home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Klippträda för att ersätta svartträda

Ringselle, B.; Berholtz, E.; Magnuski, E.; BrandsÆter, L.O.; Mangerud, K. and Bergkvist, G. (2017) Klippträda för att ersätta svartträda. [Cut fallow to replace black fallow.] In: Nilsdotter-Linde, N. and Bernes, G. (Eds.) Vallkonferens 2017. Konferensrapport. 7–8 feb, Uppsala, Sveriges lantbruksuniversitet. Institutionen för växtproduktionsekologi, Uppsala, Rapport, no. 22, p. 172.

[thumbnail of bergkvist-et-al-vallkonferensen-2017.pdf]
Preview
PDF - Swedish/Svenska
428kB

Document available online at: https://www.slu.se/globalassets/ew/org/centrb/ekoforsk/resultat-2017/bergkvist-et-al-vallkonferensen-2017.pdf


Summary

Jordbearbetning är en effektiv kontrollmetod mot perenna ogräs, såsom kvickrot (Elymus repens L.), delvis på grund av att bearbetningen sönderdelar ogräsens underjordiska lagringsorgan (rhizom).
Jordbearbetning ökar dock risken för näringsläckage, och det är svårt att kombinera jordbearbetning med en växande gröda. I denna studie använde vi oss av en prototyp med vertikala diskar för att fragmentera kvickrotens rhizomer med minimal störning av jord och gröda. Målet var att utveckla en metod för kvickrotskontroll i gräs-klövergrödor med en kombination av rhizomfragmentering och putsning. Experimenten utfördes 2014 och 2015 i Uppsala, med rhizomfragmentering utförd innan sådd (TRF), i den växande grödan (SRF) eller både och (TRF + SRF). Rhizomfragmenteringen kombinerades med upprepad putsning och tre vallgrödor (vitklöver, italienskt rajgräs eller en blandning av båda) samt kontroll.
Resultaten visar att i gräs-klövergrödan minskade rhizomfragmenteringen vikten av kvickrotsrhizom, ökade mängden italienskt rajgräs och det fanns en tendens till ökad mängd vitklöver.
TRF och SRF hade liknande effekt på kvickrotsrhizomvikten, ca 40 % minskning jämfört med kontrollen, men SRF ökade mängden italienskt rajgräs mer än TRF. TRF + SRF hade större effekt än en enda fragmentering och reducerade kvickrotsrhizomvikten med 55 % jämfört med kontrollen, medan skottvikten av italienskt rajgräs tripplades. Upprepad putsning reducerade kvickrotsrhizomvikten med ca 75 % och när putsning kombinerades med rhizomfragmentering var det en tendens till ännu större minskning, ca 80 % i genomsnitt. Vår slutsats är att rhizomfragmentering med vertikala diskar kan användas både innan sådd och i den växande grödan för att förbättra kontrollen av kvickrot i en gräs-klövergröda.
The work of this paper is related to Task 1 in work package 2 of the FertilCrop Project - the control of weeds in reduced tillage systems.
The conference was directed towards researchers and stakeholders in forage crop production in the Scandinavian countries (In Swedish). There were about 300 participants, researchers, advisors, industry, officials and farmers.


EPrint Type:Conference paper, poster, etc.
Type of presentation:Poster
Subjects: Crop husbandry > Crop combinations and interactions
Crop husbandry > Soil tillage
Research affiliation: European Union > CORE Organic Plus > FertilCrop
Norway > NMBU - Norwegian University of Life Sciences
Sweden > Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) > Department of Crop Production Ecology
Related Links:http://www.fertilcrop.net
Deposited By: Willer, Dr. Helga
ID Code:32689
Deposited On:21 Feb 2018 17:47
Last Modified:22 Feb 2018 08:08
Document Language:Swedish/Svenska
Status:Published
Refereed:Not peer-reviewed

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per month over past year

View more statistics