home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Items affiliated to " Bioinstitut"

Group by: No Grouping | Authors | Refereed | Document Language | EPrint Type
Number of items at this level: 84.

Newspaper or magazine article

Bagar, Martin (2011) Výzva pro ekologické ovocnářství. [The challenge for pomology.] Zemědělec, 2011, 2011 (27), p. 20.

Bocek, Stanislav (2013) Sady pro ovoce, ne pro dotace. [Orchads of fruits, not for subsidies.] Zemědělec, 2013, 2013 (25), p. 32.

Capounova, Katerina (2013) Spolupráce s výzkumníky se vyplácí. [Cooperation with researchers pays off.] Zemědělec, 2013, 2013 (49), p. 28.

Dlouhy, Josef (2011) Diskuse o potřebě ekologických metod v zemědělství je stále aktuální. [Discussion of the need for ecological methods in agriculture is still valid.] Zemědělec, 2011, 2011 (31), p. 27.

Dvorak, Petr (2013) Povrchové mulčování u brambor. [The surface mulching of potatoes.] Zemědělec, 2013, 2013 (13), p. 28.

Dvorsky, Jan (2012) Včelařství v ekologickém zemědělství. [Apiculture in organic agriculture.] Zemědělec, 2012, 2012 (8), p. 29.

Dvorsky, Jan (2011) Bio kozí mléko je na trhu žádané. [Organic goat milk is desired on the market.] Zemědělec, 2011, 2011 (15), p. 28.

Fiala, Jiri (2011) Akvakultura – součást ekozemědělství. [Aquaculture - a part of organic agriculture.] Zemědělec, 2011, 2011 (47), p. 27.

Hluchy, Milan (2011) Ekologické vinohradnictví u nás. [Local organic viticulture.] Zemědělec, 2011, 2011 (23), p. 27.

Hunady, Igor (2013) Směsky v ekologickém zemědělství. [Mixes in ecological agriculture.] Zemědělec, 2013, 2013 (5), p. 24.

Jezek, Josef; Vostrel, Josef; Krofta, Karel and Klapal, Ivo (2012) První český chmel v kvalitě bio. [The first Czech hop in organic quality.] Zemědělec, 2012, 2012 (40), p. 21.

Kettnerova, Miloslava and Honsova, Hana (2013) Polní dny nabité zajímavostmi. [Interesting field days.] Zemědělec, 2013, 2013 (29), p. 45.

Kettnerova, Miloslava and Valeska, Jan (2012) Komunitou podporované zemědělství. [Agriculture supported by community.] Zemědělec, 2012, 2012 (44), p. 25.

Konvalina, Petr (2013) Pšenice špalda v ekozemědělství. [Spelt wheat in organic farming.] Zemědělec, 2013, 2013 (21), p. 35.

Konvalina, Petr (2011) Netradiční obilniny v ekozemědělství. [Unusual cereals in organic farming.] Zemědělec, 2011, 39 (2011), p. 21.

Konvalina, Petr; Moudry, Jan; Janovska, Dagmar and Kas, Martin (2013) Opomíjené obilniny a pseudoobilniny. [Neglected cereals and pseudocereals.] Zemědělec, 2013, 2013 (17), p. 33.

Kostkan, Vlastimil; Lacina, Jana and Malikova, Alena (2013) Krajina - příležitost pro zemědělce. [Landscape - an opportunity for farmers.] Zemědělec, 2013, 2013 (45), p. 25.

Kotera, Jan (2013) Farma, kde se zelenině daří bez dotací. [The farm where vegetables thrive without subsidies.] Zemědělec, 2013, 2013 (1-2), p. 26.

Kuchtova, Perla (2012) Mák setý v ekologickém zemědělství. [Opium poppy in organic agriculture.] Zemědělec, 2012, 2012 (36), p. 31.

Kuchtova, Perla and Kettnerova, Miloslava (2013) Debaty o GM plodinách neutichají. [The debates about GM crops don´t cease.] Zemědělec, 2013, 2013 (9), p. 26.

Miloslava, Kettnerova (2011) Nové poznatky v ekozemědělství. [The new findings in organic agriculture.] Zemědělec, 2011, 2011 (51), p. 23.

Mitacek, Tomas (2011) Léčivé rostliny v ekozemědělství. [Medicinal plants in organic farming.] Zemědělec, 2011, 2011 (19), p. 25.

