home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Browse eprints by Document Language

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Authors | Refereed | EPrint Type

Number of eprints: 117.

Ullvén, Karin and Alm, Jessica (Eds.) (2005) Ekologiskt lantbruk konferens 22-23 november 2005. Ultuna, Uppsala. Sammanfattningar av föredrag och postrar. SLU. Centrum för uthålligt lantbruk. [Organic farming conference 22–23 november 2005. Ultuna, Uppsala. Abstracts of lectures and posters. SLU. Centre for sustainable agriculture.] Centrum för uthålligt lantbruk.

Centrum för uthålligt lantbruk (Ed.) (2001) Ekologiskt lantbruk Ultuna 13 – 15 november 2001 sammanfattning av föredrag och postrar. .

{Organization} Centrum för uthålligt lantbruk. [Centre for Sustainable Agriculture.]

Alm, Jessica and Ullvén, Karin (Eds.) (2003) Ekologiskt lantbruk: Vägar, val, visioner. Sammanfattningar av föredrag, diskussioner och postrar. [Swedish conference on Organic Agriculture.] Centre for Sustainable Agriculture, Uppsala. Proceedings of Konferens Ekologiskt lantbruk, Ultuna, Sverige, 18-19 november 2003.

Aakkula, Jyrki (2004) Det finska jordbrukets alternativ och den ekologiska produktions möjligheter. Paper at: "Uppdatera dina kunskaper inom ekologin" : ekoseminar i S:t Michel 28.7.2004.

Alm, Jessica and Ullvén, Karin (2002) I HÄNDELSERNAS CENTRUM 2001. En presentation av verksamheten vid Centrum för uthålligt lantbruk. [In the centre of events 2001. A presentation of the work at the Centre for Sustainable Agriculture.] Centre for sustainable agriculture, CUL, Swedish University of Agricultural Sciences.

Andersson, Frida (2012) Rödklöver ger nyttigare mjölk. Uppsala Nya Tidning, 15 October 2012 (281), pp. 6-7.

Arvidsson, Katarina and Höglund, Johan (2018) Automatiska vägningar och selektiv avmaskning av nötkreatur på bete. . Online at https://www.slu.se/institutioner/husdjurens-miljo-halsa/forskning/forskningsprojekt/automatiska-vagningar-och-selektiv-avmaskning-av-notkreatur-pa-bete/, accessed on: 27 August 2018.

Åstrand, Björn (2005) Robust och kostnadseffektiv automatisering av mekanisk ogräsrensning för ekologisk odling av socker. [Robust and cost-effective automation of mechanical weed control for the cultivation of organic grown sugar beets.] In: Ekologiskt lantbruk konferens 22-23 november 2005. Ultuna, Uppsala. Sammanfattningar av föredrag och postrar. SLU. Centrum för uthålligt lantbruk., Federativ tryckeri AB, p. 329.

Bergkvist, Göran (2013) Vem är OSCAR? – understödjande grödor i odlingssystemet. [Who is OSCAR? - subsidiary crops in the cropping system.] Speech at: Regional växtodlings- och växtskyddskonferens i Uddevalle, Uddevalla, Sweden, January 10-11, 2013. [Completed]

Bernes, Gun; Parsons, David and Blanc, Mathilde (editor): Bernes, Gun (Ed.) (2019) Flera djurslag på gården? Nytt från institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, no. 5. Department of Agricultural Research for Northern Sweden, Umeå, Sweden.

Bertholtz, Erik (2015) Klippträda istället för svartträda – Icke-kemisk kvickrotsbekämpning i växande gröda. [Cut fallow as replacement for black fallow - Non chemical couch grass control in growing crops.] Magisterarbete thesis, Swedish University of Agricultural Sciene, S-Uppsala . . [Completed]

Bertholtz, Erik (2013) Inokulummängdens betydelse för utveckling av vetets stråbasröta orsakad Fusarium graminearum – Utvärdering av ett biotest. [The significance of the amount of inoculum for the development of fusarium foot rot of wheat caused by Fusarium graminearum.] Bachelor thesis thesis, Swedish University of Agricultural Sciences , Department of Forest Mycology and Plant Pathology. Självständigt arbete i biologi - kandidatarbete. Swedish University of Agricultural Sciences.

