home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Browse eprints by Document Language

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Authors | Refereed | EPrint Type

Number of eprints: 197.

Not peer-reviewed

De Cock, Lieve and Van Waes, Johan (Eds.) (2012) De Biologische landbouw in Vlaanderen: Onderzoek 2011-2012. [Organic Food and Farming in Flanders: Research 2011-2012.] NOBL, Vlaanderen.

Brouwer, André (Ed.) (2010) Biomonitor 2009 – cijfers en trends. [Biomonitor (organic monitor) 2009 – figures and trends.] Biomonitor Jaarrapport . .

Bakker, Johan and Brouwer, André (editor): Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (Ed.) (2011) Monitor duurzaam voedsel 2010. [Monitor sustainable food 2010.] Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Balen, Derk van (2013) ploegen of niet ploegen. [To plough or not to plough.] Ekoland, July 2013, 33 (7/8), pp. 14-16.

Balen, Derk van (2012) mechanisatie in dienst van bodembeheer. [mechanisation serving soil management.] Ekoland, May 2012, 32 (5), pp. 12-13.

Beeckman, Annelies and Delanote, Lieven (2013) Vlinderbloemigen tillen stikstofvoorziening naar een hoger niveau. [Legumes lift nitrogen supply to a higher level.] CCBT, Belgium.

Beeckman, Annelies; Dewaele, Karel and Delanote, Lieven (2014) Rassenkeuze erwten en veldbonen in combinatie met triticale. [Variety choice of peas and faba beans together with triticale.] Working paper.

Beliën, Tim (2013) Samen op zoek naar oplossingen voor probleemplagen in de biologische teelt van houtig kleinfruit. [Participatory research on pests and diseases in berries.] CCBT, Belgium.

Bestman, Monique; Cuijpers, Willemijn and Baars, Ton (2003) Zelfmedicatie door varkens in de biologische veehouderij: Deskstudie naar een nieuw concept voor diergezondheidszorg. Ideeën voor praktijk en onderzoek. [Self-medication by pigs in organic livestock farming.] Louis Bolk Instituut Publications, no. LV50. Louis Bolk Instituut and Agro Eco Consultancy , Livestock production.

Bestman, Monique and Wagenaar, Jan-Paul (2009) Biologische leghennen: gezond, gezonder, gezondst. [Organic laying hens: healthy, healthier, healthiest.] Louis Bolk Instituut .

Bestman, Monique (2015) Bomen voor Buitenkippen. [Trees for chickens.] Louis Bolk Instituut, Driebergen.

Bestman, Monique (2014) KAT kijkt strenger. [KAT's requirements for outdoor range areas are stricter.] Pluimveehouderij, 20 June 2014, 44, pp. 24-25.

Bestman, Monique (2013) In alle rust. [In peace.] Pluimveehouderij, 18 October 2013, 43, pp. 30-31.

Bestman, Monique (2013) Biovermeerdering in de lift. [Organic poultry breeding on the rise.] Pluimveehouderij, 31 May 2013, 43, p. 15.

Bestman, Monique (2013) Pluimvee en boomgaard in symbiose. [Symbiosis between poultry and orchard.] Ekoland, May 2013, 5/13, pp. 12-13.

Bestman, Monique (2013) Broer van de hen afmesten. [Fattening the brother of the laying hen.] Pluimveehouderij, 29 March 2013, 43, p. 12.

Bestman, Monique (2013) Veren tussen het fruit. [Feathers between the fruit.] Pluimveehouderij, 18 January 2013, 44, pp. 22-23.

Bestman, Monique and Boosten, M. (2013) Buitenlust. [Pleasure Outside.] Pluimveehouderij, 6 September 2013, 43, pp. 26-27.

Bestman, Monique; Verwer, C and Heerkens, Jasper (2016) Resultaten onderzoek bio ook interessant voor gangbaar. [Results of organic poultry study also relevant for conventional poultry systems.] Pluimveehouderij, 15 January 2016, 46 (Januar), pp. 22-24.

Bestman, Monique; Verwer, C; Leenstra, Ferry; Niekerk, van, T and Reuvekamp, Berry (2013) Gelijkspel. [Feather pecking damage the same in organic and free range hens.] Pluimveehouderij, 16 August 2013, p. 29.

Bestman, Monique and Verwer, Cynthia (2014) Algen in kippenvoer. [Algae in chicken feed.] Pluimveehouderij, 28 February 2014, 44, pp. 24-25.

Bestman, Monique and Vogel, Tessa (2014) In grasland meeste risico. [AI risk greatest in outdoor range areas with grasses.] Pluimveehouderij, 30 May 2014, 44, pp. 30-31.

Bikker, P; Binnendijk, G.P. and van der Peet-Swering, C.M.C. (editor): Wageningen UR, Livestock Research (Ed.) (2011) Opname van gras- en mengkuil door dragende biologische zeugen. [Intake of grass silage or mixed grass silage of pregnant sows.] Wageningen UR, Livestock Research.

Bikker, P. and Binnendijk, G.P. (2012) Grass silage in diets for organic growingfinishing pigs. .

Bikker, P.; Harn, J.; Groenenstein, C.M.; Wit, J. de; Bruggen, C. and Luesink, H.H. (2013) Stikstof- en fosforexcretie van varkens, pluimvee en rundvee in biologische en gangbare houderijsystemen. [Nitrogen and phosphorus excretion of pigs, poultry and cattle in organic and conventional farming systems.] WOt-werkdocument , no. 347. Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu, Wageningen.

Bloksma, Joke (2000) Soil management in organic fruit growing. Paper at: Symposium Organic Fruit HRI / EMRA / ADAS, Wye College, Ashford (Kent), 16-17 October 2000.

Bloksma, Joke; Jansonius, PieterJans; Zanen, Marleen and Brouwer, Gerjan (2001) Informatie en literatuur voor de biologische fruitteelt : Information and literature for organic fruit growing. Louis Bolk Instituut Publications, no. LF64. Louis Bolk Instituut , Fruit growing.

Bokhorst, J.G. (2011) Bemesting in de biologische akker- en tuinbouw bij bodems met een hoge fosfaattoestand. [Fertilizer use on organic arable and horticultural farms on phosphate rich soils.] Louis Bolk Instituut, Driebergen.

Bokhorst, J.G. and Janmaat, Leen (2013) Bio-landbouw toegerust voor fosfaatkringlopen: goede bodemstructuur en bodemleven bron van fosfaat. [Organic agriculture well equipped for phosphate cycling: good soil structure and healthy soil life are a source of phosphate.] Ekoland, July 2013, 33 (7/8), pp. 22-23.

Bokhorst, Jan G. (2010) Bemesting in de biologische akker- en tuinbouw bij bodems met een hoge fosfaattoestand. [Fertilizer use on organic arable and horticultural farms on phosphate rich soils.] Louis Bolk Institute, Driebergen.

Bokhorst, Jan G. and Staps, J.J.M. (2010) Vervolgonderzoek verhoogde nikkelgehalten in grondwater in de provincie Flevoland. [Follow-up study increased nickel levels in ground water in the Flevoland province.] Louis Bolk Instituut, Driebergen.

