home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Browse eprints by Type

Group by: No Grouping | Authors | Refereed | Document Language

Number of eprints: 147.

ANPE (2013) Reglamento de uso de "Frutos de la Tierra". ["Fruits of the Earth", Collective Mark Regulations.] Proyecto AGROECO, Peru.

Ahuja, Ishita and Løes, Anne-Kristin (2019) Restråstoff fra havet - prima plantenæring, men viktige utfordringer. [Fertilisers from marine residual materials: good fertilisers, with some important challenges.] Norwegian Centre for Organic Agriculture (NORSØK), Tingvoll, Norway.

Andersen, Kell and Fog, Erik (2016) Bæredygtigt foderprotein fra lokalproducerede grønne biomasser. [Sustainable feed protein from locally produced green biomasses.] .

Autio, Sari (2018) Luomutuotantoon hyväksyttyjen kasvinsuojeluaineiden rekisteröintitilanne 2018. [State of the authorisation of plant protection products for organic farming in 2018.] Finnish Organic Research Institute .

Bantle, Michael and Claussen, Ingrid Camilla (2018) Superchilling: risultati della sperimentazione. SINTEF Energi AS, Dep. of Thermal Energy, Trondheim, Norway .

Bestman, Monique (2019) Health and welfare in organic egg production. .

Blume, Steffen (2018) Radrensning eller bredsåning? RowCrop. .

Blume, Steffen (2016) Det nyeste inden for rækkedyrkning. .

Blume, Steffen (2015) Erfaringer og nye trends i rækkedyrkning. .

Blume, Steffen (2014) Rækkedyrkning og grøngødninger - et godt match. .

Bosona, Techane and Gebresenbet, Girma (2018) Concetti di sostenibilità nell'industria alimentare. Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Energy and Technology, Uppsala, Sweden .

Bosona, Techane and Gebresenbet, Girma (2018) Modul 1: Organic products/Biolebensmittel/ Prodotti alimentari biologici. .

Bosona, Techane and Gebresenbet, Girma (2018) Module 8 Sustainability of Organic products/Nachhaltigkeitskonzepte ökologischer Produkte/Concetti di sostenibilità nell'industria alimentare. .

Bosona, Techane and Gebresenbet, Girma (2018) Prodotti alimentari biologici: definizione, principi e regole. Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Energy and Technology, Uppsala, Sweden .

Carter, Mette S. (2012) Find energien - fremtiden kommer. [Find the energy - the future is coming.] .

Chable, Véronique (2020) Participatory research for organic agriculture: the case of Brassica plant breeding in Brittany. .

Chable, Véronique (2020) Seed Diversity and Participatory Research for Organic Farming. .

Claussen, Ingrid C. and Bantle, Michael (2018) Module 7.1 Superchilling- General aspects/Superchilling-Verfahren - Generelle Aspekte und Potential der Technologie/Superchilling: Aspetti generali e potenziale della tecnologia. [Module 7.1 Superchilling- General aspects.] SINTEF Energi AS + Thermal energy, Trondheim, Norway .

Claussen, Ingrid Camilla and Bantle, Michael (2018) Superchilling: Aspetti generali e potenziale della tecnologia. SINTEF Energi AS, Dep. of Thermal Energy, Trondheim, Norway .

Cooper, Julia (2014) The need to recycle societal P in organic farming systems. .

D'Yvoire, Caroline; WARLOP, FRANCOIS; Świergiel, Weronika; Sigsgaard, Lene and Porcel, Mario (2016) Booklet of simplified methods for the monitoring of functional biodiversity in organic orchards. , http://ebionetwork.julius-kuehn.de/.

Deleuran, Lise C. (2016) Organic seed regulation. .

Eriksen, Jørgen (2016) MultiPlant. [MultiPlant.] .

Fenger, Morten (2013) BerryMeat forbrugerundersøgelser. Aarhus University .