Björklund, Johanna and Rydberg, Torbjörn (2003) Att värdera uthållighet i lantbruket – genomgång av metoder för miljö- och naturresursanalys. Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernähung (BLE) / Federal Agency for Agriculture and Food BLE, Bonn, Germany.

Burmoi, Tauno (2004) Ekologisk växthusföretagare med know-how. Paper at: "Uppdatera dina kunskaper inom ekologin" : ekoseminar i S:t Michel 28.7.2004.

Cederberg, C; Wivstad, M; Bergkvist, P; Mattsson, B and Ivarsson, K (2005) Hållbart växtskydd. Analys av olika strategier för att minska riskerna med kemiska växtskyddsmedel. [Sustainable crop protection. Analyses of different strategies to reduce risks of pesticide use.] Rapport MAT21, no. 6. SLU , MAT21.

Centrum för uthålligt lantbruk, CUL (2003) Ekologiskt lantbruk – produktion och konsumtion RAMPROGRAM FÖR FORSKNING 2004–2007. Centre for Sustainable Agriculture .

Centrum för uthålligt lantbruk, CUL (2002) Beskrivningar av projekten inom Formas program för ekologisk produktion. Working paper, Centre for Sustainable Agriculture .

Centrum för uthålligt lantbruk, CUL (2000) Ekologiskt lantbruk – produktion och konsumtion. Ramprogram för forskning. 2000–2003. Centre for Sustainable Agriculture .

Ciszuk, Paul; Sjelin, Kjell and Sjelin, Ylwa (2002) Vandringshönshus med olika inredning, gruppstorlek och utfodringssystem. Ekologiskt lantbruk, no. 33. Centre for Sustainable Agriculture .

{Tool} Feed in organic production. [Foder i ekologisk produktion.] Creator(s): Danielsson, Dan-Axel. Issuing Organisation(s): Swedish board of Agriculture. Jordbruksinformation, no. JO16:12. (2016)

Drake, Lars and Björklund, Johanna (2001) Effekter av olika sätt att producera livsmedel – en inventering av jämförelser mellan ekologisk och konventionell produktion. Working paper, Centre for Sustainable Agriculture .

Ekelund, Lena (2003) På spaning efter den ekologiska konsumenten. En genomgång av 25 svenska konsumentundersökningar på livsmedelsområdet. Ekologiskt lantbruk, no. 39. Centre for Sustainable Agriculture .

Eksvärd, K.; Ögren, E.; Homman, K.; Andersson, O.; Berglund, K.; Eriksson, B.; Gäredal, L.; Pellas, G.; Sjöstedt, K.; Sjöstedt, M.; Wålstedt, T.; Nilsson, H.; Engström, U.; Ahde, E. and Ahde, I. (2001) Deltagande Forskning – Lärdomar, resultat och erfarenheter från Växthusgruppens arbete 1999–2000. [Participatory Research - Learning’s, results and experiences from the work in the greenhouse group 1999-2000.] Ekologiskt lantbruk, no. 31. Centre for sustainable agriculture .

Elwinger, Klas (2005) Ekologiskt foder – krävs det andra värphönsgenotyper? Ekologiskt lantbruk konferens 22-23 november 2005. Ultuna, Uppsala. Sammanfattningar av föredrag och postrar. SLU. Centrum för uthålligt lantbruk. [Nutrition of organic layers - do we need other genotypes?] In: Ekologiskt lantbruk konferens 22-23 november 2005. Ultuna, Uppsala. Sammanfattningar av föredrag och postrar. SLU. Centrum för uthålligt lantbruk., Federativ tryckeri AB, pp. 123-128.

Engström, Agr Lena and Lindén, AgrD Börje (2008) Kväveförsörjning i ekologiska odlingssystem med vall - höstraps - vete. [N-supply in organic crop systems with ley - winter oilseed rape - wheat.] Report, no. 16. .