Bont, Yoni; Magendans, Denise; van Nes, Hester; Oude Lenferink, Kirsten; Spit, Jan Jelle and Verkuijl, Marc (2009) Sturende factoren voor verhoging van vet- en eiwit gehalten in biologische geitenmelk. [Influencing fat and protein content in organic dairy goat's milk.] Biogeit rapport, no. 15. Louis Bolk Instituut .

Borsten, Jos (2012) Geitenbrij op een rij: De fokkerijpraktijk in de biologische melkgeitenhouderij nader bekeken, is er gevaar voor inteelt? [Billy goat soup : A closer look has been taken at the breeding practise of organic dairy goat farms; can inbreeding become a serious threat?] Louis Bolk Instituut, Driebergen.

Bos, M; de Wit, Jan and Smeding, Frans (2010) Nut & Natuur Overijssel: Meerwaarde, benutting en borging van groene grondstoffen uit natuurgebieden in Overijssel; praktische bijdragen aan een bio-based economy vanuit landbouw en natuurbeheer. [Benefits from nature - Agricultural value, applicability and safe-guarding of green resources from nature reserves.] Louis Bolk Instituut .

Bos, M. (2010) Biologie van de Jacobskruidaardvlo: Longitarsus jacobaeae: en internationale ervaringen met de beheersing van Jacobskruiskruid. [Biology of the Ragwort Flea Beetle: Longitarsus jacobaeae: and international experiences in the biological control of Ragwort.] Louis Bolk Instituut .

Bos, Merijn M. (2011) Bloeiend Bedrijf - biodiversiteit inzetten tegen landbouwplagen. [Flowering Farm - apply biodiversity against pests.] Ekoland, September 2011 (9), pp. 22-23.

Bos, Merijn M. and Luske, Boki (2012) Bijen en bestuiving: Boer en honingbij zijn onlosmakelijk verbonden. [Bees and crop pollination - Farmers and Honey bees are inextricably connected.] Ekoland, September 2012, pp. 10-11.

Bracke, Marc; Aarnink, Andrè and Vermeer, Herman M. (2014) Extra snijmais goed voor welzijn varkens. V-focus, December 2014, Decemb, pp. 34-35.

Brouwer, Gerjan and Timmermans, B.G.H. (2012) Bemesting biologische fruitteelt. [Organic fruit fertilization.] Louis Bolk Instituut , Driebergen.

Brouwer, Gerjan; Timmermans, B.G.H. and Kamp, van der, Joris (2015) Kleinfruit klimaatneutraal telen: Bemesting en diesel leveren grootste bijdrage aan de carbon footprint van bio kleinfruittelers. [ Climate-neutral production of soft fruit : Nutrient and diesel use contribute most to carbon footprint of organic soft-fruit production.] Ekoland, March 2015, march, pp. 26-27.

Burgt, Geert-Jan H.M. (2012) PlantyOrganic: bedrijfsontwerp. [PlantyOrganic: farm design.] Louis Bolk Instituut, Driebergen.

Burgt, Geert-Jan H.M. and Rietberg, P.I. (2012) Toepassing van maaimeststoffen: Van Strien 2011. [Practice of cut and carry fertilizers: Van Strien 2011.] Louis Bolk Instituut Publications, no. 2012-027 LbP. Louis Bolk Instituut, Driebergen.

Burgt, Geert-Jan H.M. and Staps, J.J.M. (2010) Minder en Anders Bemesten. Onderzoeksresultaten tuinbouw op zand. Van Lierop 2008-2010. [Fertilise less and differently: Experimental results horticulture on sand. Van Lierop 2008-2010.] Louis Bolk Institute, Driebergen.

Burgt, Geert-Jan H.M.; Werkman, Douwe and Bus, Michiel (2012) PlantyOrganic: Voortgang 2012. Louis Bolk Instituut, Driebergen.

Bus, C.B. and Verstegen, H.A.G. (editor): Wageingen UR, Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (Ed.) (2010) Vervroeging gewasgroei bij biologische aardappelen. [Acceleration organic potato crop growth.] Biokennis. Wageningen UR, Praktijkonderzoek Plant & Omgeving.

Cuijpers, Willemijn and Hospers-Brands, Monique (2008) Helpmeststoffen: Beschikbaarheid en opname van stikstof in de biologische teelt van zomertarwe. [Additional fertilizers: Availability and uptake of nitrogen in organic spring wheat.] Louis Bolk Instituut .

Cuijpers, Willemijn; Janmaat, Leen and van der Burgt, Geert-Jan (2008) Bodemgezondheid in de biologische kasteelt, Deel 2: ziektewerendheid tegen bodemgebonden schimmels. [Soil health aspects in organic greenhouse production, part 2: disease suppression of soil fungi.] Louis Blk Instituut publications, no. LB25. Louis Bolk Instituut .

Cuijpers, Willemijn; Smeding, Frans and van der Burgt, Geert-Jan (2008) Bodemgezondheid in de biologische kasteelt Deel 1: definitiestudie. [Soil health aspects in organic greenhouse production part 1.] Louis Bolk Instituut publications, no. LB24. Louis Bolk Instituut .

Cuijpers, Willemijn and van der Burgt, Geert-Jan (2008) Bodemvitaliteit in de biologische kasteelt: Effect van grondbewerking en introductie van regenwormen op de bodemstructuur. [Soil vitality in organic glasshouse crops.] Louis Bolk Instituut publications, no. LB23. Louis Bolk Instituut .

Cuijpers, Willemijn; França, Soraya; Debode, Jane and Hospers-Brands, A.J.T.M. (2015) Stuurbaar bodemleven? Effect van lignine-rijke gewasresten op Verticillium. [Guiding soil life: Effect of lignin-rich crop residues on Verticillium.] Louis Bolk Instituut, Driebergen.

Cuijpers, Willemijn and Janmaat, Leen (2015) Digestaat: Benutting Organische Kringloopstikstof. [Digestate: Making use of nitrogen in biodigester waste.] Louis Bolk Instituut, Driebergen.

Cuijpers, Willemijn and Janmaat, Leen (2014) Compost composities: Bodem, bemesting en ziektewering. [Compost compositions: Soil, fertilization and disease suppression.] Louis Bolk Instituut, Driebergen.

Cuijpers, Willemijn and Janmaat, Leen (2012) Biowisselkas: Bredere vruchtwisseling voor een gezondere bodem. [Organic greenhouse intercropping: Broadening crop rotations for a healthier soil.] Louis Bolk Instituut, Driebergen.

Cuijpers, Willemijn and Water, van de, Martin (2015) Toepassing gefilterd digestaat in de biologische fruitteelt: Resultaten demo 2014. [Application of filtered digestate in organic orchards.] Louis Bolk Instituut, Driebergen.

De Boer, H.C. and Van Eekeren, N. (2007) Bodemverdichting door berijden bij zodebemesten: effecten op opbrengst en voederwaarde van gras-klaver, bodemstructuur en biologische bodemkwaliteit. [Soil compaction due to trafficking during slurry injection: effects on yield and nutritional value of grass-clover, soil structure and biological soil quality.] Report, no. 47. Wageningen UR , Animal Sciences Group / Veehouderij.

