home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Browse eprints by Document Language

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Authors | Refereed | EPrint Type

Number of eprints: 64.

Vetemaa, Airi and Mikk, Merit (Eds.) (2011) Organic Farming in Estonia 2010. .

Alaru, Maarika; Luik, Anne; Eremeev, Viacheslav; Talgre, Liina and Loit, Evelin (2018) Erinevate viljelusviiside pikaajalise kasutamise mõju mulla toitainete sisaldusele. [Influence of long-term cultivation of different crop production systems on soil quality.] In: Alaru, Maarika (Ed.) Agronoomia 2018 / Agronomy 2018, Tartu, pp. 46-52.

Alaru, Maarika; Talgre, Liina; Eremeev, Viacheslav; Riisalu, Anu; Loit, Evelin and Luik, Anne (2017) Viljelusviisi mõju talinisu tärkliseteradele ja jahusaagile. In: Metspalu, Luule; Luik, Anne and Peetsmann, Elen (Eds.) Kogumik "Teaduselt mahepõllumajandusele 2017" , November 28, 2017, Tartu, Estonia, 3, pp. 9-14.

Dierauer, Hansueli; Kranzler, Andreas and Ebert, Ulrich (2018) Põldohakas. Merkblatt. EMSA, FiBL, EE-Tartu, CH-Frick.

{Tool} Creeping thistle - Successful control in organic farming. [Ackerkratzdistel - Im Biobetrieb dauerhaft regulieren.] Creator(s): Dierauer, Hansueli; Kranzler, Andreas and Ebert, Ulrich. Issuing Organisation(s): FiBL - Research Institute of Organic Agriculture. Technical guide. (2013)

Dreyersdorff, Gerit; Karise, Reet and Mänd, Marika (2015) Kimalaste õietolmu korje sõltuvalt aedmaasika kasvatustehnoloogiast. [Strawberry pollen forage of bumble bees depending on production systems.] In: Alaru, Maarika; Astover, Alar; Karp, Kadri; Viiralt, Rein and Must, Anne (Eds.) Agronoomia 2015, pp. 120-123.

Dreyersdorff, Gerit; Karise, Reet and Mänd, Marika (2014) Kimalaste efektiivsus biotõrjepreparaatide siirutamisel sõltub konkureerivatest toidutaimedest. [The effectiveness of bumble bees in vectoring biopreparations is dependent on competing food plants.] In: Metspalu, Luule and Luik, Anne (Eds.) Kogumik "Teaduselt mahepõllumajandusele", Tartu, pp. 21-24.

Eremeev, Viacheslav; Kuht, Jaan; Tein, Berit; Talgre, Liina; Alaru, Maarika; Loit, Evelin and Luik, Anne (2017) Kartuli kasvatamise mõju mulla toitainete sisaldusele maheviljelussüsteemide võrdluskatses. In: Metspalu, Luule; Luik, Anne and Peetsmann, Elen (Eds.) Kogumik "Teaduselt mahep llumajandusele 2017", 3, pp. 29-33.

Eremeev, Viacheslav; Kuht, Jaan; Tein, Berit; Talgre, Liina; Alaru, Maarika; Põldma, Alo and Luik, Anne (2014) Kartul maheviljelussüsteemide võrdluskatses aastatel 2012-2013. [Potato in different organic farming systems in 2012-2013.] In: Metspalu, Luule and Luik, Anne (Eds.) Kogumik "Teaduselt mahepõllumajandusele", pp. 25-29.

Eremeev, Viacheslav; Kuht, Jaan; Tein, Berit; Talgre, Liina; Alaru, Maarika; Runno-Paurson, Eve; Mäorg, Erkki; Loit, Evelin and Luik, Anne (2019) Kartuli kasvatamise mõju mulla mikrobioloogilisele aktiivsusele ja orgaanilise süsiniku ning lämmastiku sisaldusele erinevates viljelusviisides. [Soil microbial activity, content of organic carbon and total nitrogen depending on potato growing in different cropping systems.] Agronoomia, pp. 29-36.

Eremeev, Viacheslav; Talgre, Liina; Alaru, Maarika; Kuht, Jaan; Loit, Evelin and Luik, Anne (2018) Viljelusviiside mõju kartuli saagile, saagi kvaliteedile ning mulla toiteelementide sisaldusele. [The effect of crop production system on the potato yield, quality and soil nutrient content.] In: Alaru, Maarika (Ed.) Agronoomia 2018 / Agronomy 2018, Tartu, pp. 53-58.