Eriksson, Hanna (2020) Mjölkproduktion med ko och kalv tillsammans - så funkar det! [Milkproduction with cow and calf together - this is how it works!] Speech at: Alnarps mjölkdag, Alnarp and virtual meeting, 2020-11-10. [Completed]

Eriksson, Hanna (2020) Aktuell forskning om KoKalv-hållning inom mjölkproduktionen i Sverige. [On-going research about Cow-Calf-contact systems in Swedish milk production.] Speech at: Forskning och utveckling inom ekologisk produktion, 2020-10-15. [Completed]

Fall, Nils; Forslund, Kristina; Niskanen, Rauni and Emanuelson, Ulf (2005) Ekomjölk – djurhälsa i ekologiska mjölkbesättningar. [Organicmilk - animal health in organic dairy herds.] In: Ekologiskt lantbruk konferens 22-23 november 2005. Ultuna, Uppsala. Sammanfattningar av föredrag och postrar. SLU. Centrum för uthålligt lantbruk., SLU. Centrum för uthålligt lantbruk, p. 283.

Fall, PhD-student Nils and Emanuelson, Professor Ulf (2006) Pågående svenskt projekt: Djurhälsa i ekologiska mjölkbesättningar. [Ongoing Swedish project: Animal health in organic dairy farms.] Forskningsnytt om økologisk landbruk i Norden (1), p. 15.

Feng, Xinmei; Passoth, Volkmar and Schnurer, Johan (2005) Detektion och kvantifiering av mögel på spannmål med realtids PCR. [Detection and quantification of fungi in grain with real-time PCR.] In: Ekologiskt lantbruk konferens 22-23 november 2005. Ultuna, Uppsala. Sammanfattningar av föredrag och postrar. SLU. Centrum för uthålligt lantbruk., Federativ tryckeri AB, p. 284.

Forslund, Elisabeth (2020) SLU deltar i EU-projekt för robustare växthusodling. Viola, 2020 (8), pp. 30-31.

Früh, Barbara; Gunnarsson, Stefan; Bochicchio, Davide; Dippel, Sabine; Edwards, Sandra; Leeb, Christine; Lindgren, Kristina; Mejer, Helena and Prunier, Armelle (2011) Ekologisk Grisproduktion i Europa - Guide för förbättrad djurhälsa i ekologisk grisproduktion. [Organic Pig Production in Europe - Health Management in Common Organic Pig Farming.] FiBL-Teknisk Guide. Research Institute of Organic Agriculture (FiBL), CH-Frick.

{Tool} Feed for organic pigs. [Foder till ekologiska grisar.] Creator(s): Göransson, Leif. Issuing Organisation(s): Gård och djurhälsan. OK-Net EcoFeed-selected tool. (2009)

Granstedt, Artur (1999) Växtnäringens flöde genom jordbruk och samhälle – vägar att sluta kretsloppen. Ekologiskt lantbruk, no. 29. .

Gunnarsson, Stefan (2014) Healthyhen - Erfarenheter från ett projekt om hälsa och djurvälfärd hos ekologiska värphöns i Europa. [HealthyHen - Experiences from a project on health and welfare in European organic laying hens.] . [Completed]

Gunnarsson, Stefan (2012) Healthyhen - Studie av hälsa och djurvälfärd hos ekologiska värphöns i Europa. [HealthyHen - Epidemiology of health and welfare in European organic laying hens.] . [Completed]

Gunnarsson, Stefan (2012) Healthy hen - för att förbättra hälsa och djurvälfärd hos ekologiska värphöns i Europa. [“HealthyHen - Promoting good health and welfare in European organic laying hens.” Presentation of the HealthyHen project.] . [Completed]

Halling, Agr Dr Magnus A (2006) Ekologisk sortprovning av vallväxter. [Organic variety testing of forage crops.] In: Ekokonferensen Norrköping 19-21 November 2007, Sveriges lantbruksuniversitet, Centrum för uthålligt lantbruk, p. 136.

Hannukkala, Asko; Lehtinen, Ari and Lindqvist, Bengt (2004) Kontroll av potatisbladmögel inom ekologisk produktion. Paper at: "Uppdatera dina kunskaper inom ekologin" : ekoseminar i S:t Michel 28.7.2004.