Moudry, Jan (2011) Bioprodukty – móda nebo budoucnost? [Bioproducts - a fashion or future?] Zemědělec, 2011, 2011 (35), p. 26.

Pexova-Kalinova, Jana (2011) Netradiční plodiny a pseudoobilniny. [Unusual crops and pseudocereals.] Zemědělec, 2011, 2011 (43), p. 21.

Rozsypal, Roman (2012) Biopotraviny, biomed a pesticidy. [Organic food, organic honey and pesticides.] Zemědělec, 2012, 2012 (28), p. 23.

Urban, Jiri (2013) Nové požadavky unie na kontrolu. [The new requirements of the European Union for the control.] Zemědělec, 2013, 2013 (33), p. 31.

Urban, Jiri (2012) Ekozemědělství a životní prostředí. [Organic agriculture and environment.] Zemědělec, 2012, 2012 (13), p. 36.

Urban, Jiri (2012) Úrodnost půdy a výživa rostlin. [Soil fertility and plant nutrition.] Zemědělec, 2012, 2012 (4), p. 26.

Urban, Jiri (2011) Bioosiva jsou šancí pro producenty. [Bio seeds are chance for producers.] Zemědělec, 2011, 2011 (7), p. 25.

Urban, Jiri (2011) Ekozemědělci – zatím nedocenění. [Organic farmers - unappreciated yet.] Zemědělec, 2011, 2011 (3), p. 23.

Urban , Jiri (2012) Na pomoc ekologickému chovu prasat. [The help for ecological pig production.] Zemědělec, 2012, 2012 (32), p. 33.

Urban , Jiri (2011) Český trh biopotravin čeká růst. [Czech organic food market is waiting for growth.] Zemědělec, 2011, 2011 (27), p. 20.

Vaclavikova, Marta; Konvalina, Petr and Hajslova, Jana (2012) Kvalita pšenice v ekologickém zemědělství. [The quality of wheat in organic agriculture.] Zemědělec, 2012, 2012 (16), p. 33.

Vinkler, Pavel (2012) Sója v ekologickém zemědělství u nás. [Soya in Czech organic agriculture.] Zemědělec, 2012, 2012 (24), p. 31.

Winkler, Jan (2013) Plevele v ekologickém zemědělství. [Weeds in organic farming.] Zemědělec, 2013, 2013 (37), p. 34.

Working paper

Müller, Adrian; Olesen, Joergen; Smith, Laurence; Davis, Joan; Dytrtová, Karolína; Gattinger, Andreas; Lampkin, Nic and Niggli, Urs (2012) Reducing Global Warming: The Potential of Organic Agriculture. Working Papers in Economics, no. 526, Department of Economics, University of Gothenburg .

Muller, Adrian; Olesen, Jørgen E.; Davis, Joan; Dytrtova, Karolina; Gattinger, Andreas; Lampkin, Nicolas and Niggli, Urs (2012) Reducing Global Warming and Adapting to Climate Change: The Potential of Organic Agriculture. Working paper, Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL), CH Frick .

Conference paper, poster, etc.

Dytrtova, Karolina and Sarapatka, Borivoj (2010) Czech organic farmers’ perception of landscape elements. In: Aspects of Applied Biology , 100, pp. 437-442.

Illmann, Gudrun and Melisova, Misa (2014) Snížení dopadů zemědělské činnosti zlepšením zdraví, welfare a výživy prasat v ekologickém zemědělství. [Improving animal health and welfare reduces environmental impacts through decreased medicine use, improved growth rates and feed conversion efficiency.] Paper at:

Krtkova, Veronika; Schulzová, Věra; Novotna, Hana; Dvorak, Petr and Hajšlová, Jana (2011) Quality of potatoes from different farming systems. In: New findings in organic farming research and their possible use for Central and Eastern Europe, Bioinstitut, Olomouc 2011, pp. 85-89.

Urban, Jiri (2012) Organic Agriculture in the Czech Republic (Country Report 2011). In: Wiesinger, Klaus and Cais, Kathrin (Eds.) Angewandte Forschung und Beratung für den ökologischen Landbau in Bayern, Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft, Freising, Schriftenreihe der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft, no. 4/2012, pp. 169-178.