Ferri, Serena; Moscetti, Roberto; Raponi, Flavio and Massantini, Riccardo (2018) Linee di processo degli ortofrutticoli biologici. Dipartimento per la Innovazione nei sistemi biologici, agroalimentari e forestali - DIBAF - Università degli Studi della Tuscia, Italia .

Ferri, Serena; Moscetti, Roberto; Raponi, Flavio and Massantini, Riccardo (2018) Module 6.2 Organic vegetable processing (2)/Ökologische Gemüseverarbeitung (2)/Processo degli ortofrutticoli biologici (2). .

Fog, E. (2015) ØKOLOGISK BIORAFFINERING - ERFARINGER FRA ORGANOFINERY-PROJEKTET. [Organic biorefinery - Experiences from the OrganoFinery Project.] .

Fog, E. (2015) Perspektiverne i OrganoFinery-projektet. [Prospects in the OrganoFinery Project.] .

Fog, Erik (2020) Få optimeret gødning fra biogasanlæg. [Get optimized fertilizer from biogas plants.] .

Fog, Erik (2017) Kan vi fremstille protein fra græs, og giver det nye opgaver til branchen? [Can we produce protein from grass, and will it generate new task for the contractor business?] .

Fog, Erik (2016) Production and use of legumes in Denmark – challenges and prospects.�Can changed use of legumes promote a more�sustainable / more organic agriculture? .

Fog, Erik (2016) Modeller og økonomi for bioraffineret proteinproduktion. [Models and economy in bio-refined protein production.] .

Fog, Erik (2016) Bæredygtigt foderprotein fra lokalproducerede grønne biomasser - resultat af gruppedrøftelser. [Sustainable feed protein from locally produced green biomasses - results from group discussions.] .

Fog, Erik (2016) Skitse til økologisk demonstrationsanlæg. [Draft on an organic biorefining demo-plant.] .

Fog, Erik (2015) Bioraffinering - et moderne kick til det naturvenlige landbrug. [Biorefinery - a modern kick to nature friendly agriculture.] .

Fog, Erik (2015) Perspektiverne i OrganoFinery-projektet. Møde i svineudvalget den 14. september 2015. [Prospects in the OrganoFinery project.] .

Fog, Erik (2015) Bioraffinering af grøn biomasse til protein, gødning og energi. [Biorefining of green biomass for protein, fertilizer and energy.] .

Fulchin, E.; Priori, S. and D'Avino, L. (2018) Guide sur les techniques de restauration du sol en viticulture. .

Hamann, Karen Thorsted (2016) Perspektiver for afsætning af økologisk græsprotein med udgangspunkt i markedet for foder til økologiske æglæggere. [Perspectives for marketing of organic grass protein with the offset in the market for organic feed for laying hens.] .

Hansen, Flemming (2013) Alternative metoder til konservering af kødprodukter. Danish Meat Research Institute .

Hauggaard-Nielsen, Henrik (2010) Lav-input landbrug med et output af både fødevare og bioenergi. Risø National Laboratory for Sustainable Energy, Technical University of Denmark , Biosystems.

Hauggaard-Nielsen, Henrik (2007) Hvor meget kan biobrændsstoffer til transport nedbringe CO2-udledningen? Risø National Laboratory for Sustainable Energy, Technical University of Denmark , Biosystems, Temadag om klimaændringer og CO2-målenes betydning for fremtidens planteavl. Landscentret, Skejby, Århus.

Hauggaard-Nielsen, Henrik (2007) Biomass and bioenergy in organic farming systems - The BioConcens project. Risø National Laboratory for Sustainable Energy, Technical University of Denmark , Biosystems, SOAR course "Research and Publication Biases" at Risø DTU.

Hauggaard-Nielsen, Henrik (2007) Bioethanol - fremtidens energi? Risø National Laboratory for Sustainable Energy, Technical University of Denmark , Biosystems, Forskningens døgn, Kalundborg Gymnasium.