Hanson, Marie and Båth, Birgitta (2010) Hur påverkar ympning växtnäringsupptagning och avkastning i ekologisk växthusgurka? Hushållningssällskapet Väst, Sverige.

Hessle, Anna (2017) Automatiska vägningar och selektiv avmaskning av nötkreatur på bete. . Online at http://agrovast.se/foi-program/not-och-lammkottsprogrammet/automatiska-vagningar-och-selektiv-avmaskning-av-notkreatur-pa-bete/, accessed on: 17 August 2018. [Completed]

Hessle, Anna (2017) Automatiska vägningar på bete. .

Hofmeijer, Merel A.J. and Verwijst, Theo (editor): Hofmeijer, Merel A.J. (Ed.) (2017) Viktiga ogräsarter i Östersjöregionen - Vanligt förekommande ogräs i ekologisk odling i sex länder kring Östersjön. [Geographical distribution of challenging weed species - Current knowledge in organic arable farming in the Baltic sea region.] Rostock University , Crop Health.

Höglund, Johan (2018) Parasitangrepp hos nötkreatur påverkas av ras. . Online at https://www https://www.slu.se/parasitangreppnotkreaturras.slu.se/, accessed on: 27 August 2018.

Höglund, Johan (2016) Parasitologi i teori och praktik. .

Höjer, Annika; Martinsson, Kjell and Gustavsson, Anne-Maj (2011) Fytoöstrogener i foder och mjölk – vad påverkar halterna? In: Bernes, Gun (Ed.) 14:e Regionala Jordbrukskonferensen för Norra Sverige, Department of Agricultural Research for Northern Sweden, Swedeish University of Agricultural Sciences, 1:2011, Rapport, pp. 20-21.

Holma, Ulla (2004) Ekologiska hönornas välbefinnande. Paper at: "Uppdatera dina kunskaper inom ekologin" : ekoseminar i S:t Michel 28.7.2004.

Holma, Ulla; Hänninen, Marja-Liisa; Virtala, Anna-Maija and Valros, Anna (2004) Ekologiska hönornas välbefinnande och äggens livsmedelssäkerhet ska klarläggas i Finland. Forskningsnytt om økologisk landbruk i Norden (3), pp. 14-15.

Høøk Presto, Magdalena; Andersson, Kristina and Lindberg, Jan Erik (2005) Foderförsörjning och välfärd i ekologisk grisköttproduktion. [Feed supply and welfare in organic pig meat production.] In: Ekologiskt lantbruk konferens 22-23 november 2005. Ultuna, Uppsala. Sammanfattningar av föredrag och postrar. SLU. Centrum för uthålligt lantbruk., Federativ tryckeri AB, pp. 190-194.

Jonsson, Karin (2019) Inventering av uppfödningssystem som tillåter ko-kalvkontakt i svenska mjölkbesättningar Inventory of young stock rearing systems allowing cow-calf contact in Swedish dairy farms. Masters thesis, Swedish University of Agricultural Sciences , Clinical Sciences. Master thesis in Veterinary Medicine, no. EX0869 2019. SLU, Uppsala.

Kahiluoto, Helena (2001) A systems approach to the management of arbuscular mycorrhiza. Forskningsnytt om økologisk landbruk i Norden (2), p. 9.

Kakriainen-Rouhiainen, Sanna (2004) Mjölktisteln under kontroll. Paper at: "Uppdatera dina kunskaper inom ekologin": ekoseminar, S:t Michel, Finland, 28.7.2004.

Kallela, Marja and Kairikko, Hanna (2003) Ekologisk blomkål till livsmedelsindustri - lovande resultat från finskt försök. Forskningsnytt om økologisk landbruk i Norden (2), p. 8.

Kivijärvi, Pirjo and Parikka, Päivi (2005) Bekämpning av bladsjukdomar inom ekologisk vinbärsodling är en utmaning. Forskningsnytt om økologisk landbruk i Norden (1), pp. 20-21.

