home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Items affiliated to "MultiTrust"

Group by: No Grouping | Authors | Refereed | Document Language | EPrint Type
Number of items at this level: 82.

{Project} MULTI-TRUST: Multicriteria assessment and communication of effects of organic food systems. [Multikriteriel vurdering og kommunikation af effekterne af økologiske fødevaresystemer.] Runs 2011 - 2013. Project Leader(s): Alrøe, Hugo Fjelsted.

Akins, Ashli; Lyver, Phil O'B.; Alrøe, Hugo F. and Moller, Henrik (2019) The Universal Precautionary Principle: New Pillars and Pathways for Environmental, Sociocultural, and Economic Resilience. Sustainability, 11 (8), p. 2357.

Alrøe, Hugo Fjelsted (2015) MultiTrust - Bedre dialog mellem markedets aktører. In: Skovsbøl, Ulla (Ed.) Ny viden om økologi - Resultater fra forskningsprogrammerne Organic RDD og CORE Organic, 2011-2015. ICROFS, Tjele, Denmark, pp. 30-33.

Alrøe, Hugo F. (2012) Helhedsvurderinger af økologi. [Overall assessments of organics.] Økologi & Erhverv, 9 March 2012 (496), p. 17.

Alrøe, Hugo F.; Thorsøe, Martin H. and Læssøe, Jeppe (2012) Opsamling på projektmøde 3 i MultiTrust projektet 6-7 marts 2012. [Summary of project meeting 3 in the MultiTrust project 6-7 March 2012.] . [Completed]

Alrøe, Hugo Fjelsted (2014) Organic RDD statusrapport for MultiTrust projektet 2013. [Organic RDD status report for the MultiTrust project 2013.] . [Completed]

Alrøe, Hugo Fjelsted (2013) Opsamling på afsluttende projektmøde i MultiTrust projektet 11. november 2013. [Summary of final project meeting in the MultiTrust project 11 November 2013.] . [Completed]

Alrøe, Hugo Fjelsted (2013) Organic RDD statusrapport for MultiTrust projektet 2012. [Organic RDD status report for the MultiTrust project 2012.] ICROFS. [Completed]

Alrøe, Hugo Fjelsted (2012) Balancing and communicating overall assessments of food systems. Workshop 6.1 at IFSA 2012. Convenors: Peter Kastberg, Hugo F. Alrøe, Henrik Moller, Bernhard Freyer, Karen Refsgaard, Jim Bingen. .

Alrøe, Hugo Fjelsted (2012) Organic RDD statusrapport for MultiTrust projektet 2011. [Organic RDD status report for the MultiTrust project 2011.] ICROFS. [Completed]

Alrøe, Hugo Fjelsted (2011) MultiTrust - A cross-disciplinary approach to multicriteria assessment and communication of the effects of organic food systems. Speech at: ARGOS Workshop, Lincoln University, 27. Oct. 2011. [Unpublished]

Alrøe, Hugo Fjelsted (2011) The non-trivial problem of cross-disciplinary science and the structure of scientific perspectives. Speech at: Seminars at CSAFE, Centre for Sustainability: Agriculture, Food, Energy, Environment, University of Otago, New Zealand, 20. Oct. 2011. [Completed]

Alrøe, Hugo Fjelsted (2011) Opsamling på opstartsmøde i MultiTrust projektet 6-7 jan. 2011. [Summary from the kickoff meeting in the MultiTrust project 6-7 Jan. 2011.] . [Completed]

Alrøe, Hugo Fjelsted (2011) Multikriteriel vurdering af økologiske fødevaresystemer. [Multicriteria assessment of organic food systems.] ICROFS, Foulum, Danmark.

Alrøe, Hugo Fjelsted and Læssøe, Jeppe (2011) Opsamling på projektmøde 2 i MultiTrust projektet 16-17 aug. 2011. [Summary of project meeting 2 in the MultiTrust project 16-17 Aug. 2011.] . [Completed]

Alrøe, Hugo Fjelsted and Moller, Henrik (2012) Multicritera assessment of food system sustainability. A Special Feature in Ecology & Society. Ecology and Society.

Alrøe, Hugo Fjelsted; Moller, Henrik; Læssøe, Jeppe and Noe, Egon (2016) Opportunities and challenges for multicriteria assessment of food system sustainability. Ecology and Society, 21 (1), p. 38.

