home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Items affiliated to "Department of Food Science"

Group by: No Grouping | Authors | Refereed | Document Language | EPrint Type
Number of items at this level: 128.

Journal paper

Hefner, M. and Kristensen, Hanne Lakkenborg (2021) Sustainable intensification improved soil fertility in organic leek and lettuce production. asdfsadf, 0-0. [draft]

Hefner, M.; Sørensen, Jørn Nygaard; de Visser, Richard and Kristensen, Hanne Lakkenborg (2021) Sustainable intensification through double-cropping and plant-based fertilisation. Intended for European Journal of Agronomy, ?, 00-00. [draft]

Hefner, M.; Labouriau, R.; Nørremark, Michael and Kristensen, Hanne Lakkenborg (2019) Controlled traffic farming increased crop yield, root growth, and nitrogen supply at two organic vegetable farms. Soil & Tillage Research, 191, pp. 117-130.

Shanmugam, Sindhuja; Hefner, M.; Willekens, Koen; Quataert, Paul; Kivijärvi, Pirjo; Tapio, Salo; Lepse, Līga; Trinchera, Alessandra; Barbry, Joran and Kristensen, Hanne Lakkenborg (2021) Intercropping and improved fertilization strategies affect crop yield and nitrogen pools across Northern and Western Europe in organic vegetable production. Not decided, 00, pp. 1-33. [draft]

Shanmugam, Sindhuja; Hefner, Margita; Labouriau, Rodrigo; Trinchera, Alessandra; Willekens, Koen and Kristensen, Hanne Lakkenborg (2021) Improving management methods to progress sustainability of organic cabbage and beetroot production: effects of intercropping and fertilization strategies on the plant - soil system. na, 00, 00-00. [Submitted]

Shanmugam, Sindhuja; Hefner, Margita; Pelck, Jeanett S; Labouriau, Rodrigo and Kristensen, Hanne Lakkenborg (2021) Complementary resource use in intercropped faba bean and cabbage by increased root growth and nitrogen use in organic production. Soil use and management, 2021, pp. 1-12.

Xie, Yue; Sørensen, Jørn Nygaard; Petersen, Karen Koefoed and Kristensen, Hanne Lakkenborg (2018) Stepwise incorporation of white clover (Trifolium repens L.)as fertiliser increases nitrogen fixation and improves nitrogen retention when intercropped with leek (Allium porrum L.). Plant and Soil, 422, pp. 541-554.

Newspaper or magazine article

Bisgaard, Annemarie (2021) Gartnertidende 2, 2021: Gødning fra ny komposteringsmetode. Gartnertidende, February 2021, 2, pp. 21-22.

Brandt-Møller, Irene (2019) Endnu mere fokus på alternative gødningsformer. Økologisk Landbrug, 30 August 2019, 647, pp. 10-11.

de Visser, Richard and Kristensen, Hanne Lakkenborg (2021) DOUBLE CROP med højere N-effektivitet. Gartnertidende, 2021, 9, pp. 47-48.

Edelenbos, Merete (2017) Til kamp mod lagerråd i æbler. �kologi & Erhverv, 13 January 2017, 2017 (602), p. 12.

Hermansen, Nina (2017) Dyrkning direkte i planterester giver mindre ukrudt. Magasinet Mark, December 2017, Dec, p. 15.

Koefoed Petersen, Karen (2019) Greenresilient at the Food Festival in Aarhus. Core Organic Cofund Newsletter, October 2019, pp. 1-2.

Kristensen, Hanne Lakkenborg (2019) Grøntsager er fremtiden. [Vegetables are the future.] Økologisk Landbrug, 19 August 2019, 647, p. 26.

Kristensen, Hanne Lakkenborg (2018) Intensiv grøntsagsproduktion på plantebaseret gødning. Økologi & Erhverv, 11 May 2018, 632, p. 15.

Nielsen, Stig Feodor (2020) Åbent hus i økogrøntsager. GartnerTidende, 17 September 2020, 11, pp. 36-37.

Nielsen, Stig Feodor (2020) L4.1a.Gartnertidende 11, 2020: Åbent hus i økogrønsager. Gartnertidende, 17 September 2020, 11, pp. 36-37.

Nielsen, Stig Feodor (2019) Nye muligheder i øko grønsagssædskifter. Gartnertidende, 11 April 2019, 5, pp. 49-50.