Eremeev, Viacheslav; Tein, Berit and Luik, Anne (2012) Kartul mahe- ja tavaviljeluse süsteemide võrdluskatses aastatel 2008-2012. [Potato production in organic and conventional management systems in 2008-2012.] In: Metspalu, Luule and Luik, Anne (Eds.) "Teaduselt mahepõllumajandusele" konverentsi kogumik, pp. 25-27.

Kahu, Greete; Talgre, Liina; Reintam, Endla; Eremeev, Viacheslav and Luik, Anne (2017) Mullaharimise ja väetamise mõju vihmaussikooslusele. In: Metspalu, Luule; Luik, Anne and Peetsmann, Elen (Eds.) Kogumik "Teaduselt mahepõllumajandusele 2017", 3, pp. 55-58.

Karise, Reet (2015) Hahkhallituse vastu saab mesilastega. [Fighting gray mould with honeybees.] Saarte Hääl, 2015, 03, 00-00.

Karise, Reet; Muljar, Riin and Mänd, Marika (2014) Biopreparaatide mõju kimalaste Bombus terrestris L. elueale. [Effect of biopreparations to the longevity of the bumblebee Bombus terrestris L.] In: Metspalu, Luule and Luik, Anne (Eds.) Teaduselt mahepõllumajandusele, pp. 44-46.

Karise, Reet; Muljar, Riin and Mänd, Marika (2014) Entomovektortehnoloogiast tuleneva lisatolmeldamise ja hahkhallituse tõrjumise efektiivsus aedmaasika sortidel ’Polka’ ja ’Sonata’. [The effectiveness of gray mold control and additional pollination due to entomovectortechnology on the strawberry varieties ’Polka’ ja ’Sonata’].] In: Metspalu, Luule and Luik, Anne (Eds.) Teaduselt mahepõllumajandusele, pp. 48-50.

Kauer, Karin; Tein, Berit; Talgre, Liina; Eremeev, Viacheslav and Luik, Anne (2015) Viljelussüsteemide mõju mulla süsinikuvarule. [Estimation of soil carbon dynamics and its dependence on the farming system.] In: Alaru, Maarika; Astover, Alar; Karp, Kadri; Viiralt, Rein and Must, Anne (Eds.) Agronoomia 2015, pp. 16-21.

Kruus, Märt; Kruus, Eha and Luik, Anne (2012) Viljelusviisi mõju jooksiklaste liigirikkusele. [The effect of field management on diversity of ground beetle`s species.] In: Metspalu, Luule and Luik, Anne (Eds.) "Teaduselt mahepõllumajandusele" konverentsi toimetised, pp. 53-55.

Kuht, Jaan; Alaru, Maarika; Eremeev, Viacheslav; Talgre, Liina; Loit, Evelin and Luik, Anne (2018) Muutused mulla mikroobide hüdrolüütilises aktiivsuses ja orgaanilise süsiniku sisalduses punase ristiku allakülviga odra kasvatamisel. [Changes in the soil microbial hydrolytic activity (FDA) and the content of organic carbon (Corg) by cultivating barley undersown with red clover.] In: Alaru, Maarika (Ed.) Agronoomia 2018 / Agronomy 2018, March 14, 2018, Tartu, Estonia, Tartu, pp. 8-14.

Kuht, Jaan; Eremeev, Viacheslav; Alaru, Maarika; Luik, Anne and Talgre, Liina (2020) Punase ristiku kasvatamise mõju mulla mikroobide aktiivsusele ja orgaanilise süsiniku sisaldusele erinevates viljelusviisides. [The effect of red clover cultivation on the activity of soil microbes and the content of organic carbon in different farming systems.] Agronoomia, 2020, pp. 63-69.

Kuht, Jaan; Eremeev, Viacheslav; Talgre, Liina and Alaru, Maarika (2020) Punase ristiku kasvatamise mõju mulla üldlämmastiku sisaldusele erinevates viljelusviisides. [The effect of the cultivation of red clover on the content of total nitrogen in different farming systems.] Agronoomia, 2020, pp. 70-75.

Kuht, Jaan; Eremeev, Viacheslav; Talgre, Liina; Tein, Berit; Alaru, Maarika and Luik, Anne (2014) Herne saak ja kvaliteet maheviljeluses olenevalt orgaanilise väetamise viisist. [Pea yield and quality depending on organic fertilizing.] In: Metspalu, Luule and Luik, Anne (Eds.) Kogumik "Teaduselt mahepõllumajandusele", pp. 51-55.

