home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Talviste vahekultuuride haljasväetiseks kasvatamise mõju vihmaussidele

Reintam, Endla; Sulp, Kati; Sanchez de Cima, Diego and Luik, Anne (2014) Talviste vahekultuuride haljasväetiseks kasvatamise mõju vihmaussidele. [The influence of winter cover crops on earthworms.] In: Metspalu, Luule and Luik, Anne (Eds.) Kogumik "Teaduselt mahepõllumajandusele", pp. 80-83.

[thumbnail of reintam et al.pdf]
Preview
PDF - Estonian/Eesti
63kB


Summary

Vihmaussidel on oluline roll mullaviljakuse kujunemisel. Nende elutegevuse tagajärjel paraneb orgaanilise aine mineralisatsioon ja lagunemine. Vihmausse peetakse
keskkonna hindamise oluliseks vahendiks tänu pidevale kontaktile mullaga, mulla vee ja selles lahustunud sooladega (Ivask, 1996). Vihmaussikoosluste ja struktuuri põhjal saab teha järeldusi põllumajandusliku tegevuse mõjust muldadele. Liikide arv, biomass ja koosluse ökoloogiline struktuur on põllumajanduslikes muldades üks olulisemaid parameetreid, määramaks mulla saastatust ja olukorda (Paoletti, 1999). Vihmausside aktiivsus ja biomass sõltub oluliselt majandamisviisist ning seeläbi mullaharimisest, orgaaniliste või mineraalsete väetiste lisamisest ning mulda viidava orgaanilise aine kogusest. Väetamine üldjuhul soodustab vihmausside levikut, kuna väetiste lisamine mulda suurendab nende toiduvaru ning loob soodsamad tingimused vihmausside arenguks. Liblikõieliste lisamine külvikorda mõjutab arvukust positiivselt (Jordan jt., 2004) ning monokultuuride kasvatamine võib olla levikut piiravaks teguriks (Ventiš., 2011). Vihmausside arvukust, massi ja mitmekesisust mõjutavaid tegureid on palju uuritud. Enamasti on peamiseks uurimisalaks mullaharimise (Peigne jt., 2009), orgaaniliste ja mineraalsete väetiste (Jordan jt., 2004) ning mahe- ja tavaviljeluse mõju vihmausside arvukusele ja biomassile (Ivask jt., 2007). Talviste vahekultuuride mõju vihmaussikooslusele on senini vähe uuritud. Antud uurimistöö eesmärgiks oli selgitada
vahekultuuride haljasväetiseks kasvatamise mõju vihmausside arvukusele, massile ja liigilisele koosseisule maheviljeluslikus külvikorras.


EPrint Type:Conference paper, poster, etc.
Type of presentation:Paper
Keywords:crop rotation, cover crops, earthworms
Subjects: Crop husbandry > Composting and manuring
Crop husbandry
Environmental aspects > Biodiversity and ecosystem services
Research affiliation: Estonia > Estonian University of Life Sciences
European Union > CORE Organic II > TILMAN-ORG
Estonia
European Union > CORE Organic II
ISBN:978-9949-536-61-0
Deposited By: Pehme, Sirli
ID Code:27691
Deposited On:31 Oct 2014 07:27
Last Modified:31 Oct 2014 07:27
Document Language:Estonian/Eesti
Status:Published
Refereed:Peer-reviewed and accepted

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per month over past year

View more statistics