Urban, Jiri (2011) Research for organic farming in the Czech Republic in 2010 and vision of organic research for Eastern Europe. [Výzkum pro ekologické zemědělství v roce 2010 v České republice a vize organického výzkumu pro východní Evropu.] Speech at: BIONET 2011 Conference - new ideas for organic farming, Vienna, 3.3.2011. [Completed]

Proceedings

Sarapatka, Borivoj (Ed.) (2011) New findings in organic farming research and their possible use for Central and Eastern Europe. Bioinstitut. Proceedings of 3rd Scientific Conference 2011, Prague, Czech Republic, 14th – 15th November 2011.

Sarapatka, Borivoj (Ed.) (2009) Bioacademy 2009 - Proceedings. [Sborník Bioakademie 2009.] Bioinstitut, Olomouc, Czech Republic, 1. Proceedings of Bioacademy 2nd Scientific Conference, Lednice na Morave, Czech Republic.

Sarapatka, Borivoj and Samsonova, Pavlina (Eds.) (2008) Bioacademy 2008 - Proceedings. [Sborník Bioakademie 2008.] Bioinstitut, Olomouc, Czech Republic. Proceedings of Bioacademy 2008, 3.– 5. 9. 2008.

Sarapatka, Borivoj and Velimirov, Alberta (Eds.) (2006) 6. Europäische Sommerakademie für Biolandwirtschaft: Tagungsband mit Kurzfassungen der Beiträge. [6th European Summer Academy on Organic Farming: Abstract Proceedings.] PRO-BIO Biolandbauverband in Zusammenarbeit mit Bioinstitut Olomouc, Universität Olomouc, FiBL Schweiz. Proceedings of 6. Europäische Sommerakademie für Biolandwirtschaft, Lednice na Moravé, CZ, 29.06. - 01.07. 2006.

Report

Leeb, Christine; Butler, Gillian; Bochicchio, Davide; Früh, Barbara; Illmann, Gudrun; Prunier, Armelle; Rousing, Tine; Urban, Jiri and Dippel, Sabine (2015) ProPIG - Farm specific strategies to reduce environmental impact by improving health, welfare and nutrition of organic pigs - Final project report. .

Malikova, Alena; Dytrtova, Karolina; Capounova, Katerina; Meindl, Peter and Pfiffner, Lukas (2008) Organic Farmers for Nature - Wildlife-friendly Organic Production. FiBL Switzerland, FiBL Austria, Bioinstitut Czech Republic.

Pfiffner, Lukas; Schlatter, Christian; Meindl, Peter; Kranzler, Andreas; Urban, Jiri and Malikova, Alena (2006) Mit Bio blüht die Vielfalt - wildtierfreundliche Bioproduktion in Osteuropa und der Schweiz. Bericht 2006. Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL) , Frick.

Urban, Jiri; Dytrtova, Karolina; Malikovam, Alena; Capounova, Katerina; Meindl, Peter and Pfiffner, Lukas (2007) Mit Bio blüht die Vielfalt - wildtierfreundliche Bioproduktion in Osteuropa und der Schweiz. FiBL Switzerland, FiBL Austria, Bioinstitut Czech Republic.

Book

Samsonova, Pavlina (Ed.) (2012) Produkce osiv v ekologickém zemědělství. [Organic seed production.] 1 edition. Bioinstitut, Olomouc.

Bioinstitut, o.p.s. (Ed.) (2010) Místa pro přírodu na vaší farmě. [Places for Nature on Your Farm.] 2 edition. Bioinstitut, Olomouc, Czech Republic.

Bioinstitut (2008) Ekologické zemědělství a GMO - otázky koexistence. [Organic agriculture and GMO - questions of coexistence.] Bioinstitut, Olomouc, Czech Republic.

FiBL (2007) 90 argumentů pro ekologické zemědělství. [90 Arguments for organic agriculture.] 1st edition. Bioinstitut, Olomouc, Czech Republic.

Aubel, Erhard; Baumgartner, Johannes; Bussemas, Ralf; Früh, Barbara; Hagmüller, Werner and Simantke, Christel (2015) Skupinové kojení selat v ekologickém chovu prasat. FiBL-Merkblatt. Bioinstitut Olomouc, FiBL, CZ-Olomouc, CH-Frick.