Nielsen, Stig Feodor (2019) Nye muligheder i øko grønsagssædskifter. Gartnertidende, 11 April 2019, 5, pp. 49-50.

Nielsen, Stig Feodor (2017) DoubleCrop - et intensivt økodyrkningssystem. Gartnertidende, 15 November 2017, 14, pp. 34-35.

Petersen, Karen Koefoed (2019) Tomater i et agroøkologisk system. Gartner Tidende, 19 September 2019, 135 (11), pp. 16-17.

Rystedt, Lotte (2017) Dyrkning i planterester giver mindre ukrudt. �kologi & Erhverv, 1 December 2017, 622, p. 12.

Rystedt, Lotte (2017) Dyrkning i planterester giver mindre ukrudt. MASKINBLADET, 21 November 2017, p. 1.

Sørensen, Jørn Nygaard and Kristensen, Hanne Lakkenborg (2020) Efterafgrøder og grøngødning. GartnerTidende, 2020, 136 (14), pp. 44-45.

Sørensen, Jørn Nygaard and Kristensen, Hanne Lakkenborg (2020) Tang og grøde som gødning. Gartnertidende, 2020, 136 (12), pp. 44-45.

Working paper

de Visser, Richard (2021) DoubleCrop og rådgivning. Working paper, HortiAdvice . [Completed]

Hefner, M. and Kristensen, Hanne Lakkenborg (2020) L2.1 ComCrop: Research plan decided for ComCrop rotation, fertilizer plan adjusted. working paper, Food, Aarhus University . [Completed]

Kristensen, Hanne Lakkenborg; Sørensen, Jørn Nygaard and de Visser, Richard (2017) Årslev-forsøget DoubleCrop4_D1.1. Working paper, FOOD, AU . [Completed]

Lynge, Mariane (2020) L2.2. Plan ready for test runs of composter at AU (ComCrop). working paper, Food science, Aarhus University . [Completed]

Nielsen, Otto; Oudshoorn, Frank; Green, Ole; Schwennesen, Trine and Kristensen, Hanne Lakkenborg (2022) D1.1 Forsøgsdesign Sofiehøj og Højmark_2021-2024. Working paper, Food Science, Aarhus Universitet . [Completed]

Sørensen, Jørn Nygaard (2017) DoubleCrop gødskning Plan. Working paper, FOOD, Aarhus University . [draft]

Sørensen, Jørn Nygaard (2017) DoubleCrop forsøgsplan hos 3 avlere. Working paper, FOOD, Aarhus University . [draft]

Conference paper, poster, etc.

Edelenbos, Merete (2017) Bedre udnyttelse af produktionen og mindre spild. Speech at: Økologikongressen, Hotel Comwell, Skovbrynet 1, 6000 Kolding, 30. november 2017.

Hefner, M.; Kristensen, Hanne Lakkenborg and Shanmugam, Sindhuja (2020) Soil fertility, nitrogen availability and plant growth in new vegetable production systems. Speech at: Swedish Organic Conference: Forskning och utveckling inom ekologisk produktion, Webinar, 15. Oct. 2020. [Completed]

Hefner, M.; de Visser, Richard; Sørensen, Jørn Nygaard and Kristensen, Hanne Lakkenborg (2019) DoubleCrop sædskifte-forsøget: Dobbeltdyrkning og jordens frugt barhed. [DoubleCrop crop rotation trial: Double cropping and soil fertility.] Speech at: [Completed]

Hefner, M.; Labouriau, R.; Nørremark, M. and Kristensen, H. L. (2018) Controlled traffic farming increases root growth, crop and soil nitrogen in vegetable cropping systems. In: Proceedings of the 20th Nitrogen Workshop “Coupling C - N - P - S cycles”, pp. 461-462.

Hefner, M.; Sørensen, Jørn Nygaard; de Visser, Richard and Kristensen, Hanne Lakkenborg (2019) DoubleCrop: Dobbeltdyrkning og plantebaserede gødninger til dyrkning af rækkeafgrøder. Lecture at: Open growers meeting, Årslev AU-FOOD Denmark, 5. March 2019. [Completed]

Koopmans, Chris; Kristensen, Hanne Lakkenborg; Hondebrink, Merel; Mäkinen, Joonas; Trinchera, Alessandra; Valero, Constantino and Blom, Marian (2021) Workshop Diversified strip- and inter-cropping systems: what can we gain in modern organic farming? In: Workshop publised at the OWC website.

