home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Foderförsörjning och välfärd i ekologisk grisköttproduktion

Høøk Presto, Magdalena; Andersson, Kristina and Lindberg, Jan Erik (2005) Foderförsörjning och välfärd i ekologisk grisköttproduktion. [Feed supply and welfare in organic pig meat production.] In: Ekologiskt lantbruk konferens 22-23 november 2005. Ultuna, Uppsala. Sammanfattningar av föredrag och postrar. SLU. Centrum för uthålligt lantbruk., Federativ tryckeri AB, pp. 190-194.

[thumbnail of hook_presto190_194.pdf] PDF - English
53kB

Document available online at: http://www.cul.slu.se/information/publik /konfrapport2005.pdf


Summary

Foder i ekologisk produktion ska till huvuddelen vara hemmaproducerat. Begränsade möjligheter att använda tillgängliga foderresurser och fodertillsatser innebär svårigheter när det gäller att tillgodose djurets behov av livsnödvändiga aminosyror. Detta kan försämra produktionen och ger ett försämrat proteinutnyttjande med förluster av kväve till miljön som följd. En viktig del i ekologisk grisproduktion är att djuren kan utföra sina naturliga beteenden. Tillgången till grovfoder ger längre ättider och bidrar till minskad förekomst av aggressioner och stress. Hälsoläget hos grisar påverkas av inhysningsform och klimat och kan därför skilja mellan utomhus- och inomhusproduktion.
Projekt Eko-gris syftar bl.a. till att undersöka hur lägre innehåll av aminosyror i fodret samt hur olika inhysningssystem påverkar slaktsvinens produktion, slaktkroppsegenskaper, köttkvalitet och grisarnas beteende. Vidare studeras förekomst av parasiter och infektionssjukdomar.
Produktion och beteende påverkades inte av fodrets aminosyrainnehåll, men skiljde mellan ute- och innegrisar. Lägre aminosyranivå inverkade inte negativt på grisarnas dagliga viktökning. Varken foderutnyttjande eller slaktkroppskvalitet skiljde signifikant mellan grupperna. Inte heller påverkades grisarnas beteenden av fodrets aminosyranivå. Grisarna i utomhussystemet växte snabbare än inomhusgrisarna (910 mot 821 g; p<0,001), men ingen skillnad förelåg i foderutnyttjande (34,3 mot 35,5 MJ/kg viktökning; p=0,203). Inte heller fanns någon signifikant skillnad i slaktkroppens köttinnehåll (56,8 mot 57,9 %; p=0,134). Beteendestudierna visade att utomhusgrisarna rörde sig betydligt mer än inomhusgrisarna. Det fanns även en tendens till att de bökade mer. ”Nosa”, ”nafsa”, ”knuffa” och ”bita-svans” förekom oftare inne än ute.


EPrint Type:Conference paper, poster, etc.
Type of presentation:Paper
Subjects: Animal husbandry > Health and welfare
Animal husbandry > Feeding and growth
Research affiliation: Sweden > Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) > Department of Animal Nutrition and Management
Sweden > Swedish University of Agricultural Sciences (SLU)
Sweden
Sweden > Formas
Deposited By: Høøk Presto, Magdalena
ID Code:6575
Deposited On:16 Jan 2006
Last Modified:12 Apr 2010 07:32
Document Language:Swedish/Svenska
Status:Published
Refereed:Not peer-reviewed

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per month over past year

View more statistics