home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

The impact of organic farming on mineral composition of cow milk

Hanuš, O.; Landová, H.; Macek, A.; Genčurová, V.; Rozsypal, Roman; Vorlíček, Zdeněk and Roubal, P. (2008) The impact of organic farming on mineral composition of cow milk. [Vliv ekologického hospodaření na minerální složky kravského mléka.] Scientific Pedagogical Publishing, Jihočeská univerzita České Budějovice.

Full text not available from this repository.


Summary

Milk mineral matters are important in human nutrition, especially Ca, Mg and I. Increase of milk Mg along decrease of NPK soil fertilization under the Czech Republic (CR) conditions was predicted. This hypothetical prediction is based on antagonistic relationships between K fertilization, Mg level in cow roughage feeding and transfer of Mg into milk. In difference testing the conventional (C) cow milk was reference versus organic (O) milk. Holstein bulk milk samples (BMS) from winter and summer season in 4 C (n = 32 BMSs) and in 4 O (n = 16) herds were investigated. 6 herds were and 2 C were not grazed, other nutrition was typical under the CR conditions. Average MY of C herds was 7016±1068 and MY of O herds was 7037±422 kg per lactation. Macro- and microelements were investigated: Ca, P, Na, Mg and K (in mg kg-1); I (in μg l-1), Mn, Fe, Cu and Zn (in mg kg-1). Somatic cell count (SCC) was lower (P>0.05) in O herds (geometric mean 216 < 267 103 ml-1). There were differences (P<0.05) in Na (O higher), I (O lower), Mn (O lower), Cu (O higher) and Zn (O lower). Ca results C 1213 and O 1257 mg kg-1 are comparable to late result 1222 and higher than in bygone times 1160 mg kg-1 at lower MY and comparable SCC 243 103 ml-1. Results of Na and differences in Mg and Ca (P>0.05) in terms of trends confirm predicted hypothesis that Na, Ca and Mg will be higher after NPK fertilization decrease. Smaller investigated changes in mineral composition were better for human nutrition in O. Key words: organic farming, dairying, cow milk, mineral milk composition, inorganic fertilizer, calcium, magnesium


Summary translation

Minerální látky v mléce jsou významné v lidské výživě, zejména Ca, Mg a I. V podmínkách České republiky (CR) byl předpovězen vzrůst Mg v mléce s poklesem NPK hnojení půdy. Tato hypotetická předpověď je založena na protichůdných vztazích mezi K hnojením, hladinou Mg v objemném krmení krav a přechodem Mg do mléka. Konvenční (C) mléko bylo referenční při testování rozdílů proti ekologickému (O). Byly vyšetřeny bazénové vzorky mléka (BMS) holštýnských krav ze zimní a letní sezóny ve 4 C (n = 32 BMS) a ve 4 O (n = 16) stádech. 6 stád bylo a 2 C nebyla pasena. Další výživa byla typická pro podmínky CR. Průměrná mléčná užitkovost (MY) stád C byla 7016±1068 a O 7037±422 kg za laktaci. Byly vyšetřeny makro- a mikroprvky: Ca, P, Na, Mg a K (v mg kg-1); I (v μg l-1), Mn, Fe, Cu a Zn (v mg kg-1). Počet somatických buněk (SCC) byl nižší (P>0.05) u stád O (geometrický průměr 216 < 267 103 ml-1). Rozdíly (P<0,05) byly u Na (O vyšší), I (O nižší), Mn (O nižší), Cu (O vyšší) a Zn (O nižší). Výsledky Ca pro C 1213 a pro O 1257 mg kg-1 jsou srovnatelné k minulému výsledku 1222 a vyšší než v minulých časech 1160 mg kg-1 při nižší MY a srovnatelném SCC 243 103 ml-1. Výsledky Na a rozdíly v Mg a Ca (P>0,05) ve smyslu trendů potvrzují predikovanou hypotézu, že Na, Ca a Mg budou vyšší po poklesu NPK hnojení. Menší vyšetřené změny v minerálním složení mléka byly lepší pro lidskou výživu u O.

EPrint Type:Book
Keywords:ekologické zemědělství, mlékařství, kravské mléko, minerální složení mléka, anorganické hnojivo, vápník, hořčík milk, cow, mineral components, calcium, mangesium, organic
Subjects: Animal husbandry > Production systems > Dairy cattle
Food systems > Food security, food quality and human health
Research affiliation: Czech Republic > Research Institute for Fodder Crops (VUPT)
Czech Republic > Dairy Research Institute (MILCOM)
Czech Republic > Other institutions
ISBN:80-85645-58-0
Deposited By: Pokorná, Dana
ID Code:21308
Deposited On:17 Sep 2012 11:21
Last Modified:17 Sep 2012 11:21
Document Language:English
Status:Published
Refereed:Peer-reviewed and accepted

Repository Staff Only: item control page