Hauggaard-Nielsen, Henrik (2007) Dansk Landbrug som leverandør af energi og konverteringsteknologier - omkostninger for jorden? Risø National Laboratory for Sustainable Energy, Technical University of Denmark , Biosystems, Stevns og Omegns Frøavlerforening, Generalforsamling. Hårlev, Køge .

Hauggaard-Nielsen, Henrik (2007) Landbrugsafgrøder og leverandør af energi. Risø National Laboratory for Sustainable Energy, Technical University of Denmark , Biosystems, Oplæg ved kursus arrangeret af Agri Nord, Aalborg.

Hauggaard-Nielsen, Henrik (2006) Korn og halm til bioethanol – råvarepotentiale, -kvalitet og konverteringsteknologier. Risø National Laboratory for Sustainable Energy, Technical University of Denmark , Biosystems, Årsmøde Cerealienetværket, Hotel Frederik d. II, Slagelse.

Hessle, Anna (2017) Automatiska vägningar på bete. .

Höglund, Johan (2016) Parasitologi i teori och praktik. .

Ivemeyer, Silvia (2019) Kälber: Fütterung und kuhgebundene Aufzucht. Thüringer Ökoherz .

Jaeger, Maria (2016) Trait Atlas: Guidelines for standardized measurements of fertility-, health- and milk records. University of Kassel, Department of Animal Breeding, Germany-Witzenhausen .

Jensen, Martin (2012) Antibacterial effect of herbs and berries against Salmonella, Listeria and E. coli. Aarhus University .

Jensen, Martin and Grevsen, K. (2013) Dyrkning og forarbejdning af urter og bær med antibakterielle egenskaber. Aarhus Universiet .

Johansen, Anders and Carter, Mette S. (2011) Hvad har jordens kvalitet med klodens klima at gøre? Klimaændringer og landbrug – hvordan hænger det sammen? Folkeuniversitet, Hurup, Thy.

Johanssen, Juni Rosann E. and Sørheim, Kristin (2018) Velferdsprotokoller for husdyr. [Advancing Animal Welfare Assurance.] .

Knapic, M.; Priori, S. and D'Avino, L. (2018) Smernice za tehnike izboljšanja tal v vinogradih. .

Knubben-Schweizer, G. (2018) Die Bekämpfung des großen Leberegels beim Rind. Naturland Milchtage, Irschenberg.

Knubben-Schweizer, G. (2017) Leberegel – haben sie Bedeutung für Öko-Betriebe? [Livefluke - is it important for organic farms?]. , Schwifting, Germany.

KonKom, Projekt (2019) Basis-Schulung für neues Öko-Kontrollpersonal: Schulungsmaterialien. [Training for new organic certification personnel: training materials.] Universität Kassel, FG Ökologischer Land- und Pflanzenbau, D-Witzenhausen, FiBL Deutschland e.V., D-Frankfurt am Main und Bundesverband der Öko-Kontrollstellen e.V., D-Bad Brückenau .

Koopmans, Chris and Hondebrink, Merel (2019) Kenniscafé strokenteelt. .

Kopp, Christian and Bantle, Michael (2018) Module 4.4 Smart Drying/Möglichkeiten zur Überwachung der Produktqualität und Anpassung der Trocknungsbedingungen /Monitorare la qualità di un prodotto durante la disidratazione. [Module 4.4 Smart Drying.] SINTEF Energi AS + Thermal energy, Trondheim, Norway .

Kopp, Christian and Bantle, Michael (2018) Monitorare la qualità di un prodotto durante la disidratazione (Module 4.4). SINTEF Energi AS + Thermalenergy, Trondheim, Norway .

Kristensen, Hanne Lakkenborg (2019) Agro-Environmental Management 2019: Nutrient cycling and Environmental Management, Experimental exercises at Årslev Research Centre. AU-FOOD .

Kristensen, Hanne Lakkenborg (2019) Programme 3.-4. October 2019 Crop Nutrition and Physiology course. AU-FOOD .

