home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Items affiliated to "ORGGRASS - Grass-clover in organic dairy farming"

Group by: No Grouping | Authors | Refereed | Document Language | EPrint Type
Number of items at this level: 73.

Kristensen, Troels (Ed.) (2010) Økologisk græsmarksproduktion og udnyttelse til mælkeproduktion. Bilag til temadag arrangeret i samarbejde mellem FØJO III projekterne: ORMILKQUAL, ORGGRASS og ECOVIT. Intern rapport • husdyrbrug, no. 27. Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet, Danmark.

Christensen, B.T.; Rasmussen, J.; Eriksen, J. and Hansen, E.M. (2009) Soil carbon storage and yields of spring barley following grass leys of different age. European Journal of Agronomy, 31, pp. 29-35.

Eriksen, J ; Askegaard, M and Søegaard, K (2008) Productivity and N-leaching in organic dairy grass-arable crop rotations. In: Grassland Science in Europe, 13, pp. 556-558.

Eriksen, J ; Askegaard, M ; Søegaard, K and Hansen, E M (2008) Planteproduktion og miljø på store økologiske kvægbrug. In: Sammendrag af indlæg, pp. 333-334.

Eriksen, J (2007) Projekt om økonomisk og miljøvenligt kløvergræs på store økologiske kvægbrug. Landbrugsavisen 2. sektion Agro, 2007 (22), p. 24.

Eriksen, J (2007) Udnyt græsmarkens kvælstof. Økologisk Jordbrug, 2007 (377), p. 8.

Eriksen, J. (2009) Græsproduktion og miljø på store økologiske kvægbrug. Økologisk Jordbrug 423, 2009, p. 12.

Eriksen, J. (2008) Sådan findes den optimale balance mellem øko-græsproduktion og miljø. Landbrugavisen 49, 2. sektion Agro, 2008, p. 24.

Eriksen, J.; Askegaard, M. and Søegaard, K. (2012) Complementary effects of red clover inclusion in ryegrass–white clover swards for grazing and cutting. Grass and Forage Science, 69, pp. 241-250.

Eriksen, J.; Askegaard, M. and Søegaard, K. (2009) Kvælstofmanagement på store økologiske kvægbrug. Nyhedsbrev fra Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer 2, 2009, p. 8.

Eriksen, J.; Askegaard, M. and Søegaard, K. (2009) Nitrogen management on large organic dairy farms. Newsletter from the International Centre for Research in Organic Food Systems 2, 2009, p. 2.

Eriksen, J.; Askegaard, M. and Søegaard, K. (2009) Productivity and N-leaching in organic dairy grass-arable crop rotations. In: NJF Report 5 (2), p. 29.

Eriksen, J.; Askegaard, M. and Søegaard, K. (2008) Residual effect and nitrate leaching in grass-arable rotations: Effect of grassland proportion, sward type and fertilizer history. Soil Use and manangement, 24, pp. 373-382.

Eriksen, J.; Ledgard, S.; Lou, J.; Schils, R. and Rasmussen, J. (2010) Environmental impacts of grazed pastures. In: Schnyder, H. (Ed.) Grassland Science in Europe 15, pp. 880-890.

Eriksen, J.; Søegaard, K. and Askegaard, M. (2010) Residual effects of cutting and grazing on grass/clover growth. In: Schnyder, H. (Ed.) Grassland Science in Europe 15, pp. 1040-1042.

Eriksen, J.; Søegaard, K. and Askegaard, M. (2009) Kløvergræs - management bestemmer udbyttet i din mark. In: Sammendrag af indlæg, pp. 274-275.

Eriksen, J.; Søegaard, K.; Askegaard, M.; Hansen, E.M. and Rasmussen, J. (2010) Forage legume impact on soil fertility and N balance. In: NJF report 6 (3), pp. 61-65.

Eriksen, Jørgen (2010) Produktion og næringsstofudnyttelse i kløvergræsmarker. In: Økologisk græsmarksproduktion og udnyttelse til mælkeproduktion. Intern rapport • husdyrbrug Nr. 27, Aarhus Universitet, chapter 3, pp. 21-26.

Eriksen, J. (2012) Kløvergræs og urter in den økologiske græsmark. Ny Kvægforskning, February 2012, 1, pp. 6-7.