De Cock, L; De Meyer, P; de Wit, Jan; Lauwers, L and Wolput, B (2009) Achtergrondstudie bij de subsidies voor de biologische land- en tuinbouw in Vlaanderen. [Background study: subsidies for organic agriculture and horticulture in Flanders.] Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek ILVO , Merelbeke.

De Cock, Lieve; Lauwers, Ludwig; Van Huylenbroeck, Guido; Krosenbrink, Erik; Govaerts, Wim; Calus, Mieke; Mondelaers, Koen; Verbeke, Wim; Kerselaers, Eva and Delvaux, Lionel (2005) Biologische landbouw: Mens, Markt en Mogelijkheden. [Organic Farming: People, Market and Possibilities.] LannooCampus, Tielt.

de Gode, Ron (2018) Hoe verhoog je bodemvruchtbaarheid en hoe meet je het? Resultaten van het EU-project FertilCrop, Core Organic. [Results from the FertilCrop Project.] Poster at: WUR, LSG Bodembiologie & bodemvruchtbaarheid, Wageningen, The Netherlands, January 17, 2018. [Completed]

De Mey, Karen; De Cock, Lieve and Van Lierde, Dirk (2007) Mogelijkheden tot optimalisatie en structurering van het Vlaamse landbouwonderzoek in de biologische sector. [Opportunities for optimisation and structuring of organic food and farming research in Flanders.] ILVO-Mededelingen, no. 19. ILVO, Merelbeke.

de Vries, Anneke and de Wit, Jan (2007) Kristallisaties en biofotonen: Verschillen in melkkwaliteit tussen biologische bedrijven in beeld gebracht. [Biophotons and biocrystallisations: quality presentation of organic dairy.] Louis Bolk Publications, no. LV67. Louis Bolk Instituut .

de Vries, Anneke and de Wit, Jan (2006) Rantsoen en melkvetzuren: Verschillen in melkkwaliteit tussen biologische bedrijven in beeld gebracht. [Effect of different feed components on the fatty acid composition of organic cow milk.] Louis Bolk Publications, no. LV64. Louis Bolk Instituut .

de Wit, Jan and de Vries, Anneke (2007) Meer goede vetzuren in biologische melk: Het verhogen van het CLA en Omega-3 gehalte. [More positive fatty acids in organic milk: Increasing CLA and omega-3 fatty content.] Louis Bolk Publications, no. LV68. Louis Bolk Instituut .

Dekker, P.H.M.; van Zeeland, M. and Paauw, J.G.M. (editor): Wageningen UR, Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (Ed.) (2010) Levenscyclusanalyse groencompost: grootschalig en zelf composteren. [Life cycle analysis green compost: large-scale and self-compost.] Biokennis. Wageningen UR, Praktijkonderzoek Plant & Omgeving.

Deru, Joachim; Eekeren, N. van and Boer, H. de (2010) Beworteling van grasland - een literatuurstudie: Nutriëntenopname in relatie tot bewortelingsdiepte en - intensiteit; factoren en potentiële maatregelen die de beworteling beïnvloeden. [Rooting of grassland: a literature review on nutrient uptake in relation to rooting depth and density, and on potential measures to stimulate deep and dense rooting of grass.] Lous Bolk Instituut, Driebergen, Netherlands.

Dewaele, Karel; Beeckman, Annelies and Delanote, Lieven (2015) Rassenkeuze erwten en veldbonen in combinatie met triticale. [Variety choice of pea and faba bean together with triticale.] Working paper.

Dewaele, Karel; Delanote, Lieven and Beeckman, Annelies (2015) Meer eigen eiwitproductie met mengteelten van granen en peulvruchten. [More on-farm protein production with mixed crops of cereals and grain legumes.] Poster at: TAM Agroecology in action, Leuven, Belgium, November 16th, 2015. [Completed]

Dewaele, Karel; Delanote, Lieven and Temmerman, Femke (2015) Samengestelde kruisingspopulaties: alternatief veredelingsconcept in granen? [Composite cross populations: alternative breeding concept in cereals?] Poster at: TAM Agroecology in action, Leuven, Belgium, November 16th, 2015. [Completed]

Dewitte, Justine (2013) Gebruik je koepel optimaal! [Optimising the use of polytunnels during the summer.] CCBT.

Duyvesteijn, R.G.E.; Breeuwsma, S.J.; van der Helm, F.P.M.; van der Lans, A.M. and de Boer, M. (editor): Wageningen UR, PPO Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit (Ed.) (2010) Biologische beheersstrategie van Valse Meeldauw in zonnebloem. [Organic controlstrategy of downy mildew in sunflower.] Biokennis. .

Eekeren, N. van; Kortstee, Harry; Loefs, Renske and Boxtel, Maria (2011) Geitenvlees in beweging. [Goat meat on the rise.] Ekoland, November 2011, pp. 22-23.

Evenhuis, Bert (editor): Wagingen UR, Communication Services (Ed.) (2011) Beheersing valse meeldauw in de uienteelt. [Controlling false mildew in onion breeding.] Biokennis Bericht. Wageningen UR, Communication Services.

Evers, Aart; de Haan, Michel; Water, Kees and Jager, Jakob (editor): Wageningen UR Livestock Research (Ed.) (2010) Parktische kostprijs biologische melk 2010. [Practical cost price organic milk.] Biokennis. Wageningen UR Livestock Research.

Finke, E. and Wit, J. de (2010) De harde cijfers uit de strategiegroep. [Hard figures from the strategy group.] Natuurweidekrant, July 2010, pp. 5-8.

Govaerts, Wim and Eekeren, N. van (2010) Kostprijsberekening biologische geitenmelk. [Calculation of production costs for organic goat milk.] Louis Bolk Instituut, Driebergen.

Groenenstein, C.M.; Wit, J. de and Bruggen, C. van (2015) Stikstof- en fosfaatexcretie van gangbaar en biologisch gehouden landbouwhuisdieren. Herziening excretieforfaits Meststoffenwet 2015. [Nitrogen and phosphorus excretion by conventionally and organically managed livestock: Revision of the excretion coefficients in the Manure and Fertilisers Act (2015).] .

Groot, Maria (editor): Wageningen UR, Communication Services (Ed.) (2011) Biologisch melkvee natuurlijk gezond Het stalboekje Melkvee in de praktijk. [Organic dairy natural healthy The stablebook Dairy in practice.] Biokennis Bericht. Wageningen UR, Communication Services.

Groot, Maria (editor): Wageningen UR, Communication Services (Ed.) (2011) Biologisch pluimvee natuurlijk gezond Het stalboekje Pluimvee in de praktijk. [Organic poultry natural health The stablebook Poultry in practice.] Biokennis Bericht. Wageningen UR, Communication Services.

Groot, Maria (editor): Wageningen UR, Communication Services (Ed.) (2011) Biologische varkens natuurlijk gezond Het stalboekje Varkenshouderij in de praktijk. [Organic pigs natural healthy The stablebook Pig breeding in practice.] Biokennis Bericht. Wageningen UR, Communication Services.

Groot, Maria; Kleijer-Ligtenberg, Gerdien and Van Asseldonk, Tedje (editor): Wageningen UR RIKILT (Ed.) (2010) Stalboekje varkens: natuurlijk gezond met kruiden en andere natuurproducten. [Stablebook pigs: Natural healthy with herbs and other nature products.] Biokennis. Wageningen UR RIKILT.

