home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Items affiliated to "Other institutions"

Number of items at this level: 16.

Hanuš, O.; Landová, H.; Macek, A.; Genčurová, V.; Rozsypal, Roman; Vorlíček, Zdeněk and Roubal, P. (2008) The impact of organic farming on mineral composition of cow milk. [Vliv ekologického hospodaření na minerální složky kravského mléka.] Scientific Pedagogical Publishing, Jihočeská univerzita České Budějovice.

Hanuš, O.; Roubal, P.; Vorlíček, Zdeněk; Rozsypal, Roman; Janů, L.; Genčurová, V. and Pozdíšek, J. (2008) Possible roles, positions, factors and components of dairying in organic farming – a rewiev, mapping, survey and comparison in the Czech Republic. [Možné role, pozice, faktory a složky mlékařství v ekologickém zemědělství – rešerše, mapování, přehled a srovnání v České republice.] Cattle Research, 181 (1), pp. 13-37.

Hanuš, O.; Vorlíček, Zdeněk; Sojková, K.; Rozsypal, Roman; Vyletělová, Marie; Roubal, P.; Genčurová, V.; Pozdíšek, J. and Landová, H. (2008) A COMPARISON OF SELECTED MILK INDICATORS IN ORGANIC HERDS WITH CONVENTIONAL HERD AS REFERENCE. Folia Veterinaria, 52 (3-4), pp. 155-159.

Moudry, Jan (2011) Alternativní plodiny. Profi Press s.r.o., Praha 2 - Vinohrady.

Moudry, Jan; Moudry, Jan (Jr.); Konvalina, Petr; Kopta, Daniel and Sramek, Jan (2008) Ekonomická efektivnost rostlinné bioprodukce. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta, ediční středisko.

Moudry, Jan (Jr.); Moudry, Jan and Rozsypal, Roman (2007) Analýza ekologického hospodaření na orné půdě. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta, ediční středisko.

Scasny, Milan; Urban, Jan and Zverinova, Iva (2013) Environmentally Significant Behaviour in the Czech Republic: Energy, Food and Transportation. Karolinum Press, Prague.

Špaček, Martin; Kluvánková, Tatiana; Gežík, Veronika; Baštáková, Stanislava; Štecová, Iveta and Louda, Jiří (2019) Role Board Games as a Tool for Reconfiguration of Innovation Factors in Forest Ecosystem Services Governance. In: Proceedings of TERRAenVISION 2019, 2–7 September 2019, Barcelona, Spain, 30 (1), p. 13.

Stehno, Zdenek; Paulickova, I.; Bradova, J.; Konvalina, Petr; Capouchova, Ivana; Maskova, E.; Gabrovska, D.; Holasova, M.; Fiedlerova, V.; Winterova, R.; Ouhrabkova, J. and Dotlacil, Ladislav (2011) Evaluation of emmer wheat genetics resources aimed at dietary food production. Journal of Live Sciences, 5 (3), pp. 207-212.

Thonar, C.; Frossard, E.; Šmilauer, P. and Jansa, J. (2014) Competition and facilitation in synthetic communities of arbuscular mycorrhizal fungi. Molecular Ecology, 23 (3), pp. 733-746.

Urban, Jan; Zverinova, Iva and Scasny, Milan (2012) What Motivates Czech Consumers to Buy Organic Food? Sociologický časopis / Czech Sociological Review, 48 (3), pp. 509-536.

Vaclavik, Tom (2010) How the organic retailers cope with the economic downturn. Paper at: BioFach Congress, Nürnberg, 17. – 20.02.2010. [Unpublished]

Vidal, Alix; Klöffel, Tobias; Guigue, Julien; Angst, Gerrit; Steffens, Markus; Hoeschen, Carmen and Mueller, Carsten W. (2021) Visualizing the transfer of organic matter from decaying plant residues to soil mineral surfaces controlled by microorganisms. Soil Biology and Biochemistry, 160, p. 108347.

Vopravil, Jan; Khel, Tomas; Novak, Pavel; Vrabcova, Tatana; Zahora, Jaroslav; Moudry, Jan; Moudry, Jan (Jr.); Florian, Miroslav; Klement, Vladimir and Polakova, Sarka (2012) Ochrana životního prostředí - půda. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s., Náměšť nad Oslavou.

Vorlíček, Zdeněk; Hanuš, O. and Šindelková, Ivana (2009) Zvýšení podílu energie v objemných krmivech ekologických farem pěstováním vhodných travních a jetelovinotravních směsí. [Increase of energy ratio in roughage of organic farms via raising of appropriate grass and clover-grass mixtures.] Výzkumný ústav pícninářský s.r.o., Troubsko.

Zvěřinová, Iva; Urban, Jan and Ščasný, Milan (2011) Why do Czech consumers purchase organic food? Paper at:

This list was generated on Wed May 18 00:59:36 2022 CEST.