Kuht, Jaan; Luik, Anne; Eremeev, Viacheslav; Talgre, Liina and Tein, Berit (2012) Mulla umbrohuseemnete varu mahepõllul. [Weed seed bank in soil under organic management.] In: Metspalu, Luule and Luik, Anne (Eds.) "Teaduselt mahepõllumajandusele", pp. 56-58.

Kuht, Jaan; Talgre, Liina; Madsen, Helena; Eremeev, Viacheslav; Loit, Evelin and Luik, Anne (2017) Kuidas talvised vahekultuurid mõjutavad mulla umbrohuseemnete sisaldust. In: Metspalu, Luule; Luik, Anne and Peetsmann, Elen (Eds.) Kogumik "Teaduselt mahepõllumajandusele 2017", 3, pp. 75-79.

Leming, Ragnar (2018) Käivitus mahepiimakarjakasvatuse rahvusvaheline koostööprojekt. [Initiation of international project on organic dairy production.] Mahepõllumajanduse Leht, October 2018, 3 (82), p. 16.

Leming, Ragnar and Kass, Marko (2019) GrazyDaiSy: Uuenduslikud, jätkusuutlikud ja karjatamisel põhinevad piimatootmissüsteemid, mis integreerivad lehmade ja noorloomade koos pidamise. [GrazyDaiSy: Innovative and sustainable grazing-based dairy systems integrating cows and young stock.] In: Konverents „Terve loom ja tervislik toit 2019“, Eesti Maaülikool, Tartu.

Leming, Ragnar and Kass, Marko (2019) Ülevaade rahvusvahelisest karjatamisalasest projektist GrazyDaiSy. [Overview of an international project focusing on grazing - GrazyDaiSy.] In: Konverentsi „Terve loom ja tervislik toit 2019“ artiklite kogumik, Eesti Maaülikool, Tartu, pp. 108-110.

Luik, Anne; Eremeev, Viacheslav and Reintam, Endla (2012) Minimeeritud mullaharimine ja haljasväetised jätkusuutlikele maheviljelussüsteemidele. [Reduced tillage and green manures for sustainable organic cropping systems.] Poster at: 3rd Estonian Soil Day, Tartu, Estonia, 6.12.2012.

Luik, Anne and Talgre, Liina (2017) Maheviljelus koos vahekultuuridega parandab mullaomadusi. [Organic management with winter cover crops improves soil properties.] Mahep�llumajanduse Leht / Organic farming magazine, 2017 (79), pp. 5-6.

Luik, Anne; Talgre, Liina; Eremeev, Viacheslav and Reintam, Endla (2014) Talvised vahekultuurid parandavad mulda ja saagikust. [Green manure winter cover crops improve soil quality and crop yield.] Mahepõllumajanduse Leht, 2014, 65 (2), pp. 7-8.

Luik, Anne; Talgre, Liina; Eremeev, Viacheslav; Sanchez de Cima, Diego and Reintam, Endla (2014) Talvised vahekultuurid parandavad külvikorras mulda. [Winter cover crops improving soil in crop rotation.] In: Metspalu, Luule and Luik, Anne (Eds.) Kogumik "Teaduselt mahepõllumajandusele", pp. 56-59.

Luik, Anne; Talgre, Liina; Madsen, Helena; Eremeev, Viacheslav and Loit, Evelin (2017) Maheviljelus koos talviste vahekultuuridega parandab ökosüsteemide teenuseid. [Organic cropping with winter cover crops improves ecosystem services.] In: Metspalu, Luule; Luik, Anne and Peetsmann, Elen (Eds.) Teaduselt mahepõllumajandusele, Tartu, 3, pp. 89-95.

Madsen, Helena; Talgre, Liina; Eremeev, Viacheslav and Luik, Anne (2016) Pestitsiidid suruvad alla mulla mikroobide hüdrolüütilist aktiivsust. Eesti Taimekaitse 95, ., pp. 79-82.

Matt, Darja; Peetsmann, Elen; Luik, Anne and Pehme, Sirli (2011) Mahetoit: loomulik ja kasulik. Eesti Maaülikool , Tartu, Estonia.

Mikk, Merit; Pehme, Sirli and Vetemaa, Airi (2010) Mahetoit lasteasutustes. [Organic food in schools and kindergartens.] Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskus, Tartu, Estonia.