Groot, Maria; Kleijer-Ligtenberg, Gerdien; Van Asseldonk, Tedje and Hansma, Hanneke (editor): Wageningen UR (Ed.) (2011) Stalboekje melkvee: natuurlijk gezond met kruiden en andere natuurproducten. [Stablebook dairy: natural healthy with herbs and other natural products.] Biokennis Stalboekje. RIKILT Wageningen UR.

Groot, Maria; van Asseldonk, Tedje and van der Kamp-Puls, Ineke (editor): Wageningen UR RIKILT (Ed.) (2010) Stalboekje pluimvee: natuurlijk gezond met kruiden en andere natuurproducten. [Stablebook poultry: natural healthy with herbs and other nature products.] Biokennis. Wageningen UR RIKILT.

Heerkens, JLT (2012) HealthyHens: bevorderen van gezondheid en welzijn bij bio-leghennen in Europa. [HealthyHens: promoting health and welfare of organic laying hens in Europe.] In: De Cock, Lieve and Van Waes, Johan (Eds.) De Biologische landbouw in Vlaanderen : Onderzoek 2011-2012. NOBL/ILVO, Merelbeke, pp. 134-135.

Hendriks, dr. Karina and Stobbelaar, dr. Derk Jan (2003) Landbouw in een leesbaar landschap: hoe gangbare en biologische landbouwbedrijven bijdragen aan landschapskwaliteit / Agriculture in a legible landscape: how conventional and organic farms contribute to landscape quality. Thesis, Wageningen University , Land Use Planning Group. Alterra Scientific Contributions, no. 10. Blauwdruk, Wageningen (ISBN 90-75271-09-3).

Hop, M.E.C.M. and van Leijden, J. (editor): Wageningen UR, Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (Ed.) (2009) Verbreding assortiment biologische boomkwekerij. [Broadening organic tree nursery assortment.] Biokennis. Wageningen UR, Praktijkonderzoek Plant & Omgeving.

Hospers-Brands, A.J.T.M.; Anema, D. and Bus, Michiel (2014) PlantyOrganic; Voortgang 2013. Louis Bolk Instituut.

Hospers-Brands, A.J.T.M. and Burgt, Geert-Jan H.M. (2013) Verkenningen organische stof: Proefbedrijf Vredepeel. [Prospective study on Organic Matter: Experimental site Vredepeel.] Louis Bolk Instituut, Driebergen.

Hospers-Brands, A.J.T.M. and Burgt, Geert-Jan H.M. (2013) Verkenningen organische stof; Proefbedrijf Vredepeel. [Prospective study on Organic Matter: Experimental site Vredepeel.] Louis Bolk Instituut , Driebergen.

Hospers-Brands, A.J.T.M.; Burgt, Geert-Jan H.M. and Strien, J. van (2013) Optimalisatie bemesting Van Strien: Voortgang 2012. [Optimalisation of the fertilisation at Van Strien: 2012.] Louis Bolk Instituut, Driebergen.

Hospers-Brands, A.J.T.M.; Ji, Yongran; Struik, P.C. and Lammerts van Bueren, E.T. (2014) Perspectieven voor veredeling op stikstofefficientie bij sluitkool: Literatuuroverzicht. [Perspectives for breeding for nitrogen efficiency in head cabbage: Literature review.] Louis Bolk Instituut Publication, no. 2014-014 LbP. Louis Bolk Instituut , Driebergen.

Hospers-Brands, A.J.T.M.; Lamers, J.; Cuijpers, Willemijn and van den Broek, R. (2015) Samen met ondernemers naar een weerbare bodem: Bodemweerbaarheid in de praktijk. Louis Bolk Instituut.

Hospers-Brands, A.J.T.M.; Pollema, Thomas and Bus, Michiel (2016) Planty Organic - Voortgang 2015. [Planty Organic: results 2015.] Louis Bolk Instituut, Driebergen.

Hospers-Brands, A.J.T.M. and Strien, J. van (2015) Bemesting met maaimeststoffen bij Van Strien - Samenvattend eindrapport 2011 - 2015. [Fertilisation with cut-and-carry fertilisers at Van Strien - Summarising final report 2011 - 2015.] .

Hospers-Brands, A.J.T.M. and Strien, J. van (2015) Optimalisatie bemesting Van Strien: Voortgang 2014. [Optimization of fertilization Van Strien farm; results 2014.] Louis Bolk Instituut, Driebergen.

Hoste, Robert (editor): LEI Wageningen UR (Ed.) (2011) Kostprijsberekening biologische varkensbedrijven 2009. [Calculation of the cost price organic pig business 2009.] LEI Wageningen UR.

Janmaat, Leen (2015) Jaar van de Bodem blijft inspireren: ook bedrijfsleven zet zich in voor verantwoord bodembeheer. [The International Year of Soils is a constant source of inspiration: Agri-businesses also committed to sustainable soil management.] Ekoland, July 2015, juli, pp. 16-17.

Janmaat, Leen (2015) Op zoek naar het ideale bodemprofiel: Over kruimige aarde, rode en grauwe wormen, pendelaars en wel of niet frezen. [In search of the ideal soil profile: Crumbly soil, red and grey worms, soil crawlers and the pros and cons of rotary tillage.] Ekoland, February 2015, nov, p. 21.

Janmaat, Leen (2015) Compost power: Compost maakt akkerbouw en tuinderij minder afhankelijk van dierlijke mest. [Compost power: Compost reduces dependence on livestock manure in arable farming and horticulture.] Ekoland, January 2015, jan , pp. 16-19.

Janmaat, Leen (2014) Op zoek naar de ideale aardappel: Introductie van nieuwe generatie resistente aardappelrassen kost veel tijd en moeite. [In search of the ideal potato: Introduction of a new resistant potato varieties.] Ekoland, December 2014, dec, pp. 30-31.

Janmaat, Leen (2013) KennisCoalitie Organics: nieuw samenwerkingsverband in onderwijs. [The Organics Knowledge Coalition: a new collaborative partnership in agricultural education.] Ekoland, January 2013, jan , p. 25.

Janmaat, Leen (2013) De in's en out's van moderne hybridisatie van groenterassen: hybridezaden kunnen door traditionele methoden of door genetische modificatie technieken worden ontwikkeld. [The ins and outs of modern hybridization of vegetable varieties: hybrid seeds can be developed through traditional methods or through genetic modification techniques.] Ekoland, 2013 (9), pp. 22-23.

Janmaat, Leen (2012) Bolkpionier Jan Bokhorst gaat met pensioen : Eigen identiteit van de biologische landbouw moet onderscheidend zijn. [Jan Bokhorst, pioneer of Louis Bolk Institute, retires: "Own identity of organic farming should be distinctive".] Ekoland, January 2012, 32 (1), pp. 22-23.

Janmaat, Leen (2011) Landbouw, natuur en de rol van boer en overheid - een interview met Geert de Snoo. [Agriculture, nature and the role of farmers and government - an interview with Geert de Snoo.] Ekoland, September 2011 (9), pp. 12-13.

