home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Utilizing legume-cereal intercropping to increase self-sufficiency with animal fodder and maintain soil quality on organic farms in the Czech Republic

{Project} Utilizing legume-cereal intercropping to increase self-sufficiency with animal fodder and maintain soil quality on organic farms in the Czech Republic. [Využití luskovino-obilných směsek pro zvýšení soběstačnosti v krmivech a pro podporu kvality půdy na ekologických farmách v České republice.] Runs 2008 - 2010. Project Leader(s): Jiri, Urban.

Full text not available from this repository.


Summary

The legume-cereal intercropping (LCI) has a long agricultural tradition and has been used as a part of the crop rotation on arable land for decades. The ability of LCI to reduce weeds, enrich the soil with nitrogen, suppress and disrupt the spread of pests and disease as well as to improve plant health is of special interest on organic farms. However, the LCI technique is currently not in use in the CR, not even in organic arable farming systems. Further, it is evident that information how to improve the organic feed availability, especially with concentrates, are highly required. It is necessary to offer to Czech organic farmers an alternative to lack of organic cereals and risky and expensive imports (GM- soya). The LCI could be a solution, but it is necessary to examine the currently available varieties of cereals and legumes, the optimum ratios of cereal to legume seed for planting, and to test how to cope with the current weed levels by the mechanical treatments used in OF. The feed value as well as the economics of the LCI is also required to study for the situation of today. This project will utilize former research results of Agritec and Bioforsk Organic, and expand this information with new knowledge achieved by a combination of field experiments and on-farm research. This will ensure an efficient transfer of the results into practice.


Summary translation

Luskovino-obilné směsky (LOS) byly již v tradičním zemědělství (ještě před nástupem intenzivního velkoplošného zemědělství) využívanou součástí osevního postupu na orné půdě. Zlepšující efekt pro půdu i kvalitní produkce zrna (luštěniny a obiloviny) jsou historicky známé. V současné době se však příliš nevyužívají. Je zřejmé, že prakticky využitelné, ale experimentálně ověřené, poznatky pro zlepšení krmné základny EZ v ČR chybí. Je třeba nabídnout ekozemědělské praxi v ČR náhradu za nedostatkové obiloviny a riskantní a drahé dovozy (GMO sója). Řešením mohou být LOS, které netrpí chorobami ani škůdci, dobře se udržují v bezplevelném stavu a navíc díky přítomnosti luskovin obohacují osevní postup o dusík (fixace vzdušného dusíku do půdy).Je nutné nově ověřit jejich možné složení s ohledem na podmínky ekologického zemědělství, s ohledem na nové odrůdy, potenciální zaplevelení, mechanizaci používanou v EZ, ekonomiku pěstování a hlavně výživnou hodnotu krmiv. Tento výzkumný projekt navazuje na výzkumné úkoly Agritecu a Bioforsk Organic, ve vlastním experimentu je rozšíří o nové poznatky, ověří v poloprovozním výzkumu na konkrétních ekologických podnicích.

EPrint Type:Project description
Keywords:legume-cereal intercropping, organic cereals, legumes, luskovino-obilné směsky, luštěniny, obilniny,
Subjects: Crop husbandry > Crop combinations and interactions
Research affiliation: Czech Republic > Bioinstitut
Related Links:https://orgprints.org/20480/, http://www.bioinstitut.cz/lciorganic.html, http://www.bioinstitut.cz/english_lciorganic.html
Project ID:A/CZ0046/1/0024
Start Date:1 December 2008
End Date:31 May 2010
Deposited By: Hilgertova, Miloslava
ID Code:20705
Deposited On:10 Apr 2012 06:58
Last Modified:01 Nov 2012 08:13

Repository Staff Only: item control page