home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Items affiliated to " Denmark > Organic RDD 2 > RowCrop"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Authors | Refereed | Document Language | EPrint Type
Number of items at this level: 34.

Bertelsen, I.; Nielsen, E.E. and Sørensen, P. (2015) Radrensninger i efterafgrøder kan begrænse rodukrudt. LandbrugsAvisen, 19 June 2015, 25 (2), p. 5.

Bertelsen, Inger (2017) Sådan etableres efterafgrøder ved radrensning. Magasinet MARK, May 2017, p. 40.

Bertelsen, Inger (2016) Vårsæd dyrkning. In: Oversigt over landsforsøgene - økologisk dyrkning. SEGES P/S, Aarhus C, Denmark, pp. 269-271.

Bertelsen, Inger (2015) Vårsæd - dyrkning. In: Oversigten over landsforsøgene - økologisk dyrkning. SEGES P/S, Aarhus N, Denmark, p. 264.

Bertelsen, Inger and Olsen, Lars Egelund (2015) Nye maskiner - nye muligheder. Økologisk Nyhedsbrev nr. 4, maj 2015, 12 May 2015, p. 4.

Blume, Steffen (2015) Erfaringer og foreløbige resultater med rækkedyrkning i RowCrop-projektet. Økologisk Planteavlsberetning 2015, 23 October 2015, pp. 16-17.

Blume, Steffen (2014) Rækkedyrkning og grøngødninger - en god kombination. Økologisk Planteavlsberetning 2014, 24 October 2014, pp. 10-11.

Boesen, Ninna Rieper (2015) Termination of cover crops with reduced tillage methods in organic agriculture. Thesis, University of Copenhagen , Dept. Plant and Environmental Sciences. .

De Notaris, Chiara; Rasmussen, Jim; Sørensen, Peter and Olesen, Jørgen E. (2018) Nitrogen leaching: a crop rotation perspective on the effect of N surplus, field management and use of catch crops. Agriculture, Ecosystems and Environment, 255, pp. 1-11.

De Notaris, Chiara; Sørensen, Peter; Rasmussen, Jim and Olesen, Jørgen E. (2016) Row spacing and catch crop establishment in organic arable systems: a way to increase biological N fixation. Poster at: ESA14, Edinburgh, 5-9 September 2016.

Green, Ole ; Znova, Liubava and Nielsen, Erling E. (2016) Nyt redskab på vej til radrensning i efterafgrøder med stubrester. Økologi & Erhverv, 8 April 2016 (586), p. 12.

Hu, Teng; Sørensen, P.; Wahlström, E.M.; Chirinda, Ngonidzashe; Sharif, Behzad; Li, Xiaoxi and Olesen, Jørgen E. (2017) Root biomass in cereals can be reliably estimated without considering aboveground biomass. Agriculture, Ecosystems and Environment, 0-0. [Submitted]

Melander, Bo (2017) Intra-row weeds surviving inter-row cultivation in organic spring cereals - do they harm the crop and how can they be suppressed? In: Physical and cultural weed control tools as moderators of crop weed interactions, p. 6.

Melander, Bo (2016) Bedre styr på ukrudtet. Aarhus University , Agroecology.

Melander, Bo (2016) Markvandring og demonstration: Bedre Styr på Ukrudtsbekæmpelsen. .

Melander, Bo (2015) Økologiske Feltdage, 8-9 juni, 2015 Nyt dyrkningssystem med øget rækkeafstand i kornafgrøder. .

Melander, Bo (2015) Radrenseren er bedre end striglen i korn. Økologi & Erhverv, 24 April 2015 (565), p. 14.

Melander, Bo (2014) PHYSICAL AND CULTURAL WEED CONTROL – STATUS AND FUTURE DIRECTIONS. Keynote presentation at: XXIX Brazilian Weed Science Conference, 1-4 September 2014, Gramado, Brazil , Gramado, Brazil, 2-4 September 2014.