Eriksen, J. (2012) Græsmarkernes indflydelse på jordens fertilitet og kvælstofbalance. In: Sammendrag af indlæg, pp. 46-47.

Eriksen, J. (2012) Kløvergræs og urter i den økologiske græsmark. Ny Kvægforskning, 2012, 1, pp. 6-7.

Eriksen, J.; Askegaard, M. and Søegaard, K. (2012) Nitrate leaching in crop rotations with grass-clover as influenced by sward age, grazing, cutting and fertilizer regimes. Agriculture, Ecosystems and Environment, , pp. 1-12. [Completed]

Eriksen, J.; Søegaard, K. and Askegaard, M. (2011) Yield effects of grazing and red clover in white clover/grass mixtures. ICROFS news, 2011, 1, pp. 6-7.

Eriksen, J.; Søegaard, K. and Askegaard, M. (2010) Udbytteeffekt af afgræsning og rødkløver i hvidkløvergræs. ICROFS nyt, 2010, 4, pp. 6-7.

Hansen, E.M. (2010) Efterafgrøder i majs - hvor svært kan det være? Økologi & Erhverv, 26 February 2010.

Hansen, E.M. and Eriksen, J. (2009) Nitratudvaskning fra majs. ICROFSnyt, December 2009, pp. 3-4.

Hansen, E.M. and Eriksen, J. (2009) Nitrate leaching from silage maize. ICROFSnews, November 2009, pp. 4-5.

Hansen, Lars Monrad and Søegaard, Karen (2009) Kløvertræthed - er nematoder årsagen? ICROFSnyt, 2009, pp. 6-7.

Hansen, Lars Monrad and Søegaard, Karen (2009) Kløvertræthed: Er nematoder årsagen - og hvilke? Økologisk Jordbrug , 2009 (431), p. 16.

Hansen, E.M. and Eriksen, J. (2012) Nitrate leaching in maize after ploughing of grass-clover. Soil Use and Management, , - . [Completed]

Hansen, E.M.; Eriksen, J.; Søegaard, K. and Kristensen, K. (2012) Effects of grazing strategy to limiting nitrate leaching in grazed grass-clover pastures on coarse sandy soil. Soil Use and Management, 28 (4), pp. 478-487.

Horsted, K.; Søegaard, K. and Kristensen, T. (2011) Græsmarksurter og deres indholdsstoffer. DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, no. 3. Aarhus Universitet.

Jing, J; Søegaard, K.; Cong, W-F and Eriksen, J. (2017) Species Diversity Effects on Productivity, Persistence and Quality of Multispecies Swards in a Four-Year Experiment. Grass and Forage Science, 12.

Kristensen, T.; Kristensen, I.S. and Tvedegaard, N. (2011) Dårlig arrondering – konsekvenser for økologiske kvægbrug. Landbrugsavisen, December 2011, pp. 1-2.

Kristensen, T.; Tvedegaard, N. and Kristensen, I.S. (2012) Organic large scale dairy farming – a model study of the effect of stocking rate and distance from dairy facilities to farm land on productivity, nutrient balance and economic result. Working paper. [Unpublished]

Krogh, P.H.; Lamandé, M.; Eriksen, Jørgen and Holmstrup, Martin (2001) Ecological properties of earthworm burrows in an organically managed grass-clover system. Speech at: Science for the environment - environment for society, Aarhus, 5-6 Oct. 2011.

Krogh, P.H.; Lamandé, M.; Holmstrup, M. and Eriksen, J. (2021) Earthworm burrow number and vertical distribution are affected by the crop sequence of a grass-clover rotation system. European Journal of Soil Biology, 103, -.

Lamandé, M.; Eriksen, J.; Krogh, P.H. and Jacobsen, O.H. (2017) Water flow in soil from organic dairy rotations. Journal of Agricultural Science, 155 (7), pp. 1113-1123.

Lamandé, M. (2010) Vandtransport i græsmarker. Økologi & Erhverv, 19 November 2010, 467, p. 18.

Lamandé, M.; Eriksen, J.; Jacobsen, O.H. and Krogh, P.H. (2010) Cattle trampling reduces the risk of nitrate leaching in organic dairy rotations. ICROFS news, 2010, 1, pp. 5-6.

