home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Utilisation of co-streams in the Norwegian food processing industry

Adler, Steffen A.; Honkapää, Kaisu; Saarela, Maria; Slizyte, Rasa; Sterten, Hallgeir; Vikman, Minna and Løes, Anne-Kristin (editor): Wibe, Atle; Aursand, Marit and Carvajal, Ana Karina (Eds.) (2014) Utilisation of co-streams in the Norwegian food processing industry. Bioforsk Report, no. Vol. 9 Nr. 82 2014. Bioforsk, Bioforsk - Organic Food and Farming Division.

[thumbnail of CYCLE co-stream report 2014.pdf]
Preview
PDF - Published Version - English
5MB


Summary

Food losses occur throughout the entire food chain, from primary production via postharvest handling and storage, to food processing, distribution, retailing and consumption. Globally, food losses account for about one third of the total food produced for human consumption. The aim of this report was to map the production and utilisation of co-streams in the food processing industry in Norway and to discuss possibilities for alternative utilisation based on qualitative aspects of the co-streams, and current legislation. This report is produced by work package 3 in the CYCLE project (2013-2016), “Total utilisation of raw materials in the supply chain for food with a bio-economical perspective”. The CYCLE project aims to improve resource utilisation in the Norwegian food chain by developing sustainable eco-friendly bio-processes and novel technology, in close relationship with food industry partners. Inputs and outputs of organic materials were roughly mapped at selected food processing plants presenting three Norwegian food chains: 1) Vegetables and potatoes; 2) white and pelagic fish; and 3) poultry. Data was collected during plant visits in June 2013, and later checked by staff from the described plants. The report describes the qualitative properties of co-streams, and their current utilisation as feed, fertiliser and as substrate for bioenergy production. We also present relevant regulations in EU and Norway regarding processing and utilisation of co-streams, and discuss alternative utilisation. Altogether, the food processing plants had significant market shares in Norway within fresh potatoes (38%), lettuce (17%), poultry meat (24%) and white and pelagic fish, where export makes up a large proportion. Generally, a large proportion of the raw materials were utilised as food and feed. On average for all plants, 75% of the raw material was utilised in food products, 21% in feed products, 1% in fertiliser and bioenergy production and 3% was deposited in landfill. The plants used in average 8.6 tonnes of process water per tonne of food produced, but the amount varied considerably between the plants. Possible improvements in the utilisation of raw materials and co-streams include a higher degree of utilisation in food products, and developing new or improved feed components from co-streams with increased nutritional value. Due to the current high degree of utilisation in food and feed applications with high economic values, the potential for bioenergy and fertiliser production is limited to certain risk materials. Feed potatoes and vegetables and feathers, bones, blood, viscera and skin from fish or poultry have considerable potential for better utilisation for food or feed. Relevant processing methods for these co-streams are fractionation, hydrolysis, fermentation and drying.


Summary translation

Matsvinn oppstår i hele matkjeden, fra primærproduksjon via postharvest-håndtering og lagring, til matvareindustri, distribusjon, handel og forbruk. Det antas at det globale matsvinnet står for om lag en tredjedel av den totale matproduksjonen. Målet med denne rapporten var å kartlegge produksjonen og anvendelse av biprodukter i den norske matvareindustrien og å diskutere muligheter for alternativ utnyttelse med bakgrunn i biproduktenes kvalitative egenskaper og gjeldende forskrifter. Denne rapporten er produsert av arbeidspakke 3 i CYCLE-prosjektet (2013-2016) "Utnyttelse av råvarer i matkjeden i et bioøkonomisk perspektiv". CYCLE-prosjektet har som mål å bedre ressursutnyttelsen i utvalgte norske verdikjeder for mat ved å utvikle bærekraftige bioprosesser og ny teknologi i nært samarbeid industripartnere. Strømmen av organisk materiale ble kartlagt på utvalgte foredlingsanlegg i tre norske matvarekjeder: 1) Grønnsaker og poteter; 2) hvit og pelagisk fisk; og 3) kylling. Data ble samlet inn ved bedriftsbesøk i juni 2013, og er senere kvalitetssikret av kontaktpersoner i bedriftene. Rapporten beskriver biproduktenes kvalitative egenskaper, og hvordan de ble brukt per juni 2013 som fôr, gjødsel eller som råstoff for energiproduksjon. Viktige forskrifter i EU og Norge vedrørende behandling og utnyttelse av relevante biprodukter presenteres, og alternativ utnyttelse blir diskutert. Foredlingsanleggene hadde tilsammen betydelige markedsandeler innenfor ferske poteter (38%), salat (17%), fjørfekjøtt (24%) og hvitfisk og pelagisk fisk, der en stor andel går til eksport. Generelt ble en stor andel av råvarene utnyttet i mat og fôrprodukter. I gjennomsnitt for alle foredlingsanleggene ble 75% av råmaterialet benyttet i matvarer, 21% i fôrprodukter, 1% i gjødsel- og energiproduksjon og 3% ble deponert. Foredlingsanleggene brukte i gjennomsnitt 8,6 tonn prosessvann per tonn leveringsklare matvarer, men mengden varierte mye mellom anleggene. Mulige forbedringer i råvareutnyttelsen inkluderer generelt høyere utnyttelsesgrad i matvarer og utvikling av nye eller forbedrede fôrkomponenter fra biprodukter. Potensialet for gjødsel- og energiproduksjon er sannsynligvis begrenset til visse risikomaterialer på grunn av den allerede høye graden av utnyttelse i mat- og fôrprodukter, som har en betydelig høyere salgsverdi. Utsorterte poteter og grønnsaker og fjær, bein, blod, innvoller og skinn fra fisk og fjærfe har et stort potensiale for bedre utnyttelse til mat eller fôr. Aktuelle prosesseringsmetoder er fraksjonering, hydrolyse, fermentering og tørking.

EPrint Type:Report
Keywords:Food industry, Norway, co-stream, feed ingredient, fertiliser, bioenergy, vegetable, potato, white fish, pelagic fish, poultry, regulation, SINTEFCYCLE
Agrovoc keywords:
Language
Value
URI
English
UNSPECIFIED
UNSPECIFIED
English
UNSPECIFIED
UNSPECIFIED
Subjects: Farming Systems
Food systems > Produce chain management
Farming Systems > Farm nutrient management
Research affiliation: Norway > Bioforsk - Norwegian Institute for Agriculture and Environmental Research > Bioforsk Organic Food and Farming Division
ISBN:978-82-17-01283-2
Related Links:http://cycleweb.no/, http://www.norsok.no/en/projects/2016/total-utilization-of-raw-materials-in-the-supply-chain-for-food-with-a-bio-economical-perspective-cycle
Deposited By: Land, Anita
ID Code:29808
Deposited On:24 Feb 2016 13:03
Last Modified:29 May 2018 07:40
Document Language:English
Status:Published
Refereed:Peer-reviewed and accepted

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per month over past year

View more statistics