Koikkalainen, Kauko (2004) Ekomjölkgårdarnas lönsamhet i Finland. Paper at: "Uppdatera dina kunskaper inom ekologin" : ekoseminar i S:t Michel 28.7.2004.

Koistinen, Riitta (2005) Full fart åt närproducerad mat i S:t Michel. Forskningsnytt om økologisk landbruk i Norden (2), pp. 4-5.

Koskimies, Heikki (2006) I Finland koncentreras rådgivningen på gårdsnivå. Forskningsnytt om økologisk landbruk i Norden (2), pp. 18-19.

Kujala, Jouni (2004) Marknadssituationen för ekologiska produkter och produktpriset i Norden. Paper at: "Uppdatera dina kunskaper inom ekologin" : ekoseminar i S:t Michel 28.7.2004.

Lagerberg, Charlotte (2000) Emergianalys – hur gör man? . Online at http://www.cul.slu.se/emergi/index.html.

Lajunen, Ari (2004) Ekoproduktion på mjölkgårdar - ett lönsamt alternativ? Forskningsnytt om økologisk landbruk i Norden (2), pp. 20-22.

Linder, Janne (2005) Kväveeffektivitet i ekologisk odling-slutsatser från gårdsstatistik. [Nitrogen efficiency in organic farming-conclusions from farm statistics.] In: Ekologiskt lantbruk konferens 22-23 november 2005. Ultuna, Uppsala. Sammanfattningar av föredrag och postrar. SLU. Centrum för uthålligt lantbruk., pp. 84-87.

Lindgren, Kristina; Gunnarsson, Stefan; Lindahl , Cecilia; Wiberg , Sofia and Roepstorff, Allan (2009) Inälvsparasiter i betesmark och hos grisar i ekologiska besättningar. JTI - Swedish Institute of Agricultural and Environmental Engineering, Uppsala, Sweden.

Lindö, Caroline (2018) Bakningsegenskaper hos vårvetesorter i Kvalitetskorn-projektet. [Baking characteristics of spring wheat accessions in the "Quality grains for Food"-project.] Lecture at: Field day in Trøndelag, Skjetlein, Trøndelag, 30.7.2018. [Completed]

Lindqvist, Isa (2005) Rovkvalster mot kvalster på växthusjordgubbe. Forskningsnytt om økologisk landbruk i Norden (1), pp. 5-7.

Lund, Vonne (2003) Djurhälsa och djurvälfärd i ekologiskt lantbruk. Centre for sustainable agriculture .

Lundin, Gunnar (2005) Radmyllning och kombisådd av flytande gödselmedel i ekologisk spannmålsodling. [Band Fertilizing and Combinated Drilling of Liquid Fertilizer for Cereals in Organic Farming.] In: Ullvén, Karin and Alm, Jessica (Eds.) Ekologiskt Lantbruk Konferens, 22-23 november 2005, Ultuna, Uppsala, Centrum för uthålligt lantbruk, p. 305.

Lundkvist, Anneli and Verwijst, Theo (2018) Väletablerad gröda och tajmad mekanisk bekämpning - bästa sättet att kontrollera ogräs! . [Completed]

Lundkvist, Anneli and Verwijst, Theo (2018) Inbjudan till möte – Resultat från EU-projektet PRODIVA. . [Completed]

Lundkvist, Anneli and Verwijst, Theo (2016) Presentation av Core Organic projektet PRODIVA vid fältvandring den 8 juni 2016 i Sala. . [Completed]

Miemois, Annika (2005) Recept ur marknadsförarens kokbok: ingredienser och tillredningsanvisningar för en inbjudande lägerskola : miljölägerskola Eco Learn. Jordbruk och livsmedelsekonomi, no. 65. Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi .

Muukka, Eija; Kuosmanen, Leena; Ylinampa, Meeri; Blomquist, Ulla; Kärkkäinen, Irma; Malaska, Kirsi; Soininen, Taira and Soininen, Jukka (2008) Lokal mat i Finlands kommuner - utredning över användningen av lokal mat i kommunala måltider. Savon koulutuskuntayhtymä publikationsserie A. Publikationer och rapporter, publikation, no. 4. EkoCentria .

