home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Deltagerdriven forskning – växtodlingsgruppen: Resultat och utvärdering av arbetet under 1998 till 2001

Svanäng, Karin; Roempke, Gösta; Eriksson, Göran; Johansson, Lars-Birger; Lund, Torvald; Karlsson, Lennart; Öhman, Tommy; Ihrsén, Jan; Pettersson, Owe; Eriksson, Kjell and Jacobsson, Christer (2002) Deltagerdriven forskning – växtodlingsgruppen: Resultat och utvärdering av arbetet under 1998 till 2001. Ekologiskt Lantbruk, no. 35. .

[thumbnail of rapport35vaxtodling.pdf] PDF - English
330kB

Document available online at: http://www.cul.slu.se


Summary

De ekologiska lantbrukarna i Sverige har under lång tid utfört olika typer av utvecklingsarbete på gårdsnivå (Wivstad, 1999). I den fortsatta utvecklingen av ekologiskt lantbruk är det viktigt att ta tillvara dessa erfarenheter och kunskaper.
Deltagardriven forskning är en förändringsprocess (Ullmark, 1998) där aktiva lantbrukare, rådgivare och forskare arbetar i grupp utifrån gemensamma intresseområden. Syftet är att knyta ihop forskarnas, rådgivarnas och lantbrukarnas teoretiska och praktiska kunskaper och erfarenheter. Alla som medverkar i processen är lika viktiga och alla
parter som berörs av resultaten har möjlighet att påverka gruppens arbete och utveckling (Ullmark, 1998).
Tillsammans identifierar gruppen problem och använder/utvecklar för lantbrukaren relevanta försöks- och forskningsmetoder som kan bidra till att lösa de praktiska problem som lantbrukaren faktiskt ställs inför. Genom deltagardriven forskning kan lantbrukarna även få möjlighet till att påverka var och hur forskning bedrivs. Forskningsfrågorna kan hämtas från lantbrukssystemets olika delar samt göra gruppen medveten om hur olika delar påverkar helheten (Wivstad, 1999; Eksvärd et al, 2001). I förlängningen kan deltagarna bli informatörer och överföra idéer till andra lantbrukare (Ullmark, 1998).
Centrum för uthålligt lantbruk, CUL, placerat vid SLU, har sedan 1998 ansvarat för det tvärvetenskapliga projektet ”Deltagardriven forskning” som ett verktyg för regional utveckling av det ekologiska lantbruket. Det övergripande målet har varit att öka kunskapen om hur man kan åstadkomma uthålliga lantbrukssystem.
Projektet startade med sex delgrupper inriktade på följande områden: grönsaker – friland, grönsaker – växthus, höns, växtodling, biogas samt grisproduktion. Därefter har några tillkommit och några avslutats.
För aktuell information se hemsidan: www.cul.slu.se. Ytterligare beskrivning kan fås i ”Deltagardriven forskning – forskningsinriktad aktörssamverkan för svenskt lantbruk” (Eksvärd, i tryck).


EPrint Type:Report
Keywords:deltagardriven forskning; ekologisk växtodling; spannmål; vallbrott; kvävemineralisering; ogräsreglering; skörd
Subjects: Knowledge management > Research methodology and philosophy > Systems research and participatory research
Crop husbandry
Research affiliation: Sweden > Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) > CUL - Centre for Sustainable Agriculture
Deposited By: Fredriksson, Pelle
ID Code:299
Deposited On:16 Dec 2002
Last Modified:12 Apr 2010 07:27
Document Language:Swedish/Svenska
Status:Published
Refereed:Peer-reviewed and accepted

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per month over past year

View more statistics