Melander, Bo; Green, Ole and Znova, Liubava (2016) Optimization of Inter-Row Spacing and Nitrogen Rate for the application of Vision Guided Inter-Row Weeding in Organic Spring Cereals. In: 56th Annual Meeting of the Weed Science Society of America .

Melander, Bo; Green, Ole and Znova, Liubava (2016) Gå til stålet mod ukrudtet i korn. AGRO, January 2016 (Jan 16), pp. 11-12.

Melander, Bo and Rasmussen, Ilse A. (2014) The dynamics of Cirsium arvense and Elytrigia repens in long-termed organic crop rotation experiments. In: 10th EWRS Workshop on Physical and Cultural Weed Control, p. 33.

Melander, Bo and Rasmussen, Ilse A. (2014) The suppression of Cirsium arvense and Elytrigia repens exerted by competitive crops plays a key role for their management in organic cropping systems. In: NJF seminar 471.

Olesen, Jørgen E. and Sørensen, Peter (2016) Kvælstofudvaskningen fra økologisk planteavl kan reduceres. [Nitrate leaching from organic arable farming can be reduced.] Økologi & Erhverv, 2016, 591, p. 8.

Olsen, Lars Egelund (2015) Video - Nyt dyrkningssystem til effektiv ukrudtsbekæmpelse og optimeret dyrkning af efterafgrøder. .

Olsen, Lars Egelund; Bertelsen, Inger; Mariegaard Pedersen, Tove; Pødenphant, Lars; Thomsen, Darran Andrew; Askegaard, Margrethe and Oudshoorn, Frank (2016) Økologisk dyrkning. [Organic culture.] In: Oversigten over Landsforsøgene 2016. SEGES .

Olsen, Lars Egelund; Thomsen, Darran Andrew; Bertelsen, Inger; Pedersen, Tove Mariegaard; Madsen, Katrine Hauge and Askegaard, Margrethe (2015) Økologisk dyrkning. In: Oversigt over landsforsøgene 2015. SEGES P/S, Agro Food Park 15, 8200 Aarhus N, Danmark, pp. 261-281.

Oudshoorn, Frank (2017) Erfaringer med ukrudtsbekæmpelse hos økologiske planteavlere. . Online at https://www.landbrugsinfo.dk/Oekologi/Planteavl/Jordbearbejdning/Sider/Oe-17-3811-Erfaringer-med-ukrudtsbekaempelse-hos-oeokologisk-planteavlere.aspx, accessed on: 2017.

Oudshoorn, Frank (2016) Referat af workshop om fremtidens mekaniske ukrudtsbekæmpelse. SEGES , Organic Agriculture. [Submitted]

Pandey, Arjun and Olesen, Jørgen E. (2016) Greater biological N fixation requires good management. ICROFS. Online at http://icrofs.dk/en/aktuelt/nyheder/viewnews/artikel/greater-biological-n-fixation-requires-good-management/, accessed on: 13 May 2016.

Theilgaard, Malene (2017) Radrensning giver merudbytte i vårsæd - resultater fra 2016. . Online at https://www.landbrugsinfo.dk/oekologi/planteavl/jordbearbejdning/sider/Oe-17-3811-Radrensning-giver-merudbytte-i-vaarsaed.aspx, accessed on: 14 August 2017.

Theilgaard, Malene and Bertelsen, Inger (2017) Radrensning giver merudbytte i vårsæd. Magasinet Mark, March 2017, pp. 42-43.

Theilgaard, Malene and Nielsen, Erling E (2015) Nyt dyrkningssystem til effektiv ukrudtsbekæmpelse og optimeret dyrkning af efterafgrøder. Landbrugsinfo, 20 April 2015.

Thi Thuy, Hong Phan and Thorup-Kristensen, Kristian (2016) Post-harvest effect of cover crops on creeping thistle Circium arvense. ICROFS news, 4 November 2016, pp. 1-4.

Thorup-Kristensen, Kristian (2016) Rækkedyrkning af korn med efterafgrøde tegner lovende. Økologi og erhverv, January 2016, p. 8.

This list was generated on Thu Apr 26 01:38:24 2018 CEST.