home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Deltagardriven forskning – Växtodlingsgruppen, resultat och utvärdering av arbetet under 1998 till 2001

Svanäng, K.; Roempke, G.; Eriksson, G.; Johansson, L-B.; Lund, T.; Karlsson, L.; Öhman, T.; Ihrsén, J.; Pettersson, O.; Eriksson, K. and Jacobsson, C. (2002) Deltagardriven forskning – Växtodlingsgruppen, resultat och utvärdering av arbetet under 1998 till 2001. [Participatory research - the crop production group, results and evaluation of the work during 1998 till 2001.] Ekologiskt lantbruk, no. 35. Centre for Sustainable Agriculture .

[thumbnail of ekolantbruk35.pdf] PDF - English
375kB

Document available online at: http://www.cul.slu.se/information/publik/ekolantbruk35.pdf


Summary

Då arbetet i växtodlingsgruppen påbörjades var förväntningarna på deltagardriven forskning att den sammanlagda erfarenheten hos lantbrukare, forskare och rådgivare skulle bidra till utförandet av relevanta gårdsförsök. Lantbrukarna önskade dessutom sträva efter att öka och vidarebefordra den kunskap som fanns i gruppen, samt att få etablerade forskare att undersöka områden som praktikerna upplever som viktiga och svåra.
Redan i initialskedet slog växtodlingsgruppen fast att arbeta för att gemensamt identifiera problem och använda relevanta forskningsmetoder på gårdsnivå. Syftet var att genom olika odlingsåtgärder kunna förbättra förutsättningarna för ekologisk växtodling. Ett mål var att finna effektiva metoder för optimal växtnäringstillförsel i ekologisk produktion på lerjordar i Mälardalen. För närvarande saknas bra underlag för hur kväveleveransen varierar under säsongen framförallt till stråsäd. Detta påverkar i sin tur både skördeutfall, proteinhalt, miljöbelastning och ekonomi. Ett annat mål var att kunna reglera ogräsförekomsten, främst kvickrot och tistel, på ett effektivt sätt i växtföljden.
Motivationen för lantbrukarna har under projektets gång varit att främja det ekologiska lantbruket som helhet. Detta har möjliggjorts genom erfarenhetsutbyte på gruppträffar kombinerat med gårdsbesök där lantbrukarnas intressen och frågeställningar har varit drivande. Växtodlingsgruppen har på så vis initialt bidragit till ett lokalt utvecklingsarbete och en uppbyggnad av ökat kunnande inom ekologiskt växtodling.


EPrint Type:Report
Keywords:deltagardriven forskning, ekologisk växtodling, spannmål, vallbrott, kvävemineralisering, ogräsreglering, skörd
Subjects: Knowledge management > Research methodology and philosophy > Systems research and participatory research
Crop husbandry > Production systems
Crop husbandry > Weed management
Knowledge management > Research methodology and philosophy > Research communication and quality
Crop husbandry > Production systems > Cereals, pulses and oilseeds
Research affiliation: Sweden > Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) > CUL - Centre for Sustainable Agriculture
Related Links:http://www.cul.slu.se/information/publik
Deposited By: Fredriksson, Pelle
ID Code:2835
Deposited On:16 Jun 2004
Last Modified:12 Apr 2010 07:29
Document Language:Swedish/Svenska
Status:Published
Refereed:Not peer-reviewed

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per month over past year

View more statistics