Lamandé, M.; Eriksen, J.; Krogh, P.H. and Jacobsen, O.H. (2010) Cattle trampling reduces the risk of nitrate leaching in organic dairy rotations. Poster at: ASA, CSSA, and SSSA 2010 International Annual Meeting, Long Beach Convention Center, November.

Ledgard, S.; Schils, R.; Eriksen, J. and Luo, J. (2009) Environmental impact of grazed grass/clover patures. Irish Journal of Agricultural and Food Research, 48, pp. 209-226.

Pirhofer-Walzl, K.; Eriksen, J.; Rasmussen, J.; Søegaard, K.; Høgh-Jensen, H. and Rasmussen, J. (2013) Effect of deep-rooted plant species on 15Nitrogen uptake and herbage yield in temporary agricultural grasslands. Plant and Soil, 371, pp. 313-325.

Pirhofer-Walzl, K.; Eriksen, Jørgen; Rasmussen, Jim; Soegaard, Karen; Høgh-Jensen, Henning and Rasmussen, Jesper (2013) Effect of four plant species on soil 15N-access and herbage yield in temporary agricultural grasslands. Plant and Soil, 371, pp. 313-325.

Pirhofer-Walzl, K.; Høgh-Jensen, H.; Rasmussen, J.; Rasmussen, J.; Søegaard, K. and Eriksen, J. (2010) 15Nitrogen transfer from legumes to neighbouring plants in multi-species grassland. In: NJF Report 6 (3), pp. 75-78.

Pirhofer-Walzl, K.; Høgh-Jensen, H.; Rasmussen, J.; Rasmussen, J.; Søegaard, K. and Eriksen, J. (2010) 15Nitrogen uptake from shallow- versus deep-rooted plants in multi-species mixtures and monoculture grassland. In: Grassland Science in Europe 15, pp. 830-832.

Pirhofer-Walzl, K.; Rasmussen, J.; Høgh-Jensen, H.; Eriksen, J.; Søegaard, K. and Rasmussen, J. (2012) Nitrogen transfer from forage legumes to nine neighbouring plants in a multi-species grassland. Plant and Soil, 350, pp. 71-84.

Pirhofer-Walzl, K.; Rasmussen , Jim; Høgh-Jensen, Henning; Eriksen, Jørgen; Soegaard, Karen and Rasmussen, Jesper (2012) Nitrogen transfer from forage legumes to nine neighbouring plants in a multi-species grassland. Plan and Soil, 350, pp. 71-84.

Pirhofer-Walzl, Karin (2011) Performance of multi-species grassland mixtures. Mineral accumulation, nitrogen transfer and nitrogen uptake. PhD thesis, University of Copenhagen , Department of Agriculture and Ecology. .

Pirhofer-Walzl, Karin; Eriksen, Jørgen; Rasmussen , Jim; Høgh-Jensen, Henning; Søegaard, Karin and Rasmussen, Jesper (2013) Effect of four plant species on soil 15N-access and herbage yield in temporary agricultural grasslands. Plant Soil, 1, pp. 1-10.

Pirhofer-Walzl , K.; Søegaard, Karen; Høgh-Jensen, Henning; Eriksen, Jørgen; Sanderson, M.A.; Rasmussen , Jim and Rasmussen, Jesper (2011) Forage herbs improve mineral composition of grassland herbage. Grass and Forage Sceince, 66, pp. 415-423.

Rasmussen, J ; Eriksen, J ; Jensen, E S and Høgh-Jensen, H (2008) In field N transfer, build-up, and leaching in ryegrass-clover mixtures. In: Grassland Science in Europe, 13, pp. 559-561.

Rasmussen, J.; Eriksen, J.; Jensen, E.S. and Høgh-Jensen, H. (2010) Root size fractions of ryegrass and white clover contributes differently to C and N inclusion in SOM. Biology and Fertility of Soils, 46, pp. 293-297.

Rasmussen, J.; Gjettermann, B.; Eriksen, J.; Jensen, E.S. and Høgh-Jensen, H. (2008) Fate of 15N- and 14C from labelled plant material: Recovery in perennial ryegrass-clover mixtures and in pore water of the sward. Soil Biology & Biochemistry, 40, pp. 3031-3039.