Berner, Alfred; Böhm, Herwart; Brandhuber, Robert; Braun, Josef; Brede, Uwe; Colling-von Roesgen, Jean-Louis; Demmel, Markus; Dierauer, Hansueli; Doppler, Georg; Ewald, Bernd; Fisel, Thomas; Fließbach, Andreas; Fuchs, Jacques G.; Gattinger, Andreas; Häberli, Hansueli; Heß, Jürgen; Hülsbergen, Kurt-Jürgen; Köchli, Martin; Kolbe, Hartmut; Mäder, Paul; Müller, Adrian; Neesen, Peter; Patzel, Nikola; Pfiffner, Lukas; Schmidt, Harald; Weller, Stefan and Wild, Melanie (2013) Základy půdní úrodnosti. [Soil fertility.] Bioinsitut, Olomouc.

Berner, Alfred; Böhm, Herwart; Buchecker, Kirsten; Dierauer, Hansueli; Dresow, Jana F.; Dreyer, Wilfried; Finckh, Maria R.; Fuchs, Alexander; Keil, Sven; Keiser, Andreas; Kühne, Stefan; Landzettel, Christian; Mahnke-Plesker, Sylvia; Six, Roswitha; Speiser, Bernhard; Tamm, Lucius and Völkel, Günther (2007) Biobrambory. FiBL-Merkblatt. Bioinstitut Olomouc, FiBL, PRO-BIO, CH-Frick.

Böhler, Daniel; Hertzberg, Hubertus; Meili, Eric; Heller, Stefan and Steiner, Franz (2015) Pastevní výkrm skotu. 1st edition. Bioinstitut, Olomouc, Czech Republic.

Dierauer, Hansueli; Clerc, Maurice; Böhler, Daniel; Klaiss, Matthias and Hegglin, Django (2018) Úspěšné pěstování luskovin ve směsce s obilovinou. FiBL-Merkblatt. Bioinstitut Olomouc, Forschungsinstitut für biologischen Landbau FiBL, CH-Frick.

Dlouhy, Josef; Dytrtova, Karolina; Sarapatka, Borivoj; Huňady, Igor; Lacnak, Vladimir; Ponizil, Antonín; Ondrackova, Eliska; Pozdisek, Jan; Jansky, Jaroslav and Pospisil, Jiri (2010) Pěstování luskovino-obilných směsek v ekologickém zemědělství. Výsledky pokusů na vybraných ekofarmách v ČR. [Cultivation of legume-cereal mixes in organic farming. Results of trials conducted on selected Czech organic farms.] Bioinstitut, Olomouc, Czech Republic.

Dlouhy, Josef and Urban, Jiri (2011) Ekologické zemědělství bez mýtů: Fakta o ekologickém zemědělství a biopotravinách pro média. ČTPEZ, Bioinstitut, Olomouc, Czech Republic.

Gattinger, Andreas and Oehen, Bernadette (2015) Ochrana klimatu v ekologických podnicích. [Climate protection on organic farms.] 1 edition. Bioinstitut, Olomouc.

Häseli, Andreas and Daniel, Claudia (2013) Ochrana peckovin v ekologickém zemědělství. [Protection of Stone Fruits in Organic Agriculture.] Bioinstitut o. p. s., Olomouc.

Häseli, Andreas; Tamm, Lucius and Wyss, Eric (2007) Ochrana révy vinné v ekologickém vinohradnictví před hlavními chorobami a škůdci. [Protection against basic disease and pests in Organic Vineyards.] Bioinstitut, Olomouc, Czech Republic.

Häseli, Andreas; Weibel, Franco; Brunner, Hans; Müller, Werner; Kranzler, Andreas; Spornberger, Andreas; Schramayr, Georg and Waltl, Karl (2009) Ekologické ovocnářství na vyšších kmenných tvarech. [Organic Cultivation of Standard Orchards.] Bioinstitut, Olomouc, Czech Republic.

Häseli, Andreas; Weibel, Franco; Daniel, Claudia; Schmid, Andi; Tamm, Lucius and Wyss, Eric (2013) Ochrana jádrovin v ekologickém zemědělství. [Protection of Pome Fruits in Organic Agriculture.] Bioinstitut o. p. s., Olomouc.