Alrøe, Hugo Fjelsted and Noe, Egon (2016) Sustainability assessment and complementarity. Ecology and Society, 21 (1), p. 30.

Alrøe, Hugo Fjelsted and Noe, Egon (2014) How can we know if organics becomes better? A perspectivist view on multicriteria assessment. In: Rahmann, G. and Aksoy, U. (Eds.) Building Organic Bridges, Johann Heinrich von Thünen-Institut, Braunschweig, Germany, 1, Thuenen Report, no. 20, pp. 191-194.

Alrøe, Hugo Fjelsted and Noe, Egon (2014) A prototype tool for multicriteria assessments to develop organic food chains. In: Rahmann, G. and Aksoy, U. (Eds.) Building Organic Bridges, Johann Heinrich von Thünen-Institut, Braunschweig, Germany, 1, Thuenen Report, no. 20, pp. 195-198.

Alrøe, Hugo Fjelsted and Noe, Egon (2013) Opsamling på projektmøde 5 i MultiTrust projektet 14. juni 2013. [Summary of project meeting 5 in the MultiTrust project 14 June 2013.] . [Completed]

Alrøe, Hugo Fjelsted and Noe, Egon (2012) Observing Environments. Constructivist Foundations, 8 (1), pp. 39-62.

Alrøe, Hugo Fjelsted and Noe, Egon (2012) Analyse af normative aspekter af multikriteriel vurdering af økologiske fødevaresystemer. [Analysis of normative aspects of multicriteria assessment of organic food systems.] Aarhus University , Department of Agroecology.

Alrøe, Hugo Fjelsted and Noe, Egon (2011) A cross-disciplinary approach to multicriteria assessment and communication of the effects of organic food systems. In: Neuhoff, Daniel; Halberg, Niels; Rasmussen, Ilse A.; Hermansen, John E.; Ssekyewa, Charles and Sohn, Sang Mok (Eds.) Organic is Life - Knowledge of Tomorrow, ISOFAR, 2, 313-316.

Alrøe, Hugo Fjelsted and Noe, Egon (2011) The paradox of scientific expertise. A perspectivist approach to knowledge asymmetries. Fachsprache - International Journal of Specialized Communication, 2011 (3-4), pp. 152-167.

Alrøe, Hugo Fjelsted; Noe, Egon; Smith, Peter; Lykke-Olesen, Andreas and Fog, Erik (2014) A new tool to communicate multicriteria assessments in the organic value chain - an animated film. MultiTrust, Tumblehead.

Andersen, Peter Norholm and Alrøe, Hugo Fjelsted (2013) 5 hurtige til Hugo Alrøe. Magasinet økologisk, October 2013 (24), p. 51.

Christensen, Tove; Olsen, Søren Bøye; Dubgaard, Alex and Kærgård, N. (2012) Organic farming and multicriteria decisions: An economic survey. Paper at: IFSA, Aarhus, Denmark, July 2012. [Completed]

Christensen, Tove; Olsen, Søren Bøye; Dubgaard, Alex and Kærgård, N. (2011) Et litteraturstudie over tilgange til evaluering af økologi med fokus på økonomisk værdisætning og multikriterieanalyser. [A literature survey over approaches for evaluating organics with emphasis on economic valuation methods and multicritiria analyses.] FOI Dokumentation, no. 2012 / 1. Københavns Universitet , Fødevareøkonomisk Institut.

Christensen, Tove; Olsen, Søren Bøye; Kærgaard, Niels and Dubgaard, Alex (2014) Spørgeskemaundersøgelse om økologisk forbrug. IFRO dokumentation, no. 2014/3. IFRO, København.

Dalgaard, Tommy; Jørgensen, Uffe; Kristensen, I.T.; Gylling, M.; Dejgaard, J.; Dubgaard, Alex; Kjeldsen, Chris; Hermansen, J.E.; Turner, K.G.; Christen, Ben and Andersen, P.S. (2012) Concepts for a multi-criteria sustainability assessment of a new more biobased economy in rural production landscapes. Paper at: International Farming Systems Association Conference, Aarhus, Denmark, July 1-4.