Jansma, J.E.; Dekking, A.J.G.; Migchels, G.; de Buck, A.J.; Ruijs, M.N.A.; Galema, P.J. and Visser, A.J. (editor): Wageningen UR, Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (Ed.) (2010) Agromere: Stadslandbouw in Almere, van toekomstbeelden naar ontwerp. [Urban agriculture in Almere, from future scenario towards design.] Wageingen UR, Praktijkonderzoek Plant & Omgeving.

Jansma, J.E.; Dekking, A.J.G.; Migchels, G.; de Buk, A.J.; Ruijs, M.N.A.; Galema, P.J. and Visser, A.J. (editor): Wageningen UR, Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (Ed.) (2010) Bijlagen behorend bij Agromere rapport: Stadslandbouw in Almere. [Enclosure’s belonging to Urban agriculture in Almere.] Wageningen UR, Praktijkonderzoek Plant & Omgeving.

Johnson, Mike (2011) Afrikaanse landbouwgigant wordt langzaam wakker. [African agriculture giant is slowly awakening.] Ekoland, September 2011 (9), pp. 26-27.

Kijlstra, Dr. Aize; Cornelissen, Jan; Jongert, Dr. Erik and de Craeye, Stephane (2007) Effect of rodent control on Toxoplasma gondii infections in animal friendly pig farms with a rodent problem. ASG Wageningen University and Research Centres Reports, no. 59. Animal Sciences Group of Wageningen UR , Animal Production.

Kijlstra, Prof.Dr. Aize; Hoogenboom, Dr. Ron and Traag, Dr. Wim (2008) Controlling egg dioxin levels from laying hens with outdoor run. Animal Sciences Group of Wageningen UR , Animal Production.

Klop, A.; Zonderland, J.L. and Van Riel, J.W. (editor): Wageningen UR Livestock Research (Ed.) (2010) Fasevoeding met maïsmeel bij biologisch melkvee. [Phase feeding with maize with organic dairy cattle.] Biokennis. Wageningen UR Livestock Research.

Koopmans, Chris and Janmaat, Leen (2014) Equivalentie van het EKO-keurmerk: Vergelijkende studie naar Europese Biologische Pluslabels. [Equivalency of the EKO label: Comparative study of European 'organic-plus' labels.] Louis Bolk Instituut , Driebergen.

Koopmans, Chris; van Veluw, Kees and Wijnands, F.G. (2011) Participatieve ontwikkeling: Samenwerking in een vraaggestuurde context van de biologische landbouw. [Participatory development: Cooperation in the demand-driven context of organic farming.] Louis Bolk Instituut, Driebergen.

Lammerts van Bueren, E.T.; Nuijten, E.H.A.C.P. and Tiemens-Hulscher, Marjolein (2012) Effect van selectie onder biologische en gangbare omstandigheden bij ui. [Effect of selection of union under organic and conventional environment.] Louis Bolk Instituut Publications, no. 2012-040 LbP. Louis Bolk Instituut, Driebergen.

Meeusen, Marieke; Koopmans, Chris; Stortelder, A.; Zaalmink, W. and Prins, H. (2015) Natuur & biodiversiteit in de biologische markt: Verkenning van de mogelijkheden om natuur en biodiversiteit in de biologische markt te verwaarden. [Nature, biodiversity and the organic market: Exploring opportunities for market development.] Louis Bolk Instituut, Driebergen.

Nauta, Wytze J. and Staps, J.J.M. (2011) Kansen voor pluimveemest in de gehele biologische productieketen. [Chances for poultry manure in the whole organic production chain.] Louis Bolk Institute, Driebergen.

Niekerk, van, Thea; Reuvekamp, Berry and Bestman, Monique (2013) Database in de maak. [Developing a new database.] Pluimveehouderij, 8 February 2013, 43, pp. 26-27.

Nuijten, E.; Janmaat, Leen and Lammerts van Bueren, E.T. (2012) Nieuwe wegen voor de veredeling van gewassen voor kleine markten: Sleutelelementen voor vruchtbare samenwerking in de keten. [New ways for breeding and selecting small scale crops: key elements for fruitfull cooperation in the chain.] Louis Bolk Instituut, Driebergen.

Nuijten, E. and Prins, Udo (2014) Lupineveredeling voor Nederlandse bodems: De eiwitrijke lupine is een veelbelovend gewas, LBI werkt aan het verbeteren. [Lupin breeding for Dutch soils: Lupin is a promising protein crop, the Louis Bolk Institute is developing improved varieties.] Ekoland, December 2014, dec, pp. 22-23.

Nuijten, E. and Prins, Udo (2014) Eindrapportage 2012-2014 Praktijknetwerk: Natuurgrond, graan en onkruid. [Final report 2012-2014. Farmers' network for "Weed management in organic cereal crops grown in conservation areas".] Louis Bolk Instituut, Driebergen.

Pfiffner, Lukas (2017) Regenwormen – Architecten van vruchtbare grond. FiBL-Brochure. FiBL, BioForum Vlaanderen vzw, CH-Frick.

Plomp, Marleen; Prins, Udo; van Schooten, Herman and Pinxterhuis, J.B (editor): Wageningen UR Livestock Research (Ed.) (2010) Regionale rantsoenen voor melkvee. [Regional feed for dairy cows.] Wageningen UR Livestock Research.

Potters, Jorieke and van Leeuwen, Michaela (editor): Wageningen UR, Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (Ed.) (2010) Beeldvorming over biologische landbouw onder studenten en docenten in het groen onderwijs. [Image of organic agriculture among students and teachers of green education.] Wageningen UR, Praktijkonderzoek Plant & Omgeving.

Prins, Udo; de Vries, Anneke and Deru, Joachim (2010) Vermindering uitspoeling nutriënten in het Drentsche Aa gebied: Verslaglegging maatregelen op bedrijfsniveau: Demopercelen grasklaver en direct zaaien snijmaïs. [Reduced nutrient leaching in the Drentsche Aa region: Reporting measures at farm level: Demomstration plots grass clover and direct sowing maize.] Louis Bolk Institute.

Prins, Udo (2015) Lupine voor menselijke consumptie: teelthandleiding. [Lupin for human consumption: A growers' manual.] .

Prins, Udo and Bos, Merijn M. (2011) Natuurlijk boeren - boeren en natuurbeheerders werken samen in Brabant. [Farming in a natural way - farmers and nature conservationalists work together in North Brabant.] Ekoland, September 2011 (9), pp. 16-17.

Prins, Udo and Nuijten, E. (2014) Brood van natuurakkers: Maatwerk maakt het telen van broodtarwe op natuurakkers mogelijk. [Bread from conservation areas: Tailored approach makes it possible to grow baking-quality wheat in conservation areas.] Ekoland, November 2014, nov, pp. 14-15.

Pronk, Annette and Groeneveld, Roel (editor): Wageningen, Plant Research International (Ed.) (2010) Groene grondbedekking in de biologische boomkwekerij. [Green soil covering in the organic tree nursery.] Biokennis. Wageningen, Plant Research International.