Kristensen, Hanne Lakkenborg (2022) Virker kompost og plantebaserede gødninger i økologisk grøntsagsproduktion? Speech at: Øko-markdag, Aarup, 15 June 2022. [Completed]

Kristensen, Hanne Lakkenborg (2022) Strip-cropping and recycling of waste for biodiverse and resource-efficient intensive vegetable production – SureVeg. Poster at: Final CORE organic COFUND Research Seminar, Bruxelles, University Foundation, 17 May 2022. [Completed]

Kristensen, Hanne Lakkenborg (2022) Bæredygtig grøntsagsproduktion - PFS. Lecture at: Bæredygtig grøntsagsproduktion - PFS, AU Agro Food Park, Aarhus, 28 February 2022. [Completed]

Kristensen, Hanne Lakkenborg; Hefner, M. and Shanmugam, Sindhuja (2021) Anvendelse af kompost i jordbruget. Speech at: DAKOFA webinar, Webinar, 17. March 2021. [Completed]

Kristensen, Hanne Lakkenborg; Shanmugam, Sindhuja; Hefner, M.; Skyum, Birk; Knudsen, Marie Trydeman; Mäkinen, Jonaas; Blande, James; Himanen, Sari and Kivijärvi, Pirjo (2020) PROTEINRIGE PLANTER – DERES ROLLE I MARKENS ØKOLOGI OG DIVERSITET! Speech at: Danish Vegetarian Association Workshop: Potentialer og udfordringer ved flere planteproteiner i Danmark, Copenhagen University, 29. Oct. 2020. [Completed]

Kristensen, Hanne Lakkenborg; Shanmugam, Sindhuja; Xie, Yue and Hefner, M. (2021) Intercropping of vegetables - why does it work or not. Speech at: Seminar at Aarhus University Dept. Food Science, Århus N, 15. Dec. 2021. [Completed]

Kristensen, Hanne Lakkenborg (2019) Grøntsager er fremtiden - dyrk dem og spis dem! Speech at: Møde med Syddjurs Bæredygtighedsudvalg, Rønde, 12. dec. 2019. [Completed]

Kristensen, Hanne Lakkenborg (2019) Dobbeltdyrkning og plantebaserede gødninger til dyrkning af rækkeafgrøder - DoubleCrop. Poster at: ICROFS status meeting, Sixtus Hotel, Middelfart DK, 9. April 2019.

Kristensen, Hanne Lakkenborg (2019) Improving climate and environmental profile of Danish organic vegetables. Poster at: ICROFS status meeting at Sixtus Hotel, Middelfart Denmark, Middelfart, 9. April 2019. [Completed]

Kristensen, Hanne Lakkenborg (2019) Strip-cropping and recycling of waste for biodiverse and resource-efficient intensive vegetable production. Poster at: ICROFS status meeting, Middelfart, Denmark, 9. April 2019.

Kristensen, Hanne Lakkenborg (2019) Nyt fra forskningen i plantebaseret gødning, efterafgrøder og dyrkningssystemer i øko-grønsager. Lecture at: Open growers meeting, Årslev AU-FOOD Denmark, 5. March 2019. [Completed]

Kristensen, Hanne Lakkenborg (2019) Recirkulering af planteaffald som kompost og samdyrkning af grøntsager. Poster at: Partnerskaber for en bæredygtig fremtid, Aarhus Universitet, Nordre Ringgade 4, 8000 Aarhus, 4. February 2019.

Kristensen, Hanne Lakkenborg (2019) SUREVEG – recirkulering af planteaffald som kompost og samdyrkning af grøntsager. Poster at: Aarhus University Sustainability Conference, Aarhus, 4. Feb. 2019.

Kristensen, Hanne Lakkenborg (2019) Strip-cropping and recycling of waste for biodiverse and resource-efficient intensive vegetable production. Poster at: Core Organic Cofund Research and Outreach Seminar, CIHEAM Bari, 29. January 2019.

