home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Items affiliated to "Other institutions"

Group by: No Grouping | Authors | Refereed | Document Language | EPrint Type
Number of items at this level: 15.

Hanuš, O.; Landová, H.; Macek, A.; Genčurová, V.; Rozsypal, Roman; Vorlíček, Zdeněk and Roubal, P. (2008) The impact of organic farming on mineral composition of cow milk. [Vliv ekologického hospodaření na minerální složky kravského mléka.] Scientific Pedagogical Publishing, Jihočeská univerzita České Budějovice.

Hanuš, O.; Roubal, P.; Vorlíček, Zdeněk; Rozsypal, Roman; Janů, L.; Genčurová, V. and Pozdíšek, J. (2008) Possible roles, positions, factors and components of dairying in organic farming – a rewiev, mapping, survey and comparison in the Czech Republic. [Možné role, pozice, faktory a složky mlékařství v ekologickém zemědělství – rešerše, mapování, přehled a srovnání v České republice.] Cattle Research, 181 (1), pp. 13-37.

Hanuš, O.; Vorlíček, Zdeněk; Sojková, K.; Rozsypal, Roman; Vyletělová, Marie; Roubal, P.; Genčurová, V.; Pozdíšek, J. and Landová, H. (2008) A COMPARISON OF SELECTED MILK INDICATORS IN ORGANIC HERDS WITH CONVENTIONAL HERD AS REFERENCE. Folia Veterinaria, 52 (3-4), pp. 155-159.

Moudry, Jan (2011) Alternativní plodiny. Profi Press s.r.o., Praha 2 - Vinohrady.

Moudry, Jan; Moudry, Jan (Jr.); Konvalina, Petr; Kopta, Daniel and Sramek, Jan (2008) Ekonomická efektivnost rostlinné bioprodukce. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta, ediční středisko.

Moudry, Jan (Jr.); Moudry, Jan and Rozsypal, Roman (2007) Analýza ekologického hospodaření na orné půdě. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta, ediční středisko.

Scasny, Milan; Urban, Jan and Zverinova, Iva (2013) Environmentally Significant Behaviour in the Czech Republic: Energy, Food and Transportation. Karolinum Press, Prague.

Špaček, Martin; Kluvánková, Tatiana; Gežík, Veronika; Baštáková, Stanislava; Štecová, Iveta and Louda, Jiří (2019) Role Board Games as a Tool for Reconfiguration of Innovation Factors in Forest Ecosystem Services Governance. In: Proceedings of TERRAenVISION 2019, 2–7 September 2019, Barcelona, Spain, 30 (1), p. 13.

Stehno, Zdenek; Paulickova, I.; Bradova, J.; Konvalina, Petr; Capouchova, Ivana; Maskova, E.; Gabrovska, D.; Holasova, M.; Fiedlerova, V.; Winterova, R.; Ouhrabkova, J. and Dotlacil, Ladislav (2011) Evaluation of emmer wheat genetics resources aimed at dietary food production. Journal of Live Sciences, 5 (3), pp. 207-212.

Thonar, C.; Frossard, E.; Šmilauer, P. and Jansa, J. (2014) Competition and facilitation in synthetic communities of arbuscular mycorrhizal fungi. Molecular Ecology, 23 (3), pp. 733-746.

Urban, Jan; Zverinova, Iva and Scasny, Milan (2012) What Motivates Czech Consumers to Buy Organic Food? Sociologický časopis / Czech Sociological Review, 48 (3), pp. 509-536.

Vaclavik, Tom (2010) How the organic retailers cope with the economic downturn. Paper at: BioFach Congress, Nürnberg, 17. – 20.02.2010. [Unpublished]

Vopravil, Jan; Khel, Tomas; Novak, Pavel; Vrabcova, Tatana; Zahora, Jaroslav; Moudry, Jan; Moudry, Jan (Jr.); Florian, Miroslav; Klement, Vladimir and Polakova, Sarka (2012) Ochrana životního prostředí - půda. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s., Náměšť nad Oslavou.

Vorlíček, Zdeněk; Hanuš, O. and Šindelková, Ivana (2009) Zvýšení podílu energie v objemných krmivech ekologických farem pěstováním vhodných travních a jetelovinotravních směsí. [Increase of energy ratio in roughage of organic farms via raising of appropriate grass and clover-grass mixtures.] Výzkumný ústav pícninářský s.r.o., Troubsko.

Zvěřinová, Iva; Urban, Jan and Ščasný, Milan (2011) Why do Czech consumers purchase organic food? Paper at:

This list was generated on Sat Oct 23 19:05:39 2021 CEST.