home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Items affiliated to "SustainOrganic"

Group by: No Grouping | Authors | Refereed | Document Language | EPrint Type
Number of items at this level: 17.

Kjersgaard, Vivi and Knudsen, Marie Trydeman (2020) De mest almindelige fødevarer og fødevaregrupper. [The most common food items and food groups.] Working paper, Department of Agroecology, Aarhus University . [Completed]

Knudsen, Marie Trydeman (2021) Vejen til det bæredygtige robuste landbrug – fokus på metoder. [Towards the sustainable and resilient agriculture - focusing on methods.] In: Økologikongres 21. Fremtidens robuste løsning, Tjele.

Knudsen, Marie Trydeman (2021) Sustainability in organic agriculture and food. [Bæredygtighed i økologisk jordbrug og af økologiske fødevarer.] In: Nordic Baltic meeting on organic agriculture and food, Tjele.

Knudsen, Marie Trydeman (2021) Fødevarer og klima. [Food and climate impact.] In: NATURKRAFT, Naturkraft, Ringkøbing, DK.

Knudsen, Marie Trydeman (2020) The choice of food matters to the climate and the environment. ICROFS news, 8 July 2020, p. 1.

{Project} SustainOrganic: Dokumenterbare bæredygtige fødevareindkøb for professionelle køkkener. Runs 2019 - 2022. Project Leader(s): Knudsen, Marie Trydeman, Aarhus Universitet (AU) .

Knudsen, Marie Trydeman (2020) Fødevarevalget betyder noget for klimaet og miljøet. [Food choices are important for the climate and the environment.] Fagmediet Økologisk, 12 May 2020, pp. 1-4.

Knudsen, Marie Trydeman (2019) Bæredygtighed og Økologi. Keynote presentation at: Økologi Kongres 19 - Jorden Kalder, Vingsted Hotel og Konferencecenter, 20.-21. november 2019.

Knudsen, Marie Trydeman (2019) Økologi og bæredygtighed - er der en konflikt? [Organic agriculture and sustainability - is there a conflict?] Speech at: Fødevaredagen, Hindsgavl Slot, 24. september 2019. [Completed]

Knudsen, Marie Trydeman (2019) Klimaet bliver hvad vi spiser – fødevarernes påvirkning af miljøet. [The climate is affected by our food choices - the environmental impact of food.] Speech at: Alumnedag, 11. april 2019.

Knudsen, Marie Trydeman (2019) Achieving low emissions through food choice. In: iClimate conference.

Kristensen, Pernille Kjeldgaard (2021) Danmark har fået klimavenlige kostråd: Du kan mindske din CO2-udledning med op til 50 procent. [Denmark has got climate-friendly dietary guidelines: You can reduce your greenhouse gas emissions from food by up to 50 percent.] DR Viden, 7 January 2021, pp. 1-5.

Mogensen, Lisbeth; Kjersgaard, Vivi; Daverkosen, Svend and Knudsen, Marie Trydeman (2022) Eksempler på indkøbsmønstre i fødevaresektoren. [Examples of food composition patterns in the food sector.] .

Mogensen, Lisbeth; Knudsen, Marie Trydeman; Hashemi, Fatemeh; Jensen, Andreas and Kristensen, Troels (2022) Vidensyntese om livcyklusvurderinger og klimaeffektivitet i landbrugssektoren. [Knowledge synthesis on life cycle assessment and climate efficiency in the agricultural sector.] DCA rapport - Rådgivning, no. 200. DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, Aarhus Universitet, Tjele.

Rystedt, Lotte (2021) Klimahensyn er for første gang en del af de officielle kostråd. [Climate impact is for the first time considered in the official dietary guidelines.] DCA, 13 January 2021, pp. 1-2.

van der Werf, Hayo M.G.; Knudsen, Marie and Cederberg, Christel (2020) Sammenligninger mellem økologisk og konventionelt jordbrug bør være bedre, siger forskere. [Comparisons betwwen organic and conventional agriculture should be better, says scientists.] DCA newsletter, 17 March 2020, pp. 1-3.

van der Werf, Hayo M.G.; Knudsen, Marie Trydeman and Cederberg, Christel (2020) Towards better representation of organic agriculture in life cycle assessment. Nature Sustainability, 2020, pp. 1-7.

This list was generated on Wed Jun 7 04:42:35 2023 CEST.