Hegglin, Django; Vlerc, Maurice and Dierauer, Hansueli (2015) Redukované zpracování půdy. Možnosti využití pro ekologické zemědělství. [Reduced tillage. Possible use in organic farming.] 1 edition. Bioinstitut, Olomouc.

Holinger, Mirjam; Ayrle, Hannah; Bochicchio, Davide; Butler, Gillian; Dippel, Sabine; Edwards, Sandra; Holmes, Diane; Illmann, Gudrun; Leeb, Christine; Maupertuis, Florence; Melišová, Michala; Prunier, Armelle; Rousing, Tine; Rudolph, Gwendolyn and Früh, Barbara (2015) Améliorer le bien-être et la santé des porcs - Un livret pour les éleveurs de porcs biologiques. [Improving health and welfare of pigs.] FiBL, Bioinstitut, BOKU, CRA-SUI, Aarhus University, Friedrich-Löffler-Institut, Institute of Animal Science, INRA and School of Agriculture, CH-Frick, CZ-Olomouc, A-Wien, I-Rom, DK-Aarhus, D-Celle, CZ-Prag, F-Saint-Gilles and UK-Newcastle upon Tyne.

Holinger, Mirjam; Ayrle, Hannah; Bochicchio, Davide; Butler, Gillian; Dippel, Sabine; Edwards, Sandra; Holmes, Diane; Illmann, Gudrun; Leeb, Christine; Maupertuis, Florence; Melišová, Michala; Prunier, Armelle; Rousing, Tine; Rudolph, Gwendolyn and Früh, Barbara (2015) Verbesserung der Tiergesundheit und des Tierwohls in der Bioschweinehaltung - Ein Handbuch für Tierhalterinnen und Tierhalter. FiBL, Bioinstitut, BOKU, CRA-SUI, Aarhus University, Friedrich-Löffler-Institut, Institute of Animal Science, INRA and School of Agriculture, CH-Frick, CZ-Olomouc, A-Wien, I-Rom, DK-Aarhus, D-Celle, CZ-Prag, F-Saint-Gilles and UK-Newcastle upon Tyne.

Holinger, Mirjam; Ayrle, Hannah; Bochicchio, Davide; Butler, Gillian; Dippel, Sabine; Edwards, Sandra; Holmes, Diane; Illmann, Gudrun; Leeb, Christine; Maupertuis, Florence; Melišová , Michala; Prunier, Armelle; Rousing, Tine; Rudolph, Gwendolyn and Früh, Barbara (2015) Improving health and welfare of pigs - A handbook for organic pig farmers. FiBL, Bioinstitut, BOKU, CRA-SUI, Aarhus University, Friedrich-Löffler-Institut, Institute of Animal Science, INRA and School of Agriculture, CH-Frick, CZ-Olomouc, A-Wien, I-Rom, DK-Aarhus, D-Celle, CZ-Prag, F-Saint-Gilles and UK-Newcastle upon Tyne.

Holinger, Mirjam; Ayrle, Hannah; Bochicchio, Davide; Butler, Gillian; Dippel, Sabine; Edwards, Sandra; Holmes, Diane; Illmann, Gudrun; Leeb, Christine; Maupertuis, Florence; Melišová , Michala; Prunier, Armelle; Rousing, Tine; Rudolph, Gwendolyn and Früh, Barbara (2015) Zlepšování zdraví a životní pohody prasat - Příručka pro ekologické chovatele prasat. FiBL, Bioinstitut, BOKU, CRA-SUI, Aarhus University, Friedrich-Löffler-Institut, Institute of Animal Science, INRA and School of Agriculture, CH-Frick, CZ-Olomouc, A-Wien, I-Rom, DK-Aarhus, D-Celle, CZ-Prag, F-Saint-Gilles and UK-Newcastle upon Tyne.

Kettnerova, Miloslava; Hrabalova, Andrea; Leibl, Martin and Valeska, Jan (2014) Ročenka ekologického zemědělství 2012. [Yearbook 2012 – Organic agriculture in the Czech Republic.] Ministerstvo zemědělství ČR, Prague.

Mitacek, Tomas; Kocourkova, Blanka; Prasil , Jan and Zadrazilova, Iva (2010) Pěstování léčivých, aromatických a kořeninovýrch rostlin v ekologickém zemědělství. [Growing organic medicinal herbs and spices.] Bioinstitut, Olomouc, Czech Republic.

