home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Items affiliated to " Other organizations"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Jump to: A | B | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | R | S | T | V | W
Number of items at this level: 43.

A

Adler, Steffen; Steinshamn, Håvard and Jensen, Søren K. (2011) Driftsmåte og engalder påvirker melkekvaliteten. In: Brodin, Janne and Fog, Megumi Ohta (Eds.) Husdyrforøskmøtet 2011, UMB, Ås, Norway, pp. 185-188.

Adler, Steffen A.; Ebbesvik, Martha; Hansen, Sissel; Granås, Rune; Lindås, Anitra and Steinshamn, Håvard (2018) Økologisk mjølkeproduksjon uten kraftfôr. [Organic dairy milk production with no concentrate supplementation.] NIBIO RAPPORT, no. 4. Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway.

Andersen, Regine; Bocci, Riccardo; Howlett, Sally; Pearce, Bruce; Dunsire, Gaina; Rey, Frederic; Nuijten, E.; Andersen, Rikke Thomle; Pedersen, Tove Mariegaard; Miceli, F. and Slabe, Anamarija (editor): Pedersen, Tove Mariegaard and Rey, Frederic (Eds.) (2016) Breeding for diversity – political implications and new pathways for the future. .

B

Bantle, Michael; Kvalsvik, Karoline H. and Tolstorebrov, Ignat (2016) Performance simulation of a Heat Pump Drying System using R744 as refrigerant. In: Proceedings of the 12th IIR Gustav Lorentzen Conference on Natural Refrigerants GL2016, 21-24 August 2016, Edinburgh, UK.

Bantle, Michael and Tolstorebrov, Igant (2017) Thermal Properties of Organic Foods. SINTEF Energy Research and Norwegian University of Sciences and Technology .

Borg, Pia (2017) Vedlikehold og distribusjon av sorter egnet for økologisk dyrking og håndverksbakst. Hva sier regelverket og hvilke muligheter har vi? [Maintenance and distrobution of cereal accessions suited for organic growing and artisan baking. What do the regulations say, and which possibilities do we have?] Lecture at: Field day in Trøndelag, Bjerkem, Henning, Trøndelag, 18.7.2017. [Completed]

E

Etterlin, Pernille Engelsen; Morrison, David A.; Österberg, Julia; Ytrehus, Bjørnar ; Heldmer, Eva and Ekman, Stina (2015) Osteochondrosis, but not lameness, is more frequent among free-range pigs than confined herd-mates. Acta Veterinaria Scandinavica, 57, p. 63.

Etterlin, Pernille Engelsen; Ytrehus, Bjørnar; Lundeheim, Nils; Heldmer, Eva; Österberg, Julia and Ekman, Stina (2014) Effects of free-range and confined housing on joint health in a herd of fattening pigs. BMC Veterinary Research, 10, p. 208.

F

Flaten, O.; Bakken, A.K.; Lindås, A. and Steinshamn, H. (2019) Forage production strategies for improved profitability in organic dairy production at high latitudes. Livestock Science, 223, pp. 97-107.

Frøseth, Randi Berland; Johannesen, Gro; Solemdal, Liv; Jarp, Jorunn; Wasteson, Yngvild and Rørvik, Liv Marit (2005) Bakteriologisk kvalitet av salat gjødsla med storfegjødsel. [Bacteriological quality of lettuce fertilized with cattle manure.] In: Heiberg, Nina; Sundheim, Leif and Munthe, Kari (Eds.) Plantemøtet Østlandet 2005, Planteforsk, Ås, Norway, 9 (2), Grønn kunnskap, pp. 205-212.

G

Garmo, Randi T.; Martin, A.D.; Thuen, E.; Havrevoll, Ø.; Steinshamn, H.; Prestløkken, E.; Randby, Å.; Eknæs, M.; Waldmann, A. and Reksen, O. (2009) Characterization of progesterone profiles in fall-calving Norwegian Red cows. Journal of Dairy Science, 92, pp. 4919-4928.