Kristensen, Hanne Lakkenborg (2017) Agro-Environmental Management, Nutrient cycling and Environmental Management Experimental exercises at Årslev Research Centre 26.-27. Sept. 2017. Aarhus University , FOOD.

Kulig, Boris (2018) Help Manual – Google Drive Data Exchange – 2-Org-Cows Project. Universität Kassel, Institut für Agrartechnik, D-Witzenhausen .

Kulig, Boris (2016) Database guideline. Universität Kassel, Fachgebiet Agrartechnik, D-Witzenhausen .

Kvam, Gunn-Turid (2014) Utvikling av verdikjeder for økologisk mat. Norsk senter for bygdeforskning .

Lammerts van Bueren, Edith T.; Almekinders, Conny; Chable, Veronique; Bocci, Riccardo; Messmer, Monika; Weltzien, Eva; Rattunde, Fred and van de Vijver, Claudius (2020) Postgraduate course (‘Train-the trainers’) - Participatory Plant Breeding & Resilient Seed Systems: Options for Stakeholder Engagement and Benefit Sharing. .

Ligita, Melece (2012) Local Food Systems and Sustainability of Agriculture and Rural Areas. .

Lindhard, Hanne (2017) Svampe- og insektbekæmpelse med økologiske midler. .

Lübeck, Mette (2016) OrganoFinery. [OrganoFinery.] .

Løes, Anne-Kristin and Ahuja, Ishita (2019) Noen må ta seg av rest-råstoffene: Fisk og alger som gjødsel til planter. [Someone should utilise residual materials: Fish and seaweed as fertilisers for plants.] Norwegian Centres of Expertise Blue Legasea.

Løes, Anne-Kristin (2020) Presentasjon av aktuelle restråstoff. [A presentation of relevant residual materials from blue and green value chains in the county of Møre and Romsdal Norway.] .

Løes, Anne-Kristin (2020) Sett fra vårt ståsted:Landbrukets bidrag til bioøkonomien og sirkulær økonomi. [From our point of view, at NORSØK: The contribution of agriculture to bioeconmy and circular economy.] .

Løes, Anne-Kristin (2019) The role of organic farming in sustainable agricultural production. Norwegian Centre for Organic Agriculture (NORSØK), Tingvoll, Norway.

Løes, Anne-Kristin and Ahuja, Ishita (2020) Forsøk med marine restråstoff som gjødsel. [Studies of marine-derived fertilisers.] .

McKinnon, Kirsty (2017) Oppal av småplanter til skolehagen. [Raising transplants for the school garden.] Norsk senter for økologisk landbruk, Tingvoll.

McKinnon, Kirsty (2016) Høstarbeid i skolehagen - og kanskje en tyvstart på neste års våronn? [Autumn work in the school garden.] Norsk senter for økologisk landbruk, Tingvoll.

McKinnon, Kirsty (2015) Skolehage for morgendagens forvaltere. Naturfagsenteret, Oslo.

McKinnon, Kirsty and Pommeresche, Reidun (2014) Blå stappe og grønne guffekaker. Norsk senter for økologisk landbruk, Tingvoll.

McKinnon, Kirsty and Pommeresche, Reidun (2014) Skolehagens festbord. [A school garden feast.] Norsk senter for økologisk landbruk, Tingvoll.

Melander, Bo (2015) Økologiske Feltdage, 8-9 juni, 2015 Nyt dyrkningssystem med øget rækkeafstand i kornafgrøder. .

Messmer, Monika and Arncken, Christine (2014) Organic and Participatory Plant Breeding. Research Institute of Organic Agriculture FiBL, CH-Frick .

Mikkola, Minna (2009) Cultural sustainability of Finnish food system: Young consumers' approach. University of Helsinki, Ruralia Institute, http://www.helsinki.fi/ruralia/julkaisut/pdf/ESRS_Minna_Mikkola.pdf.