Fog, Erik (2013) Præsentation af MultiTrust-redskabet på Økologi-Kongres 2013. [Presentation of the MultiTrust Tool on the Danish Organic Congress 2013.] Report on the congress experiences at: Økologi-Kongres 2013, Vingsted Centret, Danmark, 27-28 november 2013.

Fog, Erik (2013) Rapport om pilotworkshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrust-redskab (prototype). [Report on a pilot workshop with stakeholders from the organic industry developing the MultiTrust Tool.] Videncentret for Landbrug , Økologi.

Fog, Erik (2013) Rapport om workshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrust-redskab (prototype). [Report on workshop with stakeholders from the organic industry developing the MultiTrust Tool.] Videncentret for Landbrug , Økologi.

Fog, Erik (2013) Beskrivelse af aktørernes brug af MultiTrust-Redskab (MTR). [Description of the actors utilization of the MultiTrust Tool.] Videncentret for Landbrug , Økologi.

Fog, Erik (2011) Noter om økologi og bæredygtighed fra møder på Biofach 2011. [Notes on organic agriculture and sustainability from meetings at Biofach 2011.] Videncentret for Landbrug , Økologi. [Completed]

Fog, Erik; Christensen, Tove and Noe, Egon (2013) Bedre kommunikation mellem "mark og mave". [Better communication between "field and fork".] Økologisk Nyhedsbrev, December 2013, 2013 (10), p. 18.

Fog, Erik and Hermansen, Sven (2013) Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust-redskab. [Report on the needs and wishes to a MultiTrust Tool.] Videncentret for Landbrug , Økologi.

Hermansen, Sven and Fog, Erik (2014) Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust-redskab - med fokus på mulighederne i fleksible tilskudsordninger. [Report on needs and wishes for a MultiTrust tool - with focus on the possibilities in flexible support schemes.] .

JOHANNSEN, METTE GEBAUER (2013) NYT ELEKTRONISK VÆRKTØJ SKAL VIDEREUDVIKLE DANSK ØKOLOGI. . Online at http://bcom.au.dk/da/aktuelt/nyheder/nyhed/artikel/nyt-elektronisk-vaerktoej-skal-videreudvikle-danske-oekologi/ , accessed on: December 2013.

Johansen, Mette Gebauer (2013) Pressemeddelelse om MultiTrust-projektet, december 2013. AU Kommunikation, .

Kastberg, Peter (2015) PROMOTING COMMUNICATION, PARTICIPATION AND LEARNING WITH REGARDS TO ORGANIC FOOD PRODUCTS: A COMMUNICATION THEORETICAL APPROACH. Ecology & Society, 20 (1), - .

Kastberg, Peter (2014) På vej mod en øko-label version 2.0? Økologi & Erhverv, 7 February 2014, 538, p. 10.

Kastberg, Peter (2014) Animating Multicriteria Decision-making Processes in the Organic Value Chain. ICROFS news, 2014 ( 1), 6- 8.

Kastberg, Peter (2014) Multicriteria Assessment and Communication of Effects of Organic Food Systems. ICROFS news, 2014, 1, pp. 6-8.

Kastberg, Peter (2014) Multikriteriel vurdering og kommunikation af effekterne af økologiske fødevaresystemer. Working paper. [draft]

Kastberg, Peter (2013) Animating Domain-Specific Complex Knowledge: An Analysis of Organic Food Communication. Zeitschrift für Translationswissenschaft und Fachkommunikation, 7 (1), pp. 30-49.

Kastberg, Peter (2012) Multicriteria assessment and communication of effects of organic food systems: International Conference at Aarhus University, Denmark, 25th-26th November, 2013. Aarhus University .

Kjeldsen, Chris and Alrøe, Hugo Fjelsted (2012) Hvad kan tegneserier gøre for videnskaben? [What can comics do for science?] Unge Pædagoger, 2012 (2), pp. 27-38.

Lykke-Olesen, Andreas; Fog, Erik; Smith, Peter; Noe, Egon and Alrøe, Hugo Fjelsted (2013) Et nyt redskab til kommunikation af multikriterielle vurderinger i den økologiske værdikæde - et diagram. [A new tool to communicate multicriteria assessments in the organic value chain - a diagram.] MultiTrust, Kollision.

Læssøe, Jeppe (2013) Ny rapport fra MultiTrust projektet -udvikling af metoder til vurdering af de økologiske fødevaresystemers kvaliteter. ICROFS nyt, May 2013 (2), pp. 7-8.

