home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Items affiliated to " Czech Republic"

Group by: No Grouping | Authors | Refereed | Document Language | EPrint Type
Number of items at this level: 29.

Ministerstvo zemědělství ČR (Ed.) (2020) Ročenka ekologické zemědělství v České republice 2019. [Yearbook Organic Farming in the Czech Republic 2019.] Ministerstvo zemědělství ČR, Praha, CZ.

Ministerstvo zemědělství ČR (Ed.) (2020) Ročenka ekologické zemědělství v České republice 2019. [Yearbook Organic Farming in the Czech Republic 2019.] Ministerstvo zemědělství ČR, Praha.

Ministerstvo zemědělství ČR (Ed.) (2019) Ročenka ekologické zemědělství v České republice 2018. [Yearbook Organic Farming in the Czech Republic 2018.] Ministerstvo zemědělství ČR, Praha, CZ.

Ministerstvo zemědělství ČR (Ed.) (2018) Ročenka ekologické zemědělství v České republice 2017. [Yearbook Organic Farming in the Czech Republic 2017.] Ministerstvo zemědělství ČR, Praha, CZ.

Samsonova, Pavlina (Ed.) (2012) Produkce osiv v ekologickém zemědělství. [Organic seed production.] 1 edition. Bioinstitut, Olomouc.

ÚZEI Praha (2011) Ročenka ekologické zemědělství v České republice 2010. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ), Brno, Česká republika.

Kerekes, Sandor; Csutora, Maria and Szekely, Mozes (Eds.) (2011) Sustainable consumption 2011 Conference. pp. 1-66.

Capounova, Katerina and Dytrtova, Karolina (Eds.) (2008) Ročenka ekologického zemědělství v České repulice 2007. [Yearbook of Organic Farming in the Czech Republic 2007.] Ministerstvo zemědělství ČR, Prague, Czech Republic.

Cagas, Bohumir and Machac, Radek (2002) The effect of grasses grown for seed in mixture with legumes on the incidence of weeds and soil nitrogen content. In: Powell, Jane and et al. (Eds.) Proceedings of the UK Organic Research 2002 Conference, Organic Centre Wales, Institute of Rural Studies, University of Wales Aberystwyth, pp. 53-54.

Dlouhy, Josef; Dytrtova, Karolina; Sarapatka, Borivoj; Huňady, Igor; Lacnak, Vladimir; Ponizil, Antonín; Ondrackova, Eliska; Pozdisek, Jan; Jansky, Jaroslav and Pospisil, Jiri (2010) Pěstování luskovino-obilných směsek v ekologickém zemědělství. Výsledky pokusů na vybraných ekofarmách v ČR. [Cultivation of legume-cereal mixes in organic farming. Results of trials conducted on selected Czech organic farms.] Bioinstitut, Olomouc, Czech Republic.

Dvorak, Petr; Hajšlová, Jana; Hamouz, Karel; Schulzová, Věra; Kuchtova, Perla and Tomasek, Jaroslav (2010) BLACK POLYPROPYLENE MULCH TEXTILE IN ORGANIC AGRICULTURE. Lucrări Ştiinţifice, 52, pp. 116-120.

Dvorak, Petr and Micak, Libor (2013) Možnosti produkce sadby brambor v podmínkách ekologického zemědělství. [Production possibilities seed potatoes in conditions of organic farming.] In: Agricultutura - Scientia - Prosperitas, Česká zemědělská univerzita v Praze, katedra rostlinné výroby, FAPPZ, pp. 196-200.

Dvorak, Petr and Tomasek, Jaroslav (2011) The findings of the cultivation of potatoes in organic farming. JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES, DEBRECEN, 44, pp. 113-116.

Dvorak, Petr; Tomasek, Jaroslav and Hamouz, Karel (2010) GROWING OF THE ORGANIC POTATOES WITH USING OF THE MULCHING MATERIALS. ZESZYTY PROBLEMOWE POSTqPOW NAUK ROLNICZYCH, 557, pp. 95-102.

Hrabalova, Andrea; Leibl, Martin; Sarapatka, Borivoj; Pajurkova, Bohuslava; Lacina, Jana; Samsonova, Pavlina and Malikova, Alena (2010) Yearbook of Organic Farming in the Czech Republic 2009. Ministry of Agriculture, Prague, Czech Republic.