Muljar, Riin (2010) Mesilastega hahkhallituse vastu. [Fighting gray mould with honeybees.] Maakodu, 2010, 12, pp. 60-61.

Muljar, Riin; Karise, Reet and Mänd, Marika (2015) Pulbriliste biopreparaatide mõju kimalaste ainevahetusele ja veekaole. [The effect of powdery biopreparations on the metabolic rate and water loss of bumble bees.] In: Agronoomia 2015, pp. 147-150.

Muljar, Riin; Karise, Reet and Mänd, Marika (2014) Entomovektortehnoloogia kasutamise efektiivsus hahkhallituse (Botrytis cinerea Pers.) bioloogilises tõrjes aedmaasikal (Fragaria x ananassa Duch.). [The effectiveness of entomovectortechnology in the biological control of gray mold (Botrytis cinerea Pers.) in strawberry (Fragaria x ananassa Duch.).] In: Metspalu, Luule and Luik, Anne (Eds.) Teaduselt mahepõllumajandusele, pp. 64-67.

Muljar, Riin; Karise, Reet and Mänd, Marika (2012) Mesilastarude kauguse mõju biopreparaadi levitamise efektiivsusele hahkhallituse biotõrjes aedmaasikal. [Does distance of honeybee hives influence the vectoring of a biopreparation in the biocontrol of gray mould in strawberry.] In: Metspalu, Luule and Luik, Anne (Eds.) Teaduselt mahepõllumajandusele, pp. 67-69.

Muljar, Riin and Mänd, Marika (2011) Meemesilase ja biofungitsiidi Prestop Mix kasutamine aedmaasika hahkhallituse tõrjes. [Using honeybees and the biofungicide Prestop Mix in gray mould control in strawberry.] In: Kogumik Agronoomia 2010/2011, pp. 183-186.

{Project} 4th QLIF Congress: 4th Congress of the European Project Quality Low Input Food. Runs 2008 - 2008. Project Leader(s): Leifert, Carlo, Quality Low Input Food, c/o Nafferton Ecological Farming Group, Newcastle University .

Palmeos, Helena; Talgre, Liina; Eremeev, Viacheslav and Luik, Anne (2014) Haljasväetistest vahekultuuride kasvatamine külvikorras vähendab umbrohtumust. [Green manures in decrease weeds in crop rotation.] In: Metspalu, Luule and Luik, Anne (Eds.) Kogumik "Teaduselt mahepõllumajandusele", pp. 72-75.

Palts, Egon and Vetemaa, Airi (2012) Mahepõllumajanduse nõuete selgitus tootjale 2013. [Explanation of organic farming regulation for organic farmers in 2013.] Estonian Ministry of Agriculture .

Peetsmann, Elen and Pehme, Sirli (2011) Maheloomakasvatuse peamisi põhimõtteid tutvustav lühiklipp. [Short advertisement to introduce main principles of organic animal husbandry.] .

Peetsmann, Elen and Pehme, Sirli (2011) Mahetaimekasvatuse peamisi põhimõtteid tutvustav lühiklipp. [Short advertisement to introduce main principles of organic plant production.] .

Peetsmann, Elen and Pehme, Sirli (2011) Mahetoidu töötlemise peamisi põhimõtteid tutvustav lühiklipp. [Short advertisement to introduce main principles of organic food processing.] .

Pehme, Sirli and Veromann, Eve (2012) Mahetootmise keskkonnamõjud läbi olelusringi. [Environmental impacts of organic production considering product´s life cycle.] In: Metspalu, Luule and Luik, Anne (Eds.) "Teaduselt mahepõllumajandusele".

Pfiffner, Lukas (2018) Vihmaussid – viljaka mulla ehitajad. Merkblatt. EMSA, FiBL, Ch-Frick.

{Tool} Earthworms: architects of fertile soils. Creator(s): Pfiffner, Lukas. Issuing Organisation(s): FiBL - Research Institute of Organic Agriculture. Technical guide. (2014)

Põldma, Priit and Moor, Ulvi (2012) Mahepõllumajanduslik köögiviljakasvatus. [Organic vegetable-growing.]

Reintam, Endla; Kahu, Greete; Sulp, Kati; Sanches De Cima, Diego; Are, Mihkel and Luik, Anne (2015) Viljelusviisi ja väetamise mõju vihmaussidele. [Field management and fertilization effect on earthworms.] In: Alaru, Maarika; Astover, Alar; Karp, Kadri; Viiralt, Rein and Must, Anne (Eds.) Agronoomia 2015, pp. 34-39.