Garmo, Randi T.; Ropstad, E.; Havrevoll, Ø.; Thuen, E.; Steinshamn, H.; Waldmann, W. and Reksen, O. (2009) Commencement of luteal activity in three different selection lines for milk yield and fertility in Norwegian Red cows. Journal of Dairy Science, 92, pp. 2159-2165.

Grøva, Lise; Henriksen, Britt I.F.; Lind, Vibeke and Nyhammer, Kjartan (2004) Økologisk sauehold. [Organic sheep husbandry.] Norsk senter for økologisk landbruk (Norwegian Centre for Ecological Agriculture), NORSØK .

Grøva, Lise; Olesen, Ingrid; Stuen, Snorre and Steinshamn, Håvard (2007) Flåttbåren sykdom og velferd hos sau. [Tick-borne fever and sheep welfare.] In: Dille, Liv Lønne (Ed.) Husdyrforsøksmøtet 2007, 2007 (ISBN 978-82-74-79019-3), pp. 531-534.

Grøva, Lise; Refsum, Torbjørn and David, Bruce (2004) Økologisk eggproduksjon. [Organic egg production.] Norsk senter for økologisk landbruk (Norwegian Centre of Ecological Agriculture), NORSØK .

Grøva, Lise; Olesen, Ingrid; Stuen, Snorre and Steinshamn, Håvard (2007) Flåttbåren sykdom hos sau. [Tick-borne fever in sheep.] Poster at: Husdyrforsøksmøtet 2007, Thon Hotel Arena, Lillestrøm, Norway, 14.-15. February 2007. [Unpublished]

H

Henriksen, Britt I. F. and Berntsen, Oscar Hovde (2011) Utprøving av NoFence elektronisk gjerde i forhold til dyrevelferd - Prototype 1. Bioforsk Rapport Vol. 6, no. 95. Bioforsk Økologisk, Tingvoll.

Höglind, M.; Steinshamn, H.; Havrevoll, Ø.; Saarem, K.; Lombnæs, I. and Svendsen, A. (2009) Kvalitet av biff fra beite. In: Fløistad, Erling and Munthe, Kari (Eds.) Bioforsk FOKUS 4 (2), Bioforsk, Ås, Norway, pp. 212-213.

Holten, Jon Magne (2009) Organic production in Norway - status 2009. Poster at: NJF Seminar 422: Fostering healthy food systems through organic agriculture – focus on Nordic-Baltic region, Tartu, Estonia, August 25-27, 2009. [Unpublished]

J

Jokiel, M.; Bantle, M.; Kopp, C.; Claussen, I.C. and Tolstorebrov, I. (2019) Design of a CO2 heat pump drier with dynamic modelling tools. In: Proceedings of the 25th International Congress of Refrigeration, August 24-30, 2019, Montréal, Québec, Canada.

K

Koesling, Matthias; Ebbesvik, Martha; Lien, Gudbrand; Flaten, Ola; Valle, Paul Steinar and Arntzen, Halvard (2004) Risk and Risk Management in Organic and Conventional Cash Crop Farming in Norway. Acta Agriculturæ Scandinavica Section C - Food Economics, 1 (4), pp. 195-206.

Kvande, Ingvar; Cabell, Joshua; Stensgård, Aina Elstad; Saxegård, Simon and Morken, John (2018) Følgeforskning Sterner sitt anlegg på Smøla settefisk - masse- og energibalanser, økonomi og klimanytte. Fagrapport, no. 60. Norges miljø- og biovitenskapelige universitet , Realfag og teknologi.

L

Løes, Anne-Kristin and Andersen, Regine (2016) Såfrø – livsviktig og sårbart. [Sowing seeds - crucial and vulnerable.] Norwegian Centre for Organic Agriculture (NORSØK), Økobloggen. Online at http://forskning.no/blogg/okobloggen/safro-livsviktig-og-sarbart, accessed on: 9 February 2017.

