home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Att värdera uthållighet i lantbruket – genomgång av metoder för miljö- och naturresursanalys

Björklund, Johanna and Rydberg, Torbjörn (2003) Att värdera uthållighet i lantbruket – genomgång av metoder för miljö- och naturresursanalys. Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernähung (BLE) / Federal Agency for Agriculture and Food BLE, Bonn, Germany.

[thumbnail of bjoerklund-rydberg-2003-naturresursanalys.pdf] PDF - English
4MB

Document available online at: http://www.cul.slu.se/information/publik/varderauthall.pdf


Summary

Indedning
Behovet av metoder för att värdera uthålligheten i
utvecklingen av vårt samhälle och i olika mänskliga
aktiviteter ökar i takt med vårt anspråk på världens
begränsade resurser. Det är svårt att hitta rätt i floden
av utarbetade metoder och beroende på hur vi definierar
uthållighet bör valet av metod bli olika. Det
krävs stor kunskap för att göra medvetna val i en enskild
analyssituation.
Syftet med denna rapport är att beskriva och diskutera
metoder som i olika sammanhang har använts i
analyser relaterade till uthållig markanvändning i
jordbruket. Förhoppningen är att rapporten ska tjäna
som underlag i diskussioner om hur uthållighet kan
mätas, och att den dessutom kan användas som guide
inför val av analysmetod. Det är viktigt att vara medveten
om att samtliga metoder är under stark utveckling
och att intentionen har varit att beskriva metoderna
så som de huvudsakligen används idag.
Analysmetoderna kan diskuteras ur olika perspektiv.
I detta arbete används ett systemekologiskt, där jordbruket
beskrivs som ett agroekosystem, uppbyggt av:
levande komponenter, så som människor, djur, växter,
svampar och mikroorganismer; samt icke levande
komponenter, som berg, jord, luft och vatten. Alla delar
i agroekosystemet är ömsesidigt beroende av varandra.
Dessutom påverkar och påverkas systemet av
de större ekologiska, ekonomiska och sociala system
som det är en del av.
Rapporten är inte tänkt som en handbok om metoderna.
För detta får man vända sig till de litteraturtips
som ges i sista delen av rapporten.
Förord
Denna rapport tar sin utgångspunkt i de arbeten och
diskussioner som ägde rum under doktorandkursen
”System Principles and Sustainability Assessments for
Ecological Land-Use”. Kursen hölls under vårterminen
2000 inom forskarskolan ResELU (Research
School for Ecological Land Use). Kursledare var Torbjörn
Rydberg, Steven Doherty och Lennart Salomonsson,
alla då verksamma vid CUL (Centrum för uthålligt
lantbruk), SLU. En engelsk sammanfattning av
arbetet i kursen finns i rapporten ”Ecosystem Properties
and Principles of Living Systems as Foundation
for Sustainable Agriculture – Critical reviews of environmental
assessment tools, key findings and questions
from a course process” utgiven av CUL, 2002.


EPrint Type:Report
Subjects: Knowledge management > Research methodology and philosophy > Systems research and participatory research
Research affiliation: Sweden > Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) > CUL - Centre for Sustainable Agriculture
Related Links:http://www.cul.slu.se/
Deposited By: Fredriksson, Pelle
ID Code:8750
Deposited On:19 Jun 2006
Last Modified:12 Apr 2010 07:33
Document Language:Swedish/Svenska
Status:Unpublished
Refereed:Not peer-reviewed
Additional Publishing Information:This is one of the country reports produced as part of the ERA Net scheme Core Organic. This reports are available as a book and can be ordered from BLE at geschaeftsstelle-oekolandbau @ ble.de.
An internet version is available at the Core Organic Web protal at www.coreorganic.org

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per month over past year

View more statistics