Læssøe, Jeppe (2013) Tværfagligt lys på økologien. Økologi & Erhverv, 12 April 2013, p. 1.

Læssøe, Jeppe; Alrøe, Hugo Fjelsted; Noe, Egon; Christensen, Tove; Olsen, Søren Bøye; Dubgaard, Alex; Kærgård, Niels; Rittenhofer, Iris and Povlsen, Karen Klitgaard (2012) Multikriteriel vurdering og kommunikation af økologiske fødevaresystemer - Fem perspektiver på udfordringer og muligheder samt tværfaglige overvejelser: Tværgående rapport fra MultiTrust projektets Work Package 2. Aarhus University and University of Copenhagen .

Læssøe, Jeppe; Breiting, Søren; Ljungdalh, Anders and Nielsen, Karoline Enevold (2011) Håndtering af kompleks information. Belyst fra psykologiske, mikrosociologiske og pædagogiske synsvinkler med henblik på at identificere problemer og muligheder for kommunikation og læring i relation til multikriteriel vurdering. Working paper, Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet . [Completed]

Læssøe, Jeppe; Ljungdalh, Anders; Alrøe, Hugo Fjelsted; Noe, Egon; Kastberg, Peter; Christensen, Tove; Olsen, Søren Bøye; Kærgård, Niels and Dubgaard, Alex (2013) Three Perspectives on Motivation and Multi-Criteria Assessment of Organic Food Systems. Ecology and Society, 19 (3), 7- .

Læssøe, Jeppe; Ljungdalh, Anders; Kastberg, Peter; Noe, Egon; Alrøe, Hugo Fjelsted; Christensen, Tove; Dubgaard, Alex; Olsen, Søren Bøye and Kærgård, Niels (2012) Theories on motivation and their implication for supporting communication, learning and decisionmaking in relation to organic food systems. Paper at: 10th European IFSA symposium: Producing and Reproducing Farming Systems: New modes for sustainable food systems of tomorrow , Aarhus, Denmark, 1-4 July 2012.

Noe, E. (2011) MULTI-TRUST. Presentation at: Statusmøde Organic RDD og CORE Organic II, Horsens, Denmark, 16. november 2011. [Completed]

Noe, Egon (2013) Opsamling på projektmøde 4 i MultiTrust projektet 7-8 november 2012. [Summary of project meeting 4 in the MultiTrust project 7-8 november 2012.] . [Completed]

Noe, Egon and Alrøe, Hugo F. (2014) Jordbrug, strukturelle koblinger og bæredygtighed. [Agriculture, structural couplings and sustainability.] In: Harste, Gorm and Knudsen, Morten (Eds.) Systemteoretiske analyser – at anvende Luhmann. Nyt fra samfundsvidenskaberne. Samfundslitteratur, Frederiksberg, chapter 4, pp. 89-107.

Noe, Egon and Alrøe, Hugo Fjelsted (2013) Hvordan kan vi vide, om økologi bliver bedre? Workshop for Organic RDD projekterne m.fl. [How can we know if organics becomes better? Workshop for the Organic RDD projects and others.] Aarhus Universitet . [Completed]

Noe, Egon and Alrøe, Hugo Fjelsted (2013) Hvordan kan vi vide om økologi er godt? Offentlige foredrag i naturvidenskab, Søauditorierne, Aarhus Universitet, 9., 10. og 11. april 2013. [How can we know if organics is good? Public lectures in science, The Lake Auditorium, Aarhus University, 9., 10. and 11. April 2013.] .

Ostrowski, Kasper (2013) Unwrapping the Northern Sea cheese - Enacting the Sea as terroir. Working paper. [Completed]

Ostrowski, Kasper (2013) New Nordic Rurality. Enacting terroir as rootless American innovation or soiled European tradition. Keynote presentation at: The 2013 Annual International Conference at the Royal Geographical Society (with IBG) in London., London, 28.-30. August 2013. [Completed]

Ostrowski, Kasper (2013) Enacting New Nordic terroir as rootless American innovation or soiled European tradition? Keynote presentation at: First Nordic STS Conference, Norway, Trondheim, Værnes, Rica Hell Hote, 24.-26. April, 2013. [Completed]