M

Morken, John; Briseid, Tormod; Hovland, Jon; Lyng, Kari-Anne and Kvande, Ingvar (2017) Veileder for biogassanlegg - mulighetsstudie, planlegging og drift. REALTEK Rapport, no. 56. Norges miljø- og biovitenskapelige universitet , Realfag og teknologi.

N

Njastad, Kari Marie (2011) Metabolism of phytoestrogens in dairy cows - effect of botanical composition of silages. Masters thesis, Norwegian University of Life Sciences , Animal and Aqualcultural Sciences. . [Submitted]

P

Pezzati, L.; Verones, F.; Curran, M.; Baustert, P. and Hellweg, S. (2018) Biodiversity recovery and transformation impacts for wetland biodiversity. Environmental Science & Technology, 52, pp. 8479-8487.

R

Rey, Frederic; Chable, Véronique; Nuijten, Edwin; Rossi, Adanella; Oehen, Bernadette; Padel, Susanne and Andersen, Regine (editor): Rey, Frédéric and Chable, Véronique (Eds.) (2018) Innovative approaches to embed diversity in food systems: DIVERSFOOD outcomes from field to plate. Booklet #6. DIVERSIFOOD Project .

S

Sarthou, Jean-Pierre; Choisis, J.-P.; Amossé, A.; Arndorfer, M.; Bailey, D.; Balázs, K.; Balent, G.; Deconchat, M.; Dennis, P.; Eiter, S.; Fjellstad, W.; Friedel, J.K.; Jeanneret, Philippe; Jongman, R.H.B; Kainz , M.; Moreno, G.; Ouin, A.; Paoletti, Maurizio G.; Pointereau, Philippe; Stoyanova, S.; Viaggi, Davide; Vialatte, A.; Wolfrum, S. and Herzog, Felix (2013) Biodiversity indicators in organic and conventional farming systems: main results from the European project BIOBIO. [Indicateurs de biodiversité dans les exploitations agricoles biologiques et conventionnelles des Vallées et Coteaux de Gascogne, cas d’étude français du projet européen BIOBIO.] Innovations Agronomiques, 32, pp. 333-349.

Solemdal, Liv and Kvamme, Gunnar (2005) Med storhusholdninger som kunde – mer og bedre økologiske produkter gjennom samarbeid i hele verdikjeden. Erfaringer fra omlegging av kjøkkenet på St. Olavs Hospital, Trondheim. [Large-scale households as customers - more and better organic produce through cooperation in the entire value chain. Experiences from conversion of the catering centre of St. Olav's Hospital, Trondheim.] In: Heiberg, Nina; Sundheim, Leif and Munthe, Kari (Eds.) Plantemøtet Østlandet 2005. Grønn kunnskap, Planteforsk, Ås, Norway, 9 (2), Grønn kunnskap, no. Volume 9 no 2, pp. 213-219.

Steinshamn, H.; Höglind, M.; Havrevoll, Ø.; Saarem, K.; Lombnæs, I.H. and Svendsen, A. (2009) Verknad av utmarksbeite på tilvekst og kjøttkvalitet hos kalv. In: Husdyrforsøksmøtet 2009, Norwegian University of Life Sciences, pp. 251-254.

Steinshamn, Håvard; Bleken, Marina Azzaroli and Hansen, Sissel (2004) Lite nitrogentap fra mjølkegarder som baserer seg på egen fôrprodukjson. [Minor nitrogen losses from dairy farms based on feed self-sufficiency.] Forskningsnytt om økologisk landbruk i Norden, 2004 (2), pp. 3-6.

Steinshamn, Håvard; Höglind, Mats; Havrevoll, Øystein; Saarem, Kristin; Lombnæs, Inger Helene; Steinheim, Geir and Svendsen, Asgeir (2010) Performance and meat quality of suckling calves grazing cultivated pasture or free range in mountain. Livestock Science, 132, pp. 87-97.

