grasses on fatty acid composition of mixtures. In: Lloveras, J.; Gonzáles-Rodríguez, A.; Piñeiro, J.; Santamaría, O.; Olea, L. and Poblaciones, M.J. (Eds.) Grassland Science in Europe, Organizing Commitee of the 21st General Meeting of the European Grassland Federation, 11, pp. 351-353.

Steinshamn, Håvard (2010) Effect of forage legumes on feed intake, milk production and milk quality – a review. Animal Science Papers and Reports, 28 (3), pp. 195-206.

Steinshamn, Håvard (2009) Effect of forage legumes on milk quality – a review. Workshop at: Workshop on quality and nutrition value of organic milk and meat, Jastrzębiec, Poland, 19.-20. November 2009.

Steinshamn, Håvard (2008) The unique properties of red clover in the diet of ruminants. In: Sarapatka, Borivoj and Samsonova, Pavlina (Eds.) Bioacademy 2008 - Proceedings. New developments in science and research on organic agriculture., pp. 106-109.

Steinshamn, Håvard; Höglind, Mats; Garmo, Torstein H; Thuen, Erling and Brenøe, Ulrik Tutein (2006) Feed nitrogen conversion in lactating dairy cows on pasture as affected by concentrate supplementation. Animal Feed Science and Technology, 131, pp. 25-41.

Steinshamn, Håvard; Höglind, Mats; Havrevoll, Øystein; Saarem, Kristin; Lombnæs, Inger Helene; Steinheim, Geir and Svendsen, Asgeir (2010) Performance and meat quality of suckling calves grazing cultivated pasture or free range in mountain. Livestock Science, 132, pp. 87-97.

Steinshamn, Håvard; Höglind, Mats; Havrevoll, Øystein; Saarem, Kristin; Lombnæs, Inger Helene and Svendsen, Asgeir (2008) Growth and carcass quality of suckler calves grazing at the farm or in the mountain. In: Hopkins, A.; Gustafson, T; Bertilson, J.; Dalin, G.; Nilsdotter-Linde, N. and Spörndly, E. (Eds.) Grassland Science in Europe, Organizing Commitee of the 22st General Meeting of the European Grassland Federation, 13, pp. 397-399.

Steinshamn, Håvard; Purup, Stig; Thuen, Erling and Hansen-Møller, Jens (2008) Effects of clover-grass silages and concentrate supplementation on the content of phytoestrogens in dairy cow milk. Journal of Dairy Science, 91, pp. 2715-2725.

Steinshamn, Håvard and Thuen, Erling (2008) White or red clover-grass silage in organic dairy milk production:Grassland productivity and milk production responses with different levels of concentrate. Livestock Science, 119, pp. 202-215.

Steinshamn, Håvard; Thuen, Erling and Brenøe, Ulrik Tutein (2007) Clover species in grass-clover silages affects milk fatty acid composition. Journal of Animal and Feed Sciences, 16 (Suppl. 1), pp. 65-69.

Steinshamn, Håvard; Adler, Steffen; Njåstad, Kari Marie; Thuen, Erling and Hansen-Møller, Jens (2011) Omsetjing av planteøstrogen hos mjølkeku - effekt av botanisk samansetjing av surfôret. In: Brodin, Janne and Fog, Megumi Ohta (Eds.) Husdyrforsøksmøtet 2011, UMB, Ås, Norway, pp. 45-48.

Steinshamn, Håvard; Inglingstad, Ragnhild Aabøe and Nymo, Magnhild (2011) Påverkar tida i beitesesongen avdråtten og mjølkekvaliteten hos geit på utmarksbeite? In: Brodin, Janne and Fog, Megumi Ohta (Eds.) Husdyrforsøksmøtet 2011, UMB, Ås, Norway, pp. 365-368.

Steinshamn, Håvard; Luteberget, Ingvild Steinnes; Jensen, Søren K. and Thuen, Erling (2012) α-Tocopherol in plasma and milk from organically managed dairy cows fed natural or synthetic vitamin E or seaweed. In: Rahmann, Gerold and Godinho, Denise (Eds.) Tackling The Future Challenges of Organic Animal Husbandry, (German) Agriculture and Forestry Research, Braunschweig, Germany, Agriculture and Forestry Research, Special Issue No 362 , no. 362, pp. 450-453.

Steinshamn, Håvard; Luteberget, Ingvild Steinnes; Larsen, Hans Jørgen S.; Jensen, Søren K. and Thuen, Erling (2013) Treng kyr i midtlaktasjon ekstra tilskot av E-vitamin? [Do cows in mid-lactation need extra supply of vitamin E?] In: Brodin, Janne Karin (Ed.) Husdyrforsøksmøtet 2013, pp. 94-96.

Steinshamn, Håvard and Sakowski, Tomasz (2009) Workshop on quality and nutrition value of organic milk and meat. Polish Academy of Scieneces , Institute of Genetics and Animal Breeding .

Stergiadis, S.; Leifert, C.; Seal, C.J.; Eyre, M.D.; Steinshamm, H. and Butler, G. (2014) Improving the fatty acid profile of winter milk from housed cows with contrasting feeding regimes by oilseed supplementation. Food Chemistry, 164, pp. 293-300.

Storberget, Sverre; Trandem, Nina; Borg-Karlson, Anna-Karin; Cross, Jerry; Fountain, Michelle; Hall, David; Ralle, Baiba; Sigsgaard, Lene and Wibe, Atle (2013) Trapping of Lygus rugulipennis in Norwegian strawberry crops. In: NJF Report, 9 (465), pp. 35-36.

