home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Optimering av näringsbalansen i ekologisk ägg- och kycklingproduktion

{Project} Optimering av näringsbalansen i ekologisk ägg- och kycklingproduktion. [Optimization of nutritional balances in Swedish organic egg and poultry meat production.] Runs 2004 - 2007. Project Leader(s): Waldenstedt, Lotta, Swedish University of Agricultural Sciencies, SLU .

Full text not available from this repository.

Document available online at: http://ekoforsk.slu.se/en


Summary

I dag är cirka 6 % av äggproduktionen i Sverige ekologisk och andelen ökar fortfarande, vilket innebär att 10 %-målet kan nås. Produktionen av ekologisk kyckling ligger långt från det uppsatta 2 %-målet, då endast cirka 0,2 % av slaktkycklingarna som föds upp är KRAV-godkända.
2005 införs krav på att 100 % av råvarorna i fodret ska uppfylla reglerna för ekologisk odling. Detta hotar att äventyra såväl produktionsmålet som djurhälsan. För närvarande är det tillåtet att använda 15 % icke-ekologiska råvaror i fodret, vilket setts som en förutsättning för att kunna upprätthålla en ekologisk fjäderfäproduktion. Nyafodersamman- sättningar innehållande nya, till fjäderfä tidigare inte använda proteinråvaror, behöver utvecklas för att fåglarnas behov av protein och aminosyror i bra balans ska kunna tillgodoses. Kravet på sådana råvaror är, förutom ett relativt högt proteininnehåll, en hög andel svavelhaltiga aminosyror. Fjäderfän har, på grund av sin fjäderdräkt, ett större behov av dessa aminosyror än vad andra djur har.
Potentiella proteinrika råvaror är musslor, mjölk(bi)produkter, kakor och frön av raps, solros och lin. Det är av speciellt intresse att studera möjligheten att avgifta musslor (som innehåller algtoxin) och utfodra med dessa. Möjligheten att använda musslor och andra potentiella råvaror, var för sig och i olika kombinationer undersöks i kortare försöksserier i mindre grupper av kycklingar på golv och hos höns i så kallade inredda burar. Baserat på dessa resultat kommer intressanta råvaror att studeras vidare, dels i smältbarhetsstudier med kycklingar, och dels i större grupper av frigående höns med tillgång till utevistelse. För slaktkycklingar jämförs vanliga konventionella hybrider med så kallade långsamväxande hybrider, beroende på vilka som finns tillgängliga på den svenska marknaden. För värphöns jämförs någon av de två vanligaste hönsgenotyperna i Sverige med nya som införs för att vara bättre anpassade till ekologiska förutsättningar.


Summary translation

Organic egg production in Sweden today is about 6 % of total egg production. Organic broiler production is only a few thousand birds per year, implying a great need of development. In 2005 a requirement that diets must contain 100 % approved feedraw materials is supposed to come in force. Today this seems difficult to satisfy due to lack of approved good quality protein sources. Alternative feed-stuffs must have high protein content with a high proportion of sulphur amino acids. Such potential sources are mussels, milk (by) products, mechanically pressed cakes and seeds of rapeseed, sunflower and linseed. Of special interest to study is possibilities to detoxify and feed algae toxin contaminated mussels. The nutritional value of mussels and other potential protein sources and their combinations will be screened in shorter series of experiments with small groups of chicken in floor pens and hens in furnished cages. Good results from the screening will be further used in larger groups of birds with access to grazing area. Both standard commercial hybrids and genotypes supposed to be better in an organic environment will be used.

EPrint Type:Project description
Location:Animal Nutrition and Management
Box 7024
SE-750 07 Uppsala
Lotta.Waldenstedt@huv.slu.se
Keywords:protein sources, alternative feed stuffs, sulphur amino acids, milk (by) products, rapeseed cakes, sunflower, linseed, mussels, screening, proteinråvara, mjölkbiprodukter, rapskaka, solroskaka, linsfrökaka, musslor, smälbarhetsförsök
Subjects: Animal husbandry > Production systems > Poultry
Animal husbandry > Feeding and growth
Research affiliation: Sweden > Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) > Department of Animal Nutrition and Management
Research funders: Sweden > Formas
Sweden > Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) > Ekoforsk
Project ID:2004-0479
Start Date:1 July 2004
End Date:30 June 2007
Deposited By: Fredriksson, Pelle
ID Code:7153
Deposited On:27 Mar 2008
Last Modified:20 Aug 2009 14:30

Repository Staff Only: item control page