home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Items affiliated to "Department of Animal Nutrition and Management"

Group by: No Grouping | Authors | Refereed | Document Language | EPrint Type
Number of items at this level: 24.

{Project} Ekologisk slaktkyckling på hemmaproducerat foder och bete efter nöt. [Organic Broilers in Floorless Pens on Pasture.] Runs 2000 - 2004. Project Leader(s): Bassler, Arnd, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

{Project} Hampfrökaka som proteinråvara i ekologisk fjäderfäproduktion. Runs 2007 - 2009. Project Leader(s): Wall, Helena; Elwinger, Klas and Tauson, Ragnar.

{Project} Inventering av parasittrycket, särskilt spolmask, och dess samband med rastgårdens utformning och beläggning i ekologiska värphönsbesättningar. [Inventory of helminth occurence and its correlation with the design and animal density of the outdoor run in organic layer herds.] Runs 2004 - 2005. Project Leader(s): Gustafson, Gunnela, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

{Project} Mikronäringshushållning i ekologiska system: Hur kan vi nyttja lokala och platsspecifika förutsättningar för hållbar växt- och djurproduktion med hög produktkvalitet? Runs 2002 - 2009. Project Leader(s): Öborn, Ingrid; Bertilsson, Jan; Hillier, Stephen; Watson, Christine and Wivstad, Maria.

{Project} Mjölkproduktion från baljväxtrikt vallfoder, rotfrukter och potatis. [Milk production based on leguminouses, tubers and potatoes.] Runs 2002 - 2002. Project Leader(s): Burstedt, Erling, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

{Project} Optimering av ekologisk kycklingproduktion. [Optimization of organic broiler production.] Runs 2004 - 2008. Project Leader(s): Elwinger, Klas and Tauson, Ragnar, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

{Project} Optimering av näringsbalansen i ekologisk ägg- och kycklingproduktion. [Optimization of nutritional balances in Swedish organic egg and poultry meat production.] Runs 2004 - 2007. Project Leader(s): Waldenstedt, Lotta, Swedish University of Agricultural Sciencies, SLU .

{Project} Samspel mellan hönshållning och oljeväxtodling. [Can the hens work and hide in their feed?] Runs 2003 - 2005. Project Leader(s): Gustafson, Gunnela, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

{Project} Samverkan mellan mångformig djurhållning och lokal foderproduktion. [The synergy of diverse animal husbandry and local feed cropping.] Runs 2002 - 2004. Project Leader(s): Ciszuk, Paul, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

{Project} Tanniner i vallfodret för ökad kväveeffektivitet i ekologisk mjölkproduktion. [Tanniferous forage for improved nitrogen efficiency in organic dairy production.] Runs 2005 - 2007. Project Leader(s): Eriksson, Torsten, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

{Tool} Single-phase feeding and compensatory growth in growing and finishing pigs (OK-Net Ecofeed Practice Abstract). Creator(s): Åkerfeldt, Magdalena. Issuing Organisation(s): SLU - Swedish University of Agricultural Sciences. OK-Net Ecofeed Practice Abstract, no. 024. (2020)

Andersson, H.K. and Neil, M. (2012) Première for Lövsta experiments with growing and finishing pigs. Inclusion of mussel meal in pig diets. LEARN newsletter, 1 October 2012 (3), p. 2.

Elwinger, Klas (2005) Ekologiskt foder – krävs det andra värphönsgenotyper? Ekologiskt lantbruk konferens 22-23 november 2005. Ultuna, Uppsala. Sammanfattningar av föredrag och postrar. SLU. Centrum för uthålligt lantbruk. [Nutrition of organic layers - do we need other genotypes?] In: Ekologiskt lantbruk konferens 22-23 november 2005. Ultuna, Uppsala. Sammanfattningar av föredrag och postrar. SLU. Centrum för uthålligt lantbruk., Federativ tryckeri AB, pp. 123-128.

Høøk Presto, Magdalena; Andersson, Kristina and Lindberg, Jan Erik (2005) Foderförsörjning och välfärd i ekologisk grisköttproduktion. [Feed supply and welfare in organic pig meat production.] In: Ekologiskt lantbruk konferens 22-23 november 2005. Ultuna, Uppsala. Sammanfattningar av föredrag och postrar. SLU. Centrum för uthålligt lantbruk., Federativ tryckeri AB, pp. 190-194.

Jönsson, Lotta (2009) Mussel meal in poultry diets - with focus on organic production. PhD thesis, Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science , Department of Animal Nutrition and Management, Uppsala. .

Karlsson, Malin (2012) Mussel shells as a source of occupation in laying hens. LEARN newsletter, June 2012 (2), p. 4.

{Tool} Feeding silage to organic weaning piglets: diarrhoea, gastric health and growth (OK-Net EcoFeed practice abstract). Creator(s): Presto Åkerfeldt, Magdalena. Issuing Organisation(s): SLU - Swedish University of Agricultural Sciences, Hushållningssällskapet. OK-Net EcoFeed practice abstract. (2021)

Presto Åkerfeldt, Magdalena; Gunnarsson, Stefan; Bernes, Gun and Blanco-Penedo, Isabel (2020) Health and welfare in organic livestock production systems - A systematic mapping of current knowledge. Organic Agriculture, 11, pp. 105-132.

{Tool} Establishing forage turnips in the pasture for gestating sows (OK-Net EcoFeed practice abstract). Creator(s): Presto Åkerfeldt, Magdalena and Löfquist, Ingela. Issuing Organisation(s): SLU - Swedish University of Agricultural Sciences, Hushållningssällskapet. OK-Net EcoFeed practice abstract. (2021)

{Tool} Feeding silage to pigs with an automatic straw distributor (OK-Net EcoFeed practice abstract). Creator(s): Presto Åkerfeldt, Magdalena and Löfquist, Ingela. Issuing Organisation(s): SLU - Swedish University of Agricultural Sciences, Hushållningssällskapet. OK-Net EcoFeed practice abstract. (2021)

{Tool} Phase feeding for growing and finishing pigs (OK-Net Ecofeed Practice Abstract). Creator(s): Presto Åkerfeldt, Magdalena. Issuing Organisation(s): SLU - Swedish University of Agricultural Sciences. OK-Net Ecofeed Practice Abstract, no. 015. (2020)

Tauson, R. and Alm, M. (2014) Mussel shells as a combined occupational- and Ca source in floor kept laying hens. .

Wahlberg, Carolina (2012) Musselmjöl - nytt miljövänligt fodermedel. [Mussel meal - a new environmental-friendly feed ingredient.] Jordbruksaktuellt, 21 September 2012.

Waldenstedt, Lotta (2005) Ekologisk slaktkycklingproduktion - med fokus på kycklingarnas väl och ve. [Organic broiler production - with focus on bird welfare.] In: Ekologiskt lantbruk konferens 22-23 november 2005. Ultuna, Uppsala. Sammanfattningar av föredrag och postrar. SLU. Centrum för uthålligt lantbruk., Federativ tryckeri AB, pp. 129-131.

This list was generated on Mon Mar 20 23:54:51 2023 CET.