Muuttomaa, Elina (2004) Odling av ekologisk humle i Finland. Forskningsnytt om økologisk landbruk i Norden (1), pp. 26-27.

Myrbeck, Åsa (2005) Harvning - inte bara en ogräsfråga. [Harrowing - not only for controlling weeds.] In: Ekologiskt lantbruk konferens 22-23 november 2005. Ultuna, Uppsala. Sammanfattningar av föredrag och postrar. SLU. Centrum för uthålligt lantbruk., Federativ tryckeri AB. [Unpublished]

Nordlund Othén, Janne (2016) SLU-nyhet: Diversifiering av grödor minskar ogräsproblem. .

Nyberg, Anna and Lindén, Börje (2008) Åkerbönor som förfrukt till vårsäd i ekologiskodling. [Faba beans as previous crop to spring cereals in organic farming.] Report, no. 15. SLU, Swedish University of agricultural sciences , Department of soil sciences.

Nyberg, Anna and Lindén, Börje (2000) Dokumentation av ekologiska växtodlingsgårdar i Västra Sverige 1996-98. [Documentation of organic arable farms in west Sweden 1996-98.] Reports from Department of Agricultural research Skara, Series B Crops and soils, no. 6. Swedish University of Agricultural Sciences .

Nykänen, Arja and Järvenpää, Markku (2004) Jord- och skogsbruksministeriets (MMM) program för forskning för ekologisk produktion 2003-2006. Paper at: "Uppdatera dina kunskaper inom ekologin": ekoseminar, S:t Michel, Finland, 28.7.2004.

Nykänen, Mirjam (2002) Ekologiskt socker passar till binas vinterutfodring. Forskningsnytt om økologisk landbruk i Norden (4), p. 16.

Olsson, Christian; Anderbrant, Olle and Löfstedt, Christer (2005) Dofter från choklad lockar inomhusfjärilar. [Chocolate odours are attractive to pyralid moths.] In: Ekologiskt lantbruk konferens 22-23 november 2005. Ultuna, Uppsala. Sammanfattningar av föredrag och postrar. SLU. Centrum för uthålligt lantbruk., Federativ tryckeri AB, p. 333.

Pallari, Maarit (2004) Ekostrategi för finska Lappland - grundad på utredning av eko-odlingens historia, nuläge och visioner. Forskningsnytt om økologisk landbruk i Norden (1), pp. 10-11.

Pfiffner, Lukas; Cahenzli, Fabian; Jamar, Laurent; Korsgaard, Maren; Weronika, Swiergiel and Sigsgaard, Lene (2019) Fleråriga blomsterremsor - ett verktyg för förstärkt växtskydd i äppelodlingar. Teknisk guide. Forschungsinstitut für biologischen Landbau, CH-5070 Frick.

Pfiffner, Lukas; Jamar, Laurent; Cahenzli, Fabian; Korsgaard, Maren; Weronika, Swiergiel and Sigsgaard, Lene (2018) Fleråriga blomsterremsor – ett verktyg för förstärkt växtskydd i äppelodlingar. Forschungsinstitut für biologischen Landbau, CH-5070 Frick.

Pyykkönen, Markus (1999) Olika stödformers inverkan på djurens välfärd. Paper at: NJF congress no. 21, Ås, Norway, 28 June - 1 July 1999.

Rehnström, Katarina (1999) Kycklingarna klarar fodervalet. Forskningsnytt om økologisk landbruk i Norden (1), pp. 14-15.

Ringselle, B.; Berholtz, E.; Magnuski, E.; BrandsÆter, L.O.; Mangerud, K. and Bergkvist, G. (2017) Klippträda för att ersätta svartträda. [Cut fallow to replace black fallow.] In: Nilsdotter-Linde, N. and Bernes, G. (Eds.) Vallkonferens 2017. Konferensrapport. 7–8 feb, Uppsala, Sveriges lantbruksuniversitet. Institutionen för växtproduktionsekologi, Uppsala, Rapport, no. 22, p. 172.

