home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Optimering av ekologisk kycklingproduktion

{Project} Optimering av ekologisk kycklingproduktion. [Optimization of organic broiler production.] Runs 2004 - 2008. Project Leader(s): Elwinger, Klas and Tauson, Ragnar, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

Full text not available from this repository.


Summary

Ekologisk slaktkycklingproduktion i Sverige har en blygsam omfattning - omkring 0,1 % av den totala kycklingproduktionen. Skälet är svårigheten att uppfylla alla krav som omgärdar produktionsformen, vilket gör den problem- och riskfylld.
Kraven är bl.a. att kycklingarna under sommarhalvåret ska ha tillgång till utevistelse. Inga kemiska preparat får användas i sjukdomsförebyggande syfte. Vidare är tillgången på godkända proteinfoderråvaror starkt begränsad och användning av syntetiska aminosyror är inte tillåten. Lägsta slaktålder för fjäderfä som inte är långsamväxande är 81 dagar.
Problem som dessa regler innebär är främst:
a) risk för sjukdomar orsakade av bakterier och parasiter,
b) benhälsoproblem vid användande av snabbväxande djurmaterial, som för närvarande är det enda som finns att tillgå i Sverige,
c) en befarad högre risk för kontaminering med campylobakter och salmonella,
d) näringsbrist genom avsaknad av godkända foderproteinråvaror av tillräckligt hög kvalitet vid sikte på 100 % KRAV-godkända råvaror. Vårt kärva nordiska klimat är kanske också en bidragande orsak till att produktionen inte utvecklats enligt förväntningar.
De studier som emellertid gjorts i Sverige och internationellt har gett ett visst underlag till hur produktionen skulle kunna optimeras med hänsyn till problemkomplexet. För att minimera riskerna för infektioner vid utomhusvistelse kan s.k. mobila hus användas.
Syftet med projektet är att med utgångspunkt från befintlig kunskap studera och försöka lösa de problem som finns i denna produktionsform. Uppfödning till cirka 3 veckors ålder kommer att ske inomhus vid SLU:s forskningsstation Funbo-Lövsta. Kycklingarna kommer likaså att slaktas vid Funbo-Lövsta. De mobila husen och utomhusvistelse stationeras på fält i anslutning till stationen vid SLU. Uterastgårdarna kommer att besås med lämpliga grödor, som också blir en del av studien.
I forskargruppen ingår experter inom problemområdena vid SVA och uppföljning kommer att ske genom provtagningar och analyser som delvis inordnas i redan pågående forskning avseende konventionell kycklingproduktion. När projektet pågått under en tid räknar vi med att resultaten ska visa var forskningsinsatserna i huvudsak behöver koncentreras.
Projektet beräknas ge information om hur ekologisk kycklingproduktion lämpligen bör bedrivas under svenska förutsättningar med hänsyn till regelverk, djurhälsa, produktkvalitet och produktionsekonomi. Delar av studien ska också kunna komma konventionell kycklingproduktion tillgodo.


Summary translation

Production of organic poultry meat in Sweden is less than 0.1% of total production. This is due to problems to fulfil standards. The problems are a) risk for bacterial and/or parasitic disorders, b) impaired leg health, c) impaired hygiene (salmonella/campylobacter), nutrient deficiences. Climate conditions may also contribute to why development of organic poultry meat production in Sweden is less than expected in comparison with other animal products. Earlier studies in Sweden as well as international indicates that a mobile house concept minimizes risk for parasitic infections. The aim is, on basis of existing knowledge to studie production of organic broilers kept in mobile houses. The birds will be reared indoors to three weeks of age and slaughtered at SLU research station Funbo-Lovsta. From 3 to 9 weeks they are kept in groups in mobile houses, each group having access to its own grazing area. The houses will be moved to new area between each crop of birds. In an inter disciplinary co-operation problems, as mentioned above, will be studied.

EPrint Type:Project description
Location:Animal Nutrition and Managenment
Box 7024
SE-750 07 Uppsala
klas.elwinger@huv.slu.se
Ragnar.Tauson@huv.slu.se
Keywords:mobile houses, grazing area, salmonella, campylobacter, leg health, parasites, nutrient deficiency, mobila hus, parasiter, behälsa, rastgård
Subjects: Animal husbandry > Production systems > Poultry
Animal husbandry > Health and welfare
Animal husbandry > Feeding and growth
Research affiliation: Sweden > Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) > Department of Animal Nutrition and Management
Research funders: Sweden > Formas
Project ID:2004-0524
Start Date:1 October 2004
End Date:30 June 2008
Deposited By: Fredriksson, Pelle
ID Code:7162
Deposited On:27 Mar 2008
Last Modified:20 Aug 2009 14:30

Repository Staff Only: item control page