home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Inokulummängdens betydelse för utveckling av vetets stråbasröta orsakad Fusarium graminearum – Utvärdering av ett biotest

Bertholtz, Erik (2013) Inokulummängdens betydelse för utveckling av vetets stråbasröta orsakad Fusarium graminearum – Utvärdering av ett biotest. [The significance of the amount of inoculum for the development of fusarium foot rot of wheat caused by Fusarium graminearum.] Bachelor thesis thesis, Swedish University of Agricultural Sciences , Department of Forest Mycology and Plant Pathology. Självständigt arbete i biologi - kandidatarbete. Swedish University of Agricultural Sciences.

[thumbnail of 29061.pdf]
Preview
PDF - Swedish/Svenska
858kB


Summary

Fusarium graminearum är en av de viktigaste patogenerna på stråsäd och orsakar stora förluster i skörd över hela världen. Den mest odlade stråsäden i Sverige är höstvete. F. graminearum producerar både sexuella och asexuella sporer för spridning. Flera faktorer påverkar produktionen av dessa sporer. Stråbasröta orsakad av Fusarium-släktet är en ekonomiskt viktig sjukdom som kan ge avkastningsförluster på mellan 35% och 61%. I detta försök har ett biotest utvärderats för förhållandet mellan inokulummängd och sjukdomsutveckling hos stråbasröta orsakad av F. graminearum. Sjukdomsindex visade på en tydlig trend med ökande symptom med ökad konidiekoncentration medan torrviktsresultatet inte uppvisade en lika tydlig trend. Biotestet ger ett relativt snabbt resultat och är enkelt att utföra. För säkrare resultat bör antalet plantor per koncentrationsgrupp utökas. Dessutombör symptomsavläsning ske med ett blindtest.


Summary translation

Fusarium graminearum is one of the most important pathogens on cereals and causes major crop losses around the world. The most cultivated cereal in Sweden is winter wheat. F. graminearum produces both sexual and asexual spores for dispersal. Multiple factors affect the production of these spores. Fusarium foot rot caused by Fusarium species is a disease of economical importance which can give crop yield losses between 35% up to 61%. In this trial a bioassay has been evaluated for the relation between dose and disease development by fusarium foot rot caused by F. graminearum. Disease index indicated a distinct trend with increasing symptom development with increasing conidia concentration while the dry weight matter result did not indicate a similar distinct trend. The bioassay gives a relatively quick result and is easy to execute. For a clearer result, more plants per concentration group should be used and a blind test should be used during the reading of symptoms.

EPrint Type:Thesis
Thesis Type:Other
Other Type:Bachelor thesis
Keywords:OSCAR, plant disease, plant pathology
Subjects: Soil > Soil quality > Soil biology
Crop husbandry > Crop health, quality, protection
Research affiliation: Sweden > Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) > Department of Crop Production Ecology
Sweden > Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) > Department of Forest Mycology and Pathology
H2020 or FP7 Grant Agreement Number:289277
Deposited By: Friberg, Dr Hanna
ID Code:29061
Deposited On:08 Jul 2015 08:08
Last Modified:08 Jul 2015 08:09
Document Language:Swedish/Svenska
Status:Published
Refereed:Not peer-reviewed

Repository Staff Only: item control page