Ostrowski, Kasper (2012) Unwrapping The Northern Sea cheese - Enacting place in the Danish dairy food sector. Paper at: The 10th European IFSA Symposium, Aarhus University, Denmark, 1-4 July 2012. [Completed]

Povlsen, Karen Klitgaard (2012) Qualitative methodologies: Media Use in Relation to Food. In: submitted to Media Food: Practices, Politics and Identities, Ashgate, Critical Food Studies. [Completed]

Povlsen, Karen Klitgaard; Holst, Ursula Gabriel and Poulsen, Anders (2012) Kompleksitetsreduktion i medier. Tillid, troværdighed og økologiske fødevarer. [Mediated reduction of complexity: Trust, Credibility and organic food.] Working paper, Medievidenskab, Aarhus Universitet . [Completed]

Rittenhofer, Iris (2012) An intercultural concept of trust in management. Paper at: 19th NIC conference on intercultural communication, Aarhus, 22-24 November 2012.

Rittenhofer, Iris (2012) Ecology and trust in mangement and business research 1995-2010. Tentative findings. MULTI-TRUST research paper. MULTI-TRUST, Organic RDD, Organic RDD 435377 8610 . [Unpublished]

Rittenhofer, Iris and Povlsen, Karen Klitgaard (2015) ORGANICS, TRUST AND CREDIBILITY: A MANAGEMENT AND MEDIA RESEARCH PERSPECTIVE. Ecology & Society, 20 (6).

Rittenhofer, Iris and Povlsen, Karen Klitgaard (2012) Trust and credibility. Towards a cross-disciplinary perspective on organics combining media and management research. In: IFSA 2012 conference proceedings, IFSA , pp. 1-25.

Ritttenhofer, Iris (2013) Trust and responsible management. The case of state controlled repacking. In: EURAM 2013 proceedings, EURAM, Istanbul, EURAM proceedings.

Smith, Peter; Lykke-Olesen, Andreas; Fog, Erik; Noe, Egon and Alrøe, Hugo Fjelsted (2013) Et nyt redskab til kommunikation af multikriterielle vurderinger i den økologiske værdikæde - en animationsfilm. [A new tool to communicate multicriteria assessments in the organic value chain - an animated film.] MultiTrust, Tumblehead.

Thorsøe, Martin H. and Kjeldsen, Chris (2016) The constitution of trust: Function, configuration and generation of trust in Alternative Food Networks. Sociologia Ruralis, 56 (2), pp. 157-175.

Thorsøe, Martin H. and Noe, Egon (2016) Cultivating market relations - diversification in the Danish organic production sector following market expansion. Sociologia Ruralis, 56 (3), pp. 331-348.

Thorsøe, Martin H.; Povlsen, Karen Klitgaard and Christensen, Tove (2016) “‘Organics’ are good, but we don’t know exactly what the term means!” Trust and Knowledge in Organic Consumption. An International Journal of Multidisciplinary Research, 19 (4), pp. 681-704.

Thorsøe, Martin H. (2015) Maintaining Trust and Credibility in a Continuously Evolving Organic Food System. Journal of Agricultural and Environmental Ethics, 28 (4), pp. 767-787.

Thorsøe, Martin H. (2014) Credibility of organics - knowledge, values and trust in Danish organic food networks. PhD thesis, Aarhus University , Department of Agroecology. .

Thorsøe, Martin H. (2013) Viden, værdier og tillid i økologiske fødevarenetværk. Qualifying exam dokument thesis, Aarhus University , Agroecology. . [Completed]

Thorsøe, Martin H.; Alrøe, Hugo Fjelsted and Noe, Egon (2012) Review of perspectives applied in the assessment of organic food networks. In: Proceedings 10th International Farming Systems Association Symposium.

Thorsøe, Martin H. and Kjeldsen, Chris (2012) Complexity and trust – experiences from local Danish Food Communities. Paper at: NJF Seminar 456. Local Food – a step towards better and more environmentally friendly products, Sorø, Denmark, 19-20 September 2012. [Completed]

Thorsøe, Martin H.; Noe, Egon and Alrøe, Hugo Fjelsted (2013) Observing the observers – uncovering the role of values in research assessments of organic food systems. Ecology and Society, 19 (2), 46- .

This list was generated on Thu Feb 29 19:32:25 2024 CET.