Niggli, Urs ; Fleissbach, A.; Hepperly, P. and Scialabba, N. (2011) Zemědělství s nízkými emisemi skleníkových plynů: Mitigační a adaptační potenciál trvale udržitelných zemědělských systémů. [Low Greenhouse Gas Agriculture: Mitigation and Adaptation Potential of Sustainable Farming Systems.] Bioinstitut, Olomouc, Czech Republic.

Sarapatka , Borivoj; Abrahamova, Miluse; Cizkova, Stanislava; Dotlacil, Ladislav; Hluchy, Milan; Kren, Jan; Kuras, Tomas; Lastuvka, Zdenek; Lososova, Zdenka; Pokorny, Eduard; Pokorny, Jan; Pokorny, Radovan; Salasova, Alena; Tkadlec, Emil; Tuf, Ivan; Vacha, Marek; Zamecnik, Vaclav; Zeidler, Miloslav and Zalud, Zdenek (2010) Agroekologie: východiska pro udržitelné zemědělské hospodaření. [Agroecology.] Bioinstitut, Olomouc, Czech Republic.

Schmid, Andi; Weibel, Franco and Häseli, Andreas (2013) Ekologické ovocnářství část 1: Založení nízkokmenného ovocného sadu. [Organic Fruit-growing Part 1: Creating a Dwarf-Tree Orchard.] Bioinstitut, o. p. s., Olomouc.

Schmid, Andi; Weibel, Franco and Häseli, Andreas (2013) Ekologické ovocnářství část 2: Údržba nízkokmenného ovocného sadu. [Organic Fruit-growing Part 2: Dwarf Tree Orchard Maintenance.] Bioinstitut o. p. s., Olomouc.

Smetana, Pavel; Hlavacek, Jiri; Mrazek, Josef; Samkova, Eva; Pospisil, Michal; Rozsypal, Roman and Travnicek, Petr (2009) Faremní zpracování mléka v ekologickém zemědělství. [Farm Processing of Milk in Organic Farming.] Bioinstitut, Olomouc, Czech Republic.

Smetana, Pavel; Travnicek, Petr and Vrubl, Tomas (2008) Porážka a zpracování masa a masných výrobků v ekologickém zemědělství. [Slaughter and Processing of Meat and Meat Products in Organic Farming.] Bioinstitut, Olomouc, Czech Republic.

Stein-Bachinger, Karin and Fuchs, Sarah (2008) Ochrana přírody v ekologickém zemědělství - praktická příručka pro ekologické polní zemědělství v severovýchodním regionu Německa. [Nature Protection in Organic Farming.] Bioinstitut, Olomouc, Czech Republic.

Project description

{Project} OFEOF: On-farm education towards organic farmers. Runs 2013 - 2014. Project Leader(s): Hilgertova, Miloslava; Drexler, Dora; Aendekerk, Raymond and Kranzler, Andreas, BIOINSTITUT, CTPOA, ÖMKI, IBLA, FIBL AUSTRIA .

{Project} Utilizing legume-cereal intercropping to increase self-sufficiency with animal fodder and maintain soil quality on organic farms in the Czech Republic. [Využití luskovino-obilných směsek pro zvýšení soběstačnosti v krmivech a pro podporu kvality půdy na ekologických farmách v České republice.] Runs 2008 - 2010. Project Leader(s): Jiri, Urban.

Practice tool

{Tool} Improving health and welfare of pigs - A handbook for organic pig farmers. Creator(s): Holinger, Mirjam; Ayrle, Hannah; Bochicchio, Davide; Butler, Gillian; Dippel, Sabine; Edwards, Sandra; Holmes, Diane; Illmann, Gudrun; Leeb, Christine; Maupertuis, Florence; Melišová, Michala; Prunier, Armelle; Rousing, Tine; Rudolph, Gwendolyn and Früh, Barbara. Issuing Organisation(s): FiBL - Research Institute of Organic Agriculture. OK-Net EcoFeed-selected tool. (2015)

{Tool} Database of soilborne pathogens of arable and horticultural crops (Best4Soil). Creator(s): vanasperen, paulien. Issuing Organisation(s): Best4Soil. (2020)

This list was generated on Wed May 25 02:45:57 2022 CEST.