Rasmussen, J.; Søegaard, K. and Eriksen, J. (2010) Biomass production and N2-fixation in seven grass-legume mixtures. Paper at: NJF Seminar 432, Hvanneryri, Iceland, 20-22 June.

Rasmussen, Jesper; Helgadóttir, Á.; Frankow-Lindberg, B.; Loges, R. and Eriksen, J. (2010) The contribution of grass and clover root turnover to N leaching. In: Schnyder, H. (Ed.) Grassland Science in Europe 15, pp. 1028-1030.

Rasmussen, J.; Søegaard, K. and Eriksen, J. (2012) N2-fixation and residual effect of four legume species and four companion grass species. European Journal of Agronomy, 36, pp. 66-74.

Schils, R.L.M.; Eriksen, J.; Ledgard, S.; Vellinga, T.V.; Kuikman, P.J.; Lou, J.; Petersen, S.O. and Velthof, G.L. (2012) Strategies to mitigate nitrous oxide emissions from herbivore production systems. Animal, 6, pp. 1-12.

Søegaard, K. (2010) Urter i græsmarken. Danske Mælkeproducenter 2, 2010, pp. 14-16.

Søegaard, K.; Eriksen, J. and Askegaard, M. (2009) Herbs in grasslands. ICROFSnews, 2009.

Søegaard, K.; Eriksen, J. and Askegaard, M. (2009) Urter i græsmarken - konkurrenceevne. [Herbs in grasslands - competitive strenght.] ICROFSnyt, 2009.

Søegaard, Karen (2009) Urter har mange funktioner i græsmarken. LandbrugsAvisen, 14 August 2009, p. 20.

Søegaard, Karen (2009) Urter der duer. In: Bilag dansk kvæg Kongres, pp. 70-71.

Søegaard, Karen; Eriksen, Jørgen and Askegaard, Margrethe (2008) Herbs in grasslands - effect of slurry and grazing/cutting on species composition and nutritive value. In: Hopkins, A.; Gustafsson, T.; Bertilsson, J.; Dalin, G.; Nilsdotter-Linde, N. and Spörnly, E. (Eds.) Grassland Science in Europe, 13, pp. 200-202.

Søegaard, Karen; Mogensen, Lisbeth and Eriksen, Jørgen (2009) The competitiveness of different herbs in grass/clover pastures. In: NJF Seminar 422. Fostering healthy food systems through prganic agriculture - Focus on Nordic-Baltic region, p. 29.

Søegaard, Karen; Sehested, Jakob; Eriksen, Jørgen; Askegaard, Margrethe; Mogensen, Lisbeth and Jensen, Søren K. (2010) Urter i græsmarken. In: Kristensen, Troels (Ed.) Økologisk græsmarksproduktion og udnyttelse til mælkeproduktion. , chapter 1, pp. 5-14.

Søegaard, K. (2011) Sorter af afgræsningslucerne. Aarhus Universitet , Institut for Agroøkologi.

Søegaard, K. and Eriksen, J. (2012) Perspektiver for blanding af mange arter i kløvergræs. Paper at: Plantekongres 2012: Sammendrag af indlæg, Herning Kongrescenter, 10.-12. Januar 2012.

Søegaard, K.; Eriksen, J. and Askegaard, M. (2011) Herbs in high producing organic grasslands – effect of management. Paper at:

Søegaard, K.; Rasmussen, J.; Sehested, J.; Jensen, S.K. and Eriksen, J (2011) Dyrkning af kløvergræs. Paper at: Grovfoderseminar 2011, 8/2-9/2 2011.

Søegaard, Karen; Eriksen, Jørgen and Mortensen, Tine B. (2013) Species competition in multispecies grass swards. ICROFS News, September 2013, 3, pp. 12-13.

Søegaard, Karen; Eriksen, Jørgen and Mortensen, Tine B. (2013) Konkurrenceforhold i græsmarker med mange arter. ICROFS Nyt, August 2013, 3, pp. 4-5.

Tvedegaard, Niels; Kristensen, Ib Sillebak and Kristensen, Troels (2010) Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning. In: Kristensen, Troels (Ed.) Økologisk græsmarksproduktion og udnyttelse til mælkeproduktion. Intern rapport • husdyrbrug Nr. 27, Aarhus Universitet, chapter 9, pp. 59-64.

This list was generated on Fri Feb 23 10:06:45 2024 CET.