Kristensen, Hanne Lakkenborg and Hefner, M. (2019) Sustainable Intensification and Nitrogen Management in Organic Vegetable Production. Speech at: The 3rd workshop EUVRIN: fertilisation and irrigation of vegetables, Pisa Italy, 9.-11. Sept. 2019. [Completed]

Kristensen, Hanne Lakkenborg; Hefner, M.; Shanmugam, Sindhuja and Xie, Yue (2019) Any general conclusions to draw on deep roots from the complex effects of cropping systems? Workshop at: Deep Frontier, Copenhagen University, 26. Nov. 2019. [Completed]

Kristensen, Hanne Lakkenborg; Shanmugam, Sindhuja; Sørensen, Jørn Nygaard and Hefner, M. (2019) Mere organisk stof og liv i din jord. [More organic matter and life in your soil.] Speech at: Økologikongressen 2019 Vingsted. [Completed]

Kristensen, Hanne Lakkenborg; Shanmugam, Sindhuja; Sørensen, Jørn Nygaard and Hefner, Margita (2020) Økologiske dyrkningssystemer til grønsager med fokus på jordens mikrobielle aktivitet, rodvækst, kulstof og kvælstof. Keynote presentation at: Norges økologikongres 2020, Oslo, 22. januar 2020.

Paponov, Ivan Alekseevic (2021) Agronomic performances and nutrient dynamics in the Danish trial. Ivan A. Paponov, Rome, 21.09.2021. [draft]

Paponov, Ivan Alekseevic (2021) Agronomic performances of tomato and winter vegetables in the Danish trial. Ivan A. Paponov, Rome, 21.09.2021. [draft]

Petersen, Karen Koefoed (2019) Greenresilient - innovativ og robust produktion i lavenergivæksthuse. Poster at: Food Festival, Aarhus, 05 - 07 September 2019.

Shanmugam, Sindhuja; Gebremikael, Mesfin; Gabard, Sandra; Konnerup, Dennis and Kristensen, Hanne Lakkenborg (2021) COMPOST FOR FERTILE SOILS AND HIGH QUALITY VEGETABLES. Poster at: Aarhus Food Week 2021, AROS Aarhus, 13-15. Sept. 2021.

Shanmugam, Sindhuja; Hefner, Margita; Willekens, Koen; Trinchera, Alessandra; Pirjo, Kivijärvi; Koopmans, Chris; Van Apeldoorn, Dirk; Lepse, Liga; Barbry, Joran; Valero, Constantino and Lakkenborg Kristensen, Hanne (2021) Faba Bean: A Potential Intercrop In Organic Vegetable Production In A European Perspective? Paper at: Organic World Congress 2021, Science Forum: 6th ISOFAR Conference co-organised with INRA, FiBL, Agroecology Europe, TP Organics and ITAB, Rennes, France, 8 - 10 September, 2021. [Completed]

Sørensen, Jørn Nygaard (2019) DoubleCrop: Gødningseffekt af blå biomasse. Lecture at: [Completed]

Sørensen, Jørn Nygaard (2019) DoubleCrop: Såtidsforsøg med efterafgrøder. Lecture at: Åbent avlermøde, 5. Marts 2019. [Completed]

Vesterholt, Lasse Lillevang and Kristensen, Hanne Lakkenborg (2018) SUREVEG - recirkulering af planteaffald som kompost og samdyrkning af grøntsager. Poster at: Klintholm open house event, Klintholm, 30. May 2018.

Vesterholt, Lasse Lillevang; Shanmugam, Sindhuja; Hefner, M.; Sørensen, Jørn Nygaard and Kristensen, Hanne Lakkenborg (2019) Er dine grøntsager veganske? Poster at: Food festivallen Århus, Tangkrogen Århus, 6.-8. Sept. 2019. [Completed]

Young, Jette (2017) Antibakterielle planter - fødevarekonservering - fodertilsætning. Speech at: Møde med forskningsminister Søren Pind, AU Foulum, 9 november 2017. [Unpublished]

Proceedings

Kristensen, Hanne Lakkenborg and Hefner, M. (Eds.) (2019) Proceedings of the 3rd workshop: EUVRIN fertilisation and irrigation. The 9.-11. Sept. 2019 Pisa University, Italy. Eds. L. INCROCCI, D. MASSA, R. B. THOMPSON, J. ZINKERNAGEL p. 32-33 Abstract: Sustainable Intensification and Nitrogen Management in Organic Vegetable Production. . Proceedings of The 3rd EUVRIN Workshop: fertilisation and irrigation, Pisa University, Italy, , 9.-11. Sept. 2019.