Rinne, Marketta; Nykänen, Arja; Nyholm, Laura; Hellämäki, Maria and Nousiainen, Juha (2004) Välj skördetidpunkten av rödklöver noggrant! Paper at: "Uppdatera dina kunskaper inom ekologin" : ekoseminar i S:t Michel 28.7.2004.

Roiha, Ulla (2001) Ekokors hälsa och välbefinnande i Södra Savolax, Finland. Forskningsnytt om økologisk landbruk i Norden (2), pp. 14-16.

Rölin, Åsa and Svanäng, Karin (2008) Pilotprojekt, Deltagardriven forskning på försöksgårdar. [Pilot project, Participatory research on regional research farms.] Hushållningssällskapet i Värmland och Centrum för uthålligt lantbruk, SLU, Uppsala .

Rydén, Reine (2003) MEDVINDENS TID Ekologiska Lantbrukarna och jordbrukspolitiken 1985–2000. Ekologiskt lantbruk, no. 36. Centre for Sustainable Agriculture .

Ryne, Camilla; Anderbrant, Olle; Löfstedt, Christer; Olsson, Christian; Svensson, Glenn; Jirle, Erling; Johnson, Karin and Söderman, Annika (2005) Förvirring – en framgångsrik metod att kontrollera inomhuslevande mottfjärilar. In: Ekologiskt lantbruk konferens 22-23 november 2005. Ultuna, Uppsala. Sammanfattningar av föredrag och postrar. SLU. Centrum för uthålligt lantbruk., Federativ tryckeri AB, p. 334.

Salminen, Metti (1999) Ekologisk odling och lin - ett nytt utvecklingsprojekt. Forskningsnytt om økologisk landbruk i Norden (1), p. 13.

Seuri, Pentti (2002) Kompost rekommenderas som källa till fosfor och kalium. Forskningsnytt om økologisk landbruk i Norden (2), p. 7.

Sigsgaard, Lene (2012) Äppelträffen 2012 - SLU. Speech at:

Solomon, Eva (2019) Ekologisk smågrisproduktion för livskraftiga grisar, foretag och miljön. Keynote presentation at: FoU-dagar 2019, Uppsala, 6-7 februar 2019.

Suojala, Terhi; Kallela, Marja; Nissinen, Anne and Vanhala, Petri (2001) Ekogrönsaker för industrins behov med stöd av forskningen. Forskningsnytt om økologisk landbruk i Norden (3), pp. 12-13.

Svanäng, K.; Roempke, G.; Eriksson, G.; Johansson, L-B.; Lund, T.; Karlsson, L.; Öhman, T.; Ihrsén, J.; Pettersson, O.; Eriksson, K. and Jacobsson, C. (2002) Deltagardriven forskning – Växtodlingsgruppen, resultat och utvärdering av arbetet under 1998 till 2001. [Participatory research - the crop production group, results and evaluation of the work during 1998 till 2001.] Ekologiskt lantbruk, no. 35. Centre for Sustainable Agriculture .

Svanäng, Karin and Björklund, Johanna (2009) Samarbete med lantbrukare om biologisk mångfald på gårdar. [Cooperation with farmers concerning biodiversity on farms.] SLU, Uppsala.

Svanäng, Karin; Roempke, Gösta; Eriksson, Göran; Johansson, Lars-Birger; Lund, Torvald; Karlsson, Lennart; Öhman, Tommy; Ihrsén, Jan; Pettersson, Owe; Eriksson, Kjell and Jacobsson, Christer (2002) Deltagerdriven forskning – växtodlingsgruppen: Resultat och utvärdering av arbetet under 1998 till 2001. Ekologiskt Lantbruk, no. 35. .

{Tool} SmartSOIL Tool. Creator(s): Taghizadeh-Toosi, Arezoo. Issuing Organisation(s): AU - Aarhus University. (2015)

Törner, Maria (2016) Solcellsvågar synar ungdjuren. Land Lantbruk, 16 June 2016, p. 15.

Tuori, Mikko (2004) Ekologisk utfodring har positiva effekter på mjölkens fettsyresammansättning. Paper at: "Uppdatera dina kunskaper inom ekologin" : ekoseminar i S:t Michel 28.7.2004.

