home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Items affiliated to "MultiChick"

Group by: No Grouping | Authors | Refereed | Document Language | EPrint Type
Number of items at this level: 22.

Journal paper

Thorsøe, Martin H.; Kjeldsen, Chris and Noe, Egon (2016) It’s never too late to join the revolution! – Enabling new modes of production in the contemporary Danish food system. European Planning Studies, 25 (7), pp. 1166-1183.

Thorsøe, Martin H.; Kjeldsen, Chris and Noe, Egon (2016) It’s never too late to join the revolution! – enabling new modes of production in the contemporary Danish food system. European Planning Studies, X (X), X-X. [Submitted]

Newspaper or magazine article

Krogh, Anne Kjærsgaard (2015) Stort boom i økokyllinger. [Large demand for organic broilers.] Landbrug Nord, 24 May 2015, p. 21.

Petersen, Jette Søholm (2017) Anvendelse af afskallet havre som foder til økologiske slagtekyllinger. Økologi & Erhverv, 9 March 2017 (606), p. 14.

Schou, Tore Munk (2019) Stort samarbejdsprojekt til gavn for økologiske kyllinger. FjerkræNyt, 31 May 2019, 4.

Steenfeldt, Sanna (2019) Bedre dyrevelfærd med langsomt voksende, aktive kyllinger. Dansk Erhvervs Fjerkræ, March 2019, Nr. 3 (48), p. 11.

Steenfeldt, Sanna (2016) Attraktive udearealer øger økologiske kyllingers aktivitet. Økologi & Erhverv, 16 June 2016 (592), p. 11.

Steenfeldt, Sanna (2015) Bedre øko-kyllinger med nye genotyper og fodringsstrategier. Økologi & Erhverv, 9 October 2015, 575, p. 11.

Steenfeldt, Sanna (2014) Chickens foraging in the woods. DCA's monthly external newsletter, June 2014.

Therkildsen, Susanne and Steenfeldt, Sanna (2019) Nye foderstrategier til økologiske kyllinger. Dansk Erhvervs Fjerkræ, June 2019, pp. 36-37.

Thorsøe, Martin H. and Noe, Egon (2017) Røre i hønsegården? Økologi & Erhverv, 18 August 2017, p. 14.

Thorsøe, Martin H. and Steenfeldt, S. (2018) Forskere: Øko-kyllingen står ved en skillevej. Altinget, February 2018, 0-0.

Working paper

Thorsøe, Martin H.; Laursen, Klaus Brønd and Noe, Egon (2015) Nye udviklingsveje for afsætning af økologiske kyllinger. Working paper, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet .

Conference paper, poster, etc.

Hellwing, A.L.F.; Petersen, J.S. and Steenfeldt, S. (2017) Performance and range use of organic broilers with access to different vegetation in outdoor areas. In: Francesch, M.; Torralardona, D. and Brufau, J (Eds.) Proceedings of the 21st European Symposium on Poultry Nutrition, Wageningen Academic Publishers.

Hellwing, Anne Louise Frydendahl and Steenfeldt, Sanna (2017) Indretning af udearealer – Hvor er kyllingerne? Økologi-kongres, 2017.

Report

Egon, Noe and Martin, Thorsøe (2017) Værdibaseret produktion og afsætning af højkvalitets skovbrynskyllinger i mobile enheder (MobiChick). .

Eskildsen, Hardy (2019) Rapport vedr. RDD2-projektet Multichick om erfaringer, udfordringer og barrierer ved etablering af en dansk, økologisk rugeægsbesætning. .

Eskildsen, Hardy (2019) Rapport vedr. RDD2-projektet Multichick om produktiviteten i en dansk produktion af økologiske rugeæg. .

Steenfeldt, Sanna (editor): International Centre for Research in Organic Food Systems (ICROFS) (Ed.) (2017) Diversitet og integritet i økologisk slagtefjerkræproduktion - MultiChick. ICROFS, Tjele, Denmark.

Data set

Petersen, Jette Søholm (2015) SWOT analyse for økologisk slagtekylligeproduktion i Danmark. [Swot analysis on organic broiler production in Denmark.] .

Web product

Kristensen, Helene (2015) Troværdighed er afgørende for afsætningen af økologisk kylling. ICROFS . Online at http://icrofs.dk/aktuelt/nyheder/nyhed/artikel/workshop-om-oeget-afsaetning-af-oekologiske-kyllinger/, accessed on: 19 May 2015.

Other

Noe, Egon (2015) Øget afsætning af økologiske kyllinger - hvad skal der til? Aarhus Universitet , Institut for agroøkologi. [Completed]

This list was generated on Thu Feb 2 04:22:15 2023 CET.