Incrocci, L; Massa, D; Thompson, R and Zinkernagel, J (Eds.) (2019) Proceedings of the EUVRIN 3rd workshop fertilisation and irrigation of vegetables. pp. 32-33. Proceedings of EUVRIN, Pisa Italy, 9.-11. Sept. 2019.

Report

Aarhus, University (Ed.) (2018) Dyrkning i planterester gavner udbyttet og agroøkosystemet. DCA Annual report. DCA.

Hansen, Elly Møller; Sørensen, Jørn Nygaard; Thomsen, Ingrid K.; Jørgensen, Lise Nistrup and Melander, Bo (2020) Tilføjelse af nye arter på listen over godkendte efterafgrøder. DCA report. DCA, Aarhus University.

Jensen, Martin (2018) Planter som antibakteriel fodertilsætning mod diarré hos smågrise - MAFFRA. International Centre for Research in Organic Food Systems, Tjele, Denmark.

Jensen, Martin and Grevsen, Kai (2017) Production methods, yield and quality of antibacterial plant products. Variation in plant material quality and reproducibility. Internal Report. Confidential. [Produktionsmetoder, udbytter og kvalitet af antibakterielle planteprodukter.Variation i plantematerialet og reproducerbarhed. Intern Rapport.] Aarhus University , Institut for Fødevarer.

Kristensen, Hanne Lakkenborg (2022) Final report for the CORE Organic Cofund funded project “Strip-cropping and recycling of waste for biodiverse and resoURce-Efficient intensive VEGetable production” SUREVEG. Aarhus University , Food Science.

Petersen, Karen Koefoed (2018) Organic greenhouse vegetables can become more sustainable and resilient. Aarhus University , Food Science.

Report chapter

Williams, Michelle (2015) FruitGrowth -Bekæmpelse af skadevoldere i æbler. In: Skovsbøl, Ulla (Ed.) Ny viden om økologi - Resultater fra forskningsprogrammerne Organic RDD og CORE Organic, 2011-2015. ICROFS, Tjele, Denmark, pp. 22-25.

Thesis

Elsgaard, Karen Rose (2022) Effect of a new organic management system with plant-based fertilisers on phosphorus in soil and crop, and yields in a 5-year vegetable rotation. Masters thesis, AU . , AU.

Frei, Rachel (2019) Short Term Effects of Crop Intensity, Surface Disturbance and Plant-Based Fertilizers on an Organically Managed Top Soil. Masters thesis, Aarhus University , Dept. AgroEcology. Master thesis Aarhus University. Aarhus University, Aarhus University.

Jensen, Janne Guldbæk Kirstejn (2018) An early Assessment of a Plant-based Organic Vegetable System: Analysis of inorganic-N and soil enzyme activity. Masters thesis, Copenhagen University , PLEN. Master thesis Copenhagen University 30 ECTS. Copenhagen University.

Jørgensen, Line Daa (2019) Effekter på udbytte og kvælstofdynamik af hestebønner og spidskål dyrket som grønsag i samdyrkning og monokultur. Masters thesis, Aarhus Universitet , Food Science. Aarhus Universitet.

Lynge, Mariane (2019) Evaluering af overvintrende grønsager i økologisk jordbrug. Masters thesis, Aarhus University , Dept. Food Science. Master thesis Aarhus University. Aarhus University, Aarhus University.

Medrano, Dorian Valentin (2022) New Composting Technology: Evaluation of Compost Quality and its Effects on Soil Fertility. Masters thesis, Aarhus University , Food Science. Master thesis. Aarhus University.

Olsen, Ditte Køster (0002) Animalsk og plantebaserede gødskningsstrategier i økologisk grønsagsproduktion: Effekter på udbytte, kvælstofdynamik og jordens frugtbarhed. [Animal- and plant-based fertilizer strategies in organic vegetable farming: Effects on yield, nitrogen dynamics and soil fertility.] Masters thesis, Aarhus University , Food Science. Aarhus University, Aarhus.

Plopeanu, Georgel-Cici (2022) The use of colored roots of beetroot (Beta vulgaris L.) in root studies in organic intercropping systems with white cabbage. Masters thesis, Aarhus University , Food Science. Aarhus University.