Väisänen, Hanna-Maija (2002) Gödselns olika former i ekologisk växtproduktion - hur påverkar de den hygieniska kvaliteten? Forskningsnytt om økologisk landbruk i Norden (6), pp. 18-19.

Väisänen, Jaana (2004) Ekologiskt korn som en utmaning - slutsatser av projektet "Växtvigör för ekologiskt korn". Paper at: "Uppdatera dina kunskaper inom ekologin": ekoseminar, St. Michel, Finland, 28.7.2004.

{Tool} Database of soilborne pathogens of arable and horticultural crops. Creator(s): vanasperen, paulien. Issuing Organisation(s): Best4Soil. (2020)

Vanhala, Petri and Lötjönen, Timo (2004) Reglering av åkermolke och andra fleråriga ogräs. Forskningsnytt om økologisk landbruk i Norden (4), pp. 22-23.

Vehkasalo, Ville (1999) Ekoproduktionens utvecklingsalternativ bör begrundas. Forskningsnytt om økologisk landbruk i Norden (1), pp. 19-20.

Vestberg, Mauritz (2003) Hög skördepotential hos jordgubbe i ekologisk odling beror på markens biologiska egenskaper. Forskningsnytt om økologisk landbruk i Norden (2), pp. 14-16.

Wahlberg, Carolina (2012) Musselmjöl - nytt miljövänligt fodermedel. [Mussel meal - a new environmental-friendly feed ingredient.] Jordbruksaktuellt, 21 September 2012.

Waldenstedt, Lotta (2005) Ekologisk slaktkycklingproduktion - med fokus på kycklingarnas väl och ve. [Organic broiler production - with focus on bird welfare.] In: Ekologiskt lantbruk konferens 22-23 november 2005. Ultuna, Uppsala. Sammanfattningar av föredrag och postrar. SLU. Centrum för uthålligt lantbruk., Federativ tryckeri AB, pp. 129-131.

Wallenbeck, Anna; Lundeheim, Nils and Rydhmer, Lotta (2005) Djurmaterialets betydelse i ekologisk grisproduktion. [The importance of animal material in organic pig production.] In: Ekologiskt lantbruk konferens 22-23 november 2005. Ultuna, Uppsala. Sammanfattningar av föredrag och postrar. SLU. Centrum för uthålligt lantbruk., pp. 195-200. [Unpublished]

Weronika, Swiergiel; Märta, Johansson; Marco, Tasin; Joakim, Pålsson and Mario, Porcel (2017) Praktiska erfarenheter med blomsterremsor i äppelodling från forskning & praktik. Lecture at: Trädgårdskonferensen, Linköpling, Sweden, 2017-10-24. [Completed]

Widebäck, Lena (2017) Vägning på bete för koll på tillväxt. Nötkött, June 2017, p. 29.

Witter, Ernst (2005) Att hushålla med växtnäring – vilka verktyg ska vi använda? In: Ekologiskt lantbruk konferens 22-23 november 2005. Ultuna, Uppsala. Sammanfattningar av föredrag och postrar. SLU. Centrum för uthålligt lantbruk., Federativ tryckeri AB, pp. 146-147.

Wivstad, Maria (2005) Kemiska bekämpningsmedel i svenskt jordbruk – användning och risker för miljö och hälsa. [Pesticides in Swedish agriculture - use and risks for environment and human health.] Swedish University of Agricultural Sciences , Centre for sustainable agriculture.

Wivstad, Maria; Milestad, Rebecka and Lund, Vonne (2004) Regelverk – möjligheter och hinder att uppnå målen för ekologiskt lantbruk. Centre for sustainable agriculture .

Wivstad, Maria; Milestad, Rebecka and Lund, Vonne (2004) Regelverk – möjligheter och hinder att uppnå målen för ekologiskt lantbruk. [Framework of rules - possibilities and obsticles to achieve the goals for organic production.] Swedish University of Agricultural Sciences , Centre for sustainable agriculture.

This list was generated on Mon Mar 1 17:12:40 2021 CET.