Reuvekamp, B.F.J. and van Niekerk, Thea (editor): Wageningen UR Livestock Research (Ed.) (2010) Daglichtmanagement bij (opfok)leghennen. [Day light management with (breed) laying-hens.] Biokennis. Wageningen UR Livestock Research.

Royer, E. and Lebas, N. (2010) Invloed van cadmiumconcentraties in minerale of plantaardige grondstoffen op deze gehaltes in bloed en nieren van vleesvarkens. [Influence of cadmium concentrations in mineral or vegetable raw materials on the levels in blood and kidneys of pigs.] Poster at: Mini-symposium nieuwe voedselveiligheidsrisico's, Wageningen (The Netherlands), June 23, 2010.

Ruis, Marko (editor): Wageningen UR, Communication Services (Ed.) (2011) Welzijn biologisch melkvee. [Well-being organic dairy.] Biokennis Bericht. Wagningen UR, Communication Services.

Ruis, Marko (editor): Wageningen UR, Communication Services (Ed.) (2011) Welzijn biologisch pluimvee. [Well-being organic poultry.] Biokennis Bericht. .

Ruis, Marko (editor): Wageningen UR, Communication Services (Ed.) (2011) Welzijn biologische schapen en geiten. [Well-being organic sheaps and goats.] Biokennis Bericht. Wageningen UR, Communication Services.

Ruis, Marko (editor): Wageningen UR, Communication Services (Ed.) (2011) Welzijn biologische varkens. [Well-being organic pigs.] Biokennis Bericht. Wageningen UR, Communication Services.

Ruis, Marko; Pinxterhuis, Ina and Vrolijk, Maarten (editor): Wageningen UR Livestock Research (Ed.) (2010) Update welzijnsprestaties biologische veehouderij. [Update animal welfare status of organic farming in the Netherlands.] Biokennis. Wageningen UR Livestock Research.

Rutgers, M.; Schouten, T.; Bloem, J; Buis, E.; Dimmers, W.; Eekeren, N. van; Goede, R.G.M. de; Jagers op Akkerhuis, G.A.J.M.; Keidel, H.; Korthals, Gerhard W.; Mulder, C. and Wattel-Koekkoek, E.W.J. (2014) Een indicatorsysteem voor ecosysteemdiensten van de bodem: life support functions revisited. RIVM , Bilthoven.

Schlaman, G. and Janmaat, Leen (2013) Pioniersgeest blijft: op het bedrijf van de Jonkmannen zorgen pompoenen voor continuïteit. [The pioneer spirit persists: Pumpkins are the driving factor of the Jonkmans family's farm.] Ekoland, July 2013 (7/8), pp. 18-21.

Scholberg, J.; Berg, C.; Staps, S. and van Strien, J. (2010) Minder en anders Bemesten: Voordelen van maaimeststoffen voor teelt van najaarsspinazie - Resultaten veldproef Joost van Strien, in Ens, 2009. [Manuring less and different: advantages of "cut and carry" cropping systems with the cultivation of fall-grown spinach in 2009 in Ens, The Netherlands.] Louis Bolk Instituut , Driebergen, Netherlands.

Schouten, T.; Goede, R.G.M. de; Eekeren, N. van and Rutgers, M. (2014) De schoonheid van een duurzaam beheerde bodem: Leidt biologische landbouw tot een gezondere bodem? Bodem, December 2014, 6 (Dec), pp. 14-16.

Schoutsen, Maureen and Vijn, Marcel (editor): Wageningen UR, PPO (Ed.) (2011) Naar een succesvolle boerenmarkt. [To a successful agricultural fair.] Biokennis. Wageningen UR, PPO.

Schoutsen, Maureen; Vijn, Marcel and Dekking, Arjan (editor): Wageningen UR, Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (Ed.) (2010) Biologische boerenmarkten in Nederland, analyse en aanbevelingen voor verder ontwikkeling. [Organic agricultural fairs in the Netherlands, analysis and recommendations for further development.] Biokennis. Wageningen UR, Praktijkonderzoek Plant & Omgeving.

Simeone, F.C. and van Ruth, Saskia (2015) Snelle methoden voor het testen van plantaardige, biologische producten. Speech at: Bio-Beurs, Zwolle (NL), 21-22 Janury 2015. [Completed]

Slobbe, R.B. and Bikker, A.M. (editor): Wageningen UR, LEI (Ed.) (2011) Samenwerken met biologisch. Innovatie en verbinding in de varkenshouderij. [Working together with organic; Innovation and connections in pig farming.] Wageningen UR, LEI.

Slootweg, Casper (editor): Wageningen UR, Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (Ed.) (2010) Biologische bestrijding van echte meeldauw in zomerbloemen. [Organic control of real mildew in summer flowers.] Biokennis. Wageningen UR, Praktijkonderzoek Plant & Omgeving.

Smolders, Gidi; Bestman, Monique and Eijck, Ineke (2007) Visie gezondheid en welzijn biologische landbouwhuisdieren. [Vision health and welfare organic farm animals.] rapport, no. 55. Wageningen UR , Animal Science Groep.

Smolders, Gidi; Eekeren, N. van and Govaerts, Wim (2010) Mineralenvoorziening van geiten. [Mineral supply of goats.] Louis Bolk Instituut .

Sobry, Luk and Govaerts, Wim (2013) Goede jeugdgroei melkgeiten belangrijk voor de latere melkproductie, invloed van een kruidensupplement. [Herbs against coccidiosis: impact of the lead of growth of the lambs on the later milk production.] CCBT, Belgium.

Staps, J.J.M.; Berg, ter, Coen; Vilsteren, A.; Lammerts van Bueren, E.T. and Jetten, T.H. (2015) Van bodemdilemma’s naar integrale verduurzaming. Casus: Vruchtbaar Flevoland, van bodemdegradatie en diepploegen naar integrale duurzame productie in Flevoland. [From soil management dilemmas to integrated sustainability.] Wetenschappelijke Raad voor Integrale Duurzame Landbouw en Voeding.

ter Berg, Coen and Lammerts van Bueren, Edith (editor): Louis Bolk Instituut (Ed.) (2010) Peenrassendemo 2009: vergelijking B-peenrassen voor de biologische teelt. [Carrot variety demo 2009: comparison B-carrot varieties for the organic cultivation.] Louis Bolk Instituut.

Tiemens-Hulscher, Marjolein; Lammerts van Bueren, E.T. and Struik, Paul (2012) Selectiestrategie voor de ontwikkeling van stikstofefficiënte biologische aardappelrassen: Handleiding voor (hobby)kwekers. [Selection strategy to develop nitrogen efficient organic potato varieties: manual for (small) breeders.] Louis Bolk Instituut Publications, no. 2012-043 LbP. Louis Bolk Instituut, Driebergen.

Tiemens-Hulscher, Marjolein; Lammerts van Bueren, E.T. and Struik, Paul (2012) Selectiestrategie voor de ontwikkeling van stikstofefficiënte biologische aardappelrassen: Onderzoeksrapport 2008 t/m 2011. [Selection strategy to develop nitrogen efficient organic potato varieties: Research report 2008 t/m 2011.] Louis Bolk Instituut Publications, no. 2012-025 LbP. Louis Bolk Instituut, Driebergen.