Shanmugam, Sindhuja (2021) Intercropping and improved fertilization to increase the productivity and sustainability of organic vegetable production systems – focus on crop growth, nitrogen use efficiency and soil fertility. PhD thesis, Aarhus University , Food Science. Aarhus University, Aarhus. [Submitted]

Project description

{Project} ClimateVeg Klima- og miljøprofilen af danske økologiske grøntsager skal forbedres. Runs 2019 - 2070. Project Leader(s): Kristensen, Hanne Lakkenborg, Aarhus University .

{Project} ClimateVeg The climate and environment profile of Danish organic vegetables must be improved. Runs 2019 - 2022. Project Leader(s): Kristensen, Hanne Lakkenborg, Aarhus University .

Data set

Lynge, Mariane; Kristensen, Hanne Lakkenborg; Grevsen, Kai and Sørensen, Jørn Nygaard (2022) Data set to Lynge, Kristensen, Grevsen and Sorensen (2022) Production strategies for obtaining high fertilizer value of plant-based fertilizers. Aarhus Univerisity.

Teaching resource

Kristensen, Hanne Lakkenborg (2022) Organic Plant Protein. Aarhus University , Food Science.

Kristensen, Hanne Lakkenborg (2019) Agro-Environmental Management 2019: Nutrient cycling and Environmental Management, Experimental exercises at Årslev Research Centre. AU-FOOD .

Kristensen, Hanne Lakkenborg (2019) Programme 3.-4. October 2019 Crop Nutrition and Physiology course. AU-FOOD .

Kristensen, Hanne Lakkenborg (2017) Agro-Environmental Management, Nutrient cycling and Environmental Management Experimental exercises at Årslev Research Centre 26.-27. Sept. 2017. Aarhus University , FOOD.

Practice tool

{Tool} Crop growth and nutrient dynamics in intercropping systems using different fertilization strategies (SureVeg Practice Abstract). Creator(s): Willekens, Koen; Shanmugam, Sindhuja; Bracke, Jolien; Quataert, Paul; Barbry, Joran; Trinchera, Alessandra; Campanelli, Gabriele; Migliore, Melania; Debode, Jane; Lepse, Līga; Dane, Sandra; Himanen, Sari; Salo, Tapio; Kivijärvi, Pirjo; Apeldoorn, Dirk Van; Rossing, Walter; Hondebrink, Merel; Koopmans, Chris and Kristensen, Hanne Lakkenborg. Issuing Organisation(s): AU - Aarhus University. CORE Organic Practice Abstracts. (2022)

Web product

Brandt-Møller, Irene (2019) Seneste nyt fra Økologisk: Endnu mere fokus på alternative gødningsformer. Økologisk Landsforening. Online at https://nyheder.okologi.dk/mark-og-stald/endnu-mere-fokus-pa-alternative-godningsformer?utm_source=%C3%98KOLOGISK&utm_campaign=ce21888289-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_f927f18381-ce21888289-171356197, accessed on: 7 November 2019.

Kristensen, Hanne Lakkenborg (2021) ØkoNu.dk 4. marts 2021: Grøntsager dyrket med plantebaserede gødninger - det virker! Økologisk Landsforening, ØkoNu. Online at https://nyheder.okologi.dk/mark-og-stald/grontsager-dyrket-med-plantebaseret-godning-det-virker, accessed on: 28 April 2021.

Kristensen, Hanne Lakkenborg and Dilling, Christine (2021) Stor interesse for kompost og grøntsager ved Aarhus Food Week 2021. ICROFS, https://icrofs.dk/aktuelt/nyheder/nyhed/artikel/stor-interesse-for-kompost-og-groentsager-ved-aarhus-food-week-2021/. Online at https://icrofs.dk/aktuelt/nyheder/nyhed/artikel/stor-interesse-for-kompost-og-groentsager-ved-aarhus-food-week-2021/, accessed on: 10 September 2021.

Kristensen, Helene and Therkildsen, M. (2021) GrOBEat - Økologisk kalve- og oksekød - kød der erstatter kvantitet med kvalitet. ICROFS. Online at https://icrofs.dk/forskning/dansk-forskning/organic-rdd-6/grobeat, accessed on: 2 June 2021.

Kristensen, Hanne Lakkenborg (2019) Grøntsager er fremtiden. [Vegetables are the future.] Økologisk Landsforening. Online at https://nyheder.okologi.dk/mennesker-og-meninger/grontsager-er-fremtiden?utm_source=%C3%98KOLOGISK&utm_campaign=ce21888289-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_f927f18381-ce21888289-171356197, accessed on: 26 June 2020.