Moscetti, Roberto; Ferri, Serena; Raponi, Flavio and Massantini, Riccardo (2018) Linee guida per la trasformazione degli ortofrutticoli. Dipartimento per la Innovazione nei sistemi biologici, agroalimentari e forestali - DIBAF - Università degli Studi della Tuscia, Italia .

Moscetti, Roberto; Ferri, Serena; Raponi, Flavio and Massantini, Riccardo (2018) Module 6.1 Organic vegetable processing (1)/Ökologische Gemüseverarbeitung (1)/Processo degli ortofrutticoli biologici (1). .

Moscetti, Roberto; Raponi, Flavio; Ferri, Serena and Massantini, Riccardo (2018) Aspetti generali della disidratazione. Dipartimento per la Innovazione nei sistemi biologici, agroalimentari e forestali - DIBAF - Università degli Studi della Tuscia, Italia .

Moscetti, Roberto; Raponi, Flavio; Ferri, Serena and Massantini, Riccardo (2018) Module 4.1 Drying - general aspects/Allgemeine Aspekte der Lebensmitteltrocknung/Aspetti generali della disidratazione. .

Møllerhagen, Per Jarle (2019) BIDRAG PÅ MARKDAGER I PROSJEKTET POTETGIV. [Presentations given at Field days in the project "Organic potatoes in Mid-Norway – the potential of early cultivars and good agronomy" (POTETGIV).] NIBIO Apelsvoll, Apelsvoll.

Nolan, Stephen (2015) A Guide to White Clover. Teagasc, Athenry.

Olesen, Jørgen E. (2020) Organic farming as a climate solution? [Er økologisk jordbrug en klimavenlig løsning?] Aarhus University.

Pittia, P. (2018) Qualità degli alimenti: attributi e indici (Module 2.1). Università di Teramo, Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agro-alimentari e Ambientali, Teramo, Italy .

Pittia, Paola (2018) Trattamenti ad alta temperatura - aspetti generali (Modulo 5). Università degli Studi di Teramo, Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agroalimentari ed ambientali, Teramo, Italia .

Pommeresche, Reidun (2020) Bli kjent med jorda di - med praktiske øvelser. Norsk senter for økologisk landbruk, webinar.

Pommeresche, Reidun (2020) Meitemark og spretthaler er viktige makroorganismer i matjorda. Hva er deres liv og virke, og hvordan påvirkes de av landbruket? Norsk senter for økologisk landbruk, webinar.

Pommeresche, Reidun (2018) Jordliv og planter trengs for å lage og lagre karbon i jord. Foredrag på Fagdag om jord på Mære. NORSØK, Tingvoll, Norway.

Pommeresche, Reidun (2018) Karbonlagring i jord (innlegg og dikskusjonspanel). Norsk senter for økologisk landbruk .

Pommeresche, Reidun (2018) Makrofauna i jord - Meitemark og spretthaler. [Macrofauna in soil - earthworms and springtails.] NORSØK, Tingvoll, Norway.

Pommeresche, Reidun (2018) Plansjer Veileder til Jordlappen, stor og liten fil av samme plansjer. [Charts to Visual soil assessment (Jordlappen), the same charts, one large pdf and one smaller.] NORSØK, Tingvoll, Norway.

Pommeresche, Reidun (2018) Veileder til Jordlappen, Jordlappen Trinn 1 -kurs om jord. Visual soil assessment (Jordlappen), main instruction. NORSØK, Tingvoll, Norway.

Pommeresche, Reidun (2016) Visuell vurdering av jord – Visual soil evaluation (feltøvelser). .

Pommeresche, Reidun (2016) Visuell vurdering av jord – Visual soil evaluation (Foredrag). .

Pommeresche, Reidun (2016) Makrofauna i jord, spretthaler, midd og meitemark - mangfold og systematikk (foredrag). .