Hrabalova, Andrea; Leibl, Martin; Sarapatka, Borivoj; Pajurkova, Bohuslava; Lacina, Jana; Samsonova, Pavlina; Malikova, Alena; Sablikova, Marketa; Valeska, Jan and Capounova, Katerina (2010) Ročenka ekologického zemědělství v České republice 2009. [Yearbook of Organic Farming in the Czech Republic 2009.] Ministerstvo zemědělství ČR, Praha, Česká republika.

Janovska, Dagmar and Stehno, Zdenek (2010) Produkce osiv hlavních obilnin v ekologickém zemědělství. [Seed production of mani cereals in the organic farming.] Úroda, 58 (3), pp. 36-40.

Jezek, Josef (2012) Open day of Hop Research Institute Co., Ltd., Organic hop growing in Czech Republic. Hop Research Institute Co., Ltd., Zatec, CZ . [Completed]

Kas, Martin; Matejkova, Stepanka and Divis, Jiri (2009) Effect of preceding crops on potato yield in organic and conventional farming. Journal of Agrobiology, 26 (2), pp. 61-67.

Legro, Susan; Znaor, Darko and Landau, Seth (2008) Climate Change, Agriculture and Development in Croatia. Development and Transition, 10 (7), pp. 14-16.

Moschitz, Heidrun; Hrabalova, Andrea and Stolze, Matthias (2015) Dynamics of policy networks. The case of organic farming policy in the Czech Republic. Journal of Environmental Policy & Planning, 18 (4), pp. 406-425.

Moudry, Jan (Jr.); Sramek, J.; Konvalina, P.; Moudry, J. and Kopta, D. (2010) EFFICIENCY OF PRODUCTION ON ARABLE LAND IN ORGANIC AND CONVENTIONAL FARMING. LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE, V (XI), pp. 1-2.

Olga, Dvořáčková and Vladimíra, Horáková (2021) Zkoušení odrůd ječmene jarního a pšenice jarní pro ekologické zemědělství. [Testing of spring barley and spring wheat varieties for organic farming.] Zemědělec, 2021, 6, p. 28.

Schulzová, Věra and Hajšlová, Jana (2007) Biologically active compounds in tomatoes from various fertilisation systems. Poster at: 3rd QLIF Congress: Improving Sustainability in Organic and Low Input Food Production Systems, University of Hohenheim, Germany, March 20-23, 2007.

Syrový, Ing. Vít (2006) Konventionelle und organische Lebensmittelzusatzstoffe und mögliche Einflüsse auf die Gesundheit. [Additives in conventional and organic products and possible health effects.] Paper at: 6. Europäische Sommerakademie für Biolandwirtschaft, Lednice na Moravé, CZ, 29.06. - 01.07.2006. [Unpublished]

Tomasek, Jaroslav and Dvorak, Petr (2010) ALTERNTIVE PROTECTION OF BIOPOTATOES IN ORGANIC FARMING. Lucrări Ştiinţifice, 52, pp. 133-135.

Urban, Jiri (2012) Organic Agriculture in the Czech Republic (Country Report 2011). In: Wiesinger, Klaus and Cais, Kathrin (Eds.) Angewandte Forschung und Beratung für den ökologischen Landbau in Bayern, Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft, Freising, Schriftenreihe der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft, no. 4/2012, pp. 169-178.

Valeska, Jan; Dytrtova, Karolina; Bauerova, Lenka; Sehnalova, Lenka and Capounova, Katerina (2009) Ročenka ekologického zemědělství České republiky 2008. [Yearbook Organic Farming in the Czech Republic 2008.] Ministerstvo zemědělství ČR, Prague, Czech Republic.

Welc, Monika; Bünemann, Else K.; Fließbach, Andreas; Frossard, Emmanuel and Jansa, Jan (2012) Soil bacterial and fungal communities along a soil chronosequence assessed by fatty acid profiling. Soil Biology and Biochemistry, 49, pp. 184-192.

This list was generated on Thu Jul 25 16:55:42 2024 CEST.