Kristensen, Hanne Lakkenborg (2019) Grønsager er fremtiden. ICROFS. Online at https://icrofs.dk/aktuelt/nyheder/nyhed/artikel/groentsager-er-fremtiden/, accessed on: 26 June 2020.

Kristensen, Hanne Lakkenborg (2018) DCA Newsletter AU: Intensiv grøntsagsproduktion på plantebaseret gødning. DCA AU, http://icrofs.dk/aktuelt/nyheder/nyhed/artikel/intensiv-groentsagsproduktion-paa-plantebaseret-goedning/. Online at http://icrofs.dk/aktuelt/nyheder/nyhed/artikel/intensiv-groentsagsproduktion-paa-plantebaseret-goedning/, accessed on: 29 May 2019.

Kristensen, Hanne Lakkenborg (2017) DoubleCrop - dobbeltdyrkning og plantebaserede gødninger til dyrkning af rækkeafgrøder. ICROFS, DoubleCrop's hjemmeside. Online at http://icrofs.auinstallation31.cs.au.dk/fileadmin/icrofs/Organic_RDD/Organic_RDD3/DoubleCrop_Final1.pdf, accessed on: 13 May 2018.

Kristensen, Hanne Lakkenborg (2017) DoubleCrop - dobbeltdyrkning og plantebaserede gødninger til dyrkning af rækkeafgrøder. ICROFS. Online at http://icrofs.dk/forskning/dansk-forskning/organic-rdd-3/doublecrop/, accessed on: 4 June 2018.

Kristensen, Hanne Lakkenborg (2017) DoubleCrop - doublecropping and plant-based fertilizers for row crops. ICROFS, DoubleCrop homepage at ICROFS. Online at http://icrofs.dk/en/research/danish-research/organic-rdd-3/doublecrop/, accessed on: 13 May 2018.

Kristensen, Pernille Kjeldgaard (2019) Butikshylderne bugner af økologisk grøntsager, men gavner de egentlig miljøet? DR Viden - Natur. Online at https://www.dr.dk/nyheder/viden/natur/butikshylderne-bugner-af-oeko-groentsager-men-gavner-de-egentlig-miljoeet, accessed on: 7 November 2019.

Lundh, Dorte and Kristensen, Hanne Lakkenborg (2019) Fra kotelet til kål. AU Bæredygtig Viden series , Aarhus Universitet. Online at https://tech.au.dk/om-fakultetet/nyheder/vis/artikel/fra-kotelet-til-kaal-vejen-til-en-groennere-foedevareproduktion-1/, accessed on: 2 December 2019.

Lundh, Dorte and Kristensen, Hanne Lakkenborg (2019) From cutlets to cabbage - the route to greener food production. Aarhus Universitet Podcast serie om bæredygtighed, Aarhus Universitet. Online at https://tech.au.dk/en/about-the-faculty/news/show/artikel/from-cutlets-to-cabbage-the-route-to-greener-food-production/, accessed on: 2 December 2019.

Mathiesen, C. (2021) Samdyrkning af spidskål og hestebønner - et godt match. Økologisk Nu. Online at https://nyheder.okologi.dk/mennesker-og-meninger/samdyrkning-af-spidskal-og-hestebonner-et-godt-match, accessed on: 9 January 2022.

Mathiesen, C. (2020) The carbon footprint of organic vegetables needs to be improved. ICROFS, ICROFS newsletter. Online at https://icrofs.dk/en/aktuelt/nyheder/viewnews/artikel/1e4596308f, accessed on: 4 October 2021.

Mathiesen, C. (2020) Potentiale i nye gødskningsstrategier i økogrøntsager. [Potential of new fertilization strategies regarding organic vegetables.] DCA. Online at https://dca.au.dk/aktuelt/nyheder/vis/artikel/potentiale-i-nye-goedskningsstrategier-til-oekogroentsager/, accessed on: 10 September 2021.

Mathiesen, C. (2020) Økologiske grøntsagers klimaaftryk skal forbedres. DCA, DCA newsletter. Online at https://dca.au.dk/aktuelt/nyheder/vis/artikel/oekologiske-groentsagers-klimaaftryk-skal-forbedres/, accessed on: 4 October 2021.