Tiemens-Hulscher, Marjolein; Lammerts van Bueren, E.T. and Struik, Paul (2012) Veredelen voor een stikstofefficiënte aardappel: Leaflet Biovelddag 2012. [Selecting a nitrogen efficient potato.] Poster at: Biovelddag 2012, Lelystad, June 27, 2012.

Timmermans, B.G.H. (2012) Eindrapport mechanische vruchtdunning in de perenteelt: Onderzoek naar mogelijkheden voor toepassing van een Darwin vruchtdunner in biologische Conference teelt in 2010 en 2011. [Mechanical fruit thinning in pear cultivation, final report: Final mechanical fruit thinning in pear cultivation: Research to opportunities for application of Darwin fruit thinning in organic Conference cultivation in 2010 and 2011.] Louis Bolk Publications. Louis Bolk Instituut, Driebergen.

Timmermans, B.G.H.; Eekeren, N. van and Bos, M (2010) Fosfaat uitmijnen op natuurpercelen met gras/klaver en kalibemesting: Handreiking voor de praktijk. [Phosphate extraction on natural plots with grass / clover crop and potassium fertilization: Guide for practice.] Louis Bolk Instituut, Driebergen.

Timmermans, B.G.H.; Sukkel, Wijnand and Bokhorst, J.G. (2012) Telen bij lage fosfaatniveaus in de biologische landbouw; achtergronden en literatuurstudie. [Grow at low phosphate levels in organic farming; backgrounds and literature study.] Louis Bolk Instituut Publication. Louis Bolk Instituut .

Timmermans, Bart (2011) Blackrot in appel: Effecten van verwijderen vruchtmummies. [Blackrot in apple: Effects of the removal of fruit mummies.] Fruitteelt, 11 March 2011 (101), pp. 14-15.

Timmermans, Bart G.H; van der Burgt, Geert-Jan H.M. and ter Berg, Coen (2010) Minder en anders bemesten: Onderzoeksresultaten tuinbouw op klei. Rozendaal, courgette 2008. [Fertilise less and differently: experimental results for horticulture on clay. Rozendaal, courgette 2008.] Louis Bolk Instituut, Driebergen.

Timmermans, Bart G.H.; Burgt, Geert-Jan H.M.; Staps, J.J.M. and Berg, Coen (2010) Minder en Anders Bemesten. Onderzoeksresultaten tuinbouw op klei. Rozendaal, courgette 2009. [Fertilise less and differently: Experimental results horticulture on clay. Rozendaal, courgette 2009.] Louis Bolk Instituut, Driebergen.

Timmermans, Bart G.H.; van der Burgt, Geert-Jan H.M. and ter Berg, Coen (2010) Minder en Anders Bemesten Onderzoeksresultaten tuinbouw op klei. Rozendaal, kool 2010. [Fertilise less and differently: Experimental results horticulture on clay. Rozendaal, cabbage 2010.] Louis Bolk Instituut, Driebergen.

van de Vijver, Lucy (2007) Zijn gezondheidsclaims op biologische eieren mogelijk : Deskstudie. [Literature study to investigate the potential for health claims for organic and free-range eggs.] Louis Bolk Instituut .

van de Vijver, Lucy and de Wit, Jan (2009) Koemelk: Effecten van bewerkingen op gezondheid. .

van de Vijver, Lucy (2010) Gezondheidseffecten van biologische voeding: Ervaringsverhalen. [Health effects of an organic diet - consumer experiences in the Netherlands.] Louis Bolk Instituut, Driebergen.

van den Berg, Isabelle (editor): LEI Wageningen UR (Ed.) (2010) Allochtonen en voeding: een literatuurverkenning. [Ethnic minority groups and nutrition; A literature study.] Biokennis. LEI Wageningen UR.

van den Broek, R.; Gruppen, R. and Kamstra, J.H. (editor): Wageningen UR, Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) (Ed.) (2010) Biologische beheersing wortelvlieg (Psila rosae) in 2009. [Organic disorientation carrot root fly (Psila rosae) in 2009.] Wageningen UR, Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO).

van den Broek, R.; Rovers, J.; Gruppen, R. and Gubbels, W. (editor): Wageningen UR, Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) (Ed.) (2010) Beetle eater beheerst de aspergekever bij de oogst van groene asperges in 2010. [Beetle eater against the Asparagus beetle by harvesting green asparagus in 2010.] Wageningen UR, Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO).

van den Broek, R.; van den Berg, W.; Lamers, J.; Cuijpers, Willemijn; Hospers-Brands, A.J.T.M. and Smits, S. (2014) Werken aan bodemweerbaarheid. PPO Wageningen/ Louis Bolk Instituut.

van den Broek, Rob (editor): Wageningen UR, Communication Services (Ed.) (2011) Beheersing bonenvlieg. [Control of the beanfly.] Biokennis Bericht. Wageningen UR, Communication Services.

van den Heuvel, Saskia and Vermeer, Loes (editor): Louis Bolk Instituut (Ed.) (2009) Automatisering in de dienst van weidegang. [Automation of grazing.] Biokennis. Louis Bolk Instituut.

van der Burgt, Geert-Jan (2009) Historische kennis: Bodem en bemesting in de kasteelt van weleer. [Historic knowledge: Soil and fertility in glasshouses in the past.] Louis Bolk Instituut publications, no. LB27. Louis Bolk Instituut .

van der Burgt, Geert-Jan and Bestman, Monique (2009) Mineralenbelasting van de kippenuitloop. Louis Bolk Instituut , Animal.

van der Burgt, Geert-Jan (2012) PlantyOrganic; bedrijfsontwerp. [PlantyOrganic: system design.] Louis Bolk Instituut, 2012.

van der Burgt, Geert-Jan (2012) Stikstofvoorziening uit maaimeststoffen; bedrijfsontwerp. [Nitrogen supply out of cut and carry fertilizers: system design.] Louis Bolk Instituut, 2012.

van der Burgt, Geert-Jan; Dekker, P.H.M.; van Geel, Willem; Bokhorst, J.G. and van den Berg, W. (2011) Duurzaamheid organische stof. Eindrapportage 2010. [Organic matter sustainability. Report 2010.] PPO, no. 448. Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Wageningen.

van der Burgt, Geert-Jan; Timmermans, Bart and Staps, S. (2012) Minder en Anders Bemesten; resultaten van een vierjarig project over innovatieve bemesting. [Less and adapted fertilizers: results of a 4-year project on innovative fertilizer strategies.] Louis Bolk Instituut, 2011.

van der Burgt, Geert-Jan H.M.; Timmermans, Bart G.H; Staps, J.J.M. and Haagsma, Wiepie (2011) Minder en Anders Bemesten: Resultaten van een vierjarig project over innovatieve bemesting. [Fertilise less and differently: Results of a four year project on innovative fertilisation.] Louis Bolk Instituut, Driebergen.

van der Peet-Schwering, C.M.C. and Binnendijk, G.P. (editor): Wageningen UR Livestock Research (Ed.) (2010) Effect van suiker plus lactose in biologische zeugenvoer op de reproductie van zeugen en de variatie in geboortegewicht van biggen. [Effects of sugar plus lactose in organic sow diets on reproductive performance and within liter birth weight variation.] Biokennis. Wageningen UR Livestock Research.