Strøm, Turid and Ebbesvik, Martha (2014) Økologisk mjølkeproduksjon –langtidsstudier på Tingvoll gard 1991-2013. Bioforsk Report, no. Vol 9 No 144. Bioforsk Organic Food and Farming, Tingvoll.

Strøm, Turid; Ebbesvik, Martha and Lindås, Anitra (2011) Fôring i økologisk mjølkeproduksjon − kort innføring. [Organic dairy production - short introduction in feed and feeding.] Bioforsk FOKUS. Bioforsk.

Stuen, Snorre; Grøva, Lise; Granquist, Erik G; Sandstedt, Karin; Olesen, Ingrid and Steinshamn, Håvard (2011) A comparative study of clinical manifestations, haematological and serological responses after experimental infection with Anaplasma phagocytophilum in two Norwegian sheep breeds. Acta Veterinaria Scandinavica, 53 (8), pp. 1-8.

Sørheim, Kristin (2014) Bærekraftig landbruk på norske ressurser. Bioforsk Økologisk , Landbrukskonferanse Molde.

Sørheim, Kristin and Solemdal, Liv (2014) Bærekraftig matproduksjon. Nordlys, 8 March 2014, B3-B3.

Sørum, Helene (2008) Økologisk mat i Forsvaret - soldatenes holdninger til økologisk mat og landbruk. [Organic Food in the Norwegian Defence - the Soldiers` Attitudes to Organic Food and Agriculture.] Thesis, Akershus University College . . [Unpublished]

Thuen, Erling; Breivik, J.; Steinshamn, H. and Volden, H. (2009) Fôropptak, produksjon og energiutnyttelse hos Norsk Rødt Fe (NRF) og Sidet Trønder og Nordlandsfe (STN) i rasjoner med og uten kraftfôr. Speech at: Husdyrforsøksmøtet 2009, Lillestrøm, Norge, 11.-12. februar.

Trandem, Nina; Baroffio, Catherine; Fountain, Michelle; Ralle, Baiba; Rendina, Paolo; Richoz, Pauline; Sigsgaard, Lene; Borg-Karlson, Anna-Karin; Hall, David; Cross, Jerry and Wibe, Atle (2015) Using semiochemical traps to study the occurrence of strawberry blossom weevil in strawberry and raspberry – what did we learn? IOBC-WPRS Bulletin, 109, pp. 93-94.

Valle, Paul Steinar; Lien, Gudbrand; Flaten, Ola; Koesling, Matthias and Ebbesvik, Martha (2007) Herd health and health management in organic versus conventional dairy herds in Norway. Livestock Science, 112 (1-2), pp. 123-132.

Wibe, Atle; Apenite, I; Baroffio, Catherine; Borg-Karlson, Anna-Karin; Cross, J and Sigsgaard, Lene (2012) Softpest Multitrap. Management of strawberry blossom weevil and European tarnished plant bug in organic strawberry and raspberry using semiochemical traps. In: Li, Zhang (Ed.) Book of abstracts VII International Strawberry Symposium ISHS Beijing China 18-22 February 2012, ISHS, International Society for Horticultural Science and China Agriculture Press, Beijing, China , p. 383.

Wibe, Atle; Apenite, Ilze; Baroffio, Catherine; Borg-Karlson, Anna-Karin; Cross, Jerry; Hall, David; Sigsgaard, Lene and Trandem, Nina (2012) Management of strawberry blossom weevil and European tarnished plant bug in organic strawberry and raspberry using semiochemical traps. Poster at: XXIV International Congress of Entomology, Daegu, Republic of Korea, 19-25 August.

Wibe, Atle; Borg-Karlson, Anna-Karin; Cross, Jerry; Bichao, Helena; Fountain, Michelle; Liblikas, Ilme and Sigsgaard, Lene (2014) Combining 1,4-dimethoxybenzene, the major flower volatile of wild strawberry Fragaria vesca, with the aggregation pheromone of the strawberry blossom weevil Anthonomus rubi improves attraction. Crop Protection, 64, pp. 122-128.

Wibe, Atle; Cross, Jerry; Borg-Karlson, Anna-Karin; Hall, David; Sigsgaard, Lene; Baroffio, Catherine; Ralle, Baiba and Fountain, Michelle (2013) MANAGEMENT OF STRAWBERRY BLOSSOM WEEVIL AND EUROPEAN TARNISHED PLANT BUG IN ORGANIC STRAWBERRY AND RASPBERRY USING SEMIOCHEMICAL TRAPS “Softpest Multitrap”. Speech at: NJF seminar 465 - IPM in Nordic and Baltic berry crops, Copenhagen University, Denmark, 12-13 November 2013. [Submitted]

Wibe, Atle; Cross, Jerry V.; Borg-Karlson, Anna-Karin; Hall, David R.; Trandem, Nina; Sigsgaard, Lene; Baroffio, Catherine; Ralle, Baiba and Fountain, Michelle T. (2014) SOFTPEST MULTITRAP - MANAGEMENT OF STRAWBERRY BLOSSOM WEEVIL AND EUROPEAN TARNISHED PLANT BUG IN ORGANIC STRAWBERRY AND RASPBERRY USING SEMIOCHEMICAL TRAPS. In: Rahmann, G. and Aksoy, U. (Eds.) Building Organic Bridges, Johann Heinrich von Thünen-Institut, Braunschweig, Germany, 3, Thuenen Report, no. 20, pp. 883-886.

Wibe, Atle and Sigsgaard, Lene (2013) Bekæmpelse af hindbærsnudebillen. [Management of the strawberry blossom weevil.] Økologi & Erhverv, 25 January 2013, 515, p. 1.

This list was generated on Mon May 20 00:13:28 2024 CEST.