home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Hampfrökaka som proteinråvara i ekologisk fjäderfäproduktion

{Project} Hampfrökaka som proteinråvara i ekologisk fjäderfäproduktion. Runs 2007 - 2009. Project Leader(s): Wall, Helena; Elwinger, Klas and Tauson, Ragnar.

Full text not available from this repository.


Summary

Hampfrökaka (HSC) kallpressas från hampfrön (Finola) skördade under 2006. Foderblandningar med varierande mängder HSC optimeras för värphöns och slaktkycklingar i samarbete med Lantmännen. Värphönsstudie görs med två till tre, på den svenska marknaden vanligt förekommande, genotyper tidigare prövade i studier av ekologisk produktion. Hönsen hålls dels i 12 grupper, á ca 100 djur, inredda med s.k. Marielundssytem, varje grupp har tillgång till en egen rastgård, dels i ett system med inredda burar som ger möjlighet till fler behandlingar och replikat. Studien pågår mellan det att hönsen är 20 och ca 76 veckors gamla. Djurhälsa, produktion och äggkvalitet, inkl. fettsyramönster och smak dokumenteras. För slaktkycklingar disponeras 60 boxar (á ca 1 m2). Detta medger t.ex. studium av 10 foderkombinationer med 6 replikat. I varje box insätts ca 15 kycklingar.Tillväxt och foderförbrukning dokumenteras veckovis. Ett representativt antal kycklingar avlivas med regelbundna tidsmellanrum. Tarmarna isoleras och analyseras på innehåll av Clostridium perfringens. Kycklingarna slaktas vid ca 5 veckors ålder. Slaktkroppen analyseras på innehåll av ts, protein och fett (inkl. fettsyramönster). Smältbarheten av HSC bestäms i samma försök.


Summary translation

Hamp seed cake (HSC)will be supplied by farmers in the neighbourghood of Gävle. The cake will be locally pressed from hemp seed (variety Finola) harvested in 2006. Diets with increasing levels of HSC will be optimized for laying hens and broiler chickens and manufactured in co-operation with the Swedish Farmers Cooperative (Lantmännen). Laying hens, two commercial genotypes are housed in 12 Marielund avaiary pens, each with access to an open run, and fed three different diets. The experiment will last a whole production period, 20 to 76 weeks of age. A furnished-cages-system, giving access to more feed treatments/genotypes/replicates, will also be used. Data representing bird health, production and egg quality will be collected and analysed statistically. Broiler chicken experiments will be carried out using 60 pens, each with ca 15 birds. The birds will be fed diets (ca 10) with varying levels of HSC, giving access to six replicates. Growth and feed intake will be checked weekly, the birds will be slaughtered at about five weeks of age. Carcass quality and chemical composition will be checked. Some birds from representative pens will be randomly sampled and killed on a weekly basis. Intestines of these birds will be collected and examined concerning the presence (CFU/g) of Clostridium perfringens. Digestibility of HSC will be checked in the same experiment.

EPrint Type:Project description
Location:Department of Animal Nutrition and Management
Kungsängens forskningscentrum
753 23 Uppsala
helena.wall@huv.slu.se
Keywords:värphöns, slaktkyckling, rastgård, inredda burar, djurhälsa, äggkvalitet, fettsyramönster, smak, Clostridium perfringens, smältbarhet, slaktkroppssammansättning, laying hens, broiler chickens, open runs, furnished-cages-system, birds´ health, egg quality, carcass quality, digestibility
Subjects: Animal husbandry > Production systems > Poultry
Animal husbandry > Health and welfare
Animal husbandry > Feeding and growth
Research affiliation: Sweden > Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) > Department of Animal Nutrition and Management
Research funders: Sweden > Formas
Start Date:1 January 2007
End Date:31 December 2009
Deposited By: Fredriksson, Pelle
ID Code:13498
Deposited On:12 May 2008
Last Modified:05 Mar 2010 12:56

Repository Staff Only: item control page