home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Utmelding av norske øko-bønder - Hva er årsakene?

{Project} Opting Out: Utmelding av norske øko-bønder - Hva er årsakene? [Reasons for opting out of certified organic production in Norway.] Runs 2007 - 2008. Project Leader(s): Løes, Anne-Kristin, Bioforsk .

[thumbnail of 10629.pdf] PDF - German/Deutsch
297kB
[thumbnail of Kronikk_Nationen_080808_Side_20.pdf] PDF - English
544kB

Document available online at: http://www.bioforsk.no/ViewPPP.aspx?view=project&id=827&ViewLanguage=NorwegianBokmaal


Summary

I Norge har det lenge vært et mål å øke andelen økologisk dyrket areal til 10% innen 2010, og nå har myndighetene også som mål at 15% av matproduksjonen og matforbruket i 2015 skal være økologisk. Økologisk jordbruk har utviklet seg rakst siden først på 1990-tallet. Fra 1991 til 2005 har økologisk jordbruksareal økt fra 24 430 til 430 330 daa, og utgjør nå 3,5% av det samlede jordbruksarealet. Bare for å nå 10%-målet er det behov for at minst 4000 flere bønder legger om til økologisk landbruk, og enda flere må legge om for å nå 15%-målet. Siden 2002 har omlag 200 bønder sluttet med Debio-godkjent økologisk produksjon hvert år. Vi vet ikke om disse har vendt tilbake til konvensjonell drift, om de har avviklet gardsdrifta, eller om de fortsatt driver tilnærmet økologisk, men ønsker å stå utenfor Debio-ordningen. I andre europeiske land er det utført flere studier for å finne årsaker til at økobønder slutter, men i Norge er det så langt ikke gjort noen vitenskapelige undersøkelser av dette.
Dette prosjektet vil undersøke hvorfor bøndene har sluttet med økologisk produksjon. Kunnskap om dette emnet er viktig for å kunne utarbeide landbrukspolitiske virkemidler og andre tiltak som kan sikre fortsatt vekst i økologisk matproduksjon i Norge. Vi vil finne kjennetegn ved brukene og brukerne, og analysere faktorer som påvirker beslutningen om å slutte med økologisk drift. Norske resultater og rammebetingelser vil bli sammenliknet med utenlandske. Vi vil også diskutere virkemidler og tiltak for å avgrense frafallet fra økologisk gardsdrift.
Først vil vi sende ut et spørreskjema til alle brukerne som har sluttet med økologisk drift i 2003 eller senere. Spørreundersøkelsen vil behandles med statistiske analyser. Deretter vil vi gjennomføre personlige dybdeintervju med noen av de tidligere øko-bøndene samt med andre viktige meningsberettigede. Disse intervjuene vil gi ytterligere innsikt og utfylle spørreundersøkelsen. Den valgte kombinasjonen av metoder vil gjøre at vi får bedre forståelse av årsakene til at gardbrukere slutter med økologisk drift.
Det er et samarbeid mellom Bioforsk Økologisk, Tingvoll og Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF). Vi vil ha et internasjonalt samarbeid med Danmarks tekniske universitet og BOKU, universitet for naturressurser og anvendt naturvitenskap i Wien, Østerrike.


Summary translation

The Norwegian government aims to achieve an organically managed area of 10% by 2010, as well as a 15% organic share of the total food production and consumption in Norway by 2015. Organic farming has developed rapidly since the early 1990’s. From 1991 to 2005, the area of organically certified or in-conversion farmland has increased from 2 443 to 43 033 ha, amounting to 3.5% of the total farmland. On the other hand, each year since 2002 approximately 200 organic certified organic farmers have chosen to leave the scheme. We do not know if these have reverted to conventional production, ceased farming altogether, or still farm close to organic principles without certification. Several studies of why producers abandon organic production systems have been conducted in other European countries. No research studies have yet been carried out in Norway to analyse this issue.
This project will examine the reasons for farmers for opting out of certified organic farming. Such knowledge will be essential to develop appropriate policies to achieve the official goals for organic production. The project will reveal and analyse which factors that prompt organic producers to abandon a certified organic production, and compare Norwegian results and external conditions with other European countries. Possible designs of public means and other instruments useful for reducing the reversion and achieve the official goals will be discussed.
The study will employ both quantitative and qualitative forms of analysis. First, a postal survey will be conducted among all farmers that have been opting out of organic production since 2003. The questionnaire will be statistically analysed. Further, we will organise and arrange personal, face-to-face interviews with a small sample of the farmers as well as relevant stakeholders. The qualitative studies will offer additional insights and supplement the survey in order to better understand why producers quit organic farming.
The study is a co-operation between Bioforsk Organic Food and Farming Division, Tingvoll and Norwegian Agricultural Economics Institute (NILF). We will also co-operate internationally with the Technical University of Denmark and the BOKU University of Natural Resources and Applied Life Sciences in Vienna, Austria.

EPrint Type:Project description
Location:Tingvoll, Norwegen
Keywords:økologisk landbruk, omlegging, frafall, motiv, 15 % mål, tilskudd, regelverk, Opting out, conversion, certification, motivation for organic farming
Subjects: Food systems > Policy environments and social economy
Values, standards and certification > Regulation
Farming Systems
Research affiliation: Norway > NILF - Norwegian Agricultural Economics Research Institute
Norway > Bioforsk - Norwegian Institute for Agriculture and Environmental Research > Bioforsk Organic Food and Farming Division
Research funders: Norway > RCN - Research Council of Norway
Norway
Related Links:http://www.bioforsk.no/ViewPPP.aspx?view=project&id=827&viewLanguage=NorwegianBokmaal, http://www.bioforsk.no/ViewPPP.aspx?view=project&id=827&viewLanguage=English
Acronym:Opting Out
Start Date:1 January 2007
End Date:31 December 2008
Deposited By: Koesling, Matthias
ID Code:10629
Deposited On:03 Sep 2008
Last Modified:12 Apr 2010 07:35

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per month over past year

View more statistics