Mathiesen, Camilla and Kristensen, Hanne Lakkenborg (2020) Alt udsolgt på Norges første økologikongres. ICROFS, ICROFS news. Online at https://icrofs.dk/aktuelt/nyheder/nyhed/artikel/alt-udsolgt-paa-norges-foerste-oekologikongres/, accessed on: 14 May 2020.

Mathiesen, Camilla and Kristensen, Hanne Lakkenborg (2020) Stor interesse for grøntsager på Norges økologikongres. ICROFS, ICROFS news. Online at https://icrofs.dk/aktuelt/nyheder/nyhed/artikel/stor-interesse-for-groentsager-paa-den-norske-oekologikongres/, accessed on: 14 May 2020.

Mathiesen, Camilla and Kristensen, Hanne Lakkenborg (2019) Dobbeltdyrkning - samdyrkning af økologiske grøntsager og plantebaseret gødning. ICROFS, https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=VldKevBKHnw. Online at https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=VldKevBKHnw, accessed on: 24 June 2020.

Nielsen, Stig Feodor (2017) DoubleCrop - et intensivt økodyrkningssystem. GartneriRådgivningen, GartnerTidendes Nyhedsbrev. Online at https://www.gartnertidende.dk/gronsager/nyheder/2017/doublecrop-et-intensivt-oko-dyrkningssystem#.WxfiaEiFOUk, accessed on: 13 May 2018.

Rystedt, Lotte (2017) Promising no-tillage organic systems for vegetable crops. DCA, Aarhus University. Online at http://dca.au.dk/en/current-news/news/show/artikel/dyrkning-i-planterester-giver-mindre-ukrudt/, accessed on: 22 July 2018.

Rystedt, Lotte (2017) Dyrkning i planterester giver mindre ukrudt giver mindre ukrudt. DCA, Aarhus University.

Video

de Visser, Richard (2019) Såning af grøngødning og efterafgrøder ind i en grønsagskultur. [Sowing green manures in vegetables.] Youtube/HortiAdvice.

Kristensen, Hanne Lakkenborg and Dilling, Christine (2021) SureVeg - strip and intercropping systems for functional biodiversity in organic vegetables - above and belowground. ICROFS, Tjele, Denmark.

Kristensen, Hanne Lakkenborg and Dilling, Christine (2021) Strip and intercropping systems for functional biodiversity in organic vegetables. ICROFS, SureVeg website.

Other

Edelenbos, Merete (2016) Forskellige postharvest strategier til at begrænse lagerråd. .

Kristensen, Hanne Lakkenborg (2021) Invited talk at CiFOOD international webinar 1. Feb. 2021: Sustainable production of vegetables in the field -innovative and efficient production systems of raw materials. Aarhus University , Food science, CiFOOD webinar. [Completed]

Kristensen, Hanne Lakkenborg (2020) ComCrop New Composting Technology for On-farm Nutrient and Carbon Recycling to Organic Soils and High-Value Crops. Presentation for ICROFS' board 1. dec.2020. Aarhus University , Food science. [Completed]

Kristensen, Hanne Lakkenborg (2019) Research in nutrient efficient, high-yielding and sustainable vegetable production at AU-FOOD Aarslev. Aarhus University , Food Science.

Kristensen, Hanne Lakkenborg (2019) Strip-cropping and recycling for biodiverse and resource-efficient intensive vegetable production. CORE organic.

Kristensen, Hanne Lakkenborg (2018) D3.1 Guidelines for Task 3.1 Procedures for plant and soil sampling, for N analysis and root investigations. Aarhus University , Food Science. [Completed]

Kristensen, Hanne Lakkenborg (2017) Unpublished leaflet distributed at field visit 30 Oct 2017_SoilVeg_AU-FOOD. Aarhus University , FOOD. [Completed]

Lynge, Mariane; Gebremikael, Mesfin and Kristensen, Hanne Lakkenborg (2022) Plan ready for continous and batch studies of composter at AU. AU. [Completed]

Shanmugam, Sindhuja; Hefner, M. and Kristensen, Hanne Lakkenborg (2019) Field presentation of the trials at open-house: SureVeg experiment - cabbage and redbeet intercropping. Aarhus University , Food Science.

Vesterholt, Lasse Lillevang (2018) SUREVEG - recirkulering af planteaffald og samdyrkning af grønsager. .

This list was generated on Sat Apr 1 01:36:21 2023 CEST.