home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Items affiliated to "MultiChick"

Group by: No Grouping | Authors | Refereed | Document Language | EPrint Type
Number of items at this level: 23.

Egon, Noe and Martin, Thorsøe (2017) Værdibaseret produktion og afsætning af højkvalitets skovbrynskyllinger i mobile enheder (MobiChick). .

Eskildsen, Hardy (2019) Rapport vedr. RDD2-projektet Multichick om erfaringer, udfordringer og barrierer ved etablering af en dansk, økologisk rugeægsbesætning. .

Eskildsen, Hardy (2019) Rapport vedr. RDD2-projektet Multichick om produktiviteten i en dansk produktion af økologiske rugeæg. .

Hellwing, A.L.F.; Petersen, J.S. and Steenfeldt, S. (2017) Performance and range use of organic broilers with access to different vegetation in outdoor areas. In: Francesch, M.; Torralardona, D. and Brufau, J (Eds.) Proceedings of the 21st European Symposium on Poultry Nutrition, Wageningen Academic Publishers.

Hellwing, Anne Louise Frydendahl and Steenfeldt, Sanna (2017) Indretning af udearealer – Hvor er kyllingerne? Økologi-kongres, 2017.

Kristensen, Helene (2015) Troværdighed er afgørende for afsætningen af økologisk kylling. ICROFS . Online at http://icrofs.dk/aktuelt/nyheder/nyhed/artikel/workshop-om-oeget-afsaetning-af-oekologiske-kyllinger/, accessed on: 19 May 2015.

Krogh, Anne Kjærsgaard (2015) Stort boom i økokyllinger. [Large demand for organic broilers.] Landbrug Nord, 24 May 2015, p. 21.

Noe, Egon (2015) Øget afsætning af økologiske kyllinger - hvad skal der til? Aarhus Universitet , Institut for agroøkologi. [Completed]

Petersen, Jette Søholm (2017) Anvendelse af afskallet havre som foder til økologiske slagtekyllinger. Økologi & Erhverv, 9 March 2017 (606), p. 14.

Petersen, Jette Søholm (2015) SWOT analyse for økologisk slagtekylligeproduktion i Danmark. [Swot analysis on organic broiler production in Denmark.] .

Schou, Tore Munk (2019) Stort samarbejdsprojekt til gavn for økologiske kyllinger. FjerkræNyt, 31 May 2019, 4.

Steenfeldt, Sanna (editor): International Centre for Research in Organic Food Systems (ICROFS) (Ed.) (2017) Diversitet og integritet i økologisk slagtefjerkræproduktion - MultiChick. ICROFS, Tjele, Denmark.

{Project} MultiChick: Diversitet og integritet i økologisk slagtefjerkræproduktion. Runs 2014 - 2017. Project Leader(s): Steenfeldt, Sanna, Aarhus Universitet .

Steenfeldt, Sanna (2019) Bedre dyrevelfærd med langsomt voksende, aktive kyllinger. Dansk Erhvervs Fjerkræ, March 2019, Nr. 3 (48), p. 11.

Steenfeldt, Sanna (2016) Attraktive udearealer øger økologiske kyllingers aktivitet. Økologi & Erhverv, 16 June 2016 (592), p. 11.

Steenfeldt, Sanna (2015) Bedre øko-kyllinger med nye genotyper og fodringsstrategier. Økologi & Erhverv, 9 October 2015, 575, p. 11.

Steenfeldt, Sanna (2014) Chickens foraging in the woods. DCA's monthly external newsletter, June 2014.

Therkildsen, Susanne and Steenfeldt, Sanna (2019) Nye foderstrategier til økologiske kyllinger. Dansk Erhvervs Fjerkræ, June 2019, pp. 36-37.

Thorsøe, Martin H.; Kjeldsen, Chris and Noe, Egon (2016) It’s never too late to join the revolution! – Enabling new modes of production in the contemporary Danish food system. European Planning Studies, 25 (7), pp. 1166-1183.

Thorsøe, Martin H.; Kjeldsen, Chris and Noe, Egon (2016) It’s never too late to join the revolution! – enabling new modes of production in the contemporary Danish food system. European Planning Studies, X (X), X-X. [Submitted]

Thorsøe, Martin H.; Laursen, Klaus Brønd and Noe, Egon (2015) Nye udviklingsveje for afsætning af økologiske kyllinger. Working paper, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet .

Thorsøe, Martin H. and Noe, Egon (2017) Røre i hønsegården? Økologi & Erhverv, 18 August 2017, p. 14.

Thorsøe, Martin H. and Steenfeldt, S. (2018) Forskere: Øko-kyllingen står ved en skillevej. Altinget, February 2018, 0-0.

This list was generated on Fri Feb 23 00:02:39 2024 CET.