home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Effect of soil organic matter management on soil characteristics, potato yield and potato disease in an intensive potato growing system (MERMOLD)

Rittl, Tatiana; Grønmyr, Frode; Bakken, Ivar and Løes, Anne-Kristin (2022) Effect of soil organic matter management on soil characteristics, potato yield and potato disease in an intensive potato growing system (MERMOLD). NORSØK Report, no. 10, Vol 7. NORSØK, Tingvoll.

This is the latest version of this item.

[thumbnail of NORSOK rapport  nr 10 vol 7 2022 MERMOLD.pdf] PDF - Published Version - English
1MB
[thumbnail of Organic amendments properties.xlsx] Microsoft Excel - Data - English
Limited to [Depositor and staff only]

12kB
[thumbnail of Potato petioles.xlsx] Microsoft Excel - Data - English
Limited to [Depositor and staff only]

12kB
[thumbnail of Soil.xlsx] Microsoft Excel - Data - English
Limited to [Depositor and staff only]

15kB
[thumbnail of Tuber yield.xlsx] Microsoft Excel - Data - English
Limited to [Depositor and staff only]

11kB


Summary

The MERMOLD project (2019-2022) was a collaboration between industry and research partners. The project was owned by Sunndalspotet AS and managed by the Norwegian Centre for Organic Agriculture (NORSØK). The other partners were Standard Bio AS, Ecopro AS and Landbruk Nordvest. Production of potatoes is a specialised industry, and commonly occurs on farms without animal husbandry. Hence, cereals are often the only other crop being grown, and with a lack of animal manure and growing of perennial ley, in combination with intensive soil tillage for potatoes, soil organic matter (SOM) tends to decline. The main objective of this project was to assess if cover crop and organic amendment practices could increase SOM storage, and possibly affect potato yields and soil-borne diseases. To do so, we established a field experiment in July 2019 to: (i) assess under field conditions with and without cover crop the impact of a single application of various organic materials to soil (biochar+liquid digestate, solid digestate, or farmyard manure) on SOM storage; (ii) quantify the impact of cover crop and application of organic materials on potato yields and potato diseases; (iii) discuss a suitable cover crop and organic soil amendment practice for potato cropping systems in this part of Norway. Furthermore, we performed a laboratory incubation to (iv) measure under controlled conditions the effect of organic amendments on carbon dioxide (CO2) emissions from the experimental soil.
Our results show that: a single addition of organic materials increased SOM storage, especially in the farmyard manure and biochar+ liquid digestate treatments, while the presence of cover crop did not significantly affect SOM storage. Yet, the cover crop significantly increased potato yield in 2021 and reduced the severity of potato diseases by 10% in the post-harvest potatoes in 2020 and 2021, while the number of marketable potatoes after storage in 2021 was increased by 37%. Organic amendments did not significantly affect potato yield or quality, but the proportion of marketable potatoes tended to be higher in the treatments where organic materials were applied 2 years after the application.


Summary translation

MERMOLD prosjektet (2019-2022) var et samarbeid mellom industripartnere og FoU-aktører. Prosjekteier var Sunndalspotet AS, mens NORSØK hadde ansvaret for gjennomføringen av prosjektet. Andre partnere var Standard Bio AS, Ecopro AS og Landbruk Nordvest. Potetdyrking er en spesialisert produksjon, og som regel foregår den på gårder uten husdyrhold. Den eneste veksten utenom poteter er da gjerne korn, og med mangel på husdyrgjødsel og lite eng i vekstskiftet, kombinert med intensiv jordarbeiding i potetdyrkinga, vil dette ofte tære på moldinnholdet i jorda. Målet med MERMOLD-prosjektet var å undersøke om bruk av fangvekst, og tilførsel av organisk materiale til jorda kunne øke innholdet av organisk karbon (C) og om slike tiltak kunne påvirke potetavlingene og angrep på knollene av jordoverførte sjukdommer. Et feltforsøk ble etablert hos Per Grødahl på Gjøra i juli 2019 for å undersøke: (i) effekten på jordas moldinnhold av en enkelt tilførsel av ulike typer organisk materiale (biokull fuktet med flytende råtnerest; fast råtnerest; hestegjødsel) etter opptak av tidligpoteter, med og uten fangvekst, (ii) effekten av fangvekst (høstrug) og tilførsel av organisk materiale på potetavlinger og sjukdommer på knollene. Videre (iii) ble det diskutert hvordan fangvekst og tilførsel av organisk materiale kan gjennomføres i praksis i potetdyrkinga i Nordmøre og Sør-Trøndelag. Vi gjennomførte også et inkubasjonsforsøk med jord fra forsøksfeltet for å måle (iv) effekten av ulike typer og mengder av organisk materiale på utslipp av karbondioksid (CO2).
Vi fant at en enkelt tilførsel av organisk materiale økte moldinnholdet, særlig ved tilførsel av hestegjødsel og biokull fuktet med flytende råtnerest. Bruk av fangvekst hadde ikke noen sikker effekt på moldinnholdet. Fangvekst økte imidlertid potetavlinga i 2021, og ga 10% reduksjon i sjukdomsangrep i poteter etter lagring i både 2020 og 2021. Andelen av salgbare poteter etter lagring økte med hele 37% i 2021 ved bruk av fangvekst. Det var ikke noen sikker effekt av tilførsel av organisk materiale på avling eller kvalitet av poteter, men tendensen var at andelen av salgbare poteter i 2021 var høyere i behandlinger som fikk tilført organisk materiale i 2019.

EPrint Type:Report
Keywords:Solid digestate, biochar, liquid digestate, Norway Biokull, råtnerest, mold, husdyrgjødsel, potet
Agrovoc keywords:
Language
Value
URI
English
potatoes
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_13551
English
cover crops -> cover plants
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_1936
English
farmyard manure
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_2810
Subjects: Soil > Soil quality
Soil > Nutrient turnover
Environmental aspects > Air and water emissions
Environmental aspects > Biodiversity and ecosystem services
Research affiliation: Norway > NLR - Norwegian Agricultural Extension Service
Norway > NORSØK - Norwegian Centre for Organic Agriculture
ISBN:978-82-8202-150-0
Deposited By: F Rittl, Tatiana
ID Code:44420
Deposited On:01 Sep 2022 10:25
Last Modified:01 Sep 2022 10:25
Document Language:English
Status:Published
Refereed:Not peer-reviewed

Available Versions of this Item

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per month over past year

View more statistics