Pommeresche, Reidun (2016) Matjordas økosystem, funksjoner, sammenhenger og kretsløp (foredrag). NORSØK .

Pommeresche, Reidun (2016) Matjordas økosystem, praktiske øvelser om meitemark og spretthaler. .

Pommeresche, Reidun; Hansen, Sissel; Løes, Anne-Kristin and Sveistrup, Tore E. (2007) Meitemark og jordforbedring. Bioforsk Organic Food and Farming, Tingvoll,Norway.

Pommeresche, Reidun and McKinnon, Kirsty (2020) Jordkultur og jordøkologi - foredrag på web. Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) .

Pommeresche, Reidun and McKinnon, Kirsty (2014) Frø og spirer. [Seeds and sprouts.] Norsk senter for økologisk landbruk, Tingvoll.

Pommeresche, Reidun and McKinnon, Kirsty (2014) Studere meitemark i skolehagen. [Studying worms in the school garden.] Norsk senter for økologisk landbruk, Tingvoll.

Pommeresche, Reidun and McKinnon, Kirsty (2013) Dyrkingsforsøk i skolehagen - «Møkkaprosjektet». [Research in the school garden - "The shitproject".] Norsk senter for økologisk landbruk, Tingvoll.

Pommeresche, Reidun and McKinnon, Kirsty (2013) Livet i ferskvann. [Life in fresh water.] Norsk senter for økologisk landbruk, Tingvoll.

Pommeresche, Reidun and McKinnon, Kirsty (2013) Sjokoladekonfekt med urter. [Chocolate with herbs.] Norsk senter for økologisk landbruk, Tingvoll.

Pommeresche, Reidun and McKinnon, Kirsty (2013) Småkryp i skolehagen. [Small animals in the school garden.] Norsk senter for økologisk landbruk, Tingvoll.

Pommeresche, Reidun and McKinnon, Kirsty (2013) Trær, greiner og løv - biologi og bruk. [Trees, branches and leaves - biology and use.] Norsk senter for økologisk landbruk, Tingvoll.

Ponzio, Carlo (2011) From conventional to organic farming: aspects to consider. .

Priori, S. (2017) Ripristino della funzionalità dei suoli nelle aree degradate del vigneto con metodi biologici. [Recovering of soil functionality in degraded areas within vineyards through organic techniques.] CREA , Agriculture and Environment.

Priori, S. and D'Avino, L. (2018) Guideline for soil restoration techniques in vineyards. CREA .

Priori, S. and D'Avino, L. (2018) Linee guida per il ripristino della funzionalità del suolo nei vigneti. .

Rasmussen, Ilse A. (2011) Fact sheets for editors in Organic Eprints. International Centre for Research in Organic Food Systems (ICROFS).

Rasmussen, Ilse A. (2011) Presentation of Organic Eprints. ICROFS .

Rasmussen, Ilse A. (2011) Organic Eprints - training for National Editors. ICROFS .

Rasmussen, Ilse A. (2011) Organic Eprints - meeting for National Editors. ICROFS .

Rasmussen, Ilse A. and Jensen, Allan Leck (2013) User guide for Organic Eprints in English, French, Spanish, Portuguese, Czech and Turkish. International Centre for Research in Organic Food Systems (ICROFS).

Rittl, Tatiana and Pommeresche, Reidun (2021) Three collaborative projects on potato in Sunndal, Norway. Norsk senter for økologisk landbruk.

Rittl, Tatiana (2020) Biochar projects at NORSØK. NORSØK , Teams.

Salonen, Jukka (2017) Aluskasveja rikkakasvien kiusaksi. [Cover crops tease the weeds.] ProAgria, Hämeenlinna.

Salonen, Jukka (2016) Aluskasvien mahdollisuudet luomuviljan rikkakasveja vastaan. Luonnonvarakeskus (Luke) , Jokioinen.

Santucci, Fabio M. (2011) Farm management issues in organic agriculture. DSEEA - Section of Economics and Appraisal, Italy.