van der Peet-Schwering, C.M.C.; Binnendijk, G.P. and van Diepen, J. Th. M. (editor): Wageningen UR, Livestock Research (Ed.) (2011) Verteerbaarheid en voederwaarde van eiwitrijke grondstoffen bij biologische biggen. [Digestibility and nutritive value of protein-rich raw materials in organically housed piglets.] Biokennis. Wageningen UR, Livestock Research.

van Dixhoorn, I; Evers, A; Janssen, A; Smolders, Gidi; Spoelstra, S; Wagenaar, Jan-Paul and Verwer, C (2010) Familiekudde State of the Art. [Family herd state of the Art.] Wageningen UR , Livestock research.

van Dixhoorn, Ingrid; Evers, Aarts; Janssen, Arni; Smolders, Gidi; Spoelstra, Sierk; Wagenaar, Jan Paul and Verwer, Cynthia (editor): Wageningen UR Livestock Research (Ed.) (2010) Familiekudde State of the art. [Family herd State of the art.] Biokennis. Wageningen UR Livestock Research.

van Eekeren, Nick; Iepema, Goaitske and Smeding, Frans (2007) Natuurherstel in grasland door klaver en kalibemesting. [Nature recovery in grassland by means of clover and potassium fertilization.] De Levende Natuur, January 2007, pp. 27-31.

Van Gils, Bert; Willekens, Koen; Beeckman, Annelies and Delanote, Lieven (2014) Onderzoek naar niet-kerende bodembewerking en groenbemesters: resultaten veldproeven 2013. BIOpraktijk, 1 April 2014, pp. 1-3.

van Krimpen, M.M.; van Diepen, J.T.M; Reuvekamp, B.F.J. and van Harn, J. (2011) Digestibility of organic processed feed ingredients in laying hens. Report, no. 422. Wageningen UR Livestock Research, Lelystad.

van Niekerk, Thea; Reuvekamp, Berry and Bestman, Monique (2011) Juiste kip voor uitloop. pluimveehouderij, 11 February 2011, 41, pp. 26-27.

van Schooten, H.A.; van Eekeren, N.; Hanegraaf, M.C.; van der Burgt, G.J. and de Visser, M. (2006) Effect meerjarige toepassing groenbemester en organische mest op bodemkwaliteit bij continuteelt maïs : 2e rapport project Zorg voor Zand. [Effect of long-term application of cover crops and organic manure on soil quality in a continuous maize production system : 2nd report project Care for Sand.] Rapport, no. 01. WUR , Animal Sciences Group.

van Velzen, Thoden (editor): Wageningen UR, Food & Biobased Research (Ed.) (2011) Natuurlijk verpakt: milieueffecten van hernieuwbare, biologisch afbreekbare verpakkingen. [Natural packaged: environmental impacts of renewable and biodegradable packages.] Biokennis. Wageningen UR, Food @ Biobased Research.

Vercammen, Jef and Gomand, Ann (2013) Aanpak van herinplantproblemen in de bio fruitteelt. [Tackling apple replant disease in organic tree fruit production.] CCBT, Belgium.

Verwer, C (2011) Geiten: Klim- en schuurmogelijkheden in de wei en in de stal. [Environmental enrichment for dairy goats: Climbing and grooming devices.] In: Bracke, M.B.M (Ed.) Verbeteren welzijnsprestaties in de biologische veehouderij: Korte termijn prioriteiten en aanzet tot lange termijn visie. Report, no. 479. Wageningen UR Livestock Research, Lelystad, chapter 7, pp. 29-32.

Verwer, C.; Wagenaar, J.P. and Veldkamp, T. (2011) Van jongs af veel vezels. [From childhood lots of fibre.] Pluimveehouderij, 2011, 14, pp. 1-2.

Vijver, Lucy P.L.; Verwer, C; Bondt, N and Mevius, D. (2012) Antibioticaresistentie in de biologische varkenshouderij: Komt MRSA ook voor bij biologische varkens en hun verzorgers? [Antibiotic resistance in Dutch organic pig farming: is MRSA also present within organic pigs and within pig farmers?] Louis Bolk Instituut, Driebergen.

Vliet, Marja and Vijver, Lucy P.L. (2012) 'Kan biologische voeding een bijdrage leveren aan de gezondheid van mensen met kanker?' Ervaringen van de patiënt. ['May organic food contribute to the health of people with cancer?' Patients' experiences.] Louis Bolk Instituut, Driebergen.

Wagenaar, Jan-Paul (2011) Pluimvee: aanbieden van ruwvoer. [Poultry: Providing roughage.] In: Bracke, M.B.M (Ed.) Verbeteren welzijnsprestaties in de biologische veehouderij: Korte termijn prioriteiten en aanzet tot lange termijn visie. Report, no. 479. Wageningen UR Livestock Research, Lelystad, chapter 5, pp. 19-23.

Wagenaar, Jan-Paul (2010) Leren van Bio-opfok. [Learning from organic rearing.] Pluimveehouderij, 26 March 2010, 40, pp. 28-29.

Wagenaar, Jan-Paul; Janmaat, Leen; Bestman, Monique; Leenstra, Ferry; van Krimpen, M.M.; Verwer, C; Groot, Maria; Asseldonk, Tedje van and Paardekooper, R. (2012) Biologisch Ondernemen Legpluimvee. [Organic business: poultry.] Louis Bolk Instituut, Driebergen.

Wagenaar, Jan-Paul and Verwer, C (2012) Maatregelen t.b.v. een betere groei van opfokhennen. [Measures for the purpose of a better growth of laying hens.] Louis Bolk Instituut publications, no. 2012-039 LbD. Louis Bolk Instituut, Driebergen.

Wijk, Kees; Rietberg, P.I. and Timmermans, B.G.H. (2015) Naar een betere benutting van bodemfosfor: Onderzoek in 2012-2013. [Towards better utilization of soil phosphorous: project results of 2012-2013.] .

Willekens, Koen and Van Gils, Bert (2012) TILMAN-ORG veldproef 2012-2013 Overzicht van de werkzaamheden 2012. Poster at: [Completed]

Wit, J. de and Rietberg, P.I. (2015) Niet snel te veel. [Clover content of grass-clover pastures is generally not too high.] Ekoland, 2015, jul/au, pp. 22-23.

Zanen, Marleen; Bokhorst, Jan; ter Berg, Coen and Koopmans, Chris (2008) Investeren tot in de bodem: Evaluatie van het proefveld Mest Als Kans. [Investing down to the soil.] Louis Bolk Publications, no. LD11. Louis Bolk Instituut .

Zanen, Marleen; Koopmans, Chris; Bokhorst, Jan and ter Berg, Coen (2008) Bijzondere Bemesting: Kansrijke strategieën voor duurzaam bodemmanagement. [Special Fertilisation: Successfull strategies for sustainable soil management.] Louis Blk Instituut publications, no. LD13. .

Zanen, Marleen and Kikkert, A. (2014) Beter boeren met biodiversiteit in Drenthe. [Better farming with biodiversity in Drenthe.] Louis Bolk Instituut, Driebergen.

This list was generated on Mon Apr 23 19:37:50 2018 CEST.