home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Regelverk – möjligheter och hinder att uppnå målen för ekologiskt lantbruk.

Wivstad, Maria; Milestad, Rebecka and Lund, Vonne (2004) Regelverk – möjligheter och hinder att uppnå målen för ekologiskt lantbruk. [Framework of rules - possibilities and obsticles to achieve the goals for organic production.] Swedish University of Agricultural Sciences , Centre for sustainable agriculture.

[thumbnail of malregler_2004.pdf] PDF - English
2MB

Document available online at: http://www.cul.slu.se/information/publik/malregler_2004.pdf


Summary

Vi har i detta arbete analyserat KRAVs regelverk i relation till det ekologiska lantbrukets mål. Vi har bland annat ställt frågan om regelverket fungerar bra som instrument för att främja dessa mål. För att vidga perspektiven har vi också diskuterat styrkor och svagheter med frivilliga regelverk mer generellt. Ett regelverk bygger på en mängd kompromisser och kan omöjligt vara så flexibelt som man skulle önska. Regler skulle idealt behöva anpassas till i stort sett varje gård eller produktionsenhet. Det är mycket svårt att skriva regler som varken är för övergripande eller för precisa. Ekologisk produktion baserad på KRAVs regler behöver vara ett tydligt alternativ med miljöfördelar till en icke certifierad konventionell produktion för att motivera ett merpris och ett samhällsstöd.
Vi har identifierat en rad målkonflikter och konstaterar att det finns behov av att arbeta vidare med hur prioriteringar bör göras mellan olika mål. Det är viktigt att utreda grunden, både vad gäller fakta och värderingar, till de prioriteringar som gjorts vid skrivningen av dagens KRAV-regler.
Det är betydelsefullt att det finns möjlighet att påverka och förändra regelverket, vilket KRAV också byggt in i sitt sätt att arbeta. En öppen diskussion om regler och mål för ekologiskt lantbruk behöver ständigt hållas levande. KRAV har hittills varit mycket framgångsrik när det gäller att kommunicera sitt budskap gentemot konsumenterna. Man har också lyckats ena de stora marknadsaktörerna inom den svenska livsmedelssektorn i ett gemensamt arbete mot mer uthållig livsmedelsproduktion. Vi har i rapporten pekat på flera utmaningar när det gäller utvecklingen av regelverket. Det är också en stor utmaning för organisationen KRAV att även i fortsättningen kunna behålla sin unika position inom livsmedelssektorn. Regelverket behöver balanseras så att både lantbrukarnas och konsumenternas förtroende och intresse för ekologiska produkter vidmakthålls och helst ökar. Arbetet som lett fram till denna rapport ska ses som en förstudie till ett intressant och viktigt forskningsfält. Det handlar till exempel om hur regelverk kan användas som verktyg i miljöarbete och om hur ett regelverk bör vara utformat för att hantera frågor som berör lantbrukets hållbarhet. Vår förhoppning är att detta arbete kommer att följas upp av djupare tvärvetenskapliga studier inom området.


Summary translation

This report is an analysis of the national framework for rules of organic farming in Sweden and it´s relation to achieving the goals for organic farming.

EPrint Type:Report
Keywords:organic farming, framework, KRAV, utmaningar, rules
Subjects: Values, standards and certification > Regulation
Values, standards and certification > Evaluation of inputs
Values, standards and certification > Consumer issues
Research affiliation: Sweden > Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) > CUL - Centre for Sustainable Agriculture
Deposited By: Fredriksson, Pelle
ID Code:5507
Deposited On:07 Sep 2005
Last Modified:12 Apr 2010 07:31
Document Language:Swedish/Svenska
Status:Published
Refereed:Not peer-reviewed
Additional Publishing Information:ISBN:91-576-6625-3

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per month over past year

View more statistics