Steinshamn, Håvard; Thuen, Erling; Bleken, Marina Azzaroli; Brenøe, Ulrik Tutein; Ekerholt, Georg and Yri, Cecilie (2004) Utilization of nitrogen (N) and phosphorus (P) in an organic dairy farming system in Norway. Agriculture, Ecosystems & Environment, 104 (3), pp. 509-522.

Steinshamn, Håvard; Inglingstad, Ragnhild Aabøe and Nymo, Magnhild (2011) Påverkar tida i beitesesongen avdråtten og mjølkekvaliteten hos geit på utmarksbeite? In: Brodin, Janne and Fog, Megumi Ohta (Eds.) Husdyrforsøksmøtet 2011, UMB, Ås, Norway, pp. 365-368.

Stergiadis, Sokratis; Bieber, Anna; Chatzidimitriou, Eleni; Franceschin, Enrica; Isensee, Anne; Rempelos, Leonidas; Baranski, Marcin; Maurer, Veronika; Cozzi, Giulio; Bapst, Beat; Butler, Gillian and Leifert, Carlo (2018) Impact of US Brown Swiss genetics on milk quality from low-input herds in Switzerland: Interactions with season. Food Chemistry, 251, pp. 93-102.

Swensen, Berit (2010) Økologisk jordbruk og klima. [Organic farming and climate.] Oikos - Økologisk Norge, Oslo, Norway.

Sørensen, Cand.agro Søren (2003) Simple artificial infection method of Cirsium arvense (L.) Scop. with the obligate pathogen Puccinia punctiformis and regrowth from root. In: Nordic Association of Agricultural Scientists 22nd Congress, Nordic agriculture in Global Perspective, MMT Agrifood Research Finland and NJF, p. 101.

T

Tahamtani, Fernanda and Brantsæter, Margrethe (2019) Discussion of the project with the manager of the Norwegian Poultry Association. . [Completed]

Thuen, Erling; Breivik, J.; Steinshamn, H. and Volden, H. (2009) Fôropptak, produksjon og energiutnyttelse hos Norsk Rødt Fe (NRF) og Sidet Trønder og Nordlandsfe (STN) i rasjoner med og uten kraftfôr. Speech at: Husdyrforsøksmøtet 2009, Lillestrøm, Norge, 11.-12. februar.

Tolstorebrov, Ignat; Eikevik, Trygve Magne and Bantle, Michael (2017) Low Temperature Drying and Thermo-Physical Properties of Brown Seaweeds (Saccharina Latissima). In: Second Nordic Baltic Drying Conference, 7-9.June 2017, Hamburg, Germany : Proceedings.

V

Vae, Anne Holter (2009) Effekt av botanisk sammensetning i beite på oksidativ stabilitet i kumelk. [Effect of botanical composition in pasture on oxidative stability in cow milk.] Masters thesis, Norwegian University of Life Sciences , Animal and Aquacultural Sciences. . [Submitted]

W

Wibe, Atle; Borg-Karlson, Anna-Karin; Cross, Jerry; Bichao, Helena; Fountain, Michelle; Liblikas, Ilme and Sigsgaard, Lene (2014) Combining 1,4-dimethoxybenzene, the major flower volatile of wild strawberry Fragaria vesca, with the aggregation pheromone of the strawberry blossom weevil Anthonomus rubi improves attraction. Crop Protection, 64, pp. 122-128.

Wibe, Atle; Solemdal, Liv; Pommeresche, Reidun; Stangeland, Janne Kristin and Ween, Ola (2017) Insektlarver som proteinfôr til fisk og husdyr. [Insect larvae as protein feed for fish and livestock.] NORSØK RAPPORT, no. Nr 9/ Vol 2. NORSØK, TINGVOLL, NORWAY.

This list was generated on Sun Mar 29 10:18:03 2020 CEST.