Reintam, Endla; Sulp, Kati; Sanchez de Cima, Diego and Luik, Anne (2014) Talviste vahekultuuride haljasväetiseks kasvatamise mõju vihmaussidele. [The influence of winter cover crops on earthworms.] In: Metspalu, Luule and Luik, Anne (Eds.) Kogumik "Teaduselt mahepõllumajandusele", pp. 80-83.

Runno-Paurson, Eve; Tein, Berit and Luik, Anne (2012) Kasvatustehnoloogia mõjutab kartuli kuivlaiksuse esinemist. [Cropping system is influencing on potato diseases.] In: Metspalu, Luule and Luik, Anne (Eds.) Teaduselt mahepõllumajandusele konverentsi toimetised.

Sanches De Cima, Diego; Reintam, Endla and Luik, Anne (2012) Viljelusviisi mõju mulla mõningatele füüsikalistele omadustele. [Field management effect on some soil physical properties.] In: Metspalu, Luule and Luik, Anne (Eds.) "Teaduselt mahepõllumajandusele", pp. 15-17.

Starast, Marge; Põldma, Priit; Veromann, Eve; Karp, Kadri; Kahu, Kersti; Mänd, Marika and Bender, I. (2013) Keskkonnasäästlikud kasvatustehnoloogiad aianduses. [Environmentally friendly plant production methods in horticulture.] Paper at: Aiandusfoorum 2013, Paide, Estonia, 19.03.2013.

Talgre, Liina and Eremeev, Viacheslav (2012) Kõrreliste vahekultuuride mõju umbrohtumusele. [Influence of graminaceous green manure on weeds.] In: Metspalu, Luule and Luik, Anne (Eds.) "Teaduselt mahepõllumajandusele" konverentsi toimetised.

Talgre, Liina; Eremeev, Viacheslav; Alaru, Maarika; Tein, Berit; Kuht, Jaan and Luik, Anne (2014) Teravilja saak ja saagi kvaliteet sõltuvalt viljelussüsteemist. [Cereals yield and quality depending on organic cultivation system.] In: Metspalu, Luule and Luik, Anne (Eds.) Kogumik "Teaduselt mahepõllumajandusele", pp. 93-97.

Talgre, Liina; Eremeev, Viacheslav; Reintam, Endla; Tein, Berit; Sanchez de Cima, Diego; Madsen, Helena; Alaru, Maarika and Luik, Anne (2015) Talvised vahekultuurid parandavad mulda ja kultuuride saagikust. [Winter cover crops improve soil and crop yield.] In: Alaru, Maarika; Astover, Alar; Karp, Kadri; Viiralt, Rein and Must, Anne (Eds.) Agronoomia 2015, pp. 40-44.

Tein, Berit; Eremeev, Viacheslav; Loit, Evelin and Luik, Anne (2014) Talvine vahekultuur mõjutab kartulimugulate hõbekärnaga nakatumist. [Winter cover crops influence on Helminthosporium solani virulence.] In: Metspalu, Luule and Luik, Anne (Eds.) Kogumik "Teaduselt mahepõllumajandusele", pp. 102-104.

Tubli, Tiina (2010) Tartu linna lasteaedade võimalused ja valmisolek mahetoitlustamiseks. [Possibilities and readiness for providing organic food at kindergartens in Tartu.] Masters thesis, Estonian University of Life Sciences . .

Vaga, Merko (2011) Lammaste käitumise ja heaolu uuringud aastaringse väljapääsuga vabapidamisega mahetootmisfarmis. [Behaviour and welfare studies of sheep in year-round free range organic farming system.] Masters thesis, Estonian University of Life Sciences . .

{Tool} Database of soilborne pathogens of arable and horticultural crops. Creator(s): vanasperen, paulien. Issuing Organisation(s): Best4Soil. (2020)

{Tool} Weed control in organic farming through mechanical solutions. Creator(s): Wilhelm, Birgit and Hensel, Oliver. Issuing Organisation(s): University of Kassel. (2011)

Znaor, Darko (1994) Ecological Agriculture: analysis of the most commonly criticised aspects. In: Mikk, Merit and Mauring, Tonu (Eds.) Proceedings of the Conference "Why shall Estonian agriculture be ecological? ", Centre of Ecological Engineering Tartu, Tartu, pp. 49-71.

This list was generated on Thu Feb 25 00:10:37 2021 CET.