home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Items affiliated to "Other institutions"

Group by: No Grouping | Authors | Refereed | Document Language | EPrint Type
Number of items at this level: 23.

{Tool} Using mycorrhizal fungi in fruit growing (Biofruitnet video). [Mykorrhizapilze im Obstbau einsetzen (Biofruitnet video).] Creator(s): Alföldi, Thomas and Pravcová, Gabriela. Issuing Organisation(s): VSUO - Research and Breeding Institute of Pomology Holovousy. (2022)

{Tool} How to introduce predatory mites into fruit plantations (Biofruitnet video). [Raubmilben in Obstanlagen ausbringen (Biofruitnet video).] Creator(s): Alföldi, Thomas and Radek, Vávra. Issuing Organisation(s): VSUO - Research and Breeding Institute of Pomology Holovousy. (2022)

Hanuš, O.; Landová, H.; Macek, A.; Genčurová, V.; Rozsypal, Roman; Vorlíček, Zdeněk and Roubal, P. (2008) The impact of organic farming on mineral composition of cow milk. [Vliv ekologického hospodaření na minerální složky kravského mléka.] Scientific Pedagogical Publishing, Jihočeská univerzita České Budějovice.

Hanuš, O.; Roubal, P.; Vorlíček, Zdeněk; Rozsypal, Roman; Janů, L.; Genčurová, V. and Pozdíšek, J. (2008) Possible roles, positions, factors and components of dairying in organic farming – a rewiev, mapping, survey and comparison in the Czech Republic. [Možné role, pozice, faktory a složky mlékařství v ekologickém zemědělství – rešerše, mapování, přehled a srovnání v České republice.] Cattle Research, 181 (1), pp. 13-37.

Hanuš, O.; Vorlíček, Zdeněk; Sojková, K.; Rozsypal, Roman; Vyletělová, Marie; Roubal, P.; Genčurová, V.; Pozdíšek, J. and Landová, H. (2008) A COMPARISON OF SELECTED MILK INDICATORS IN ORGANIC HERDS WITH CONVENTIONAL HERD AS REFERENCE. Folia Veterinaria, 52 (3-4), pp. 155-159.

Malusa, Eligio; Furmanczyk, Ewa; Tartanus, Małgorzata; Brouwer, Gerjan; Parveaud, Claude-Eric; Warlop, Francois; Kelderer, Markus; Kienzle, Jutta; Alcazar Marin, Evelyne; Dekker, Teun; Vávra, Radek; Verrastro, Vincenzo; Lindhard Pedersen, Hanne; Boutry, Clémence; Friedli, Michael and Schlüter, Marco (2022) Knowledge Networks in Organic Fruit Production across Europe: A Survey Study. Sustainability, 14 (2960), pp. 1-17.

Moudry, Jan (2011) Alternativní plodiny. Profi Press s.r.o., Praha 2 - Vinohrady.

Moudry, Jan; Moudry, Jan (Jr.); Konvalina, Petr; Kopta, Daniel and Sramek, Jan (2008) Ekonomická efektivnost rostlinné bioprodukce. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta, ediční středisko.

Moudry, Jan (Jr.); Moudry, Jan and Rozsypal, Roman (2007) Analýza ekologického hospodaření na orné půdě. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta, ediční středisko.

Scasny, Milan; Urban, Jan and Zverinova, Iva (2013) Environmentally Significant Behaviour in the Czech Republic: Energy, Food and Transportation. Karolinum Press, Prague.

Špaček, Martin; Kluvánková, Tatiana; Gežík, Veronika; Baštáková, Stanislava; Štecová, Iveta and Louda, Jiří (2019) Role Board Games as a Tool for Reconfiguration of Innovation Factors in Forest Ecosystem Services Governance. In: Proceedings of TERRAenVISION 2019, 2–7 September 2019, Barcelona, Spain, 30 (1), p. 13.

Stehno, Zdenek; Paulickova, I.; Bradova, J.; Konvalina, Petr; Capouchova, Ivana; Maskova, E.; Gabrovska, D.; Holasova, M.; Fiedlerova, V.; Winterova, R.; Ouhrabkova, J. and Dotlacil, Ladislav (2011) Evaluation of emmer wheat genetics resources aimed at dietary food production. Journal of Live Sciences, 5 (3), pp. 207-212.

Thonar, C.; Frossard, E.; Šmilauer, P. and Jansa, J. (2014) Competition and facilitation in synthetic communities of arbuscular mycorrhizal fungi. Molecular Ecology, 23 (3), pp. 733-746.

Urban, Jan; Zverinova, Iva and Scasny, Milan (2012) What Motivates Czech Consumers to Buy Organic Food? Sociologický časopis / Czech Sociological Review, 48 (3), pp. 509-536.

Vaclavik, Tom (2010) How the organic retailers cope with the economic downturn. Paper at: BioFach Congress, Nürnberg, 17. – 20.02.2010. [Unpublished]

{Tool} Characteristics of organic sweet cherry rootstocks (Biofruitnet Practice Abstract). Creator(s): Vávra, Radek; Kaplan, Jiří and Jan, Tomáš. Issuing Organisation(s): VSUO - Research and Breeding Institute of Pomology Holovousy. Biofruitnet Practice Abstract, no. 080. (2022)

{Tool} Suitable European plum cultivars for organic orchards establishment (Biofruitnet Practice Abstract). Creator(s): Vávra, Radek; Kaplan, Jiří and Jan, Tomáš. Issuing Organisation(s): VSUO - Research and Breeding Institute of Pomology Holovousy. Biofruitnet Practice Abstract, no. 077. (2022)

{Tool} How to apply mycorrhizal fungi in fruit growing (BIOFRUITNET Practice Abstract). Creator(s): Vávra, Radek; Stryhalová, Gabriela and Kaplan, Jiří. Issuing Organisation(s): VSUO - Research and Breeding Institute of Pomology Holovousy. Biofruitnet Practice Abstract, no. 106. (2022)

{Tool} Introducing predatory mites into fruit orchards (BIOFRUITNET Practice Abstract). Creator(s): Vávra, Radek; Stryhalová, Gabriela; Kaplan, Jiří and Novotná, Martina. Issuing Organisation(s): VSUO - Research and Breeding Institute of Pomology Holovousy. Biofruitnet Practice Abstract, no. 103. (2022)

Vidal, Alix; Klöffel, Tobias; Guigue, Julien; Angst, Gerrit; Steffens, Markus; Hoeschen, Carmen and Mueller, Carsten W. (2021) Visualizing the transfer of organic matter from decaying plant residues to soil mineral surfaces controlled by microorganisms. Soil Biology and Biochemistry, 160, p. 108347.

Vopravil, Jan; Khel, Tomas; Novak, Pavel; Vrabcova, Tatana; Zahora, Jaroslav; Moudry, Jan; Moudry, Jan (Jr.); Florian, Miroslav; Klement, Vladimir and Polakova, Sarka (2012) Ochrana životního prostředí - půda. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s., Náměšť nad Oslavou.

Vorlíček, Zdeněk; Hanuš, O. and Šindelková, Ivana (2009) Zvýšení podílu energie v objemných krmivech ekologických farem pěstováním vhodných travních a jetelovinotravních směsí. [Increase of energy ratio in roughage of organic farms via raising of appropriate grass and clover-grass mixtures.] Výzkumný ústav pícninářský s.r.o., Troubsko.

Zvěřinová, Iva; Urban, Jan and Ščasný, Milan (2011) Why do Czech consumers purchase organic food? Paper at:

This list was generated on Thu Feb 2 03:50:28 2023 CET.