home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Inventering av parasittrycket, särskilt spolmask, och dess samband med rastgårdens utformning och beläggning i ekologiska värphönsbesättningar

{Project} Inventering av parasittrycket, särskilt spolmask, och dess samband med rastgårdens utformning och beläggning i ekologiska värphönsbesättningar. [Inventory of helminth occurence and its correlation with the design and animal density of the outdoor run in organic layer herds.] Runs 2004 - 2005. Project Leader(s): Gustafson, Gunnela, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

Full text not available from this repository.


Summary

Vi har planerat en fältstudie av hur hönsens nyttjande av sin rastgård i tid och rum påverkar graden av spolmaskinfektion i besättningen. Tjugo vidtalade lantbrukare med 800-10 000 höns vill utveckla utevistelsen för sina höns och ytan som de vistas på. Lantbrukarna tar prover för parasitanalys dels i gödselbädden, dels på det ställe i rastgården där hönsen vistas mest, samt på verandan där sådan finns. Fynden av ägg i proverna ställs mot information om stallets och rastgårdens utformning och användning. Information om detta inhämtas genom dokumentation gjord av de sökande och av lantbrukarna samt genom en intervju på varje gård.


Summary translation

We have planned for a field study about how layers use their outdoor run in time and space and how that influences the degree of helminth infection (Ascaridia galli) in the herd. Twenty farmers with 800-10 000 hens want to improve the outdoor life for their hens and the land they use. The farmers take samples of the indoor floor bed, the veranda floor if there is such, and soil samples from frequently used surfaces outdoor. The finding of eggs is assessed in relation to information about the use and design of the hen building and outdoor run. That information is taken in by visits and interviews at each farm.

EPrint Type:Project description
Location:Animal Nurtition and Management, SLU
P.O. Box 7024
SE-750 07 Uppsala
Gunnela.Gustafson@huv.slu.se
Keywords:Ascaridia galli, farm visits and interviews
Subjects: Animal husbandry > Production systems > Poultry
Animal husbandry > Health and welfare
Research affiliation: Sweden > Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) > Department of Animal Nutrition and Management
Research funders: Sweden > Swedish Board of Agriculture SJV
Start Date:1 January 2004
End Date:31 December 2005
Deposited By: Fredriksson, Pelle
ID Code:7620
Deposited On:12 May 2008
Last Modified:20 Aug 2009 14:31

Repository Staff Only: item control page