Santucci, Fabio M. (2011) Marketing issues in organic agriculture. DSEEA - Section of Economics and Appraisal, Perugia.

Serikstad, Grete Lene (2019) Presentasjon av støtteprosjekt for Organic-PLUS. [Presentation of a supportive action to Organic-PLUS.] Norwegian Centre for Organic Agriculture (NORSØK), Oslo.

Stan, Andreea and Badulescu, Liliana (2018) Indicatori di qualità e sicurezza per frutta e verdura - convenzionale vs. biologico (Modulo 2.3). Università di Scienze Agrarie e Medicina Veterinaria Centro di Ricerca per Studi sulla Qualità di Prodotti Alimentari ed Agricoli, Bucarest, Romania .

Sturm, Barbara and von Gersdorff, Gardis (2018) Essiccamento della frutta (Modulo 4.3). Universität Kassel, Fachbereich Ökologische Agrarwissenschaften, Fachgebiet Agrartechnik, Witzenhausen, Deutschland .

Sturm, Barbara and von Gersdorff, Gardis (2018) Essiccamento di erbe e spezie (Modulo 4.2). Universität Kassel, Fachbereich Ökologische Agrarwissenschaften, Fachgebiet Agrartechnik, Witzenhausen, Deutschland .

Svanäng, Karin and Björklund, Johanna (2009) Samarbete med lantbrukare om biologisk mångfald på gårdar. [Cooperation with farmers concerning biodiversity on farms.] SLU, Uppsala.

Sørheim, Kristin (2019) Barkekstrakt som middel mot parasittar hos sau og storfe. [Bark extract as a measure against parasites in sheep and cattle.] .

Sørheim, Kristin and Blomstrand, Berit Marie (2019) Kondenserte tanninar i bark frå norsk furu og gran – antiparasittiske effektar og potensiell kommersiell utnytting. [Condensed tannins in bark from Norwegian spruce and pine - antiparasitics effects and potential commercial utilisation.] Norwegian institute for organic agriculture.

Sørheim, Kristin (2018) Kalven, et sosialt dyr, gruppeoppstalling, beite til ungdyr, fasiliteter for ly og tilleggsfôring. Norwegian Centre for Organic Agriculture .

Tangolar, Semih; Priori, S. and D'Avino, L. (2018) Bağlarda toprak yapısını iyileştirme teknikleri kılavuzu. .

Tardaguila, J.; Priori, S.; D'Avino, L. and Moreda, E. (2018) Guía de técnicas de restauración de suelos degradados en viticultura. .

Thomsen, Lene and Bonde, Marianne (2018) Hvordan kan hytteklimaet forbedres i sommervarmen? .

Thorup-Kristensen, Kristian (2020) Organic food and climate. [Økologiske fødevarer og klima.] Copenhagen University , Dept. of Plant and Environmental Science.

Tvedegaard, Niels (2016) Eksempler på økonomien ved produktion af grønt protein. [Examples on the production economy of green protein.] .

Vaarst, Mette and Nalunga, Jane (2016) Agro-ecological system analysis (AESA) and farm planning. NOGAMU, Uganda, Kampala, Uganda.

Valero, Constantino (2019) Robótica y los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la UPM. [Robotics and SDGs at UPM.] Universidad Politécnica Madrid , Madrid, Spain.

WARLOP, FRANCOIS; D'Yvoire, Caroline; Świergiel, Weronika; Sigsgaard, Lene and Porcel, Mario (2017) Manuel des méthodes simplifiées pour suivre la biodiversité fonctionnelle en vergers de pommiers. , http://ebionetwork.julius-kuehn.de/.

Wibe, Atle (2019) Ozon (O3)-behandling av potet mot tørråte. [Treatment of potatoes with ozone against late blight.] Norwegian Centre for Organic Agriculture (NORSØK), Tingvoll, Norway.

This list was generated on Sun Jul 25 22:04:32 2021 CEST.